HATCH công bố chương trình ươm mầm khởi nghiệp

ICTNews - Chương trình Ươm mầm khởi nghiệp là chương trình được thiết kế nhằm cung cấp cho khởi nghiệp một môi trường năng động - nơi khởi nghiệp có thể học hỏi, thử nghiệm, trao đổi các kiến thức giá trị và thực tế cũng như mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội


Được tổ chức bởi Hatch Program, doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ các cá nhân và đơn vị khởi nghiệp với ba nền tảng chính: Xây dựng cộng đồng, ương mầm khởi nghiệp và đầu tư thiên thần.


Những hỗ trợ tại chương trình Uơm mầm khởi nghiệp bao gồm hướng dẫn và cố vấn những vấn đề về chiến lược kinh doanh, quản lý, marketing, tài chính, pháp lý và phát triển sản phẩm, kích hoạt kết nối rộng khắp các nguồn lực kinh doanh và đầu tư.


 Các hoạt động của chương trình có tểh kể đến như: chương trình cố vấn, khóa học tập trung trong bốn tuần, trong đó, hoạt động cố vấn được thực hiện đồng thời tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Mình, hoạt động còn lại sẽ tạm thời áp dụng tại khu vực miền Bắc


Khi tham gia Chương trình, các sáng lập viên không chỉ được tiếp xúc trực tiếp với những cố vấn là những cá nhân khởi nghiệp và nhà điều hành doanh nghiệp thành công, với kinh nghiệm lâu năm trong từng lĩnh vực cụ thể, để có thể học hỏi và hoàn thiện mô hình và kế hoạch kinh doanh, mà họ còn có không ít cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ của mình thông qua các sự kiện networking nói riêng và sự kiện tổ chức hoặc đồng tổ chức khác của HATCH! Kết thúc chương trình là một buổi thuyết trình ngắn trước hội đồng cố vấn và các nhà đầu tư, mang lại cơ hội tiếp cận nguồn vốn và những quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài.Chương trình đợt một sẽ kéo dài trong năm tháng, từ tháng năm đến tháng mười năm 2014. Thời gian đăng ký theo mẫu bắt đầu từ cuối tháng 04 đến hết tháng 05 năm 2014. 

Đăng ký tại đây: bit.ly/1gyJIEn


Để biết thêm thông tin, xin mời truy cập tại đây


HATCH cong bo chuong trinh uom mam khoi nghiep


ICTNews - Chuong trinh Uom mam khoi nghiep la chuong trinh duoc thiet ke nham cung cap cho khoi nghiep mot moi truong nang dong - noi khoi nghiep co the hoc hoi, thu nghiem, trao doi cac kien thuc gia tri va thuc te cung nhu mo rong mang luoi quan he xa hoi


Duoc to chuc boi Hatch Program, doanh nghiep xa hoi hoat dong trong linh vuc ho tro cac ca nhan va don vi khoi nghiep voi ba nen tang chinh: Xay dung cong dong, uong mam khoi nghiep va dau tu thien than.


Nhung ho tro tai chuong trinh Uom mam khoi nghiep bao gom huong dan va co van nhung van de ve chien luoc kinh doanh, quan ly, marketing, tai chinh, phap ly va phat trien san pham, kich hoat ket noi rong khap cac nguon luc kinh doanh va dau tu.


 Cac hoat dong cua chuong trinh co teh ke den nhu: chuong trinh co van, khoa hoc tap trung trong bon tuan, trong do, hoat dong co van duoc thuc hien dong thoi tai Ha Noi va thanh pho Ho Chi Minh, hoat dong con lai se tam thoi ap dung tai khu vuc mien Bac


Khi tham gia Chuong trinh, cac sang lap vien khong chi duoc tiep xuc truc tiep voi nhung co van la nhung ca nhan khoi nghiep va nha dieu hanh doanh nghiep thanh cong, voi kinh nghiem lau nam trong tung linh vuc cu the, de co the hoc hoi va hoan thien mo hinh va ke hoach kinh doanh, ma ho con co khong it co hoi mo rong mang luoi quan he cua minh thong qua cac su kien networking noi rieng va su kien to chuc hoac dong to chuc khac cua HATCH! Ket thuc chuong trinh la mot buoi thuyet trinh ngan truoc hoi dong co van va cac nha dau tu, mang lai co hoi tiep can nguon von va nhung quan he hop tac kinh doanh lau dai.Chuong trinh dot mot se keo dai trong nam thang, tu thang nam den thang muoi nam 2014. Thoi gian dang ky theo mau bat dau tu cuoi thang 04 den het thang 05 nam 2014. 

Dang ky tai day: bit.ly/1gyJIEn


De biet them thong tin, xin moi truy cap tai dayHATCH công bố chương trình ươm mầm khởi nghiệp

ICTNews - Chương trình Ươm mầm khởi nghiệp là chương trình được thiết kế nhằm cung cấp cho khởi nghiệp một môi trường năng động - nơi khởi nghiệp có thể học hỏi, thử nghiệm, trao đổi các kiến thức giá trị và thực tế cũng như mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: