Apple sa thải 190 nhân viên thuộc dự án xe tự lái

Đa số nhân viên Apple bị sa thải là các kỹ sư phần mềm và phần cứng có liên quan đến dự án xe tự lái này.


59041Apple sa thai 190 nhan vien thuoc du an xe tu lai


Da so nhan vien Apple bi sa thai la cac ky su phan mem va phan cung co lien quan den du an xe tu lai nay.


59041

Apple sa thải 190 nhân viên thuộc dự án xe tự lái

Đa số nhân viên Apple bị sa thải là các kỹ sư phần mềm và phần cứng có liên quan đến dự án xe tự lái này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

  1. Nguyễn Văn An [3/16/2016 12:00:00 AM] : Châu chấu đá xe

Đăng bình luận

Đánh giá: