Hướng dẫn đăng kí đổi giấy phép lái xe, cấp bằng lái xe quốc tế trực tuyến

Việc đổi giấy phép lái xe hiện tại đã trở nên dễ dàng hơn lúc nào hết khi mà Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam đã chính thức..


Việc đổi giấy phép lái xe hiện tại đã trở nên dễ dàng hơn lúc nào hết khi mà Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam đã chính thức cho phép đăng kí qua mạng internet. Ngay bây giờ, mình sẽ hướng dẫn mọi người đăng kí đổi giấy phép lái xe, cấp bằng lái xe quốc tế trực tuyến. Hướng dẫn đăng kí đổi giấy phép lái xe, cấp bằng lái xe quốc tế trực tuyến

1. Đối tượng sử dụng

 • Dịch vụ công cấp độ 3 đổi GPLX: Áp dụng đối với người có Giấy phép lái xe do ngành GTVT quản lý, còn thời hạn hoặc quá hạn dưới 3 tháng.
 • Dịch vụ công cấp độ 4 cấp GPLX Quốc tế: Người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có GPLX quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET, còn giá trị sử dụng.

2. Đăng kí đổi giấy phép lái xe, cấp bằng lái xe quốc tế

Bước 1. Mọi người truy cập vào trang web của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, link bên dưới.


 • Đổi giấy phép lái xe

Bước 2. Tiến hành chọn thông tin để đăng kí trực tuyến, cụ thể như sau:


 • Thủ tục hành chính: Bạn lựa chọn thủ tục hành chính, có 2 thủ tục là đổi GPLX - Cấp độ 3cấp GPLX quốc tế - Cấp độ 4.
 • Cơ quan giải quyết: Bạn chọn sở Giao Thông Vận Tải đúng nơi của bạn.
 • Địa điểm tiếp nhận: Đây sẽ là nơi để các bạn đến làm thủ tục đổi GPLX. Sau đó, nhấn ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN để tiếp tục.

Bước 3. Tại đây, bạn sẽ phải nhập số GPLX Quốc gia, nhập cả phần số và chữ. Nhấn Tìm kiếm, thông tin của bạn sẽ hiện lên. Nếu thông tin không hiện lên, GPLX của bạn không thể đăng kí được, vì dịch vụ chỉ áp dụng cho GPLX của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cấp.


Kéo xuống dưới, sẽ là mục tùy chọn Ghép thêm Số GPLX khác. Nếu bạn có nhu cầu muốn ghép thêm, còn không thì bỏ qua mục này.


Mục Thông tin yêu cầu thay đổi, nếu như bạn có thay đổi về CMND hay nơi cư trú thì bạn hãy nhập vào. Nếu không thì bạn bỏ qua mục này.


Tiếp theo là mục Thành phần hồ sơ, mục này gồm 3 loại văn bản, đây cũng chính là các loại giấy tờ để các bạn mang đến khi làm thủ tục đổi GPLX. Các bạn có thể chụp ảnh rồi insert vào file Word rồi gửi lên là được. Nếu upload file khác, phải đúng định dạng quy định là: doc, docx, xls, xlsx, pdf, png, jpg, jpeg, gif và dung lượng file không lớn hơn 5MB.


Lưu ý: Chỉ có trường hợp đổi GPLX giấy bìa sang GPLX bằng vật liệu PET mới được miễn giấy chứng nhận sức khỏe. Các đối tượng này gồm:


 • Người có GPLX hạng A1, A2, A3.
 • Người có GPLX hạng A4, GPLX ôtô còn thời hạn sử dụng trên 3 tháng.

Cuối cùng là Thời gian đăng ký xử lý, bạn chọn thời gian các bạn đến được cơ quan để đổi GPLX. Sau đó chọn giờ, nếu hệ thống báo số lượng hồ sơ vào thời gian đó đã đạt số lượng tối đa, bạn phải chọn một thời gian phù hợp khác.


Bước 4. Nộp hồ sơ thành công, bạn sẽ nhận được thông báo xác thực. Bạn vào email mà mình đã đăng kí để lấy mã xác thực, nhớ tìm trong cả mục mail rác nhé.


Tuy nhiên, email xác nhận này không có nghĩa là lịch hẹn của bạn đã được chấp nhận. Cách ngày đăng ký xử lý (ngày hẹn) 2-3 ngày, cán bộ sẽ kiểm tra hồ sơ của bạn. Khi đó bạn sẽ nhận được thư thông báo xác nhận lịch hẹn nếu hồ sơ hợp lệ HOẶC thư từ chối (kèm lý do) nếu hồ sơ không hợp lệ. Để tra cứu, mời bạn xem tiếp phần 3.


3. Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ

Sau khi đã xác thực thành công, sau 2 đến 3 ngày, bạn nên vào trang web đổi GPLX để tra cứu tiến độ.


Bước 1. Bạn vào lại trang web đổi GPLX, nhấn vào nút Tra cứu tiến độ hồ sơ.


 • Đổi Giấy Phép Lái Xe

Bước 2. Nhập lại mã hồ sơ và số điện thoại đã nộp, bạn có thể tìm lại thông tin trong Email đã nhận.


Như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người đăng kí đổi Giấy Phép Lái Xe qua mạng. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, bạn hãy bình luận ngay bên dưới nhé.


Phan Phú Trung

Huong dan dang ki doi giay phep lai xe, cap bang lai xe quoc te truc tuyen


Viec doi giay phep lai xe hien tai da tro nen de dang hon luc nao het khi ma Tong Cuc Duong Bo Viet Nam da chinh thuc..


Viec doi giay phep lai xe hien tai da tro nen de dang hon luc nao het khi ma Tong Cuc Duong Bo Viet Nam da chinh thuc cho phep dang ki qua mang internet. Ngay bay gio, minh se huong dan moi nguoi dang ki doi giay phep lai xe, cap bang lai xe quoc te truc tuyen. Huong dan dang ki doi giay phep lai xe, cap bang lai xe quoc te truc tuyen

1. Doi tuong su dung

 • Dich vu cong cap do 3 doi GPLX: Ap dung doi voi nguoi co Giay phep lai xe do nganh GTVT quan ly, con thoi han hoac qua han duoi 3 thang.
 • Dich vu cong cap do 4 cap GPLX Quoc te: Nguoi Viet Nam, nguoi nuoc ngoai co the thuong tru tai Viet Nam, co GPLX quoc gia do Viet Nam cap bang vat lieu PET, con gia tri su dung.

2. Dang ki doi giay phep lai xe, cap bang lai xe quoc te

Buoc 1. Moi nguoi truy cap vao trang web cua Tong Cuc Duong Bo Viet Nam, link ben duoi.


 • Doi giay phep lai xe

Buoc 2. Tien hanh chon thong tin de dang ki truc tuyen, cu the nhu sau:


 • Thu tuc hanh chinh: Ban lua chon thu tuc hanh chinh, co 2 thu tuc la doi GPLX - Cap do 3 va cap GPLX quoc te - Cap do 4.
 • Co quan giai quyet: Ban chon so Giao Thong Van Tai dung noi cua ban.
 • Dia diem tiep nhan: Day se la noi de cac ban den lam thu tuc doi GPLX. Sau do, nhan DANG KY TRUC TUYEN de tiep tuc.

Buoc 3. Tai day, ban se phai nhap so GPLX Quoc gia, nhap ca phan so va chu. Nhan Tim kiem, thong tin cua ban se hien len. Neu thong tin khong hien len, GPLX cua ban khong the dang ki duoc, vi dich vu chi ap dung cho GPLX cua Tong Cuc Duong Bo Viet Nam cap.


Keo xuong duoi, se la muc tuy chon Ghep them So GPLX khac. Neu ban co nhu cau muon ghep them, con khong thi bo qua muc nay.


Muc Thong tin yeu cau thay doi, neu nhu ban co thay doi ve CMND hay noi cu tru thi ban hay nhap vao. Neu khong thi ban bo qua muc nay.


Tiep theo la muc Thanh phan ho so, muc nay gom 3 loai van ban, day cung chinh la cac loai giay to de cac ban mang den khi lam thu tuc doi GPLX. Cac ban co the chup anh roi insert vao file Word roi gui len la duoc. Neu upload file khac, phai dung dinh dang quy dinh la: doc, docx, xls, xlsx, pdf, png, jpg, jpeg, gif va dung luong file khong lon hon 5MB.


Luu y: Chi co truong hop doi GPLX giay bia sang GPLX bang vat lieu PET moi duoc mien giay chung nhan suc khoe. Cac doi tuong nay gom:


 • Nguoi co GPLX hang A1, A2, A3.
 • Nguoi co GPLX hang A4, GPLX oto con thoi han su dung tren 3 thang.

Cuoi cung la Thoi gian dang ky xu ly, ban chon thoi gian cac ban den duoc co quan de doi GPLX. Sau do chon gio, neu he thong bao so luong ho so vao thoi gian do da dat so luong toi da, ban phai chon mot thoi gian phu hop khac.


Buoc 4. Nop ho so thanh cong, ban se nhan duoc thong bao xac thuc. Ban vao email ma minh da dang ki de lay ma xac thuc, nho tim trong ca muc mail rac nhe.


Tuy nhien, email xac nhan nay khong co nghia la lich hen cua ban da duoc chap nhan. Cach ngay dang ky xu ly (ngay hen) 2-3 ngay, can bo se kiem tra ho so cua ban. Khi do ban se nhan duoc thu thong bao xac nhan lich hen neu ho so hop le HOAC thu tu choi (kem ly do) neu ho so khong hop le. De tra cuu, moi ban xem tiep phan 3.


3. Huong dan tra cuu tien do ho so

Sau khi da xac thuc thanh cong, sau 2 den 3 ngay, ban nen vao trang web doi GPLX de tra cuu tien do.


Buoc 1. Ban vao lai trang web doi GPLX, nhan vao nut Tra cuu tien do ho so.


 • Doi Giay Phep Lai Xe

Buoc 2. Nhap lai ma ho so va so dien thoai da nop, ban co the tim lai thong tin trong Email da nhan.


Nhu vay la minh da huong dan xong moi nguoi dang ki doi Giay Phep Lai Xe qua mang. Neu con bat cu thac mac nao, ban hay binh luan ngay ben duoi nhe.


Phan Phu Trung


Hướng dẫn đăng kí đổi giấy phép lái xe, cấp bằng lái xe quốc tế trực tuyến

Việc đổi giấy phép lái xe hiện tại đã trở nên dễ dàng hơn lúc nào hết khi mà Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam đã chính thức..
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: