Chipset bo mạch chủ Intel 7-series tăng hiệu năng Ivy Bridge

Bên cạnh việc giới thiệu bộ xử lý Core i thế hệ thứ ba, Intel cũng công bố một loạt chipset bo mạch chủ 7-series (tên mã Panther Point) với thiết kế tối ưu cho bộ xử lý mới.


Chipset bo mạch chủ Intel 7-series tăng hiệu năng Ivy Bridge
Theo lộ trình giới thiệu sản phẩm mới, Intel đã công bố một loạt chipset bo mạch chủ (BMC) 7-series (tên mã Panther Point) hỗ trợ bộ xử lý (BXL) Ivy Bridge socket 1155 LGA trong tháng 4/2012 vừa qua.


Theo đó, nền tảng máy tính để bàn (PC Platform) có 3 chipset mới là Z75, Z77 và H77. Nền tảng di động có đến 4 chipset là HM75, HM76, HM77 và UM7. Bên cạnh đó, Intel cũng tiếp tục “nâng cấp” dòng chipset dùng trong môi trường doanh nghiệp gồm Q77, Q75 và B75 hỗ trợ công nghệ Small Business Advantage, kết hợp một loạt tính năng quản lý từ xa và bảo mật mới. Tuy nhiên trong giới hạn bài viết, chúng tôi chỉ đề cập đến những chipset hỗ trợ BXL Ivy Bridge dành cho nền tảng máy tính để bàn.


Khác với chipset 6-series (Cougar Point) được thiết kế 3 dòng khác nhau là H, P và Z hướng đến những đối tượng người dùng riêng biệt, với chipset 7-series (Panther Point), Intel chỉ đưa ra 2 dòng chipset là dòng H hướng đến phân khúc phổ thông và dòng Z hướng đến phân khúc tầm trung hỗ trợ những công nghệ ép xung mạnh.


Bảng đặc tả kỹ thuật Intel công bố cho thấy cả hai chipset dòng H lẫn Z mới vừa hỗ trợ tuyến FDI (Flexible Display Interface) cho phép GPU tích hợp trên BXL xuất tín hiệu hình ảnh ra các ngõ giao tiếp trên BMC vừa hỗ trợ tuyến PCI Express 3.0 x16 do BXL Ivy Bridge quản lý dành riêng cho card đồ họa rời. Điểm cần lưu ý là chipset H77 không hỗ trợ ép xung BXL và Z75 không hỗ trợ công nghệ Smart Response (SRT).


Chipset bo mạch chủ Intel 7-series tăng hiệu năng Ivy Bridge


Cũng cần lưu ý là trong chu kỳ phát triển sản phẩm mới của Intel thì bộ đôi chipset 7-series và BXL Ivy Bridge thuộc chu kỳ tick; là giai đoạn thu nhỏ công nghệ chế tạo và tinh chỉnh vi kiến trúc cũ (Tham khảo: Công nghệ Tri-Gate 22nm trong bộ xử lý Ivy Bridge). Vì vậy, có thể nhận thấy là ngoài việc bổ sung cổng kết nối tốc độ cao USB 3.0 thì chipset mới Panther Point không có nhiều thay đổi so với Cougar Point mà chủ yếu tập trung vào việc cải thiện hiệu năng, tối ưu hóa những công nghệ, tính năng hỗ trợ sẵn có.


Cụ thể Panther Point cũng hỗ trợ sẵn 8 tuyến PCI Express 2.0 1x, 6 ngõ SATA (2 SATA 3.0 và 4 SATA 2.0), có đến 14 cổng USB (10 USB 2.0 và 4 USB 3.0) và không hỗ trợ tuyến PCI truyền thống. Việc tăng gấp đôi băng thông tuyến PCIe dành cho card mở rộng lên 5GT/s (so với 2,5GT/s của PCIe 1.x) cho phép các NSX BMC tận dụng tốt hơn lượng băng thông này để bổ sung một số giao tiếp mà chipset Panther Point không hỗ trợ, chẳng hạn giao tiếp PCI truyền thống với chip chuyển kênh PCIe to PCI Bridge Controller.


Công nghệ đồ họa lai


Tương tự công nghệ dual graphics của AMD và Optimus của nVidia, chipset Panther Point cũng hỗ trợ công nghệ đồ họa lai với tiện ích Virtu của Lucidlogix nhằm tận dụng sức mạnh xử lý 3D của card đồ họa rời (dGPU) và công nghệ Quick Sync Video của đồ họa tích hợp (iGPU) trong việc dựng hình.


Chipset bo mạch chủ Intel 7-series tăng hiệu năng Ivy Bridge


Virtu cho phép người dùng kết hợp giữa card đồ họa tích hợp và card đồ họa rời, tùy thuộc vào loại ứng dụng, hệ thống sẽ chọn loại card đồ họa phù hợp (theo những thiết lập, cấu hình sẵn) nhằm tối ưu hóa hiệu năng cũng như điện năng tiêu thụ. Chẳng hạn với ứng dụng văn phòng, trình chiếu phim ảnh hoặc chơi game giải trí nhẹ nhàng, hay chuyển đổi video (công nghệ Intel Quick Sync Video của iGPU chuyển đổi video nhanh hơn so với đồ họa rời), hệ thống sẽ sử dụng đồ họa tích hợp và tự động chuyển sang card đồ họa rời với game “hạng nặng” hoặc những ứng dụng đòi hỏi khả năng xử lý đồ họa cao. Ngoài ra, Lucid Virtu có thể hoạt động tốt với cả card đồ họa rời của AMD lẫn nVidia.


Công nghệ hồi đáp nhanh


Ngoài Smart Response thì các chipset Panther Point còn hỗ trợ hai công nghệ Rapid Start và Smart Connect nhằm nâng cao khả năng đáp ứng, tính sẵn sàng của hệ thống cũng như đảm bảo dữ liệu người dùng luôn được cập nhật thông qua điện toán đám mây.


Chipset bo mạch chủ Intel 7-series tăng hiệu năng Ivy Bridge


Z77 và H77 cũng hỗ trợ công nghệ Smart Response (SRT), giải pháp lưu trữ kết hợp giữa SSD và HDD nhằm cải thiện tốc độ truy xuất dữ liệu với chi phí đầu tư thấp hơn nhiều so với chỉ dùng ổ SSD. SRT hoạt động theo nguyên lý sử dụng ổ SSD làm nơi lưu trữ tạm dữ liệu trước khi ghi chúng lên ổ cứng để kết thúc phiên làm việc. Một số thử nghiệm của Test Lab khi so sánh hiệu năng của 3 giải pháp lưu trữ là HDD, SDD và SRT cho thấy tốc độ truy xuất dữ liệu của SSD nhanh hơn khoảng 6,7 lần và giải pháp SRT (chế độ Enhanced) cũng nhanh hơn khoảng 3,6 lần so với HDD truyền thống.


Với hệ thống trang bị ổ SSD đi kèm hệ điều hành tương thích, công nghệ Rapid Start giúp cải thiện đáng kể quá trình khởi động cũng như thời gian chuyển từ chế độ hibernate sang trạng thái sẵn sàng. Ngoài ra, Rapid Start còn giúp tiết giảm mức điện năng hệ thống tiêu thụ trong chế độ Hybrid sleep (kết hợp giữa hai chế độ Hibernation và Sleep) thường sử dụng với máy tính để bàn.


Công nghệ Smart Connect được thiết kế cho những “tín đồ” Internet, cho phép máy tính cập nhật những thông tin mới trên mạng xã hội, ứng dụng web hay email mới cả khi máy tính đang ở chế độ ngủ (sleep). Nguyên tắc hoạt động của Smart Connect dựa trên việc thiết lập máy tính sẽ “thức giấc” theo chu kỳ thời gian định trước để cập nhật thông tin mới và sau đó tiếp tục trở lại chế độ ngủ.


Chipset bo mạch chủ Intel 7-series tăng hiệu năng Ivy Bridge

Chipset bo mach chu Intel 7-series tang hieu nang Ivy Bridge


Ben canh viec gioi thieu bo xu ly Core i the he thu ba, Intel cung cong bo mot loat chipset bo mach chu 7-series (ten ma Panther Point) voi thiet ke toi uu cho bo xu ly moi.


Chipset bo mach chu Intel 7-series tang hieu nang Ivy Bridge
Theo lo trình gioi thieu san pham moi, Intel dã công bo mot loat chipset bo mach chu (BMC) 7-series (tên mã Panther Point) ho tro bo xu lý (BXL) Ivy Bridge socket 1155 LGA trong tháng 4/2012 vua qua.


Theo dó, nen tang máy tính de bàn (PC Platform) có 3 chipset moi là Z75, Z77 và H77. Nen tang di dong có den 4 chipset là HM75, HM76, HM77 và UM7. Bên canh dó, Intel cung tiep tuc “nâng cap” dòng chipset dùng trong môi truong doanh nghiep gom Q77, Q75 và B75 ho tro công nghe Small Business Advantage, ket hop mot loat tính nang quan lý tu xa và bao mat moi. Tuy nhiên trong gioi han bài viet, chúng tôi chi de cap den nhung chipset ho tro BXL Ivy Bridge dành cho nen tang máy tính de bàn.


Khác voi chipset 6-series (Cougar Point) duoc thiet ke 3 dòng khác nhau là H, P và Z huong den nhung doi tuong nguoi dùng riêng biet, voi chipset 7-series (Panther Point), Intel chi dua ra 2 dòng chipset là dòng H huong den phân khúc pho thông và dòng Z huong den phân khúc tam trung ho tro nhung công nghe ép xung manh.


Bang dac ta ky thuat Intel công bo cho thay ca hai chipset dòng H lan Z moi vua ho tro tuyen FDI (Flexible Display Interface) cho phép GPU tích hop trên BXL xuat tín hieu hình anh ra các ngõ giao tiep trên BMC vua ho tro tuyen PCI Express 3.0 x16 do BXL Ivy Bridge quan lý dành riêng cho card do hoa roi. Diem can luu ý là chipset H77 không ho tro ép xung BXL và Z75 không ho tro công nghe Smart Response (SRT).


Chipset bo mach chu Intel 7-series tang hieu nang Ivy Bridge


Cung can luu ý là trong chu ky phát trien san pham moi cua Intel thì bo dôi chipset 7-series và BXL Ivy Bridge thuoc chu ky tick; là giai doan thu nho công nghe che tao và tinh chinh vi kien trúc cu (Tham khao: Công nghe Tri-Gate 22nm trong bo xu lý Ivy Bridge). Vì vay, có the nhan thay là ngoài viec bo sung cong ket noi toc do cao USB 3.0 thì chipset moi Panther Point không có nhieu thay doi so voi Cougar Point mà chu yeu tap trung vào viec cai thien hieu nang, toi uu hóa nhung công nghe, tính nang ho tro san có.


Cu the Panther Point cung ho tro san 8 tuyen PCI Express 2.0 1x, 6 ngõ SATA (2 SATA 3.0 và 4 SATA 2.0), có den 14 cong USB (10 USB 2.0 và 4 USB 3.0) và không ho tro tuyen PCI truyen thong. Viec tang gap dôi bang thông tuyen PCIe dành cho card mo rong lên 5GT/s (so voi 2,5GT/s cua PCIe 1.x) cho phép các NSX BMC tan dung tot hon luong bang thông này de bo sung mot so giao tiep mà chipset Panther Point không ho tro, chang han giao tiep PCI truyen thong voi chip chuyen kênh PCIe to PCI Bridge Controller.


Công nghe do hoa lai


Tuong tu công nghe dual graphics cua AMD và Optimus cua nVidia, chipset Panther Point cung ho tro công nghe do hoa lai voi tien ích Virtu cua Lucidlogix nham tan dung suc manh xu lý 3D cua card do hoa roi (dGPU) và công nghe Quick Sync Video cua do hoa tích hop (iGPU) trong viec dung hình.


Chipset bo mach chu Intel 7-series tang hieu nang Ivy Bridge


Virtu cho phép nguoi dùng ket hop giua card do hoa tích hop và card do hoa roi, tùy thuoc vào loai ung dung, he thong se chon loai card do hoa phù hop (theo nhung thiet lap, cau hình san) nham toi uu hóa hieu nang cung nhu dien nang tiêu thu. Chang han voi ung dung van phòng, trình chieu phim anh hoac choi game giai trí nhe nhàng, hay chuyen doi video (công nghe Intel Quick Sync Video cua iGPU chuyen doi video nhanh hon so voi do hoa roi), he thong se su dung do hoa tích hop và tu dong chuyen sang card do hoa roi voi game “hang nang” hoac nhung ung dung dòi hoi kha nang xu lý do hoa cao. Ngoài ra, Lucid Virtu có the hoat dong tot voi ca card do hoa roi cua AMD lan nVidia.


Công nghe hoi dáp nhanh


Ngoài Smart Response thì các chipset Panther Point còn ho tro hai công nghe Rapid Start và Smart Connect nham nâng cao kha nang dáp ung, tính san sàng cua he thong cung nhu dam bao du lieu nguoi dùng luôn duoc cap nhat thông qua dien toán dám mây.


Chipset bo mach chu Intel 7-series tang hieu nang Ivy Bridge


Z77 và H77 cung ho tro công nghe Smart Response (SRT), giai pháp luu tru ket hop giua SSD và HDD nham cai thien toc do truy xuat du lieu voi chi phí dau tu thap hon nhieu so voi chi dùng o SSD. SRT hoat dong theo nguyên lý su dung o SSD làm noi luu tru tam du lieu truoc khi ghi chúng lên o cung de ket thúc phiên làm viec. Mot so thu nghiem cua Test Lab khi so sánh hieu nang cua 3 giai pháp luu tru là HDD, SDD và SRT cho thay toc do truy xuat du lieu cua SSD nhanh hon khoang 6,7 lan và giai pháp SRT (che do Enhanced) cung nhanh hon khoang 3,6 lan so voi HDD truyen thong.


Voi he thong trang bi o SSD di kèm he dieu hành tuong thích, công nghe Rapid Start giúp cai thien dáng ke quá trình khoi dong cung nhu thoi gian chuyen tu che do hibernate sang trang thái san sàng. Ngoài ra, Rapid Start còn giúp tiet giam muc dien nang he thong tiêu thu trong che do Hybrid sleep (ket hop giua hai che do Hibernation và Sleep) thuong su dung voi máy tính de bàn.


Công nghe Smart Connect duoc thiet ke cho nhung “tín do” Internet, cho phép máy tính cap nhat nhung thông tin moi trên mang xã hoi, ung dung web hay email moi ca khi máy tính dang o che do ngu (sleep). Nguyên tac hoat dong cua Smart Connect dua trên viec thiet lap máy tính se “thuc giac” theo chu ky thoi gian dinh truoc de cap nhat thông tin moi và sau dó tiep tuc tro lai che do ngu.


Chipset bo mach chu Intel 7-series tang hieu nang Ivy Bridge


Chipset bo mạch chủ Intel 7-series tăng hiệu năng Ivy Bridge

Bên cạnh việc giới thiệu bộ xử lý Core i thế hệ thứ ba, Intel cũng công bố một loạt chipset bo mạch chủ 7-series (tên mã Panther Point) với thiết kế tối ưu cho bộ xử lý mới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: