Những tính năng mới của ứng dụng chụp ảnh trên iOS8

Tính năng của ứng máy ảnh trên iOS 8 đã có nhiều nâng cấp mới nhất là trong chế độ chỉnh sửa hậu kì. Những đổi mới này Apple kì vọng có thể thay thế được các ứng dụng của nhà phát triển thứ 3.


Time-Lapse-Chế độ thời gian trôi đi


Trước đây, trên các phiên bản iOS 7 trở về trước thì hệ điều hành này cho phép người dùng sử dụng các ứng dụng bên thứ 3 để tạo ra các đoạn video có hình ảnh trôi đi theo thời gian. Nhưng kể từ iOS 8 trở đi thì Apple sẽ tích hợp tính năng time lapse này vào chế độ máy ảnh mặc định trên các thiết bị di động.


Time-Lapse trên iOS 8.


Tính năng này theo như mô tả thì tương đối căn bản và không có nhiều tùy chỉnh, người dùng đơn giản chỉ cần bấn nút và xử lý ít thông số đi kèm. Ngoài chế độ chụp ảnh mặc định thì camera trên iOS 8 sẽ hiển thị thêm các tính năng "Video", "Slo-Mo" và Time-Lapse. Hiện tại vẫn chưa có các thông tin cụ thể đề cập đến tùy chỉnh hậu kì như gia tăng khoảng thời gian hay tốc độ hình ảnh cuối cùng nhưng về nhu cầu thì tính năng này đã có thể đáp ứng được nhiều người dùng.


Tùy chỉnh riêng biệt của phơi sáng và lấy nét


Đây là những tính năng thường chỉ xuất hiện trong các ứng dụng cao cấp của App Store. Và hiện nay thì đã xuất hiện trong iOS 8 với tùy chỉnh mặc đinh. Tính năng này theo mô tả thì tương đối dễ thực hiện ví dụ như bạn chọn một điểm cần lấy nét và sau đó di chuyển ngón tay trên màn hình để tùy chọn phơi sáng.


Self-Timer và chế độ Instant Burst


Bộ đếm thời gian là một trong những ứng dụng tiêu chuẩn của máy ảnh trên di động, tính năng này cho phép thiết lập hẹn giờ thời gian chụp với khung 1s, 3s hay 10 giây. Self-Timer trước đây chỉ xuất hiện ở các ứng dụng bên thứ 3 thì nay được tích hợp vào trong iOS nhưng một chế độ tùy chọn có sẵn.Chế độ Self-Time


Chế độ Instant Burst không được nhắc đến nhiều và quá ít thông tin để mô tả. Nếu cần phải mô tả dự đoán thì đây là một chế độ mới cải thiện tính năng chụp ảnh nhanh mà người dùng có thể điều khiển bằng cách trượt lên xuống trên màn hình cảm ứng hoặc một phương thức nào đó được kích hoạt ki bạn bấn nút chụp tại chế độ mặc định tiêu chuẩn. Và kì vọng nhiều hơn đó là tính năng chụp ảnh trước lấy nét sau đang thịnh hành tại thời điểm này. Ngoài ra, iPad sẽ được trang bị tính năng chụp ảnh toàn cảnh Panorama- tính năng này đã bị bỏ qua ở iOS 7.

Nhung tinh nang moi cua ung dung chup anh tren iOS8


Tinh nang cua ung may anh tren iOS 8 da co nhieu nang cap moi nhat la trong che do chinh sua hau ki. Nhung doi moi nay Apple ki vong co the thay the duoc cac ung dung cua nha phat trien thu 3.


Time-Lapse-Che do thoi gian trôi di


Truoc dây, trên các phiên ban iOS 7 tro ve truoc thì he dieu hành này cho phép nguoi dùng su dung các ung dung bên thu 3 de tao ra các doan video có hình anh trôi di theo thoi gian. Nhung ke tu iOS 8 tro di thì Apple se tích hop tính nang time lapse này vào che do máy anh mac dinh trên các thiet bi di dong.


Time-Lapse trên iOS 8.


Tính nang này theo nhu mô ta thì tuong doi can ban và không có nhieu tùy chinh, nguoi dùng don gian chi can ban nút và xu lý ít thông so di kèm. Ngoài che do chup anh mac dinh thì camera trên iOS 8 se hien thi thêm các tính nang "Video", "Slo-Mo" và Time-Lapse. Hien tai van chua có các thông tin cu the de cap den tùy chinh hau kì nhu gia tang khoang thoi gian hay toc do hình anh cuoi cùng nhung ve nhu cau thì tính nang này dã có the dáp ung duoc nhieu nguoi dùng.


Tùy chinh riêng biet cua phoi sáng và lay nét


Dây là nhung tính nang thuong chi xuat hien trong các ung dung cao cap cua App Store. Và hien nay thì dã xuat hien trong iOS 8 voi tùy chinh mac dinh. Tính nang này theo mô ta thì tuong doi de thuc hien ví du nhu ban chon mot diem can lay nét và sau dó di chuyen ngón tay trên màn hình de tùy chon phoi sáng.


Self-Timer và che do Instant Burst


Bo dem thoi gian là mot trong nhung ung dung tiêu chuan cua máy anh trên di dong, tính nang này cho phép thiet lap hen gio thoi gian chup voi khung 1s, 3s hay 10 giây. Self-Timer truoc dây chi xuat hien o các ung dung bên thu 3 thì nay duoc tích hop vào trong iOS nhung mot che do tùy chon có san.Che do Self-Time


Che do Instant Burst không duoc nhac den nhieu và quá ít thông tin de mô ta. Neu can phai mô ta du doán thì dây là mot che do moi cai thien tính nang chup anh nhanh mà nguoi dùng có the dieu khien bang cách truot lên xuong trên màn hình cam ung hoac mot phuong thuc nào dó duoc kích hoat ki ban ban nút chup tai che do mac dinh tiêu chuan. Và kì vong nhieu hon dó là tính nang chup anh truoc lay nét sau dang thinh hành tai thoi diem này. Ngoài ra, iPad se duoc trang bi tính nang chup anh toàn canh Panorama- tính nang này dã bi bo qua o iOS 7.


Những tính năng mới của ứng dụng chụp ảnh trên iOS8

Tính năng của ứng máy ảnh trên iOS 8 đã có nhiều nâng cấp mới nhất là trong chế độ chỉnh sửa hậu kì. Những đổi mới này Apple kì vọng có thể thay thế được các ứng dụng của nhà phát triển thứ 3.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: