Hacker cũng sử dụng mật khẩu dễ đoán

Những nghiên cứu mới nhất của Avast đã chỉ ra rằng phần lớn hacker cũng có thói quen sử dụng các loại mật khẩu phổ biến, độ bảo mật kém như những người dùng bình thường.


Hacker cũng sử dụng mật khẩu dễ đoán
Ngày nay có thể nhận thấy phần lớn người dùng đang đặt chính bản thân trước nguy cơ rò rỉ thông tin tài khoản cá nhân vì sử dụng các loại mật khẩu có độ bảo mật kém, đơn giản và có tính phổ biến cao như số điện thoại, tên người yêu, ngày tháng năm sinh, “123456”, “password” và nhiều cụm từ dễ đoán khác.


Cũng có thể nói rằng không ít người dùng bình thường đều nghĩ rằng hầu hết hacker (tin tặc) - vốn là những đối tượng có khả năng bẻ khóa mật khẩu hay tạo ra những phần mềm độc hại lại có thể sử dụng những mật khẩu đơn giản này. Tuy nhiên, theo những nghiên cứu, phân tích từ Avast, cách mà các hacker đặt mật khẩu cho họ cũng chẳng khác gì cách làm của phần lớn người dùng bình thường.


Các loại mật khẩu mà hacker thường sử dụng theo thống kê cho thấy cũng có độ dài trung bình dừng lại ở mức 6 ký tự và không hề xa lạ với các loại mật khẩu phổ biến, kém bảo mật kể trên. Khác biệt có chăng chính là các hacker không mấy khi sử dụng dạng mật khẩu “123456” - vốn từng được đánh giá là 1 trong 10 mật khẩu phổ biến và được sử dụng nhiều nhất hồi năm 2013.


Cũng theo thống kê của Avast, chỉ 10% trong số các mật khẩu được hacker sử dụng được xếp trên mức có thể dễ đoán và bẻ khóa. Dĩ nhiên, cũng có những hacker sử dụng mật khẩu phức tạp, song lại lưu chúng dưới dạng văn bản thô khiến nỗ lực tăng cường an ninh của chính họ trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, có đến 9% dạng mật khẩu mà hacker sử dụng được lấy từ bộ từ điển tiếng Anh và cũng cho thấy khả năng bị bẻ khóa cao mà chẳng cần tốn nhiều công sức. Những “mẫu thử” của Avast còn cho thấy chỉ một số lượng rất ít mật khẩu được các hacker đặt dài hơn 12 ký tự. Tuy nhiên, trong số này, cũng rất ít những ký tự đặc biệt, ký tự số hay ký tự viết hoa được hacker sử dụng.

Hacker cung su dung mat khau de doan


Nhung nghien cuu moi nhat cua Avast da chi ra rang phan lon hacker cung co thoi quen su dung cac loai mat khau pho bien, do bao mat kem nhu nhung nguoi dung binh thuong.


Hacker cung su dung mat khau de doan
Ngày nay có the nhan thay phan lon nguoi dùng dang dat chính ban thân truoc nguy co rò ri thông tin tài khoan cá nhân vì su dung các loai mat khau có do bao mat kém, don gian và có tính pho bien cao nhu so dien thoai, tên nguoi yêu, ngày tháng nam sinh, “123456”, “password” và nhieu cum tu de doán khác.


Cung có the nói rang không ít nguoi dùng bình thuong deu nghi rang hau het hacker (tin tac) - von là nhung doi tuong có kha nang be khóa mat khau hay tao ra nhung phan mem doc hai lai có the su dung nhung mat khau don gian này. Tuy nhiên, theo nhung nghiên cuu, phân tích tu Avast, cách mà các hacker dat mat khau cho ho cung chang khác gì cách làm cua phan lon nguoi dùng bình thuong.


Các loai mat khau mà hacker thuong su dung theo thong kê cho thay cung có do dài trung bình dung lai o muc 6 ký tu và không he xa la voi các loai mat khau pho bien, kém bao mat ke trên. Khác biet có chang chính là các hacker không may khi su dung dang mat khau “123456” - von tung duoc dánh giá là 1 trong 10 mat khau pho bien và duoc su dung nhieu nhat hoi nam 2013.


Cung theo thong kê cua Avast, chi 10% trong so các mat khau duoc hacker su dung duoc xep trên muc có the de doán và be khóa. Di nhiên, cung có nhung hacker su dung mat khau phuc tap, song lai luu chúng duoi dang van ban thô khien no luc tang cuong an ninh cua chính ho tro nên vô nghia. Hon nua, có den 9% dang mat khau mà hacker su dung duoc lay tu bo tu dien tieng Anh và cung cho thay kha nang bi be khóa cao mà chang can ton nhieu công suc. Nhung “mau thu” cua Avast còn cho thay chi mot so luong rat ít mat khau duoc các hacker dat dài hon 12 ký tu. Tuy nhiên, trong so này, cung rat ít nhung ký tu dac biet, ký tu so hay ký tu viet hoa duoc hacker su dung.


Hacker cũng sử dụng mật khẩu dễ đoán

Những nghiên cứu mới nhất của Avast đã chỉ ra rằng phần lớn hacker cũng có thói quen sử dụng các loại mật khẩu phổ biến, độ bảo mật kém như những người dùng bình thường.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: