8 thủ thuật Windows 8.1 cho người dùng doanh nghiệp

Với những tính năng nhỏ nhưng tiện dụng sau đây, các nhà quản trị hệ thống máy tính Windows 8.1 sẽ có thể sử dụng để quản lý mạng doanh nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả.


Hãng phần mềm Microsoft vừa chính thức công bố sẽ ngưng hỗ trợ Windows kể từ ngày 8/4/2014 tới đây. Nhiều doanh nghiệp có lẽ sắp phải bận rộn với quá trình nâng cấp hệ thống máy tính của họ. Theo cuộc khảo sát của Spiceworks từ tháng 12/2013, có khoảng 76% chuyên gia IT vẫn sử dụng vài thiết bị chạy hệ điều hành Windows XP và khoảng 36% có ít nhất một thiết bị chạy Windows XP dù sắp tới đây nền tảng này sẽ không còn được hỗ trợ.


Cuộc khảo sát cũng cho thấy, trong số những nhà quản lý IT “trung thành” với Windows XP trên, 49% có kế hoạch sẽ nâng cấp lên Windows 7 trong khi chỉ có 7% dự định nâng cấp lên Windows 8 hoặc 8.1. Dĩ nhiên, khả năng nâng cấp còn tùy thuộc nhiều vào phần cứng của hệ thống máy tính hiện tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với rất nhiều tính năng và tùy chọn bảo mật dành cho doanh nghiệp, phiên bản hệ điều hành Windows 8.1 mới nhất của Microsoft có lẽ là một trong những tùy chọn cho các chuyên gia hệ thống.


Hãy cân nhắc xem xét những tính năng quan trọng này cho công việc quản trị hệ thống doanh nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí, nhân lực và những yếu tố khác trước khi quyết định sử dụng hệ điều hành Windows 8.1 cho hệ thống mạng doanh nghiệp của bạn.


1. Khởi động vào Desktop


Người dùng Windows 8.1 thường yêu cầu khởi động trực tiếp vào màn hình Desktop và bỏ qua giao diện Metro ô vuông như trước đây trong phiên bản Windows 8. Microsoft đã cung cấp chế độ “Boot to Desktop” trong tất cả phiên bản Windows 8.1. Đối với người dùng doanh nghiệp, các nhà quản trị hệ thống có thể dùng Group Policy để buộc tất cả máy tính Windows 8.1 trong mạng phải kích hoạt tính năng này.


Hiện tại, Windows Server 2012 chưa có một thiết lập Group Policy cụ thể nào để kích hoạt tính năng “Boot to Desktop”. Tuy nhiên, bạn có thể tạo ra một mục mới “new registry item” trong “User Configuration” của Group Policy và sau đó thêm các thông số như sau:


Key: HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartPage\
Value: OpenAtLogon
Value Type: Reg_DWORD
Value Data: "0" Boots to Desktop
Value Data: "1" Boots to Start Screen


2. Trình đơn dành cho nhà quản trị


Trên máy tính Windows 8.1, các nhà quản trị có thể sử dụng trình đơn dòng lệnh mạnh mẽ bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows-X. Trình đơn này bao gồm các công cụ quản trị hữu hiệu, chẳng hạn như Admin-level Command Prompt, Device Manager, Disk Management và một số công cụ khác trong đó có cả các tùy chọn tắt máy nhanh.


3. Bố trí màn hình Start Screen


Start Screen Layout là một tính năng trong phiên bản Windows 8.1 Enterprise cho phép nhà quản trị tạo một hình ảnh màn hình Start Screen chuẩn và áp dụng cho các tài khoản người dùng. Sau đó, người dùng có thể sử dụng cách bố trí màn hình này cho mọi thiết bị của họ. Bạn có thể sử dụng Group Policy Object (GPO) để áp dụng cách bố trí màn hình tùy biến cho người dùng trong mạng doanh nghiệp. Màn hình mẫu Start Screen trong Group Policy cũng có thể được truy xuất theo đường dẫn User Configuration→Administrative Templates→Start Menu and Taskbar.


4. Truy xuất mạng dễ dàng với thanh Ribbon


Nhiều người dùng cao cấp giờ đây sẽ đánh giá cao giao diện thanh Ribbon mới trong Windows Explorer của Windows 8.1. Đặc biệt, nút “Add Network Location” cho phép bạn thêm một liên kết Internet hay Intranet, đường dẫn mạng, trang FTP hay một vị trí mạng khác vào Explorer. Sau đó, bạn cũng có thể gửi đường dẫn này qua email hay sao chép vào tài liệu. Thanh Ribbon mới cũng có các biểu tượng để nhanh chóng ánh xạ ổ đĩa và mở Control Panel.


5. Liệt kê các ứng dụng Desktop trước


Windows 8.1 có một tính năng tiện dụng cho phép người dùng liệt kê trên màn hình Start Screen tất cả các ứng dụng phiên bản Desktop trước, rồi sau đó mới đến các ứng dụng theo phong cách Metro hiện đại, dành cho tablet. Điều này cho phép người dùng nhanh chóng truy xuất đến các ứng dụng dành cho doanh nghiệp và các ứng dụng của hãng thứ ba. Bạn có thể kích hoạt tính năng này bằng cách chọn thẻ Navigation trong cửa sổ "Taskbar and Navigations Properties". Dĩ nhiên là nhà quản trị hệ thống cũng có thể thiết lập màn hình Start Screen của Windows chỉ hiển thị những ứng dụng Desktop quan trọng bằng cách thủ công hay bằng thủ thuật Start Screen Layout qua Group Policy như trên.


6. Quản lý Work Folders


Work Folders là một tính năng cho phép người dùng đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị Windows 8.1 và RT 8.1 (trong tương lai sẽ hỗ trợ thêm Windows 7 và iPad). Tính năng này đòi hỏi dịch vụ Work Folders phải được triển khai trên một máy chủ Windows Server 2012 R2. Work Folders là một tùy chọn đáng giá cho nhiều công ty có dữ liệu nội bộ nhạy cảm vì các thư mục sẽ được mã hóa và xuất bản bằng các chứng chỉ SSL. Người dùng cũng có thể đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật cho dù họ đang dùng máy tính để bàn hay thiết bị di động cùng chạy Windows 8.1.


7. NFC chạm để in


Thậm chí trong thời đại CNTT phát triển vượt trội như hiện nay, một số người dùng vẫn phải lặn lội đến văn phòng chỉ vì muốn in một tài liệu công việc nào đó. Bên cạnh đó, bộ phận IT đôi khi phải mất nhiều thời gian để cài đặt kết nối thiết bị cá nhân với máy in doanh nghiệp. NFC Tap-to-Print ra đời nhằm cho phép người dùng chạm một thiết bị Windows 8.1 vào một máy in hỗ trợ NFC, kết nối với máy in rồi sau đó nhanh chóng in tài liệu. Không cần phải nhờ đến hỗ trợ kỹ thuật. Trên thị trường hiện nay đã có một số máy in tích hợp NFC chẳng hạn như model Brother MFC-J870DW. Tuy nhiên, bộ phận IT cũng có thể tự tạo các nhãn NFC cho những model máy in không hỗ trợ NFC hiện thời để người dùng Windows 8.1 kết nối vào mạng và in tài liệu.


8. Tham gia Workplace


Trong Windows 8, để sử dụng tài nguyên chung của mạng nội bộ thì các thiết bị phải tham gia vào Domain. Còn trong Windows 8.1, người dùng có thêm tùy chọn trung gian là tính năng Workplace Join và vẫn có thể truy xuất một số nguồn tài nguyên cụ thể. Workplace Join đòi hỏi phải có máy chủ Windows Server 2012 R2, Active Directory, AD FS và máy chủ web. Tuy nhiên, trên máy tính Windows 8.1 của người dùng thì chỉ cần nhập vào User ID hay nhấn nút Join trong phần PC Settings→Network→Workplace.

8 thu thuat Windows 8.1 cho nguoi dung doanh nghiep


Voi nhung tinh nang nho nhung tien dung sau day, cac nha quan tri he thong may tinh Windows 8.1 se co the su dung de quan ly mang doanh nghiep mot cach nhanh chong va hieu qua.


Hãng phan mem Microsoft vua chính thuc công bo se ngung ho tro Windows ke tu ngày 8/4/2014 toi dây. Nhieu doanh nghiep có le sap phai ban ron voi quá trình nâng cap he thong máy tính cua ho. Theo cuoc khao sát cua Spiceworks tu tháng 12/2013, có khoang 76% chuyên gia IT van su dung vài thiet bi chay he dieu hành Windows XP và khoang 36% có ít nhat mot thiet bi chay Windows XP dù sap toi dây nen tang này se không còn duoc ho tro.


Cuoc khao sát cung cho thay, trong so nhung nhà quan lý IT “trung thành” voi Windows XP trên, 49% có ke hoach se nâng cap lên Windows 7 trong khi chi có 7% du dinh nâng cap lên Windows 8 hoac 8.1. Di nhiên, kha nang nâng cap còn tùy thuoc nhieu vào phan cung cua he thong máy tính hien tai cua doanh nghiep. Tuy nhiên, voi rat nhieu tính nang và tùy chon bao mat dành cho doanh nghiep, phiên ban he dieu hành Windows 8.1 moi nhat cua Microsoft có le là mot trong nhung tùy chon cho các chuyên gia he thong.


Hãy cân nhac xem xét nhung tính nang quan trong này cho công viec quan tri he thong doanh nghiep nham tiet kiem chi phí, nhân luc và nhung yeu to khác truoc khi quyet dinh su dung he dieu hành Windows 8.1 cho he thong mang doanh nghiep cua ban.


1. Khoi dong vào Desktop


Nguoi dùng Windows 8.1 thuong yêu cau khoi dong truc tiep vào màn hình Desktop và bo qua giao dien Metro ô vuông nhu truoc dây trong phiên ban Windows 8. Microsoft dã cung cap che do “Boot to Desktop” trong tat ca phiên ban Windows 8.1. Doi voi nguoi dùng doanh nghiep, các nhà quan tri he thong có the dùng Group Policy de buoc tat ca máy tính Windows 8.1 trong mang phai kích hoat tính nang này.


Hien tai, Windows Server 2012 chua có mot thiet lap Group Policy cu the nào de kích hoat tính nang “Boot to Desktop”. Tuy nhiên, ban có the tao ra mot muc moi “new registry item” trong “User Configuration” cua Group Policy và sau dó thêm các thông so nhu sau:


Key: HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartPage\
Value: OpenAtLogon
Value Type: Reg_DWORD
Value Data: "0" Boots to Desktop
Value Data: "1" Boots to Start Screen


2. Trình don dành cho nhà quan tri


Trên máy tính Windows 8.1, các nhà quan tri có the su dung trình don dòng lenh manh me bang cách nhan to hop phím Windows-X. Trình don này bao gom các công cu quan tri huu hieu, chang han nhu Admin-level Command Prompt, Device Manager, Disk Management và mot so công cu khác trong dó có ca các tùy chon tat máy nhanh.


3. Bo trí màn hình Start Screen


Start Screen Layout là mot tính nang trong phiên ban Windows 8.1 Enterprise cho phép nhà quan tri tao mot hình anh màn hình Start Screen chuan và áp dung cho các tài khoan nguoi dùng. Sau dó, nguoi dùng có the su dung cách bo trí màn hình này cho moi thiet bi cua ho. Ban có the su dung Group Policy Object (GPO) de áp dung cách bo trí màn hình tùy bien cho nguoi dùng trong mang doanh nghiep. Màn hình mau Start Screen trong Group Policy cung có the duoc truy xuat theo duong dan User Configuration→Administrative Templates→Start Menu and Taskbar.


4. Truy xuat mang de dàng voi thanh Ribbon


Nhieu nguoi dùng cao cap gio dây se dánh giá cao giao dien thanh Ribbon moi trong Windows Explorer cua Windows 8.1. Dac biet, nút “Add Network Location” cho phép ban thêm mot liên ket Internet hay Intranet, duong dan mang, trang FTP hay mot vi trí mang khác vào Explorer. Sau dó, ban cung có the gui duong dan này qua email hay sao chép vào tài lieu. Thanh Ribbon moi cung có các bieu tuong de nhanh chóng ánh xa o dia và mo Control Panel.


5. Liet kê các ung dung Desktop truoc


Windows 8.1 có mot tính nang tien dung cho phép nguoi dùng liet kê trên màn hình Start Screen tat ca các ung dung phiên ban Desktop truoc, roi sau dó moi den các ung dung theo phong cách Metro hien dai, dành cho tablet. Dieu này cho phép nguoi dùng nhanh chóng truy xuat den các ung dung dành cho doanh nghiep và các ung dung cua hãng thu ba. Ban có the kích hoat tính nang này bang cách chon the Navigation trong cua so "Taskbar and Navigations Properties". Di nhiên là nhà quan tri he thong cung có the thiet lap màn hình Start Screen cua Windows chi hien thi nhung ung dung Desktop quan trong bang cách thu công hay bang thu thuat Start Screen Layout qua Group Policy nhu trên.


6. Quan lý Work Folders


Work Folders là mot tính nang cho phép nguoi dùng dong bo du lieu giua các thiet bi Windows 8.1 và RT 8.1 (trong tuong lai se ho tro thêm Windows 7 và iPad). Tính nang này dòi hoi dich vu Work Folders phai duoc trien khai trên mot máy chu Windows Server 2012 R2. Work Folders là mot tùy chon dáng giá cho nhieu công ty có du lieu noi bo nhay cam vì các thu muc se duoc mã hóa và xuat ban bang các chung chi SSL. Nguoi dùng cung có the dam bao du lieu luôn duoc cap nhat cho dù ho dang dùng máy tính de bàn hay thiet bi di dong cùng chay Windows 8.1.


7. NFC cham de in


Tham chí trong thoi dai CNTT phát trien vuot troi nhu hien nay, mot so nguoi dùng van phai lan loi den van phòng chi vì muon in mot tài lieu công viec nào dó. Bên canh dó, bo phan IT dôi khi phai mat nhieu thoi gian de cài dat ket noi thiet bi cá nhân voi máy in doanh nghiep. NFC Tap-to-Print ra doi nham cho phép nguoi dùng cham mot thiet bi Windows 8.1 vào mot máy in ho tro NFC, ket noi voi máy in roi sau dó nhanh chóng in tài lieu. Không can phai nho den ho tro ky thuat. Trên thi truong hien nay dã có mot so máy in tích hop NFC chang han nhu model Brother MFC-J870DW. Tuy nhiên, bo phan IT cung có the tu tao các nhãn NFC cho nhung model máy in không ho tro NFC hien thoi de nguoi dùng Windows 8.1 ket noi vào mang và in tài lieu.


8. Tham gia Workplace


Trong Windows 8, de su dung tài nguyên chung cua mang noi bo thì các thiet bi phai tham gia vào Domain. Còn trong Windows 8.1, nguoi dùng có thêm tùy chon trung gian là tính nang Workplace Join và van có the truy xuat mot so nguon tài nguyên cu the. Workplace Join dòi hoi phai có máy chu Windows Server 2012 R2, Active Directory, AD FS và máy chu web. Tuy nhiên, trên máy tính Windows 8.1 cua nguoi dùng thì chi can nhap vào User ID hay nhan nút Join trong phan PC Settings→Network→Workplace.


8 thủ thuật Windows 8.1 cho người dùng doanh nghiệp

Với những tính năng nhỏ nhưng tiện dụng sau đây, các nhà quản trị hệ thống máy tính Windows 8.1 sẽ có thể sử dụng để quản lý mạng doanh nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: