Microsoft kí kết hợp tác cùng bệnh viện FV

Ngày 5/6, Microsoft Việt Nam và Bệnh viện FV chính thức kí kết thỏa thuận hợp tác Doanh nghiệp (EA) giữa hai bên.


Ảnh


Tham dự lễ ký kết tại TP Hồ Chí Minh có ông Vũ Minh Trí- Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam, Bà Phan Tú Quyên- Giám đốc khối Doanh nghiệp nước ngoài, Microsoft Việt Nam, Bác sĩ Jean-Marcel Guillon- Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, Ông Đinh Hà Duy Linh - Tổng Giám đốc Công ty HPT, Bà Võ Thụy Cam Tuyền- Giám đốc Kinh Doanh Công ty HPT, đại diện các đối tác và các cơ quan truyền thông trong nước.


Theo Thỏa thuận EA ký với Microsoft, Bệnh viện FV đã ký kết hợp tác thỏa thuận sử dụng bản quyền chính thức của Microsoft bao gồm việc cấp phép sử dụng phần mềm văn phòng, hệ điều hành máy chủ, phần mềm ứng dụng hệ thống truyền thông nội bộ, ứng dụng các phần mềm lưu trữ dữ liệu trên máy chủ.


Thỏa thuận hợp tác doanh nghiệp EA cũng là hình thức hợp đồng thuận lợi nhất để doanh nghiệp làm quen và dịch chuyển dễ dàng lên giải pháp điện toán đám mây, tiêu biểu là Office 365 – dịch vụ đám mây, phục vụ các giải pháp văn phòng, nhằm gia tăng năng suất lao động, mới được ra mắt vào tháng 1/2014 tại Việt Nam.Microsoft ki ket hop tac cung benh vien FV


Ngay 5/6, Microsoft Viet Nam va Benh vien FV chinh thuc ki ket thoa thuan hop tac Doanh nghiep (EA) giua hai ben.


Anh


Tham du le ky ket tai TP Ho Chi Minh co ong Vu Minh Tri- Tong giam doc Microsoft Viet Nam, Ba Phan Tu Quyen- Giam doc khoi Doanh nghiep nuoc ngoai, Microsoft Viet Nam, Bac si Jean-Marcel Guillon- Tong Giam doc Benh vien FV, Ong Dinh Ha Duy Linh - Tong Giam doc Cong ty HPT, Ba Vo Thuy Cam Tuyen- Giam doc Kinh Doanh Cong ty HPT, dai dien cac doi tac va cac co quan truyen thong trong nuoc.


Theo Thoa thuan EA ky voi Microsoft, Benh vien FV da ky ket hop tac thoa thuan su dung ban quyen chinh thuc cua Microsoft bao gom viec cap phep su dung phan mem van phong, he dieu hanh may chu, phan mem ung dung he thong truyen thong noi bo, ung dung cac phan mem luu tru du lieu tren may chu.


Thoa thuan hop tac doanh nghiep EA cung la hinh thuc hop dong thuan loi nhat de doanh nghiep lam quen va dich chuyen de dang len giai phap dien toan dam may, tieu bieu la Office 365 – dich vu dam may, phuc vu cac giai phap van phong, nham gia tang nang suat lao dong, moi duoc ra mat vao thang 1/2014 tai Viet Nam.
Microsoft kí kết hợp tác cùng bệnh viện FV

Ngày 5/6, Microsoft Việt Nam và Bệnh viện FV chính thức kí kết thỏa thuận hợp tác Doanh nghiệp (EA) giữa hai bên.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: