Samsung giới thiệu ổ SSD công nghệ chip 3D thế hệ mới

Dòng ổ SSD mới của Samsung sử dụng công nghệ chip nhớ V-NAND 3D với 32 lớp tế bào ô nhớ xếp chồng lên nhau theo chiều dọc, có các mức dung lượng lưu trữ gồm 128GB, 256GB, 512GB và 1TB.


Hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc vừa công bố đã bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt dòng ổ SSD mới dựa trên công nghệ Vertical NAND (V-NAND) thế hệ thứ hai của hãng. Đồng thời, đây cũng là dòng ổ SSD sử dụng bộ nhớ flash V-NAND 3D đầu tiên của ngành công nghiệp, sử dụng 32 lớp tế bào ô nhớ xếp chồng lên nhau theo chiều dọc.


Công nghệ V-NAND 3D 32 lớp mới của Samsung là một thiết kế đòi hỏi một mức độ để xếp chồng các ô nhớ di động cao hơn so với công nghệ 24 lớp V-NAND trước đây. Tuy nhiên, nó vẫn mang lại hiệu quả sản xuất lớn hơn nhiều vì Samsung về cơ bản có thể sẽ sử dụng cùng một thiết bị mà hãng đã sử dụng để sản xuất thế hệ V-NAND đầu tiên.


Ổ SSD sử dụng công nghệ chip nhớ 3D mới của Samsung sẽ có mức dung lượng lên đến 1TB.
Hồi tháng 8 năm ngoái, Samsung đã công bố loạt chip flash NAND 3D thế hệ đầu tiên, gồm 24 lớp chứa các ô nhớ được xếp chồng lên nhau theo chiều dọc. Thiết kế đặt chip lưu trữ trong một cấu trúc dọc được xem như là một cách mới để thêm dung lượng lưu trữ cho các thiết bị nhỏ hơn, đồng thời mang lại hiệu quả về năng lượng nhiều hơn. Các lớp truyền dữ liệu với nhau thông qua một thiết bị liên kết riêng. Công nghệ chip xếp chồng hiện cũng đã được sử dụng trong nhiều thiết bị chip nhớ của các hãng khác trên thị trường và các hệ thống chip SoC (system-on-a-chip).


Samsung cho biết, các ổ SSD mới có độ bền cao gần gấp đôi cùng với khả năng sử dụng điện năng ít hơn 20% so với loại ổ công nghệ chip nhớ NAND MLC 2D có các mô-đun nhớ được sắp xếp cạnh nhau. Samsung dự kiến cũng sẽ giới thiệu thế hệ ổ SSD 3D sử dụng loại chip NAND MLC này vào cuối năm nay, với độ tin cậy cao hơn và mật độ cao hơn.


Dòng ổ SSD này được nhắm đến dùng cho các dòng máy tính cao cấp, hiện có các phiên bản dung lượng ổ đĩa 128GB, 256GB, 512GB và 1TB. Samsung hiện chưa công bố giá của dòng ổ SSD mới này.

Samsung gioi thieu o SSD cong nghe chip 3D the he moi


Dong o SSD moi cua Samsung su dung cong nghe chip nho V-NAND 3D voi 32 lop te bao o nho xep chong len nhau theo chieu doc, co cac muc dung luong luu tru gom 128GB, 256GB, 512GB va 1TB.


Hãng dien tu Samsung cua Hàn Quoc vua công bo dã bat dau dua vào san xuat hàng loat dòng o SSD moi dua trên công nghe Vertical NAND (V-NAND) the he thu hai cua hãng. Dong thoi, dây cung là dòng o SSD su dung bo nho flash V-NAND 3D dau tiên cua ngành công nghiep, su dung 32 lop te bào ô nho xep chong lên nhau theo chieu doc.


Công nghe V-NAND 3D 32 lop moi cua Samsung là mot thiet ke dòi hoi mot muc do de xep chong các ô nho di dong cao hon so voi công nghe 24 lop V-NAND truoc dây. Tuy nhiên, nó van mang lai hieu qua san xuat lon hon nhieu vì Samsung ve co ban có the se su dung cùng mot thiet bi mà hãng dã su dung de san xuat the he V-NAND dau tiên.


O SSD su dung công nghe chip nho 3D moi cua Samsung se có muc dung luong lên den 1TB.
Hoi tháng 8 nam ngoái, Samsung dã công bo loat chip flash NAND 3D the he dau tiên, gom 24 lop chua các ô nho duoc xep chong lên nhau theo chieu doc. Thiet ke dat chip luu tru trong mot cau trúc doc duoc xem nhu là mot cách moi de thêm dung luong luu tru cho các thiet bi nho hon, dong thoi mang lai hieu qua ve nang luong nhieu hon. Các lop truyen du lieu voi nhau thông qua mot thiet bi liên ket riêng. Công nghe chip xep chong hien cung dã duoc su dung trong nhieu thiet bi chip nho cua các hãng khác trên thi truong và các he thong chip SoC (system-on-a-chip).


Samsung cho biet, các o SSD moi có do ben cao gan gap dôi cùng voi kha nang su dung dien nang ít hon 20% so voi loai o công nghe chip nho NAND MLC 2D có các mô-dun nho duoc sap xep canh nhau. Samsung du kien cung se gioi thieu the he o SSD 3D su dung loai chip NAND MLC này vào cuoi nam nay, voi do tin cay cao hon và mat do cao hon.


Dòng o SSD này duoc nham den dùng cho các dòng máy tính cao cap, hien có các phiên ban dung luong o dia 128GB, 256GB, 512GB và 1TB. Samsung hien chua công bo giá cua dòng o SSD moi này.


Samsung giới thiệu ổ SSD công nghệ chip 3D thế hệ mới

Dòng ổ SSD mới của Samsung sử dụng công nghệ chip nhớ V-NAND 3D với 32 lớp tế bào ô nhớ xếp chồng lên nhau theo chiều dọc, có các mức dung lượng lưu trữ gồm 128GB, 256GB, 512GB và 1TB.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: