Samsung Z - smartphone đầu tiên chạy Tizen OS

Nền tảng Tizen trên Samsung Z nhìn chung không mấy khác biệt với các phiên bản Android mà Samsung từng trang bị cho các smartphone của mình.


Samsung Z dự kiến sẽ được hãng thương mại hóa vào mùa thu năm nay tại thị trường Nga trước tiên. Về ngoại hình, Samsung Z trông khá góc cạnh và nam tính với màn hình kích thước 4,8” HD Super AMOLED cùng ngoại thất da ở phần lưng máy. Sản phẩm được trang bị BXL lõi tứ tốc độ 2,3GHz, 2GB bộ nhớ RAM và được cài đặt sẵn hệ điều hành Tizen.


Tizen OS trên Samsung Z trông không mấy khác biệt với các phiên bản HĐH Android được phát triển bởi Google. Đơn cử, giao diện Tizen cũng có thiết kế một số ứng dụng tập trung ở cạnh dưới màn hình. Người dùng cũng có thể truy cập thanh notification/tùy chỉnh cài đặt hệ thống từ cạnh trên của màn hình. Bên cạnh đó, máy cũng được trang bị các nút cứng khá quen thuộc với người dùng Andrdoi như Home, Back và Menu. Ngoài ra, giao diện cấu hình thiết bị của Samsung Z cũng không mấy khác biệt với các phiên bản Android khác được Samsung cài đặt trên các thiết bị của mình.


Có thể nói sự tương đồng giữa 2 phiên bản HĐH hoàn toàn khác biệt này cũng không hoàn toàn đặc biệt. Samsung đã từng tuyên bố rằng các điện thoại thông mình Tizen sẽ được thiết kế tương tự như những sản phẩm chạy Android trước đây để giúp người dễ dàng làm quen; và cũng là để giữ chân khách hàng theo một số quan điểm. Tuy nhiên, nếu so với Android, Tizen OS cũng tồn tại những điểm khác biệt - không chỉ dừng lại ở thiết kế các biểu tượng ứng dụng. Tizen cho phép người dùng truy cập giao diện màn hình chứa toàn bộ ứng dụng bằng cách quét ngược khu vực ứng dụng ở cạnh dưới lên cạnh trên của màn hình. Có thể nói giao diện UI của Tizen giống như thiết kế của Android, nhưng được đơn giản hóa tối đa và chỉ hỗ trợ những cử chỉ điều khiển cảm ứng cơ bản. Nếu so với Ubuntu Touch hay Mozilla Firefox OS, vốn là những OS được thiết kế hướng đến cùng một đối tượng người dùng, Tizen OS đơn giản hơn nhiều.


Về ứng dụng, Samsung Z cũng hỗ trợ đầy đủ những thành phần cơ bản của một chiếc smartphone như nghe gọi, nhắn tin, email, lịch làm việc hay điều hướng. Một số ứng dụng được trang bị trên các thiết bị Android như S-note, Polaris Office cũng được tìm thấy trên chiếc điện thoại Tizen này. Samsung Z còn tương thích tốt với tài khoản mail Exchange - một tính năng vốn không thể tìm thấy trên các mẫu smartphone phổ thông.


Samsung Z có thể xem là một bước khởi đầu tốt, song vẫn còn chặng đường dài ở phía trước. Vì dễ dàng nhận thấy động thái chuyển sang Tizen của Samsung hiện tại nhằm giảm chi phí cho phần cứng thiết bị vẫn chỉ là một giải pháp tạm thời. Việc hạ giá thành cho các thiết bị phần cứng mạnh mẽ mới là một giải pháp thực thụ.

Samsung Z - smartphone dau tien chay Tizen OS


Nen tang Tizen tren Samsung Z nhin chung khong may khac biet voi cac phien ban Android ma Samsung tung trang bi cho cac smartphone cua minh.


Samsung Z du kien se duoc hãng thuong mai hóa vào mùa thu nam nay tai thi truong Nga truoc tiên. Ve ngoai hình, Samsung Z trông khá góc canh và nam tính voi màn hình kích thuoc 4,8” HD Super AMOLED cùng ngoai that da o phan lung máy. San pham duoc trang bi BXL lõi tu toc do 2,3GHz, 2GB bo nho RAM và duoc cài dat san he dieu hành Tizen.


Tizen OS trên Samsung Z trông không may khác biet voi các phiên ban HDH Android duoc phát trien boi Google. Don cu, giao dien Tizen cung có thiet ke mot so ung dung tap trung o canh duoi màn hình. Nguoi dùng cung có the truy cap thanh notification/tùy chinh cài dat he thong tu canh trên cua màn hình. Bên canh dó, máy cung duoc trang bi các nút cung khá quen thuoc voi nguoi dùng Andrdoi nhu Home, Back và Menu. Ngoài ra, giao dien cau hình thiet bi cua Samsung Z cung không may khác biet voi các phiên ban Android khác duoc Samsung cài dat trên các thiet bi cua mình.


Có the nói su tuong dong giua 2 phiên ban HDH hoàn toàn khác biet này cung không hoàn toàn dac biet. Samsung dã tung tuyên bo rang các dien thoai thông mình Tizen se duoc thiet ke tuong tu nhu nhung san pham chay Android truoc dây de giúp nguoi de dàng làm quen; và cung là de giu chân khách hàng theo mot so quan diem. Tuy nhiên, neu so voi Android, Tizen OS cung ton tai nhung diem khác biet - không chi dung lai o thiet ke các bieu tuong ung dung. Tizen cho phép nguoi dùng truy cap giao dien màn hình chua toàn bo ung dung bang cách quét nguoc khu vuc ung dung o canh duoi lên canh trên cua màn hình. Có the nói giao dien UI cua Tizen giong nhu thiet ke cua Android, nhung duoc don gian hóa toi da và chi ho tro nhung cu chi dieu khien cam ung co ban. Neu so voi Ubuntu Touch hay Mozilla Firefox OS, von là nhung OS duoc thiet ke huong den cùng mot doi tuong nguoi dùng, Tizen OS don gian hon nhieu.


Ve ung dung, Samsung Z cung ho tro day du nhung thành phan co ban cua mot chiec smartphone nhu nghe goi, nhan tin, email, lich làm viec hay dieu huong. Mot so ung dung duoc trang bi trên các thiet bi Android nhu S-note, Polaris Office cung duoc tìm thay trên chiec dien thoai Tizen này. Samsung Z còn tuong thích tot voi tài khoan mail Exchange - mot tính nang von không the tìm thay trên các mau smartphone pho thông.


Samsung Z có the xem là mot buoc khoi dau tot, song van còn chang duong dài o phía truoc. Vì de dàng nhan thay dong thái chuyen sang Tizen cua Samsung hien tai nham giam chi phí cho phan cung thiet bi van chi là mot giai pháp tam thoi. Viec ha giá thành cho các thiet bi phan cung manh me moi là mot giai pháp thuc thu.


Samsung Z - smartphone đầu tiên chạy Tizen OS

Nền tảng Tizen trên Samsung Z nhìn chung không mấy khác biệt với các phiên bản Android mà Samsung từng trang bị cho các smartphone của mình.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: