Thủ tướng phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNPT, chuyển MobiFone về Bộ TT&TT

MobiFone, Bưu điện Trung ương và Học viện BCVT được chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông - đây là một nội dung quan trọng trong Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/6/2014, phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNPT.


Thủ tướng phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNPT, chuyển MobiFone về Bộ TT&TT

MobiFone chính thức được tách ra khỏi VNPT 


Trong Quyết định 888/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành các quyết định điều chuyển các đơn vị này. 


Thủ tướng cũng quyết định điều chuyển các bệnh viên đa khoa, bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng ở Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM, các trường trung học BCVT và CNTT tại Hà Nam, Tiền Giang, Thái Nguyên về các địa phương quản lý.


Trước đó, ngày 7/4/2014, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tái cơ cấu VNPT. Theo đó, đề án tái cơ cấu VNPT có nội dung như sau: tách MobiFone ra khỏi VNPT; điều chuyển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Bưu điện Trung ương về Bộ TT&TT; thành lập Công ty VNPT-Net, công ty VNPT-Media, công ty VNPT-VinaPhone trực thuộc VNPT (không thành lập các tổng công ty). Điểm lưu ý là VNPT-Net là công ty hạch toán phụ thuộc, VNPT-VinaPhone và VNPT-Media là công ty con 100% vốn của VNPT.


Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT xây dựng phương án cổ phần hóa MobiFone, làm rõ và kiến nghị việc sử dụng số tiền thu được từ cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty này. Thủ tướng cũng chỉ đạo không chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại 62 công ty cổ phần nêu trong Đề án và hệ thống vệ tinh VINASAT 1, VINASAT 2 ra khỏi VNPT.


Trong buổi giao ban quản lý nhà nước mới đây, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là xây dựng phương án bàn giao nguyên trạng MobiFone và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ VNPT về Bộ TT&TT quản lý, đồng thời xây dựng phương án cổ phần hóa MobiFone để thực hiện trong năm 2014. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng chỉ đạo phải xây dựng Điều lệ hoạt động của VNPT, MobiFone, VietnamPost căn cứ theo Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.


Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son từng chia sẻ rằng, về mặt tâm tư tình cảm và cả về kinh tế thì VNPT không muốn tách mạng nào. Tách MobiFone ra khỏi VNPT là sự hi sinh lớn của tập đoàn. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết, hiện VNPT có 76 công ty cổ phần mà VNPT đóng góp dưới 50% vốn điều lệ. Trong phương án tái cơ cấu VNPT mà Bộ và VNPT trình lên Chính phủ là MobiFone sẽ tách kèm với 62 đơn vị và 2 vệ tinh VINASAT. Sở dĩ, phải đề xuất như vậy bởi MobiFone đang chiếm 48% doanh thu, nhưng chiếm đến hơn 70% lợi nhuận của tập đoàn này, khi xây dựng phương án phải tính đến các yếu tố đỡ gánh nặng cho VNPT. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng vấn đề mấu chốt là cổ phần hoá vì vậy phải tách MobiFone ra để thực hiện chủ trương này và không kèm bất cứ đơn vị nào của VNPT.


Thực tế khi tách VinaPhone hay MobiFone ra thì VNPT sẽ bị yếu đi. Nhưng VNPT không thể không thực hiện vì luật quy định sẽ không được sở hữu 2 mạng di động. Một bài toán đặt ra là tách mạng di động nào để vẫn có thể phát triển được là vấn đề mà cả VNPT và cơ quan quản lý phải tính toán. Nếu tách VinaPhone cũng sẽ khó khăn bởi mạng lưới và kinh doanh của VinaPhone gắn chặt với các viễn thông tỉnh. Vì vậy, phương án tách MobiFone để tạo thị trường cạnh tranh ở thế VinaPhone - MobiFone - Viettel.      


Trước đó, ông Mai Liêm Trực, Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ BCVT cũng thẳng thắn nói: "Bản thân tôi nếu ở cương vị VNPT, tôi không muốn tách anh nào hết, tôi muốn để cả 2 vì bản thân MobiFone cũng là công sức của VNPT bao nhiêu năm nay, gây dựng nó lên thành đứa con cả trong nhà VNPT, đứa con làm ăn tốt nhất, chiếm tới khoảng 70% lợi nhuận của VNPT. Phải nói rằng đứng về tâm lý mà nói thì VNPT không muốn tách ra, mà tách ra là một thiệt thòi cho VNPT. Tất nhiên là của Nhà nước cả, nhưng phải nói rằng đấy là công sức của VNPT, cho nên vạn bất đắc dĩ mới tách ra. Nếu tách ra thì VNPT đương nhiên khó khăn. Đó là thực tế".


Tại tọa đàm “Tái cơ cấu thị trường viễn thông Việt Nam” diễn ra hôm 14/2/2014, ông Phạm Hồng Hải - Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) cho hay, trong phương án tái cơ cấu VNPT và Bộ TT&TT trình Chính phủ việc chia tách sẽ theo hướng phía VNPT giữ lại một số doanh nghiệp có ngành nghề liên quan trực tiếp tới ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn là viễn thông và CNTT, trong đó có doanh nghiệp đang kinh doanh tương đối hiệu quả. Còn lại, hơn 60 doanh nghiệp khác (trong đó nhiều doanh nghiệp không nằm trong ngành nghề kinh doanh chính của VNPT, kinh doanh khó khăn, đã được VNPT góp vốn vào khoảng 1.600 tỷ đồng) sẽ thuộc quyền sở hữu của MobiFone, sẽ do MobiFone gánh vác nghĩa vụ tài chính. Ông Phạm Hồng Hải cho rằng, trong khi vốn điều lệ của VNPT hiện nay khoảng hơn 70.000 tỷ đồng thì con số 1600 tỷ đồng là nguồn vốn tương đối nhỏ. Về mặt tài chính, có lẽ cũng không phải gánh nặng quá lớn.

Thu tuong phe duyet De an tai co cau VNPT, chuyen MobiFone ve Bo TT&TT


MobiFone, Buu dien Trung uong va Hoc vien BCVT duoc chuyen nguyen trang ve truc thuoc Bo Thong tin va Truyen thong - day la mot noi dung quan trong trong Quyet dinh 888/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ngay 10/6/2014, phe duyet De an tai co cau VNPT.


Thu tuong phe duyet De an tai co cau VNPT, chuyen MobiFone ve Bo TT&TT

MobiFone chinh thuc duoc tach ra khoi VNPT 


Trong Quyet dinh 888/QD-TTg, Thu tuong Chinh phu cung da uy quyen cho Bo truong Bo TT&TT ban hanh cac quyet dinh dieu chuyen cac don vi nay. 


Thu tuong cung quyet dinh dieu chuyen cac benh vien da khoa, benh vien dieu duong va phuc hoi chuc nang o Ha Noi, Hai Phong va TP.HCM, cac truong trung hoc BCVT va CNTT tai Ha Nam, Tien Giang, Thai Nguyen ve cac dia phuong quan ly.


Truoc do, ngay 7/4/2014, Van phong Chinh phu da co van ban thong bao ket luan cua Thu tuong Chinh phu chi dao tai co cau VNPT. Theo do, de an tai co cau VNPT co noi dung nhu sau: tach MobiFone ra khoi VNPT; dieu chuyen Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong va Buu dien Trung uong ve Bo TT&TT; thanh lap Cong ty VNPT-Net, cong ty VNPT-Media, cong ty VNPT-VinaPhone truc thuoc VNPT (khong thanh lap cac tong cong ty). Diem luu y la VNPT-Net la cong ty hach toan phu thuoc, VNPT-VinaPhone va VNPT-Media la cong ty con 100% von cua VNPT.


Thu tuong Chinh phu giao Bo TT&TT xay dung phuong an co phan hoa MobiFone, lam ro va kien nghi viec su dung so tien thu duoc tu co phan hoa, trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet phuong an co phan hoa cong ty nay. Thu tuong cung chi dao khong chuyen quyen dai dien chu so huu phan von Nha nuoc tai 62 cong ty co phan neu trong De an va he thong ve tinh VINASAT 1, VINASAT 2 ra khoi VNPT.


Trong buoi giao ban quan ly nha nuoc moi day, Bo truong Bo TT&TT Nguyen Bac Son nhan manh, nhiem vu trong tam thoi gian toi la xay dung phuong an ban giao nguyen trang MobiFone va Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong tu VNPT ve Bo TT&TT quan ly, dong thoi xay dung phuong an co phan hoa MobiFone de thuc hien trong nam 2014. Bo truong Nguyen Bac Son cung chi dao phai xay dung Dieu le hoat dong cua VNPT, MobiFone, VietnamPost can cu theo Dieu le mau cua cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien do Nha nuoc lam chu so huu.


Bo truong Bo TT&TT Nguyen Bac Son tung chia se rang, ve mat tam tu tinh cam va ca ve kinh te thi VNPT khong muon tach mang nao. Tach MobiFone ra khoi VNPT la su hi sinh lon cua tap doan. Bo truong Bo TT&TT Nguyen Bac Son cho biet, hien VNPT co 76 cong ty co phan ma VNPT dong gop duoi 50% von dieu le. Trong phuong an tai co cau VNPT ma Bo va VNPT trinh len Chinh phu la MobiFone se tach kem voi 62 don vi va 2 ve tinh VINASAT. So di, phai de xuat nhu vay boi MobiFone dang chiem 48% doanh thu, nhung chiem den hon 70% loi nhuan cua tap doan nay, khi xay dung phuong an phai tinh den cac yeu to do ganh nang cho VNPT. Tuy nhien, Thu tuong cho rang van de mau chot la co phan hoa vi vay phai tach MobiFone ra de thuc hien chu truong nay va khong kem bat cu don vi nao cua VNPT.


Thuc te khi tach VinaPhone hay MobiFone ra thi VNPT se bi yeu di. Nhung VNPT khong the khong thuc hien vi luat quy dinh se khong duoc so huu 2 mang di dong. Mot bai toan dat ra la tach mang di dong nao de van co the phat trien duoc la van de ma ca VNPT va co quan quan ly phai tinh toan. Neu tach VinaPhone cung se kho khan boi mang luoi va kinh doanh cua VinaPhone gan chat voi cac vien thong tinh. Vi vay, phuong an tach MobiFone de tao thi truong canh tranh o the VinaPhone - MobiFone - Viettel.      


Truoc do, ong Mai Liem Truc, Nguyen Thu truong Thuong truc Bo BCVT cung thang than noi: "Ban than toi neu o cuong vi VNPT, toi khong muon tach anh nao het, toi muon de ca 2 vi ban than MobiFone cung la cong suc cua VNPT bao nhieu nam nay, gay dung no len thanh dua con ca trong nha VNPT, dua con lam an tot nhat, chiem toi khoang 70% loi nhuan cua VNPT. Phai noi rang dung ve tam ly ma noi thi VNPT khong muon tach ra, ma tach ra la mot thiet thoi cho VNPT. Tat nhien la cua Nha nuoc ca, nhung phai noi rang day la cong suc cua VNPT, cho nen van bat dac di moi tach ra. Neu tach ra thi VNPT duong nhien kho khan. Do la thuc te".


Tai toa dam “Tai co cau thi truong vien thong Viet Nam” dien ra hom 14/2/2014, ong Pham Hong Hai - Cuc truong Cuc Vien thong (Bo TT&TT) cho hay, trong phuong an tai co cau VNPT va Bo TT&TT trinh Chinh phu viec chia tach se theo huong phia VNPT giu lai mot so doanh nghiep co nganh nghe lien quan truc tiep toi nganh nghe kinh doanh cua Tap doan la vien thong va CNTT, trong do co doanh nghiep dang kinh doanh tuong doi hieu qua. Con lai, hon 60 doanh nghiep khac (trong do nhieu doanh nghiep khong nam trong nganh nghe kinh doanh chinh cua VNPT, kinh doanh kho khan, da duoc VNPT gop von vao khoang 1.600 ty dong) se thuoc quyen so huu cua MobiFone, se do MobiFone ganh vac nghia vu tai chinh. Ong Pham Hong Hai cho rang, trong khi von dieu le cua VNPT hien nay khoang hon 70.000 ty dong thi con so 1600 ty dong la nguon von tuong doi nho. Ve mat tai chinh, co le cung khong phai ganh nang qua lon.


Thủ tướng phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNPT, chuyển MobiFone về Bộ TT&TT

MobiFone, Bưu điện Trung ương và Học viện BCVT được chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông - đây là một nội dung quan trọng trong Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/6/2014, phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNPT.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: