Bị bỏ rơi ở mảng smartphone, Tizen tìm chỗ đứng trong IoT

Hệ điều hành hai năm tuổi Tizen vẫn còn một chặng đường dài đầy triển vọng để đi, như một số nhà phát triển điện thoại di động đang đặt nhiều niềm tin vào nó.


Hệ điều hành di dộng Tizen vẫn đang được Samsung tiếp tục phát triển và cải tiến theo thời gian. Những người ủng hộ hệ điều hành mã nguồn mở này gần đây có xu hướng xem hệ điều hành này như một nền tảng tiềm năng cho thế giới Internet of Things. Việc này khiến cho nhiệm vụ của Tizen thay đổi so với mục tiêu ban đầu của mình là trở thành một hệ điều hành dành cho điện thoại thông minh thay thế cho Symbian của Nokia.


Những tham vọng mới dành cho Tizen trong Internet of Things khá rõ ràng tại Hội nghị Nhà phát triển Tizen (Tizen Developer Conference) diễn ra trong tuần này ở San Francisco. Quản lý dự án Tizen của Linux Foundation cho biết, chúng ta có thể đưa Tizen trở thành một nền tảng phổ biến mà có thể sử dụng cho mọi thiết bị. Các nhà phát triển có thể sử dụng các tiêu chuẩn web như HTML, CSS và JavaScript để tạo nên những ứng dụng chạy được trên hệ điều hành cốt lõi Tizen nhân Linux. Để khuyến khích các nhà phát triển góp phần xây dựng kho ứng dụng Tizen Store, 100% doanh thu từ việc bán ứng dụng trong một năm sẽ dành toàn bộ cho lập trình viên, trừ đi các khoản thuế và phí vận chuyển.


Làm phong phú kho ứng dụng là một nhiệm vụ hàng đầu để giúp Tizen OS tồn tại và phát triển.
Tuy nhiên, Tizen đang gặp phải một trận chiến khó khăn khi phải đấu với nhiều đối thủ cũng đang nhắm đến thế giới IoT, trong đó có cả iOS của Apple, Android của Google, QNX của BlackBerry, thậm chí có cả Oracle Java và Windows Embedded của Microsoft. Gần đây nhất tại sự kiện WWDC của mình, Apple đã nhấn mạnh đến việc sử dụng iOS trong các thiết bị gia dụng, y tế và trên xe hơi. Đây cũng là động thái mới nhất cho thấy tham vọng của hãng này trong Internet of Things.


Về phía điện thoại thông minh, Tizen đang phải cạnh tranh với một số nền tảng dựa trên nền web khác như Ubuntu Touch của Canonical, Firefox OS của Mozilla, Sailfish của Jolla. Tuy nhiên, các hệ điều hành này vẫn chưa được nhiều nhà sản xuất thiết bị ủng hộ. Trong khi đó, Tizen được Samsung ủng hộ và tài trợ chính, bên cạnh đó hệ điều hành này cũng được sự giúp sức của Intel. Công ty cũng có kế hoạch tung ra dòng điện thoại thông minh Samsung Z sử dụng Tizen ở thị trường Nga và một TV 65 inch dùng Tizen. Trong tương lai, theo dự kiến là sẽ có dòng camera dùng Tizen. Trước đó, dòng đồng hồ thông minh Gear 2 của Samsung cũng đã chuyển sang dùng Tizen thay vì Android như phiên bản đầu.


Tizen OS hiện đang được sử dụng trên đồng hồ thông minh Gear Neo của Samsung.
Theo khảo sát của Forrester Research thì hiện chỉ có 2 đến 3% các nhà phát triển ứng dụng di động nhắm đến nền tảng Tizen. Điều đặc biệt là “những mối quan tâm này đều xuất phát từ những dữ liệu thu thập được từ Trung Quốc, hầu như không có mối quan tâm nào từ những lập trình viên bên ngoài quốc gia này”, nhà phân tích Jeffrey Hammond chia sẻ. Dữ liệu này sẽ được cập nhật lại vào cuối tháng 6 để xem có sự thay đổi nào đáng kể không.


Để thành công trong mảnh đất IoT, Tizen phải trở thành một sự thay thế hoàn chỉnh cho Linux hoặc Android trong các mẫu thiết kế thiết bị nổi tiếng như Raspberry Pi, BeagleBone, NXP, hoặc Arduino. Được biết, hiện có nhiều công ty sản xuất thiết bị cảnh báo thông minh được tạo ra từ máy tính Raspberry Pi sử dụng hệ điều hành Linux, nhưng chưa có thiết bị nào dùng Tizen.


Một nhà phát triển thuộc công ty phát triển phần mềm Kitsilano chuyên viết ứng dụng cho smartphone, thiết bị đeo và trò chơi cho biết rằng thị trường dành cho Tizen đang rộng mở. Nhà phát triển này cũng tạo ra môi trường MonoTizen để phát triển ứng dụng cho nền tảng Tizen trên C #.


Tizen hiện đang bổ sung thêm tính năng cho việc phát triển các ứng dụng cho thiết bị di động, thiết bị đeo (wearable), thiết bị gia dụng và tiếp tục thêm những thành phần mới để các nhà phát triển có thể sử dụng nền tảng nhân Linux này cho thiết bị phần cứng của họ.


Liệu Tizen OS có phải là mảnh đất màu mỡ để nhà phát triển ứng dụng thiết bị đeo "canh tác" và sinh lợi?
Phiên bản Tizen 3.0 dự kiến sẽ phát hành vào đầu năm 2015 với những cải tiến tập trung ở khả năng phủ rộng trên mọi thiết bị. Chẳng hạn như giao diện người dùng 3D UI, tương thích với máy chủ hiển thị Wayland, hỗ trợ nhiều người dùng với một số hệ thống như hệ thống trên xe hơi. Bên cạnh đó, dự kiến cuối tháng 6 sẽ có phiên bản Tizen 3.0 beta hỗ trợ chip Intel 64-bit, phiên bản hỗ trợ ARM 64-bit cũng được lên kế hoạch nhưng hiện chưa có thông tin chi tiết ngày phát hành. Mã nguồn alpha và SDK cho Tizen 2.3 hỗ trợ phát triển ứng dụng cho thiết bị đeo cũng vừa được tung ra.

Bi bo roi o mang smartphone, Tizen tim cho dung trong IoT


He dieu hanh hai nam tuoi Tizen van con mot chang duong dai day trien vong de di, nhu mot so nha phat trien dien thoai di dong dang dat nhieu niem tin vao no.


He dieu hành di dong Tizen van dang duoc Samsung tiep tuc phát trien và cai tien theo thoi gian. Nhung nguoi ung ho he dieu hành mã nguon mo này gan dây có xu huong xem he dieu hành này nhu mot nen tang tiem nang cho the gioi Internet of Things. Viec này khien cho nhiem vu cua Tizen thay doi so voi muc tiêu ban dau cua mình là tro thành mot he dieu hành dành cho dien thoai thông minh thay the cho Symbian cua Nokia.


Nhung tham vong moi dành cho Tizen trong Internet of Things khá rõ ràng tai Hoi nghi Nhà phát trien Tizen (Tizen Developer Conference) dien ra trong tuan này o San Francisco. Quan lý du án Tizen cua Linux Foundation cho biet, chúng ta có the dua Tizen tro thành mot nen tang pho bien mà có the su dung cho moi thiet bi. Các nhà phát trien có the su dung các tiêu chuan web nhu HTML, CSS và JavaScript de tao nên nhung ung dung chay duoc trên he dieu hành cot lõi Tizen nhân Linux. De khuyen khích các nhà phát trien góp phan xây dung kho ung dung Tizen Store, 100% doanh thu tu viec bán ung dung trong mot nam se dành toàn bo cho lap trình viên, tru di các khoan thue và phí van chuyen.


Làm phong phú kho ung dung là mot nhiem vu hàng dau de giúp Tizen OS ton tai và phát trien.
Tuy nhiên, Tizen dang gap phai mot tran chien khó khan khi phai dau voi nhieu doi thu cung dang nham den the gioi IoT, trong dó có ca iOS cua Apple, Android cua Google, QNX cua BlackBerry, tham chí có ca Oracle Java và Windows Embedded cua Microsoft. Gan dây nhat tai su kien WWDC cua mình, Apple dã nhan manh den viec su dung iOS trong các thiet bi gia dung, y te và trên xe hoi. Dây cung là dong thái moi nhat cho thay tham vong cua hãng này trong Internet of Things.


Ve phía dien thoai thông minh, Tizen dang phai canh tranh voi mot so nen tang dua trên nen web khác nhu Ubuntu Touch cua Canonical, Firefox OS cua Mozilla, Sailfish cua Jolla. Tuy nhiên, các he dieu hành này van chua duoc nhieu nhà san xuat thiet bi ung ho. Trong khi dó, Tizen duoc Samsung ung ho và tài tro chính, bên canh dó he dieu hành này cung duoc su giúp suc cua Intel. Công ty cung có ke hoach tung ra dòng dien thoai thông minh Samsung Z su dung Tizen o thi truong Nga và mot TV 65 inch dùng Tizen. Trong tuong lai, theo du kien là se có dòng camera dùng Tizen. Truoc dó, dòng dong ho thông minh Gear 2 cua Samsung cung dã chuyen sang dùng Tizen thay vì Android nhu phiên ban dau.


Tizen OS hien dang duoc su dung trên dong ho thông minh Gear Neo cua Samsung.
Theo khao sát cua Forrester Research thì hien chi có 2 den 3% các nhà phát trien ung dung di dong nham den nen tang Tizen. Dieu dac biet là “nhung moi quan tâm này deu xuat phát tu nhung du lieu thu thap duoc tu Trung Quoc, hau nhu không có moi quan tâm nào tu nhung lap trình viên bên ngoài quoc gia này”, nhà phân tích Jeffrey Hammond chia se. Du lieu này se duoc cap nhat lai vào cuoi tháng 6 de xem có su thay doi nào dáng ke không.


De thành công trong manh dat IoT, Tizen phai tro thành mot su thay the hoàn chinh cho Linux hoac Android trong các mau thiet ke thiet bi noi tieng nhu Raspberry Pi, BeagleBone, NXP, hoac Arduino. Duoc biet, hien có nhieu công ty san xuat thiet bi canh báo thông minh duoc tao ra tu máy tính Raspberry Pi su dung he dieu hành Linux, nhung chua có thiet bi nào dùng Tizen.


Mot nhà phát trien thuoc công ty phát trien phan mem Kitsilano chuyên viet ung dung cho smartphone, thiet bi deo và trò choi cho biet rang thi truong dành cho Tizen dang rong mo. Nhà phát trien này cung tao ra môi truong MonoTizen de phát trien ung dung cho nen tang Tizen trên C #.


Tizen hien dang bo sung thêm tính nang cho viec phát trien các ung dung cho thiet bi di dong, thiet bi deo (wearable), thiet bi gia dung và tiep tuc thêm nhung thành phan moi de các nhà phát trien có the su dung nen tang nhân Linux này cho thiet bi phan cung cua ho.


Lieu Tizen OS có phai là manh dat màu mo de nhà phát trien ung dung thiet bi deo "canh tác" và sinh loi?
Phiên ban Tizen 3.0 du kien se phát hành vào dau nam 2015 voi nhung cai tien tap trung o kha nang phu rong trên moi thiet bi. Chang han nhu giao dien nguoi dùng 3D UI, tuong thích voi máy chu hien thi Wayland, ho tro nhieu nguoi dùng voi mot so he thong nhu he thong trên xe hoi. Bên canh dó, du kien cuoi tháng 6 se có phiên ban Tizen 3.0 beta ho tro chip Intel 64-bit, phiên ban ho tro ARM 64-bit cung duoc lên ke hoach nhung hien chua có thông tin chi tiet ngày phát hành. Mã nguon alpha và SDK cho Tizen 2.3 ho tro phát trien ung dung cho thiet bi deo cung vua duoc tung ra.


Bị bỏ rơi ở mảng smartphone, Tizen tìm chỗ đứng trong IoT

Hệ điều hành hai năm tuổi Tizen vẫn còn một chặng đường dài đầy triển vọng để đi, như một số nhà phát triển điện thoại di động đang đặt nhiều niềm tin vào nó.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: