MobiFone kích cầu 3G bằng chuyến thăm quốc gia vô địch World Cup 2014

ICTnews - Khách hàng sử dụng 3G của MobiFone sẽ có cơ hội trúng 25 siêu phẩm điện thoại Samsung Galaxy S5 và chuyến tham quan tới quốc gia vô địch World Cup 2014 trong chương trình khuyến mại “Lướt web thả ga, rinh quà thật đã” của nhà mạng này.


MobiFone kích cầu 3G bằng chuyến thăm quốc gia vô địch World Cup 2014

Khách hàng dùng 3G của MobiFone có cơ hội trúng chuyến tham quan đến đất nước vô địch WorldCup 2014


MobiFone cho biết đang triển khai chương trình khuyến mại “Lướt web thả ga, rinh quà thật đã” với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho thuê bao trả trước đang hoạt động hai chiều, phát sinh cước data vào tài khoản chính và thuê bao trả sau có phát sinh data ghi vào hóa đơn cước trong tháng.


Theo đó, từ 9/6/2014 tới 13/7/2014, thuê bao phát sinh cước data mỗi 5.000 đồng/ngày sẽ nhận được mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số và có cơ hội sở hữu 25 Giải nhất (5 máy/tuần) là điện thoại Samsung Galaxy S5, 250 Giải khuyến khích (50 giải/tuần) trị giá 500.000 đồng cộng vào tài khoản chính và Giải đặc biệt chung cuộc là một chuyến du lịch tới quốc gia giành chức vô địch World Cup 2014 (hoặc có thể quy đổi ra 200.000.000 đồng tiền mặt). Tổng trị giá của chương trình khuyến mại lên tới hơn 700 triệu đồng.


Về số lượng mã dự thưởng, thuê bao đăng ký sử dụng gói cước data mặc định (MI0/FC0, cước phát sinh ngoài gói của các gói data giới hạn dung lượng Mobile Internet và Fast Connect), khi phát sinh data trị giá 5.000 đồng/ngày sẽ nhận được 1 mã; Thuê bao các gói MIU, M120, BMIU, FCU70, FCU120, FCU200, FTU300 sẽ nhận được 4 mã dự thưởng và thuê bao các gói data còn lại nhận được 2 mã dự thưởng  khi phát sinh data  5.000 đồng/ngày.


Trong thời gian triển khai chương trình, mỗi thuê bao có thể có nhiều mã số dự thưởng khác nhau. Khách hàng đủ điều kiện có mã số dự thưởng có thể xem chi tiết các mã số của mình trên chuyên trang thông tin World Cup 2014 của MobiFone http://brazil2014.mobifone.com.vn. Khách hàng được miễn cước data khi truy cập chuyên trang này và có thể nhận các bản tin SMS thông tin về World Cup hàng ngày miễn phí từ MobiFone (nếu có nhu cầu).


Chương trình quay số trúng thưởng được tổ chức tại văn phòng công ty MobiFone tại hà Nội. Danh sách thuê bao trúng thưởng sẽ được công bố trên trang web www.mobifone.com.vn và chuyên trang thông tin World Cup  2014 http://brazil2014.mobifone.com.vn sau ngày quay số và được MobiFone gửi thông báo tới khách hàng bằng tin nhắn SMS (chỉ gửi tới khách hàng có mã số trúng thưởng).


Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng Giám đốc MobiFone cho biết: “Bên cạnh việc liên tục nâng cấp mạng lưới, MobiFone đã thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mại lớn dành cho khách hàng. Với chương trình khuyến mại ‘Lướt web thả ga, rinh quà thật đã’ MobiFone muốn là người bạn đồng hành, chia sẻ từng khoảnh khắc buồn vui với khách hàng theo từng trận đấu, cùng với khách hàng tận hưởng một mùa World Cup sôi động, hấp dẫn”.

MobiFone kich cau 3G bang chuyen tham quoc gia vo dich World Cup 2014


ICTnews - Khach hang su dung 3G cua MobiFone se co co hoi trung 25 sieu pham dien thoai Samsung Galaxy S5 va chuyen tham quan toi quoc gia vo dich World Cup 2014 trong chuong trinh khuyen mai “Luot web tha ga, rinh qua that da” cua nha mang nay.


MobiFone kich cau 3G bang chuyen tham quoc gia vo dich World Cup 2014

Khach hang dung 3G cua MobiFone co co hoi trung chuyen tham quan den dat nuoc vo dich WorldCup 2014


MobiFone cho biet dang trien khai chuong trinh khuyen mai “Luot web tha ga, rinh qua that da” voi nhieu uu dai hap dan danh cho thue bao tra truoc dang hoat dong hai chieu, phat sinh cuoc data vao tai khoan chinh va thue bao tra sau co phat sinh data ghi vao hoa don cuoc trong thang.


Theo do, tu 9/6/2014 toi 13/7/2014, thue bao phat sinh cuoc data moi 5.000 dong/ngay se nhan duoc ma du thuong de tham gia chuong trinh quay so va co co hoi so huu 25 Giai nhat (5 may/tuan) la dien thoai Samsung Galaxy S5, 250 Giai khuyen khich (50 giai/tuan) tri gia 500.000 dong cong vao tai khoan chinh va Giai dac biet chung cuoc la mot chuyen du lich toi quoc gia gianh chuc vo dich World Cup 2014 (hoac co the quy doi ra 200.000.000 dong tien mat). Tong tri gia cua chuong trinh khuyen mai len toi hon 700 trieu dong.


Ve so luong ma du thuong, thue bao dang ky su dung goi cuoc data mac dinh (MI0/FC0, cuoc phat sinh ngoai goi cua cac goi data gioi han dung luong Mobile Internet va Fast Connect), khi phat sinh data tri gia 5.000 dong/ngay se nhan duoc 1 ma; Thue bao cac goi MIU, M120, BMIU, FCU70, FCU120, FCU200, FTU300 se nhan duoc 4 ma du thuong va thue bao cac goi data con lai nhan duoc 2 ma du thuong  khi phat sinh data  5.000 dong/ngay.


Trong thoi gian trien khai chuong trinh, moi thue bao co the co nhieu ma so du thuong khac nhau. Khach hang du dieu kien co ma so du thuong co the xem chi tiet cac ma so cua minh tren chuyen trang thong tin World Cup 2014 cua MobiFone http://brazil2014.mobifone.com.vn. Khach hang duoc mien cuoc data khi truy cap chuyen trang nay va co the nhan cac ban tin SMS thong tin ve World Cup hang ngay mien phi tu MobiFone (neu co nhu cau).


Chuong trinh quay so trung thuong duoc to chuc tai van phong cong ty MobiFone tai ha Noi. Danh sach thue bao trung thuong se duoc cong bo tren trang web www.mobifone.com.vn va chuyen trang thong tin World Cup  2014 http://brazil2014.mobifone.com.vn sau ngay quay so va duoc MobiFone gui thong bao toi khach hang bang tin nhan SMS (chi gui toi khach hang co ma so trung thuong).


Ong Nguyen Dinh Chien, Pho Tong Giam doc MobiFone cho biet: “Ben canh viec lien tuc nang cap mang luoi, MobiFone da thuong xuyen to chuc cac chuong trinh khuyen mai lon danh cho khach hang. Voi chuong trinh khuyen mai ‘Luot web tha ga, rinh qua that da’ MobiFone muon la nguoi ban dong hanh, chia se tung khoanh khac buon vui voi khach hang theo tung tran dau, cung voi khach hang tan huong mot mua World Cup soi dong, hap dan”.


MobiFone kích cầu 3G bằng chuyến thăm quốc gia vô địch World Cup 2014

ICTnews - Khách hàng sử dụng 3G của MobiFone sẽ có cơ hội trúng 25 siêu phẩm điện thoại Samsung Galaxy S5 và chuyến tham quan tới quốc gia vô địch World Cup 2014 trong chương trình khuyến mại “Lướt web thả ga, rinh quà thật đã” của nhà mạng này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: