Doanh thu iPhone tiếp tục đứng vững dù thị phần giảm

Trong khi giá bán trung bình của smartphone Android và Windows Phone được dự kiến sẽ giảm mạnh từ đây cho đến năm 2018, điện thoại iPhone của Apple được dự báo vẫn sẽ có mức giá thuộc hàng cao cấp.


Ramon Llamas, một nhà phân tích của hãng nghiên cứu thị trường IDC hôm nay cho biết, thị phần toàn cầu của điện thoại iPhone có thể sẽ tiếp tục giảm trong 5 năm tiếp theo nhưng phần tổng doanh thu vẫn ổn định nhờ Apple không có kế hoạch giảm giá các model iPhone thế hệ tiếp theo.


Apple sắp tới sẽ phải đối mặt với xu hướng khó khăn chung của ngành công nghệ trong nửa thập kỷ tiếp theo, và thị phần của điện thoại iPhone của hãng cũng sẽ giảm do sự xuất hiện ồ ạt của “đội quân” các đối thủ Android và Windows Phone vốn đang tiếp tục đua nhau giảm giá.


Các mẫu iPhone thế hệ mới tuy có giá cao ngất ngưỡng nhưng vẫn được người dùng ưa chuộng.
"Hầu hết khách hàng đều mong muốn rằng smartphone sẽ ngày càng có giá bán thấp hơn", nhà phân tích Llamas cho biết. "Đó là điều mà điện thoại Android đang làm được rất tốt. Càng ngày sẽ càng có nhiều mẫu smartphone giá rẻ hơn và nhiều hơn nữa. Năm ngoái, một phần ba thị trường smartphone, tương đương 300 - 350 triệu chiếc điện thoại thông minh có giá bán dưới 150 USD". IDC dự báo rằng xu hướng này sẽ tiếp tục cho đến năm 2018.


Giá bán trung bình của một chiếc smartphone Android sẽ giảm 15%, từ mức giá 254 USD của năm nay xuống chỉ còn 215 USD trong 5 năm nữa. Giá của điện thoại Windows Phone sẽ giảm với một tỷ lệ lớn hơn là 19% trong cùng thời kỳ, từ 265 USD trong năm nay xuống 214 USD vào năm 2018.


Tuy nhiên, Apple được cho là sẽ không tham gia cuộc chơi đó. IDC ước tính giá bán trung bình của iPhone sẽ có sự suy giảm nhẹ chỉ 8% trong 5 năm tiếp theo, từ mức giá 657USD trong năm 2014 xuống còn 604 USD vào năm 2018.


Một số nhà phân tích, đặc biệt là từ Wall Street, đều cho rằng Apple sẽ đưa ra một chiến lược đúng đắn về các model điện thoại iPhone giá thấp và đa số họ đều đã đánh giá sai về điều này trong nhiều năm. Sự ra mắt của mẫu iPhone 5C mùa thu năm ngoái xuất hiện cùng với loạt ý kiến của các chuyên gia cho rằng Apple sẽ giảm giá đồng loạt các mẫu điện thoại của hãng để cạnh tranh trong thị trường đang phát triển, đặc biệt là Trung Quốc.


Doanh thu của iPhone vẫn chiếm 1/3 tổng doanh thu smartphone toàn cầu trong 5 năm nữa.
Apple đã chứng minh họ không thực hiện theo chiến lược mà các nhà phân tích đã tiên đoán. Và mặc dù hãng đã bán iPhone 5C ở một mức giá thấp hơn so với mẫu iPhone 5S cao cấp, thì sự khác biệt về giá giữa hai model này hầu như không phải là những gì mà Wall Street đã dự đoán hoặc hy vọng. IDC dự báo, hãng công nghệ “Quả táo” sẽ tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu của mẫu điện thoại iPhone trong làng smartphone.


Ngay cả khi có sự suy giảm về giá bán trung bình, doanh thu iPhone của Apple sẽ tăng 24% trong 5 năm tới và đạt 149,4 tỷ USD nhờ vào sự gia tăng 34% về số lượng xuất xưởng. Trong khi đó, thị phần của Apple so với tất cả các doanh thu điện thoại thông minh khác sẽ vẫn ở mức 31%.


Các nhà sản xuất điện thoại Android khi đó sẽ phải e dè hơn. Ngay cả với mức tăng trưởng 41% về số lượng smartphone Android xuất xưởng vào năm 2018, cùng với mức tăng 19% trong tổng doanh thu, tỷ lệ của smartphone Android so về doanh thu sẽ giảm từ 65% xuống còn 62,5% trong 5 năm tiếp theo.


Điện thoại Android giảm thì Windows Phone sẽ tăng, IDC dự đoán. Thị phần của tất cả doanh thu smartphone chạy hệ điều hành Windows của Microsoft sẽ tăng vọt từ 3% trong năm nay đến 5% trong năm 2018, đạt tổng cộng 24,7 tỷ USD sau 5 năm nữa.


Nếu Apple quyết định giữ chính sách giá như hiện nay, hãng sẽ có một cơ hội tốt trong việc giữ một phần ba của tất cả doanh thu smartphone trên toàn cầu, thậm chí có thể phát triển hơn nữa vì giá smartphone Android và Windows Phone sẽ tiếp tục giảm.

Doanh thu iPhone tiep tuc dung vung du thi phan giam


Trong khi gia ban trung binh cua smartphone Android va Windows Phone duoc du kien se giam manh tu day cho den nam 2018, dien thoai iPhone cua Apple duoc du bao van se co muc gia thuoc hang cao cap.


Ramon Llamas, mot nhà phân tích cua hãng nghiên cuu thi truong IDC hôm nay cho biet, thi phan toàn cau cua dien thoai iPhone có the se tiep tuc giam trong 5 nam tiep theo nhung phan tong doanh thu van on dinh nho Apple không có ke hoach giam giá các model iPhone the he tiep theo.


Apple sap toi se phai doi mat voi xu huong khó khan chung cua ngành công nghe trong nua thap ky tiep theo, và thi phan cua dien thoai iPhone cua hãng cung se giam do su xuat hien o at cua “doi quân” các doi thu Android và Windows Phone von dang tiep tuc dua nhau giam giá.


Các mau iPhone the he moi tuy có giá cao ngat nguong nhung van duoc nguoi dùng ua chuong.
"Hau het khách hàng deu mong muon rang smartphone se ngày càng có giá bán thap hon", nhà phân tích Llamas cho biet. "Dó là dieu mà dien thoai Android dang làm duoc rat tot. Càng ngày se càng có nhieu mau smartphone giá re hon và nhieu hon nua. Nam ngoái, mot phan ba thi truong smartphone, tuong duong 300 - 350 trieu chiec dien thoai thông minh có giá bán duoi 150 USD". IDC du báo rang xu huong này se tiep tuc cho den nam 2018.


Giá bán trung bình cua mot chiec smartphone Android se giam 15%, tu muc giá 254 USD cua nam nay xuong chi còn 215 USD trong 5 nam nua. Giá cua dien thoai Windows Phone se giam voi mot ty le lon hon là 19% trong cùng thoi ky, tu 265 USD trong nam nay xuong 214 USD vào nam 2018.


Tuy nhiên, Apple duoc cho là se không tham gia cuoc choi dó. IDC uoc tính giá bán trung bình cua iPhone se có su suy giam nhe chi 8% trong 5 nam tiep theo, tu muc giá 657USD trong nam 2014 xuong còn 604 USD vào nam 2018.


Mot so nhà phân tích, dac biet là tu Wall Street, deu cho rang Apple se dua ra mot chien luoc dúng dan ve các model dien thoai iPhone giá thap và da so ho deu dã dánh giá sai ve dieu này trong nhieu nam. Su ra mat cua mau iPhone 5C mùa thu nam ngoái xuat hien cùng voi loat ý kien cua các chuyên gia cho rang Apple se giam giá dong loat các mau dien thoai cua hãng de canh tranh trong thi truong dang phát trien, dac biet là Trung Quoc.


Doanh thu cua iPhone van chiem 1/3 tong doanh thu smartphone toàn cau trong 5 nam nua.
Apple dã chung minh ho không thuc hien theo chien luoc mà các nhà phân tích dã tiên doán. Và mac dù hãng dã bán iPhone 5C o mot muc giá thap hon so voi mau iPhone 5S cao cap, thì su khác biet ve giá giua hai model này hau nhu không phai là nhung gì mà Wall Street dã du doán hoac hy vong. IDC du báo, hãng công nghe “Qua táo” se tiep tuc duy trì vi trí hàng dau cua mau dien thoai iPhone trong làng smartphone.


Ngay ca khi có su suy giam ve giá bán trung bình, doanh thu iPhone cua Apple se tang 24% trong 5 nam toi và dat 149,4 ty USD nho vào su gia tang 34% ve so luong xuat xuong. Trong khi dó, thi phan cua Apple so voi tat ca các doanh thu dien thoai thông minh khác se van o muc 31%.


Các nhà san xuat dien thoai Android khi dó se phai e dè hon. Ngay ca voi muc tang truong 41% ve so luong smartphone Android xuat xuong vào nam 2018, cùng voi muc tang 19% trong tong doanh thu, ty le cua smartphone Android so ve doanh thu se giam tu 65% xuong còn 62,5% trong 5 nam tiep theo.


Dien thoai Android giam thì Windows Phone se tang, IDC du doán. Thi phan cua tat ca doanh thu smartphone chay he dieu hành Windows cua Microsoft se tang vot tu 3% trong nam nay den 5% trong nam 2018, dat tong cong 24,7 ty USD sau 5 nam nua.


Neu Apple quyet dinh giu chính sách giá nhu hien nay, hãng se có mot co hoi tot trong viec giu mot phan ba cua tat ca doanh thu smartphone trên toàn cau, tham chí có the phát trien hon nua vì giá smartphone Android và Windows Phone se tiep tuc giam.


Doanh thu iPhone tiếp tục đứng vững dù thị phần giảm

Trong khi giá bán trung bình của smartphone Android và Windows Phone được dự kiến sẽ giảm mạnh từ đây cho đến năm 2018, điện thoại iPhone của Apple được dự báo vẫn sẽ có mức giá thuộc hàng cao cấp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: