Cách ly xã hội 15 ngày: Những việc cá nhân, tổ chức cần làm từ 0h ngày 1/4

Từ 0h ngày 1/4, Thủ tướng vận động nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch.Ngày 31/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc, không phải phong toả đất nước.


Chỉ thị nêu rõ, gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.


Thủ tướng khẳng định, giải pháp này mang tính "tiền khẩn cấp", là để giãn cách xã hội và chỉ dừng lại ở việc thuyết phục, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình. Chính phủ chưa tính đến việc phong tỏa các thành phố lớn.


Thủ tướng nhấn mạnh việc bảo đảm đầy đủ hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân.


Cách ly xã hội 15 ngày: Những việc cá nhân, tổ chức cần làm từ 0h ngày 1/4 - Ảnh 1.Cach ly xa hoi 15 ngay: Nhung viec ca nhan, to chuc can lam tu 0h ngay 1/4


Tu 0h ngay 1/4, Thu tuong van dong nhan dan tu giac chap hanh cac yeu cau, cac bien phap phong chong dich, tich cuc tham gia khai bao y te tu nguyen, thuc hien day du cac bien phap tu bao ve minh, gia dinh minh va tham gia co trach nhiem voi cac hoat dong phong, chong dich.Ngay 31/3, Thu tuong Nguyen Xuan Phuc ban hanh Chi thi so 16/CT-TTg ve thuc hien cach ly toan xa hoi trong vong 15 ngay ke tu 0h ngay 1/4/2020 tren pham vi toan quoc, khong phai phong toa dat nuoc.


Chi thi neu ro, gia dinh cach ly voi gia dinh, thon ban cach ly voi thon ban, xa cach ly voi xa, huyen cach ly voi huyen, tinh cach ly voi tinh. Phan xuong, nha may san xuat phai bao dam khoang cach an toan, deo khau trang, thuc hien khu trung, diet khuan theo quy dinh.


Thu tuong khang dinh, giai phap nay mang tinh "tien khan cap", la de gian cach xa hoi va chi dung lai o viec thuyet phuc, van dong nhan dan tu giac chap hanh, thuc hien day du cac bien phap tu bao ve minh, gia dinh minh. Chinh phu chua tinh den viec phong toa cac thanh pho lon.


Thu tuong nhan manh viec bao dam day du hang hoa, luong thuc, thuc pham thiet yeu cho nhan dan.


Cach ly xa hoi 15 ngay: Nhung viec ca nhan, to chuc can lam tu 0h ngay 1/4 - Anh 1.

Cách ly xã hội 15 ngày: Những việc cá nhân, tổ chức cần làm từ 0h ngày 1/4

Từ 0h ngày 1/4, Thủ tướng vận động nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: