Bộ Y tế khẳng định: Phòng áp lực âm chỉ ngăn lây nhiễm chéo, không phải dùng để điều trị Covid-19

Theo Bộ Y tế phòng áp lực âm là một phương pháp cách ly được sử dụng trong các bệnh viện để ngăn chặn sự lây nhiễm chéo, không phải dùng để điều trị bệnh.


 Bộ Y tế khẳng định: Phòng áp lực âm chỉ ngăn lây nhiễm chéo, không phải dùng để điều trị Covid-19 - Ảnh 1.

Theo Bộ Y tế phòng áp lực âm là một phương pháp cách ly được sử dụng trong các bệnh viện để ngăn chặn sự lây nhiễm chéo, không phải dùng để điều trị bệnh.


Với những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh một số cá nhân, tổ chức tài trợ mua phòng điều trị áp lực âm để tặng cho một số đơn vị bệnh viện. đã đưa ra một số khuyến cáo khi sử dụng phòng áp lực âm như sau:


Phòng áp lực âm có cấu tạo gồm 2 phòng là phòng đệm và phòng điều trị. Không khí từ bên ngoài sẽ đi qua phòng đệm vào phòng điều trị. Trong phòng điều trị có hệ thống đẩy không khí qua bộ lọc không khí hiệu suất cao (HEPA), sau đó bơm ra ngoài. Không khí bơm ra ngoài không chứa vi rút vì vi rút đã được giữ lại tại bộ lọc.


Vì vậy, phòng áp lực âm chỉ làm giảm lượng virus có trong không khí mà không có khả năng diệt virus.


Ngoài ra, khi bệnh nhân ho, hắt hơi, nói chuyện sẽ phát tán các giọt bắn có chứa vi rút và vẫn còn một lượng virus này bám trên các bề mặt trong phòng mà không bị hút theo luồng không khí.


Do vậy, phòng áp lực âm vẫn có nguy cơ lây nhiễm virus cho nhân viên y tế, người chăm sóc bệnh nhân nếu không thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn chặt chẽ.


Hiện nay, chi phí xây dựng một phòng áp lực âm rất lớn, việc xây dựng phức tạp, tốn nhiều thời gian, quy trình vận hành để đảm bảo không xảy ra hiện tượng đảo ngược chiều luồng không khí và xử lý bộ lọc an toàn thì tốn kém và đòi hỏi kỹ thuật cao. Mỗi phòng áp lực âm hiện chỉ có thể sử dụng cho một bệnh nhân.


Vì vậy, trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp hiện nay, việc thiết kế, xây dựng, lắp đặt và đạo tạo để vận hành phòng áp lực âm sẽ không đáp ứng kịp thời yêu cầu chống dịch.


Các bệnh viện chưa có phòng áp lực âm nên tập trung thực hiện các biện pháp cách ly bệnh nhân nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả như:


- Bố trí phòng cách ly bệnh nhân thông thoáng


- Sử dụng thông khí hỗn hợp hoặc thông khí tự nhiên… theo đúng hướng dẫn phòng


- Kiểm soát lây nhiễm bệnh Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh của Bộ Y tế và đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn tốt.

Bo Y te khang dinh: Phong ap luc am chi ngan lay nhiem cheo, khong phai dung de dieu tri Covid-19


Theo Bo Y te phong ap luc am la mot phuong phap cach ly duoc su dung trong cac benh vien de ngan chan su lay nhiem cheo, khong phai dung de dieu tri benh.


 Bo Y te khang dinh: Phong ap luc am chi ngan lay nhiem cheo, khong phai dung de dieu tri Covid-19 - Anh 1.

Theo Bo Y te phong ap luc am la mot phuong phap cach ly duoc su dung trong cac benh vien de ngan chan su lay nhiem cheo, khong phai dung de dieu tri benh.


Voi nhung dien bien moi cua tinh hinh dich benh mot so ca nhan, to chuc tai tro mua phong dieu tri ap luc am de tang cho mot so don vi benh vien. da dua ra mot so khuyen cao khi su dung phong ap luc am nhu sau:


Phong ap luc am co cau tao gom 2 phong la phong dem va phong dieu tri. Khong khi tu ben ngoai se di qua phong dem vao phong dieu tri. Trong phong dieu tri co he thong day khong khi qua bo loc khong khi hieu suat cao (HEPA), sau do bom ra ngoai. Khong khi bom ra ngoai khong chua vi rut vi vi rut da duoc giu lai tai bo loc.


Vi vay, phong ap luc am chi lam giam luong virus co trong khong khi ma khong co kha nang diet virus.


Ngoai ra, khi benh nhan ho, hat hoi, noi chuyen se phat tan cac giot ban co chua vi rut va van con mot luong virus nay bam tren cac be mat trong phong ma khong bi hut theo luong khong khi.


Do vay, phong ap luc am van co nguy co lay nhiem virus cho nhan vien y te, nguoi cham soc benh nhan neu khong thuc hien kiem soat nhiem khuan chat che.


Hien nay, chi phi xay dung mot phong ap luc am rat lon, viec xay dung phuc tap, ton nhieu thoi gian, quy trinh van hanh de dam bao khong xay ra hien tuong dao nguoc chieu luong khong khi va xu ly bo loc an toan thi ton kem va doi hoi ky thuat cao. Moi phong ap luc am hien chi co the su dung cho mot benh nhan.


Vi vay, trong giai doan dich dien bien phuc tap hien nay, viec thiet ke, xay dung, lap dat va dao tao de van hanh phong ap luc am se khong dap ung kip thoi yeu cau chong dich.


Cac benh vien chua co phong ap luc am nen tap trung thuc hien cac bien phap cach ly benh nhan nhanh chong, kip thoi, hieu qua nhu:


- Bo tri phong cach ly benh nhan thong thoang


- Su dung thong khi hon hop hoac thong khi tu nhien… theo dung huong dan phong


- Kiem soat lay nhiem benh Covid-19 trong co so kham chua benh cua Bo Y te va dam bao kiem soat nhiem khuan tot.


Bộ Y tế khẳng định: Phòng áp lực âm chỉ ngăn lây nhiễm chéo, không phải dùng để điều trị Covid-19

Theo Bộ Y tế phòng áp lực âm là một phương pháp cách ly được sử dụng trong các bệnh viện để ngăn chặn sự lây nhiễm chéo, không phải dùng để điều trị bệnh.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: