Xuất khẩu điện thoại và linh kiện tháng 3/2020 sụt giảm nhẹ

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện giảm 1,4% so với tháng trước, ước đạt 4,8 tỷ USD, trong khi nhóm hàng náy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lại tăng.


Xuất khẩu điện thoại và linh kiện tháng 3/2020 sụt giảm nhẹ

Xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện giảm nhẹ. Ảnh minh họa: Internet


Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam giảm nhẹ trong tháng 3 với ước đạt 39 tỷ USD, giảm 1,1% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 20 tỷ USD, giảm 4,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 19 tỷ USD, tăng 2,3%.


So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 3 tháng đầu năm ước tính đạt 115,34 tỷ USD, giảm 0,69%, trong đó xuất khẩu ước đạt 59,07 tỷ USD, tăng 0,5% và nhập khẩu ước tính đạt 56,26 tỷ USD, giảm 1,9%.


Trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, nhóm hàng điện thoại và linh kiện giảm nhẹ. Kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này trong tháng 3 ước đạt 4,8 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước. Tính đến hết Quý I, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 12,36 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.


Trong khi nhóm hàng điện thoại giảm thì nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lại tăng. Trị giá xuất khẩu của nhóm hàng này trong tháng 3 ước tính đạt 2,8 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước.


Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng/2020 ước tính đạt hơn gần 8,19 tỷ USD, tăng 16,17% so với cùng kỳ năm trước.

Xuat khau dien thoai va linh kien thang 3/2020 sut giam nhe


Kim ngach xuat khau mat hang dien thoai va linh kien giam 1,4% so voi thang truoc, uoc dat 4,8 ty USD, trong khi nhom hang nay vi tinh, san pham dien tu va linh kien lai tang.


Xuat khau dien thoai va linh kien thang 3/2020 sut giam nhe

Xuat khau mat hang dien thoai va linh kien giam nhe. Anh minh hoa: Internet


Theo bao cao moi nhat tu Tong cuc Hai quan, kim ngach xuat nhap khau hang hoa cua Viet Nam giam nhe trong thang 3 voi uoc dat 39 ty USD, giam 1,1% so voi thang truoc; trong do tong tri gia xuat khau uoc dat 20 ty USD, giam 4,1% va tong tri gia nhap khau uoc dat 19 ty USD, tang 2,3%.


So voi cung ky nam truoc, tong kim ngach xuat nhap khau hang hoa ca nuoc trong 3 thang dau nam uoc tinh dat 115,34 ty USD, giam 0,69%, trong do xuat khau uoc dat 59,07 ty USD, tang 0,5% va nhap khau uoc tinh dat 56,26 ty USD, giam 1,9%.


Trong so cac mat hang xuat khau chu yeu, nhom hang dien thoai va linh kien giam nhe. Kim ngach xuat khau cua nhom hang nay trong thang 3 uoc dat 4,8 ty USD, giam 1,4% so voi thang truoc. Tinh den het Quy I, xuat khau hang dien thoai cac loai va linh kien cua ca nuoc dat 12,36 ty USD, tang 2% so voi cung ky nam truoc.


Trong khi nhom hang dien thoai giam thi nhom hang may vi tinh, san pham dien tu va linh kien lai tang. Tri gia xuat khau cua nhom hang nay trong thang 3 uoc tinh dat 2,8 ty USD, tang 2,1% so voi thang truoc.


Tong kim ngach xuat khau nhom hang nay trong 3 thang/2020 uoc tinh dat hon gan 8,19 ty USD, tang 16,17% so voi cung ky nam truoc.


Xuất khẩu điện thoại và linh kiện tháng 3/2020 sụt giảm nhẹ

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện giảm 1,4% so với tháng trước, ước đạt 4,8 tỷ USD, trong khi nhóm hàng náy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lại tăng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: