Hướng dẫn phản ánh điểm tụ tập trong đợt cao điểm phòng chống dịch qua app

Người dân cần tuân thủ các biện pháp "cách ly toàn xã hội" hiện nay, đồng thời qua một số app có thể báo cáo về những trường hợp làm trái như tụ tập đông người hay hàng quán mở cửa sai quy định.


Hôm nay (1/4) là ngày bước sang đợt cao điểm mới trong phòng chống dịch Covid-19, với các biện pháp "cách ly toàn xã hội" từ Chính phủ. Người dân trên cả nước nên tuân thủ các biện pháp này, đồng thời có thể báo cáo về những trường hợp làm trái như tụ tập đông người hay hàng quán mở cửa sai quy định.


Tinh thần của biện pháp cách ly toàn xã hội là người dân hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà, chỉ đi trong trường hợp mua các nhu yếu phẩm hoặc để làm việc trong các nhà máy, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu. Mọi người cũng không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng; Đồng thời thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.


Để báo cáo trường hợp vi phạm, người dân có thể tìm số liên hệ của các cơ quan chức năng hoặc liên hệ theo số đường dây tổng đài của từng địa phương. Bên cạnh đó một số thành phố lớn cũng có app điện thoại để người dân báo cáo về các vi phạm.


Báo cáo vi phạm cách ly toàn xã hội như thế nào?

Hà Nội


Người dân Hà Nội có ứng dụng Hà Nội SmartCity khá tiện ích. Để báo cáo trường hợp vi phạm, chúng ta chỉ cần vào mục "Phản ánh" (sau đó đăng nhập nếu được yêu cầu) và nhập đầy đủ thông tin nơi đang diễn ra hoạt động trái phép.


b1-huong-dan-phan-anh-diem-tu-tap-bao-cao-vi-pham-cach-ly-toan-xa-hoi-nhu-the-nao.jpg

Người dân Hà Nội có ứng dụng Hà Nội SmartCity khá tiện ích. Để báo cáo trường hợp vi phạm, chúng ta chỉ cần vào mục "Phản ánh" (sau đó đăng nhập nếu được yêu cầu).


b2-huong-dan-phan-anh-diem-tu-tap-bao-cao-vi-pham-cach-ly-toan-xa-hoi-nhu-the-nao.jpg

Nhập đầy đủ thông tin nơi đang diễn ra hoạt động trái phép.


TP.HCM


Người dân TP.HCM cũng có ứng dụng "Tổng đài 1022" chuyên để phản ánh các bất cập. Trước hết khi mở ứng dụng lên, chúng ta tiến hành đăng ký xác thực số điện thoại để sử dụng ứng dụng. Để báo cáo vi phạm, trong màn hình chính, bạn chọn "Góp ý / Phản ánh".


e1-huong-dan-phan-anh-diem-tu-tap-bao-cao-vi-pham-cach-ly-toan-xa-hoi-nhu-the-nao.jpg

Người dân TP.HCM cũng có ứng dụng "Tổng đài 1022" chuyên để phản ánh các bất cập. Trước hết khi mở ứng dụng lên, chúng ta tiến hành đăng ký xác thực số điện thoại để sử dụng ứng dụng. Để báo cáo vi phạm, trong màn hình chính, bạn chọn "Góp ý / Phản ánh".


Hãy nhập đầy đủ thông tin về nơi tụ tập trái phép mà bạn muốn phản ánh, sau đó nhấn "Gửi Phản Ánh".


e2-huong-dan-phan-anh-diem-tu-tap-bao-cao-vi-pham-cach-ly-toan-xa-hoi-nhu-the-nao.jpg

Hãy nhập đầy đủ thông tin về nơi tụ tập trái phép mà bạn muốn phản ánh, sau đó nhấn "Gửi Phản Ánh".


Quảng Ninh


Ứng dụng Smart Quảng Ninh hỗ trợ người dân của thành phố này gửi ý kiến kiến nghị hoặc báo cáo vi phạm khá đầy đủ. Để báo cáo vi phạm trong đợt cao điểm chống dịch Covid-19, người dân Quảng Ninh có thể vào mục "Ý kiến" và chọn "Phản ánh hiện trường" trên app Smart Quảng Ninh.


f1-huong-dan-phan-anh-diem-tu-tap-bao-cao-vi-pham-cach-ly-toan-xa-hoi-nhu-the-nao.png

Ứng dụng Smart Quảng Ninh hỗ trợ người dân của thành phố này gửi ý kiến kiến nghị hoặc báo cáo vi phạm khá đầy đủ. Để báo cáo vi phạm trong đợt cao điểm chống dịch Covid-19, người dân Quảng Ninh có thể vào mục "Ý kiến" và chọn "Phản ánh hiện trường" trên app Smart Quảng Ninh.

Huong dan phan anh diem tu tap trong dot cao diem phong chong dich qua app


Nguoi dan can tuan thu cac bien phap "cach ly toan xa hoi" hien nay, dong thoi qua mot so app co the bao cao ve nhung truong hop lam trai nhu tu tap dong nguoi hay hang quan mo cua sai quy dinh.


Hom nay (1/4) la ngay buoc sang dot cao diem moi trong phong chong dich Covid-19, voi cac bien phap "cach ly toan xa hoi" tu Chinh phu. Nguoi dan tren ca nuoc nen tuan thu cac bien phap nay, dong thoi co the bao cao ve nhung truong hop lam trai nhu tu tap dong nguoi hay hang quan mo cua sai quy dinh.


Tinh than cua bien phap cach ly toan xa hoi la nguoi dan han che toi da viec ra khoi nha, chi di trong truong hop mua cac nhu yeu pham hoac de lam viec trong cac nha may, co so kinh doanh dich vu, hang hoa thiet yeu. Moi nguoi cung khong tap trung qua 2 nguoi ngoai pham vi cong so, truong hoc, benh vien va noi cong cong; Dong thoi thuc hien nghiem viec giu khoang cach toi thieu 2m khi giao tiep.


De bao cao truong hop vi pham, nguoi dan co the tim so lien he cua cac co quan chuc nang hoac lien he theo so duong day tong dai cua tung dia phuong. Ben canh do mot so thanh pho lon cung co app dien thoai de nguoi dan bao cao ve cac vi pham.


Bao cao vi pham cach ly toan xa hoi nhu the nao?

Ha Noi


Nguoi dan Ha Noi co ung dung Ha Noi SmartCity kha tien ich. De bao cao truong hop vi pham, chung ta chi can vao muc "Phan anh" (sau do dang nhap neu duoc yeu cau) va nhap day du thong tin noi dang dien ra hoat dong trai phep.


b1-huong-dan-phan-anh-diem-tu-tap-bao-cao-vi-pham-cach-ly-toan-xa-hoi-nhu-the-nao.jpg

Nguoi dan Ha Noi co ung dung Ha Noi SmartCity kha tien ich. De bao cao truong hop vi pham, chung ta chi can vao muc "Phan anh" (sau do dang nhap neu duoc yeu cau).


b2-huong-dan-phan-anh-diem-tu-tap-bao-cao-vi-pham-cach-ly-toan-xa-hoi-nhu-the-nao.jpg

Nhap day du thong tin noi dang dien ra hoat dong trai phep.


TP.HCM


Nguoi dan TP.HCM cung co ung dung "Tong dai 1022" chuyen de phan anh cac bat cap. Truoc het khi mo ung dung len, chung ta tien hanh dang ky xac thuc so dien thoai de su dung ung dung. De bao cao vi pham, trong man hinh chinh, ban chon "Gop y / Phan anh".


e1-huong-dan-phan-anh-diem-tu-tap-bao-cao-vi-pham-cach-ly-toan-xa-hoi-nhu-the-nao.jpg

Nguoi dan TP.HCM cung co ung dung "Tong dai 1022" chuyen de phan anh cac bat cap. Truoc het khi mo ung dung len, chung ta tien hanh dang ky xac thuc so dien thoai de su dung ung dung. De bao cao vi pham, trong man hinh chinh, ban chon "Gop y / Phan anh".


Hay nhap day du thong tin ve noi tu tap trai phep ma ban muon phan anh, sau do nhan "Gui Phan Anh".


e2-huong-dan-phan-anh-diem-tu-tap-bao-cao-vi-pham-cach-ly-toan-xa-hoi-nhu-the-nao.jpg

Hay nhap day du thong tin ve noi tu tap trai phep ma ban muon phan anh, sau do nhan "Gui Phan Anh".


Quang Ninh


Ung dung Smart Quang Ninh ho tro nguoi dan cua thanh pho nay gui y kien kien nghi hoac bao cao vi pham kha day du. De bao cao vi pham trong dot cao diem chong dich Covid-19, nguoi dan Quang Ninh co the vao muc "Y kien" va chon "Phan anh hien truong" tren app Smart Quang Ninh.


f1-huong-dan-phan-anh-diem-tu-tap-bao-cao-vi-pham-cach-ly-toan-xa-hoi-nhu-the-nao.png

Ung dung Smart Quang Ninh ho tro nguoi dan cua thanh pho nay gui y kien kien nghi hoac bao cao vi pham kha day du. De bao cao vi pham trong dot cao diem chong dich Covid-19, nguoi dan Quang Ninh co the vao muc "Y kien" va chon "Phan anh hien truong" tren app Smart Quang Ninh.


Hướng dẫn phản ánh điểm tụ tập trong đợt cao điểm phòng chống dịch qua app

Người dân cần tuân thủ các biện pháp "cách ly toàn xã hội" hiện nay, đồng thời qua một số app có thể báo cáo về những trường hợp làm trái như tụ tập đông người hay hàng quán mở cửa sai quy định.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: