Chiến lược về dịch vụ đám mây của Apple

Apple không có kế hoạch cho việc mở rộng thị trường lưu trữ trực tuyến, những cải tiến về tính năng của dịch vụ iCloud mới đây cũng chỉ nhằm mục đích để bán được nhiều iPhone, iPad hay máy Mac hơn.


Theo ý kiến của một nhà phân tích của Jackdaw Research thì những động thái mới đây của Apple chỉ nhằm vào một mục đích là giúp người dùng có những trải nghiệm tốt hơn, tăng mức độ hữu dụng của những thiết bị phần cứng của mình. Việc này sẽ giúp cho hãng bán được nhiều máy hơn và tất cả những ý tưởng mới cũng chỉ nhằm mục đích là thêm giá trị cho hệ sinh thái riêng của Apple.


Những ý kiến trên có vẻ trái ngược với những gì mà Apple vừa công bố tại hội nghị WWDC 2014. Đó là việc cho ra mắt iCloud Drive, tăng thêm dung lượng lưu trữ với mức giá rẻ hơn và người dùng có thể truy cập dữ liệu lưu iCloud trên cả iOS và OS X.


Apple cũng cho biết rằng, iOS 8 và OS X Yosemite dự kiến sẽ phát hành vào mùa thu này sẽ đi kèm với nhiều thay đổi lớn liên quan đến iCloud cho người dùng cuối và các nhà phát triển.


iCloud Drive nhận được nhiều sự chú ý vì rất nhiều lý do, trong đó nổi bật nhất là sự xuất hiện trở lại của iDisk – dịch vụ lưu trữ trực tuyến mà Apple cho ngừng hoạt động từ giữa năm 2012. iLoud Drive sẽ giúp cho người dùng iOS 8 và OS X Yosemite có thể lưu trữ những dữ liệu của mình trên đó và tải về hay xem lại những dữ liệu đã lưu từ mọi thiết bị của Apple.


Chiến lược về dịch vụ đám mây của Apple
iCloud Drive cũng chỉ nhằm mục tiêu giúp nâng cao trải nghiệm cho người dùng các sản phẩm của Apple mà thôi.
iCloud Drive cũng đảm nhận vai trò hỗ trợ cho chức năng Handoff giúp đồng bộ theo thời gian thực những thông báo mới, tin nhắn từ thiết bị dùng iOS sang OS X, hay chuyển tiếp cuộc gọi giữa iPhone, iPad và máy Mac.


Nhiều nhà quan sát nhận định rằng những bước đi mới của Apple cho thấy rằng hãng này đã bước chân vào sân chơi điện toán đám mây. Có thể Apple đã chuẩn bị khá kỹ càng để đối đầu trực tiếp với những kẻ khổng lồ ở mảng “cloud” như Dropbox, Box, Google, Amazon và Microsoft. Tuy nhiên, trước mắt thì có thể thấy rằng iCloud Drive rất ít nền tảng, thậm chí dịch vụ này cũng không hỗ trợ Android.


Do vậy, giống như cách Apple đã làm với iTunes và iMessage thì những tính năng mới cho iCloud cũng chỉ nhằm một mục đích duy nhất là tăng giá trị cho những sản phẩm mang Apple mà thôi.









Chien luoc ve dich vu dam may cua Apple


Apple khong co ke hoach cho viec mo rong thi truong luu tru truc tuyen, nhung cai tien ve tinh nang cua dich vu iCloud moi day cung chi nham muc dich de ban duoc nhieu iPhone, iPad hay may Mac hon.


Theo ý kien cua mot nhà phân tích cua Jackdaw Research thì nhung dong thái moi dây cua Apple chi nham vào mot muc dích là giúp nguoi dùng có nhung trai nghiem tot hon, tang muc do huu dung cua nhung thiet bi phan cung cua mình. Viec này se giúp cho hãng bán duoc nhieu máy hon và tat ca nhung ý tuong moi cung chi nham muc dích là thêm giá tri cho he sinh thái riêng cua Apple.


Nhung ý kien trên có ve trái nguoc voi nhung gì mà Apple vua công bo tai hoi nghi WWDC 2014. Dó là viec cho ra mat iCloud Drive, tang thêm dung luong luu tru voi muc giá re hon và nguoi dùng có the truy cap du lieu luu iCloud trên ca iOS và OS X.


Apple cung cho biet rang, iOS 8 và OS X Yosemite du kien se phát hành vào mùa thu này se di kèm voi nhieu thay doi lon liên quan den iCloud cho nguoi dùng cuoi và các nhà phát trien.


iCloud Drive nhan duoc nhieu su chú ý vì rat nhieu lý do, trong dó noi bat nhat là su xuat hien tro lai cua iDisk – dich vu luu tru truc tuyen mà Apple cho ngung hoat dong tu giua nam 2012. iLoud Drive se giúp cho nguoi dùng iOS 8 và OS X Yosemite có the luu tru nhung du lieu cua mình trên dó và tai ve hay xem lai nhung du lieu dã luu tu moi thiet bi cua Apple.


Chien luoc ve dich vu dam may cua Apple
iCloud Drive cung chi nham muc tiêu giúp nâng cao trai nghiem cho nguoi dùng các san pham cua Apple mà thôi.
iCloud Drive cung dam nhan vai trò ho tro cho chuc nang Handoff giúp dong bo theo thoi gian thuc nhung thông báo moi, tin nhan tu thiet bi dùng iOS sang OS X, hay chuyen tiep cuoc goi giua iPhone, iPad và máy Mac.


Nhieu nhà quan sát nhan dinh rang nhung buoc di moi cua Apple cho thay rang hãng này dã buoc chân vào sân choi dien toán dám mây. Có the Apple dã chuan bi khá ky càng de doi dau truc tiep voi nhung ke khong lo o mang “cloud” nhu Dropbox, Box, Google, Amazon và Microsoft. Tuy nhiên, truoc mat thì có the thay rang iCloud Drive rat ít nen tang, tham chí dich vu này cung không ho tro Android.


Do vay, giong nhu cách Apple dã làm voi iTunes và iMessage thì nhung tính nang moi cho iCloud cung chi nham mot muc dích duy nhat là tang giá tri cho nhung san pham mang Apple mà thôi.


Chiến lược về dịch vụ đám mây của Apple

Apple không có kế hoạch cho việc mở rộng thị trường lưu trữ trực tuyến, những cải tiến về tính năng của dịch vụ iCloud mới đây cũng chỉ nhằm mục đích để bán được nhiều iPhone, iPad hay máy Mac hơn.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: