Hacker khóa hàng loạt iPhone đòi tiền chuộc bị bắt ở Nga

Nhà chức trách Nga vừa bắt giữ hai tin tặc người Moscow vì nghi họ đã có hành vi xâm nhập bất hợp pháp để đánh cắp thông tin tài khoản Apple ID và sử dụng dịch vụ Find My iPhone để khóa máy và đòi tiền chuộc.


Find My iPhone là một chức năng của dịch vụ Apple iCloud giúp chủ nhân sử dụng iPhone, iPad và máy tính Mac có thể khoá từ xa thiết bị của mình và theo dõi vị trí của máy khi lỡ bị mất. Chức năng này còn hỗ trợ chức năng hiện cảnh báo bằng tin nhắn ngay từ màn hình khoá khi chức năng này được kích hoạt.


Cuối tháng 5 vừa rồi, nhiều người dùng từ Úc và một số nước khác cho biết iPhone của họ đã bị khoá và hiện tin nhắn cảnh báo trên thiết bị của mình. Nội dung tin nhắn cho biết thiết bị đã bị xâm nhập bởi một hoặc nhóm người có tên là Oleg Pliss và yêu cầu chủ nhân phải trả 100 đô-la Mỹ hay 100 euro để mở khoá.


Apple cho biết rằng tại thời điểm diễn ra sự cố này, không có bất cứ dấu hiệu nào của việc iCloud bị lỗ hổng bảo mật. Điều này cho thấy, có thể người dùng sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản trực tuyến đã tạo điều kiện cho tin tặc lợi dụng khai thác.


Theo một thông cáo báo chí công bố hôm thứ hai vừa rồi từ Bộ Nội vụ Nga, hai công dân sinh sống tại Moscow, ở độ tuổi 16 và 23 đã đứng đằng sau vụ tấn công “Oleg Pliss”.


Dùng chức năng Find my iPhone để khoá và đòi tiền chuộc là thủ đoạn lừa đảo mới nhất trên nền tảng iOS.
Theo đó, hai tài khoản email bị phát hiện là đã xâm nhập, sử dụng các trang lừa đảo và các kỹ thuật mạng xã hội cao cấp để truy cập vào các tài khoản Apple ID. Sau đó, họ đã sử dụng tính năng tìm kiếm điện thoại khi bị mất (Find My iPhone) để khoá và gửi tin nhắn đến chủ nhân đòi tiền chuộc, với đe doạ sẽ xoá dữ liệu trên máy.


Theo nhà chức trách Nga, một kỹ thuật khác liên quan đến việc đặt một quảng cáo trực tuyến cho thuê tài khoản Apple ID để truy cập nhiều nội dung đa phương tiện hấp dẫn. Một khi người dùng iPhone chấp nhận lời đề nghị và đăng nhập tài khoản Apple ID lừa đảo này vào máy thì kẻ tấn công ngay lập tức sử dụng chức năng Find My iPhone để chiếm quyền điều khiển thiết bị.


Bộ Nội vụ Nga cho biết họ nhận được báo cáo về các cuộc tấn công dạng này vào mùa Xuân vừa rồi. Việc giành lại quyền kiểm soát máy bị khoá đối với các nạn nhân là rất khó khăn vì họ phải gửi cho Apple những tài liệu chứng minh tài khoản của mình và hoá đơn khi mua iPhone.


Nhiều máy tính, thẻ SIM và điện thoại sử dụng trong việc này đã được tìm thấy tại căn hộ của hai kẻ tình nghi. Theo Bộ luật Hình sự Nga thì hai hacker này phải đối mặt với tội danh truy cập thông tin máy tính trái phép.

Hacker khoa hang loat iPhone doi tien chuoc bi bat o Nga


Nha chuc trach Nga vua bat giu hai tin tac nguoi Moscow vi nghi ho da co hanh vi xam nhap bat hop phap de danh cap thong tin tai khoan Apple ID va su dung dich vu Find My iPhone de khoa may va doi tien chuoc.


Find My iPhone là mot chuc nang cua dich vu Apple iCloud giúp chu nhân su dung iPhone, iPad và máy tính Mac có the khoá tu xa thiet bi cua mình và theo dõi vi trí cua máy khi lo bi mat. Chuc nang này còn ho tro chuc nang hien canh báo bang tin nhan ngay tu màn hình khoá khi chuc nang này duoc kích hoat.


Cuoi tháng 5 vua roi, nhieu nguoi dùng tu Úc và mot so nuoc khác cho biet iPhone cua ho dã bi khoá và hien tin nhan canh báo trên thiet bi cua mình. Noi dung tin nhan cho biet thiet bi dã bi xâm nhap boi mot hoac nhóm nguoi có tên là Oleg Pliss và yêu cau chu nhân phai tra 100 dô-la My hay 100 euro de mo khoá.


Apple cho biet rang tai thoi diem dien ra su co này, không có bat cu dau hieu nào cua viec iCloud bi lo hong bao mat. Dieu này cho thay, có the nguoi dùng su dung cùng mot mat khau cho nhieu tài khoan truc tuyen dã tao dieu kien cho tin tac loi dung khai thác.


Theo mot thông cáo báo chí công bo hôm thu hai vua roi tu Bo Noi vu Nga, hai công dân sinh song tai Moscow, o do tuoi 16 và 23 dã dung dang sau vu tan công “Oleg Pliss”.


Dùng chuc nang Find my iPhone de khoá và dòi tien chuoc là thu doan lua dao moi nhat trên nen tang iOS.
Theo dó, hai tài khoan email bi phát hien là dã xâm nhap, su dung các trang lua dao và các ky thuat mang xã hoi cao cap de truy cap vào các tài khoan Apple ID. Sau dó, ho dã su dung tính nang tìm kiem dien thoai khi bi mat (Find My iPhone) de khoá và gui tin nhan den chu nhân dòi tien chuoc, voi de doa se xoá du lieu trên máy.


Theo nhà chuc trách Nga, mot ky thuat khác liên quan den viec dat mot quang cáo truc tuyen cho thuê tài khoan Apple ID de truy cap nhieu noi dung da phuong tien hap dan. Mot khi nguoi dùng iPhone chap nhan loi de nghi và dang nhap tài khoan Apple ID lua dao này vào máy thì ke tan công ngay lap tuc su dung chuc nang Find My iPhone de chiem quyen dieu khien thiet bi.


Bo Noi vu Nga cho biet ho nhan duoc báo cáo ve các cuoc tan công dang này vào mùa Xuân vua roi. Viec giành lai quyen kiem soát máy bi khoá doi voi các nan nhân là rat khó khan vì ho phai gui cho Apple nhung tài lieu chung minh tài khoan cua mình và hoá don khi mua iPhone.


Nhieu máy tính, the SIM và dien thoai su dung trong viec này dã duoc tìm thay tai can ho cua hai ke tình nghi. Theo Bo luat Hình su Nga thì hai hacker này phai doi mat voi toi danh truy cap thông tin máy tính trái phép.


Hacker khóa hàng loạt iPhone đòi tiền chuộc bị bắt ở Nga

Nhà chức trách Nga vừa bắt giữ hai tin tặc người Moscow vì nghi họ đã có hành vi xâm nhập bất hợp pháp để đánh cắp thông tin tài khoản Apple ID và sử dụng dịch vụ Find My iPhone để khóa máy và đòi tiền chuộc.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: