Thế hệ bo mạch chủ ASRock mới ưu tiên ép xung

Buổi giao lưu giữa Nick Shih - một trong những tay ép xung hàng đầu thế giới với những người dùng đam mê công nghệ do công ty FPT Phân phối phối hợp cùng ASRock tổ chức.


Thế hệ bo mạch chủ ASRock mới ưu tiên ép xung


Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình giới thiệu đến người dùng những dòng bo mạch chủ mới của ASRock sử dụng chipset Intel series 7 (tên mã Panther Point) như BMC Z77E-ITX, Z77 Extreme6, Z77 Extreme9, Fatal1ty Z77 Professional, X79 Extreme9, X79 Extreme11 và Fatal1ty X79 Champion. Đáng chú ý nhất là X79 Extreme11; BMC đầu tiên hỗ trợ cấu hình đa card đồ họa với 4 khe PCIe 3.0 cùng đạt mức băng thông tối đa là 16x-16x-16x-16x.


Thế hệ bo mạch chủ ASRock mới ưu tiên ép xung


Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của người dùng là màn trình diễn ép xung BXL Intel Core i thế hệ thứ ba (Core i7-3770K) của Nick Shik trên bo mạch chủ Z77 OC Formula. Điểm thú vị là bo mạch chủ này cũng được chính Nick Shik hợp tác và phát triển cùng ASRock.
Được hướng đến những tay chơi đam mê ép xung, kiến trúc ASRock Z77 OC Formula dựa trên nền tảng chipset Intel Z77 Express, thiết kế nổi bật với hai màu vàng, đen ấn tượng. Toàn bộ tụ điện của BMC được NSX “ưu ái” trang bị loại tụ rắn mạ vàng (premium gold cap), mạch cấp nguồn tín hiệu số DigiPower VRM 12+4 pha nhằm đảm bảo việc cấp nguồn cho BXL ổn định và hiệu quả cả khi ép xung.


Z77 OC Formula trang bị 2 khe PCIe x16 3.0 hỗ trợ công nghệ ATI CrossFireX lẫn NVIDIA SLI, 4 khe cắm RAM DDR3 với tổng dung lượng tối đa là 32GB, xung nhịp (RAM) có thể đạt mức 3.000 MHz khi kích hoạt công nghệ EMP. Bên cạnh đó, Z77 OC Formula còn là một trong số ít những BMC hiện nay hỗ trợ đến 22 cổng USB, gồm 12 USB 2.0 và 10 USB 3.0; bạn đọc “tha hồ” kết nối với thiết bị ngoại vi.


Thế hệ bo mạch chủ ASRock mới ưu tiên ép xung


ASRock cũng là một trong các NSX đầu tiên tích hợp cổng giao tiếp tốc độ cao thunderbolt lên BMC của hãng. Cụ thể, Z77 Extreme6/TB4 hỗ trợ 2 kênh giao tiếp thunderbolt với tốc độ lên đến 10Gbps mỗi kênh. Z77 Extreme6/TB4 cũng sử dụng tụ rắn mạ vàng, mạch cấp nguồn DigiPower VRM 8+4 pha, hỗ trợ âm thanh 8 kênh HD và UEFI BIOS. BMC kích thước chuẩn ATX, trang bị 2 khe PCIe x16 3.0 hỗ trợ công nghệ ATI CrossFireX lẫn NVIDIA SLI, 4 khe cắm RAM DDR3 với tổng dung lượng tối đa là 32GB, xung nhịp (RAM) có thể đạt mức 2.800 MHz khi kích hoạt công nghệ EMP. Số cổng kết nối thiết bị ngoại vi của BMC khá phong phú với 6 USB 3.0, 8 USB 2.0, 4 SATA 3.0, 4 SATA 2.0 và cả giao tiếp eSATA.


Thế hệ bo mạch chủ ASRock mới ưu tiên ép xung


Bên cạnh BMC chipset Panther Point thì ASRock cũng giới thiệu X79 Extreme11 (chipset Patsburg) - BMC dòng cao cấp của ASRock, tương thích với BXL Intel Sandy Bridge E socket 2011 LGA. Ngoài việc sử dụng tụ rắn mạ vàng và mạch cấp nguồn DigiPower VRM 24+2 pha, các MOSFET của X79 Extreme11 dạng “dual stack” (DSM) với 2 lớp silicon cách điện, cung cấp điện năng cho BXL hiệu quả hơn so với MOSFET truyền thống.


Điểm nổi bật trong thiết kế X79 Extreme11 là có đến 7 khe PCIe x16 2.0, trong đó 4 khe PCIe x16 dành gắn card đồ họa rời hỗ trợ công nghệ 4-way SLI hoặc CrossFire với băng thông tối đa là 16x-16x-16x-16x. So với những BMC thông thường thì khả năng hỗ trợ card đồ họa rời của X79 Extreme11 cao gấp 4 lần do được trang bị thêm 2 chip PLX PXE 8747 nhằm mở rộng băng thông tuyến PCIe dành cho card đồ họa rời. Bên cạnh đó, ASRock cũng bổ sung chip điều khiển LSI SAS2308 để mở rộng số giao tiếp SATA 3.0 của BMC là 10 cổng (2 của chipset và 8 của SAS2308 controller).


Một số hình ảnh bo mạch chủ X79 Extreme11


The he bo mach chu ASRock moi uu tien ep xung


Buoi giao luu giua Nick Shih - mot trong nhung tay ep xung hang dau the gioi voi nhung nguoi dung dam me cong nghe do cong ty FPT Phan phoi phoi hop cung ASRock to chuc.


The he bo mach chu ASRock moi uu tien ep xung


Su kien nam trong khuôn kho chuong trình gioi thieu den nguoi dùng nhung dòng bo mach chu moi cua ASRock su dung chipset Intel series 7 (tên mã Panther Point) nhu BMC Z77E-ITX, Z77 Extreme6, Z77 Extreme9, Fatal1ty Z77 Professional, X79 Extreme9, X79 Extreme11 và Fatal1ty X79 Champion. Dáng chú ý nhat là X79 Extreme11; BMC dau tiên ho tro cau hình da card do hoa voi 4 khe PCIe 3.0 cùng dat muc bang thông toi da là 16x-16x-16x-16x.


The he bo mach chu ASRock moi uu tien ep xung


Mot trong nhung noi dung thu hút su quan tâm cua nguoi dùng là màn trình dien ép xung BXL Intel Core i the he thu ba (Core i7-3770K) cua Nick Shik trên bo mach chu Z77 OC Formula. Diem thú vi là bo mach chu này cung duoc chính Nick Shik hop tác và phát trien cùng ASRock.
Duoc huong den nhung tay choi dam mê ép xung, kien trúc ASRock Z77 OC Formula dua trên nen tang chipset Intel Z77 Express, thiet ke noi bat voi hai màu vàng, den an tuong. Toàn bo tu dien cua BMC duoc NSX “uu ái” trang bi loai tu ran ma vàng (premium gold cap), mach cap nguon tín hieu so DigiPower VRM 12+4 pha nham dam bao viec cap nguon cho BXL on dinh và hieu qua ca khi ép xung.


Z77 OC Formula trang bi 2 khe PCIe x16 3.0 ho tro công nghe ATI CrossFireX lan NVIDIA SLI, 4 khe cam RAM DDR3 voi tong dung luong toi da là 32GB, xung nhip (RAM) có the dat muc 3.000 MHz khi kích hoat công nghe EMP. Bên canh dó, Z77 OC Formula còn là mot trong so ít nhung BMC hien nay ho tro den 22 cong USB, gom 12 USB 2.0 và 10 USB 3.0; ban doc “tha ho” ket noi voi thiet bi ngoai vi.


The he bo mach chu ASRock moi uu tien ep xung


ASRock cung là mot trong các NSX dau tiên tích hop cong giao tiep toc do cao thunderbolt lên BMC cua hãng. Cu the, Z77 Extreme6/TB4 ho tro 2 kênh giao tiep thunderbolt voi toc do lên den 10Gbps moi kênh. Z77 Extreme6/TB4 cung su dung tu ran ma vàng, mach cap nguon DigiPower VRM 8+4 pha, ho tro âm thanh 8 kênh HD và UEFI BIOS. BMC kích thuoc chuan ATX, trang bi 2 khe PCIe x16 3.0 ho tro công nghe ATI CrossFireX lan NVIDIA SLI, 4 khe cam RAM DDR3 voi tong dung luong toi da là 32GB, xung nhip (RAM) có the dat muc 2.800 MHz khi kích hoat công nghe EMP. So cong ket noi thiet bi ngoai vi cua BMC khá phong phú voi 6 USB 3.0, 8 USB 2.0, 4 SATA 3.0, 4 SATA 2.0 và ca giao tiep eSATA.


The he bo mach chu ASRock moi uu tien ep xung


Bên canh BMC chipset Panther Point thì ASRock cung gioi thieu X79 Extreme11 (chipset Patsburg) - BMC dòng cao cap cua ASRock, tuong thích voi BXL Intel Sandy Bridge E socket 2011 LGA. Ngoài viec su dung tu ran ma vàng và mach cap nguon DigiPower VRM 24+2 pha, các MOSFET cua X79 Extreme11 dang “dual stack” (DSM) voi 2 lop silicon cách dien, cung cap dien nang cho BXL hieu qua hon so voi MOSFET truyen thong.


Diem noi bat trong thiet ke X79 Extreme11 là có den 7 khe PCIe x16 2.0, trong dó 4 khe PCIe x16 dành gan card do hoa roi ho tro công nghe 4-way SLI hoac CrossFire voi bang thông toi da là 16x-16x-16x-16x. So voi nhung BMC thông thuong thì kha nang ho tro card do hoa roi cua X79 Extreme11 cao gap 4 lan do duoc trang bi thêm 2 chip PLX PXE 8747 nham mo rong bang thông tuyen PCIe dành cho card do hoa roi. Bên canh dó, ASRock cung bo sung chip dieu khien LSI SAS2308 de mo rong so giao tiep SATA 3.0 cua BMC là 10 cong (2 cua chipset và 8 cua SAS2308 controller).


Mot so hình anh bo mach chu X79 Extreme11Thế hệ bo mạch chủ ASRock mới ưu tiên ép xung

Buổi giao lưu giữa Nick Shih - một trong những tay ép xung hàng đầu thế giới với những người dùng đam mê công nghệ do công ty FPT Phân phối phối hợp cùng ASRock tổ chức.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: