Safari và Chrome sẽ ẩn địa chỉ trang web dài

Trình duyệt Safari trong bản thử nghiệm của OS X Yosemite mới phát hành dành cho lập trình viên đã tích hợp chức năng chỉ hiển thị địa chỉ tên miền rút gọn. Google cũng đang thử nghiệm chức năng tương tự trên trình duyệt Chrome phiên bản dành cho máy tính.


Theo thiết kế của Apple thì những địa chỉ trang web dài sẽ được che đi phần đuôi loằng ngoằng và thay vào đó, trên thanh địa chỉ sẽ chỉ còn địa chỉ tên miền, chẳng hạn như: pcworld.com.vn.


Đây được xem là một thay đổi mà được nhiều người đánh giá là sẽ khởi động một xu hướng về cách thiết kế cách hiển thị địa chỉ trên trình duyệt. Mặc dù tại hội nghị WWDC 2014, Apple đã không nhắc gì đến chức năng này nhưng nhiều khách tham dự tinh mắt đã sớm phát hiện ra điều này.


Trong bài giới thiệu tính năng mới của OS X Yosemite, phần demo trình duyệt Safari hiển thị trang thông tin về Ansel Adams trên Wikipedia. Lúc này, trình duyệt chỉ hiện địa chỉ en.wikipedia.org. Trong khi đó, các trình duyệt khác như Chrome, Firefox và Internet Explorer, thậm chỉ cả Safari trên OS X Mavericks đều hiển thị đầy đủ đường link http://en.wikipedia.org/wiki/Ansel_Adams trên thanh địa chỉ.


Thay đổi về cách hiển thị địa chỉ trang web trên Safari được nhiều người phát hiện ra trong keynote về OS X 10.10 tại WWDC 2014.
Chức năng này thực sự không phải là điều quá bất ngờ vì năm ngoái Apple đã thêm chức năng ẩn địa chỉ đầy đủ trên thanh địa chỉ của Safari trên iOS 7. Nếu muốn xem địa chỉ đầy đủ trên iOS 7, người dùng chỉ việc nhấn lên thanh địa chỉ. Tương tự với Safari trên Yosemite, bạn cũng có thể nhấn chuột lên thanh địa chỉ hoặc dùng tổ hợp phím tắt Cmd+L để xem địa chỉ đầy đủ.


Nếu Apple không hề đả động gì đến tính năng ẩn địa chỉ trên Safari thì Google lại nhắc đến tính năng tương tự trên một phiên bản thử nghiệm của trình duyệt Chrome cách đây vài tháng. Chức năng này ở Chrome được gọi là “origin chip” nhưng thực tế cũng chỉ là một địa chỉ URL rút gọn.


Google cho rằng, địa chỉ URL quá dài sẽ gây lộn xộn khi lướt web, do đó việc rút ngắn địa chỉ sẽ khiến cho Omnibox (tên gọi thanh địa chỉ kiêm chức năng tìm kiếm trên Chrome) trở nên “sạch sẽ” và dễ dàng sử dụng hơn. Người dùng cũng xác định ra ngay là mình đang vào trang nào với thời gian ngắn nhất. Điều này sẽ rất có ích để phát hiện ra những trang web giả mạo, chứa mã độc với đường link rất dài.


Tuỳ chọn tắt "Origin chip" trên trình duyệt Chrome.
Người dùng Chrome có thể tắt chức năng “origin chip” bằng cách gõ chrome:// vào thanh địa chỉ > tìm đến tuỳ chọn “Enable origin chip in Omnibox” và chuyển thiết lập sang Disable. Lúc này, ô chữ nhật trước thanh địa chỉ sẽ không hiển thị nữa.

Safari va Chrome se an dia chi trang web dai


Trinh duyet Safari trong ban thu nghiem cua OS X Yosemite moi phat hanh danh cho lap trinh vien da tich hop chuc nang chi hien thi dia chi ten mien rut gon. Google cung dang thu nghiem chuc nang tuong tu tren trinh duyet Chrome phien ban danh cho may tinh.


Theo thiet ke cua Apple thì nhung dia chi trang web dài se duoc che di phan duôi loang ngoang và thay vào dó, trên thanh dia chi se chi còn dia chi tên mien, chang han nhu: pcworld.com.vn.


Dây duoc xem là mot thay doi mà duoc nhieu nguoi dánh giá là se khoi dong mot xu huong ve cách thiet ke cách hien thi dia chi trên trình duyet. Mac dù tai hoi nghi WWDC 2014, Apple dã không nhac gì den chuc nang này nhung nhieu khách tham du tinh mat dã som phát hien ra dieu này.


Trong bài gioi thieu tính nang moi cua OS X Yosemite, phan demo trình duyet Safari hien thi trang thông tin ve Ansel Adams trên Wikipedia. Lúc này, trình duyet chi hien dia chi en.wikipedia.org. Trong khi dó, các trình duyet khác nhu Chrome, Firefox và Internet Explorer, tham chi ca Safari trên OS X Mavericks deu hien thi day du duong link http://en.wikipedia.org/wiki/Ansel_Adams trên thanh dia chi.


Thay doi ve cách hien thi dia chi trang web trên Safari duoc nhieu nguoi phát hien ra trong keynote ve OS X 10.10 tai WWDC 2014.
Chuc nang này thuc su không phai là dieu quá bat ngo vì nam ngoái Apple dã thêm chuc nang an dia chi day du trên thanh dia chi cua Safari trên iOS 7. Neu muon xem dia chi day du trên iOS 7, nguoi dùng chi viec nhan lên thanh dia chi. Tuong tu voi Safari trên Yosemite, ban cung có the nhan chuot lên thanh dia chi hoac dùng to hop phím tat Cmd+L de xem dia chi day du.


Neu Apple không he da dong gì den tính nang an dia chi trên Safari thì Google lai nhac den tính nang tuong tu trên mot phiên ban thu nghiem cua trình duyet Chrome cách dây vài tháng. Chuc nang này o Chrome duoc goi là “origin chip” nhung thuc te cung chi là mot dia chi URL rút gon.


Google cho rang, dia chi URL quá dài se gây lon xon khi luot web, do dó viec rút ngan dia chi se khien cho Omnibox (tên goi thanh dia chi kiêm chuc nang tìm kiem trên Chrome) tro nên “sach se” và de dàng su dung hon. Nguoi dùng cung xác dinh ra ngay là mình dang vào trang nào voi thoi gian ngan nhat. Dieu này se rat có ích de phát hien ra nhung trang web gia mao, chua mã doc voi duong link rat dài.


Tuy chon tat "Origin chip" trên trình duyet Chrome.
Nguoi dùng Chrome có the tat chuc nang “origin chip” bang cách gõ chrome:// vào thanh dia chi > tìm den tuy chon “Enable origin chip in Omnibox” và chuyen thiet lap sang Disable. Lúc này, ô chu nhat truoc thanh dia chi se không hien thi nua.


Safari và Chrome sẽ ẩn địa chỉ trang web dài

Trình duyệt Safari trong bản thử nghiệm của OS X Yosemite mới phát hành dành cho lập trình viên đã tích hợp chức năng chỉ hiển thị địa chỉ tên miền rút gọn. Google cũng đang thử nghiệm chức năng tương tự trên trình duyệt Chrome phiên bản dành cho máy tính.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: