Chiến lược để bắt đầu một Startup

ICTNews - Chiến lược nào để bắt đầu khởi nghiệp khi đã có một ý tưởng tuyệt vời?


1. Chọn thị trường


Cho dù là thị trường chính hay thị trường ngách thì khởi nghiệp viên cũng nên chọn cho mình một thị trường đủ lớn, có lợi nhuận, đang tăng trưởng và có mức độ cạnh tranh không quá cao hoặc không có quá nhiều đối thủ mạnh


2. Xem xét các yếu tố quyết định sự thành công


Khởi nghiệp cần xác định các điểm mấu chốt sẽ giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển trên thị trường. Ví dụ như: Nhân lực có đủ tốt để làm ra sản phẩm, có chiến lược marketing khác biệt hoặc chiến lược về giá, về vốn v.v..Nếu như hầu hết các yếu tố mang tính chủ quan có thể đảm bảo được, khởi nghiệp hãy mạnh dạn thành lập doanh nghiệp3. Đề ra mục tiêu


Những mục tiêu này sẽ nằm trong kế hoạch phát triển chung của công ty, các mục tiêu để ra phải cụ thể trong từng gian đoạn và phải căn cứ dựa trên tình hình thực tế của công ty.


4. Gọi vốn


Chắc chắn giai đoạn đầu tiên khởi nghiệp sẽ rất khó khăn trong việc kêu gọi vốn từ nhà đầu tư. Nếu cố gắng theo đuổi các nhà đầu tư trong giai đoạn này, khởi nghiệp có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian công sức mà không mang lại hiệu quả. Hãy nghĩ đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của mình, đây sẽ là nơi giúp khởi nghiệp có một lượng vốn đủ đề bắt đầu những bước đi đầu tiên


5. Chọn thành viên trong ban lãnh đạo


Một đội ngũ nhân sự tốt, có những kỹ năng bổ sung cho nhau sẽ là điều kiện cần để tạo nên một công ty vững mạnh. Không nhất thiết phải tìm những con người xuất sắc, hãy tìm những người thực sự phù hợp và chia sẻ tầm nhìn, lợi ích với họ


6. Dành lấy thị phần


Công ty sẽ thất bại nếu sau 3 - 6 tháng không có khách hàng sử dụng sản phẩm. Chính vì vậy, hãy tập trung dành lấy cho mình những khách hàng đầu tiên sử dụng sản phẩm. Khởi nghiệp có thể tìm một nhóm khách hàng nhỏ có nhu cầu cao nhất về sản phẩm, cố gắng thuyết phục họ sử dụng và cho ý kiến phản hồi. Đó chính là cách làm hiệu quả nhất


7. Thay đổi dựa trên phản ứng của khách hàng


Đối với mỗi khách hàng mua sản phẩm, khởi nghiệp cần có chiến lược thu thập ý kiến từ khách hàng. Không có sản phẩm nào hoàn hảo, chính vì thế hãy đi tìm những điều không phù hợp với nhu cầu của khách hàng và thị trường để cải thiện sản phẩm.

Chien luoc de bat dau mot Startup


ICTNews - Chien luoc nao de bat dau khoi nghiep khi da co mot y tuong tuyet voi?


1. Chon thi truong


Cho du la thi truong chinh hay thi truong ngach thi khoi nghiep vien cung nen chon cho minh mot thi truong du lon, co loi nhuan, dang tang truong va co muc do canh tranh khong qua cao hoac khong co qua nhieu doi thu manh


2. Xem xet cac yeu to quyet dinh su thanh cong


Khoi nghiep can xac dinh cac diem mau chot se giup doanh nghiep ton tai va phat trien tren thi truong. Vi du nhu: Nhan luc co du tot de lam ra san pham, co chien luoc marketing khac biet hoac chien luoc ve gia, ve von v.v..Neu nhu hau het cac yeu to mang tinh chu quan co the dam bao duoc, khoi nghiep hay manh dan thanh lap doanh nghiep3. De ra muc tieu


Nhung muc tieu nay se nam trong ke hoach phat trien chung cua cong ty, cac muc tieu de ra phai cu the trong tung gian doan va phai can cu dua tren tinh hinh thuc te cua cong ty.


4. Goi von


Chac chan giai doan dau tien khoi nghiep se rat kho khan trong viec keu goi von tu nha dau tu. Neu co gang theo duoi cac nha dau tu trong giai doan nay, khoi nghiep co the se ton rat nhieu thoi gian cong suc ma khong mang lai hieu qua. Hay nghi den gia dinh, ban be, dong nghiep cua minh, day se la noi giup khoi nghiep co mot luong von du de bat dau nhung buoc di dau tien


5. Chon thanh vien trong ban lanh dao


Mot doi ngu nhan su tot, co nhung ky nang bo sung cho nhau se la dieu kien can de tao nen mot cong ty vung manh. Khong nhat thiet phai tim nhung con nguoi xuat sac, hay tim nhung nguoi thuc su phu hop va chia se tam nhin, loi ich voi ho


6. Danh lay thi phan


Cong ty se that bai neu sau 3 - 6 thang khong co khach hang su dung san pham. Chinh vi vay, hay tap trung danh lay cho minh nhung khach hang dau tien su dung san pham. Khoi nghiep co the tim mot nhom khach hang nho co nhu cau cao nhat ve san pham, co gang thuyet phuc ho su dung va cho y kien phan hoi. Do chinh la cach lam hieu qua nhat


7. Thay doi dua tren phan ung cua khach hang


Doi voi moi khach hang mua san pham, khoi nghiep can co chien luoc thu thap y kien tu khach hang. Khong co san pham nao hoan hao, chinh vi the hay di tim nhung dieu khong phu hop voi nhu cau cua khach hang va thi truong de cai thien san pham.


Chiến lược để bắt đầu một Startup

ICTNews - Chiến lược nào để bắt đầu khởi nghiệp khi đã có một ý tưởng tuyệt vời?
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: