FPT mua công ty công nghệ thông tin châu Âu

FPT vừa mua công ty RWE IT Slovakia - công ty thành viên chuyên cung cấp các giải pháp SAP và “Smart Home” của Tập đoàn RWE, tập đoàn hàng đầu tại châu Âu trong lĩnh vực điện và gas với doanh thu năm 2013 đạt trên 70 tỷ USD.


FPT mua công ty công nghệ thông tin châu Âu

RWE sẽ trở thành khách hàng lớn nhất của FPT Software tại thị trường châu Âu với hợp đồng trị giá nhiều chục triệu USD trong vòng 5 năm.


Ngày 18/6/2014, tại Berlin, Đức, FPT đã ký kết thỏa thuận với Tập đoàn RWE về việc mua công ty RWE IT Slovakia (công ty thành viên của Tập đoàn RWE). Theo đó, RWE IT Slovakia sẽ trở thành công ty 100% vốn của FPT Software tại châu Âu và được đổi tên thành FPT Slovakia. Đây là thương vụ mua bán - sáp nhập đầu tiên tại thị trường nước ngoài của FPT nói riêng và lĩnh vực công nghệ thông tin Việt Nam nói chung.


RWE IT Slovakia được thành lập năm 2004, hiện có trên 400 nhân viên, trong đó phần lớn là các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực SAP. Là đơn vị thành viên của tập đoàn RWE, RWE IT Slovakia  tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin, đặc biệt là các giải pháp SAP và “Smart Home” cho công ty mẹ.


Cũng theo thỏa thuận trên, RWE sẽ trở thành khách hàng lớn nhất của FPT Software tại thị trường châu Âu với hợp đồng trị giá nhiều chục triệu USD trong vòng 5 năm. FPT Software kỳ vọng thỏa thuận này không chỉ giúp công ty nâng cao năng lực cung cấp, tư vấn giải pháp SAP và các giải pháp “Smart Home” mà còn giúp mở rộng quy mô khách hàng tại thị trường châu Âu nói riêng và trên thế giới nói chung.


RWE là tập đoàn hàng đầu tại châu Âu trong lĩnh vực cung cấp năng lượng điện và gas, hoạt động tại 29 quốc gia trên thế giới gồm Đức, Anh, Cộng hòa Séc, Slovakia, Hà Lan, Hungary, … RWE đang cung cấp dịch vụ cho trên 30 triệu khách hàng trên toàn châu Âu. Trong năm 2013, với doanh thu 70 tỷ USD và 66.000 nhân viên, RWE là tập đoàn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của khu vực châu Âu. RWE dành ngân sách gần 1 tỷ USD cho các dự án công nghệ thông tin.


Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT cho biết: “Thỏa thuận hợp tác với RWE là bước ngoặt, làm thay đổi vị thế của FPT tại thị trường châu Âu và trên sân chơi toàn cầu. Từ bây giờ, FPT đã có đủ những điều kiện cần thiết để cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin tổng thể và dài hạn cho các công ty hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng (điện, gas, nước…) tại khu vực châu Âu cũng như tại các thị trường phát triển khác như Mỹ, Nhật".


Theo ông Nguyễn Thành Lâm, Tổng Giám đốc FPT Software: “Thông qua việc sáp nhập công ty RWE IT Slovakia, năng lực cung cấp dịch vụ của FPT Software tại thị trường châu Âu được tăng cường mạnh mẽ.  Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể cùng lúc sử dụng nguồn lực tại châu Âu và tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn hàng đầu tại khu vực châu Âu cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để FPT Software tăng doanh thu tại thị trường tiềm năng này.”


Về phía RWE, Tập đoàn này tin rằng Việt Nam nói chung và FPT nói riêng với đội ngũ kỹ sư phần mềm có kỹ năng cao có thể cung cấp cho họ những dịch vụ công nghệ thông tin với chất lượng tốt, đảm bảo nguồn nhân lực và góp phần cải thiện chi phí hoạt động.


Trong những năm gần đây, bên cạnh việc củng cố và gia tăng thị phần trong những mảng kinh doanh thế mạnh tại thị trường trong nước, FPT đã và đang nỗ lực đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hóa. Theo đó, một trong các hướng đi quan trọng của Tập đoàn là cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin tổng thể và các dịch vụ chuyển đổi lên nền tảng công nghệ mới tại các thị trường phát triển như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Singapore,… FPT đặt mục tiêu đến năm 2016, doanh thu từ toàn cầu hóa đạt 340 triệu USD.


Năm 2013, doanh thu từ toàn cầu hóa của FPT đạt 130 triệu USD. Tính đến hết tháng 5/2014, doanh thu từ toàn cầu hóa của FPT đạt 52 triệu USD, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ.

FPT mua cong ty cong nghe thong tin chau Au


FPT vua mua cong ty RWE IT Slovakia - cong ty thanh vien chuyen cung cap cac giai phap SAP va “Smart Home” cua Tap doan RWE, tap doan hang dau tai chau Au trong linh vuc dien va gas voi doanh thu nam 2013 dat tren 70 ty USD.


FPT mua cong ty cong nghe thong tin chau Au

RWE se tro thanh khach hang lon nhat cua FPT Software tai thi truong chau Au voi hop dong tri gia nhieu chuc trieu USD trong vong 5 nam.


Ngay 18/6/2014, tai Berlin, Duc, FPT da ky ket thoa thuan voi Tap doan RWE ve viec mua cong ty RWE IT Slovakia (cong ty thanh vien cua Tap doan RWE). Theo do, RWE IT Slovakia se tro thanh cong ty 100% von cua FPT Software tai chau Au va duoc doi ten thanh FPT Slovakia. Day la thuong vu mua ban - sap nhap dau tien tai thi truong nuoc ngoai cua FPT noi rieng va linh vuc cong nghe thong tin Viet Nam noi chung.


RWE IT Slovakia duoc thanh lap nam 2004, hien co tren 400 nhan vien, trong do phan lon la cac chuyen gia co kinh nghiem trong linh vuc SAP. La don vi thanh vien cua tap doan RWE, RWE IT Slovakia  tap trung vao viec cung cap cac dich vu cong nghe thong tin, dac biet la cac giai phap SAP va “Smart Home” cho cong ty me.


Cung theo thoa thuan tren, RWE se tro thanh khach hang lon nhat cua FPT Software tai thi truong chau Au voi hop dong tri gia nhieu chuc trieu USD trong vong 5 nam. FPT Software ky vong thoa thuan nay khong chi giup cong ty nang cao nang luc cung cap, tu van giai phap SAP va cac giai phap “Smart Home” ma con giup mo rong quy mo khach hang tai thi truong chau Au noi rieng va tren the gioi noi chung.


RWE la tap doan hang dau tai chau Au trong linh vuc cung cap nang luong dien va gas, hoat dong tai 29 quoc gia tren the gioi gom Duc, Anh, Cong hoa Sec, Slovakia, Ha Lan, Hungary, … RWE dang cung cap dich vu cho tren 30 trieu khach hang tren toan chau Au. Trong nam 2013, voi doanh thu 70 ty USD va 66.000 nhan vien, RWE la tap doan dong vai tro quan trong trong nen kinh te cua khu vuc chau Au. RWE danh ngan sach gan 1 ty USD cho cac du an cong nghe thong tin.


Ong Truong Gia Binh, Chu tich FPT cho biet: “Thoa thuan hop tac voi RWE la buoc ngoat, lam thay doi vi the cua FPT tai thi truong chau Au va tren san choi toan cau. Tu bay gio, FPT da co du nhung dieu kien can thiet de cung cap dich vu cong nghe thong tin tong the va dai han cho cac cong ty hang dau trong linh vuc ha tang (dien, gas, nuoc…) tai khu vuc chau Au cung nhu tai cac thi truong phat trien khac nhu My, Nhat".


Theo ong Nguyen Thanh Lam, Tong Giam doc FPT Software: “Thong qua viec sap nhap cong ty RWE IT Slovakia, nang luc cung cap dich vu cua FPT Software tai thi truong chau Au duoc tang cuong manh me.  Dieu nay dong nghia voi viec chung toi co the cung luc su dung nguon luc tai chau Au va tai Viet Nam de cung cap dich vu cho khach hang mot cach hieu qua nhat. Ben canh do, thoa thuan hop tac chien luoc voi tap doan hang dau tai khu vuc chau Au cung se tao dieu kien thuan loi de FPT Software tang doanh thu tai thi truong tiem nang nay.”


Ve phia RWE, Tap doan nay tin rang Viet Nam noi chung va FPT noi rieng voi doi ngu ky su phan mem co ky nang cao co the cung cap cho ho nhung dich vu cong nghe thong tin voi chat luong tot, dam bao nguon nhan luc va gop phan cai thien chi phi hoat dong.


Trong nhung nam gan day, ben canh viec cung co va gia tang thi phan trong nhung mang kinh doanh the manh tai thi truong trong nuoc, FPT da va dang no luc day manh chien luoc toan cau hoa. Theo do, mot trong cac huong di quan trong cua Tap doan la cung cap dich vu cong nghe thong tin tong the va cac dich vu chuyen doi len nen tang cong nghe moi tai cac thi truong phat trien nhu My, chau Au, Nhat Ban, Singapore,… FPT dat muc tieu den nam 2016, doanh thu tu toan cau hoa dat 340 trieu USD.


Nam 2013, doanh thu tu toan cau hoa cua FPT dat 130 trieu USD. Tinh den het thang 5/2014, doanh thu tu toan cau hoa cua FPT dat 52 trieu USD, tang truong 19% so voi cung ky.


FPT mua công ty công nghệ thông tin châu Âu

FPT vừa mua công ty RWE IT Slovakia - công ty thành viên chuyên cung cấp các giải pháp SAP và “Smart Home” của Tập đoàn RWE, tập đoàn hàng đầu tại châu Âu trong lĩnh vực điện và gas với doanh thu năm 2013 đạt trên 70 tỷ USD.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: