Bộ định tuyến: Chia sẻ kết nối di động

Nhờ khả năng thiết lập, chia sẻ kết nối 3G cơ động mà những bộ định tuyến 3G bỏ túi phù hợp với nhiều người dùng Internet thường xuyên di chuyển.


Thiết kế
Đặc điểm của 4 thiết bị định tuyến 3G này là nhỏ gọn, tiện lợi cho di chuyển, kích thước, khối lượng chỉ tương đương với một chiếc điện thoại di động.


Trong 4 thiết bị thử nghiệm, Huawei E586 được trang bị màn hình để theo dõi thông tin kết nối, thời lượng pin, thời gian dùng và dung lượng dữ liệu đã sử dụng một cách trực quan. Còn 3 sản phẩm còn lại gồm TP-Link TL-MR3040, Tenda 3G300M và D-Link DWR-530 đều sử dụng đèn tín hiệu để hiển thị thông tin. Ngoài cổng microUSB để sạc hay kết nối với máy tính, Huawei E586 và D-Link DWR-530 còn hỗ trợ bộ nhớ ngoài với khe cắm thẻ microSD.


Xếp hạng
Huawei E586:
TP-Link TL-MR3040:
Tenda 3G300M:
D-Link DWR-530:

Ngoài cổng USB, TP-Link TL-MR3040 và Tenda 3G300M còn tích hợp cổng cắm dây mạng RJ45. Hai sản phẩm này tuy kích thước lớn hơn đôi chút trong 4 sản phẩm mà Test Lab thử nghiệm, nhưng vẫn rất nhỏ gọn so với các bộ định tuyến cố định.


Nếu quan tâm đến ngoại hình 4 sản phẩm với thiết kế nhựa bóng bẩy, 4 góc vuốt cong, mỏng nhẹ sẽ là lựa chọn hợp lý, dù sẽ dễ trầy xước khi sử dụng lâu dài.


Cài đặt và tính năng
TP-Link TL-MR3040 và Tenda 3G300M có cách sử dụng tương đối đơn giản, chỉ cần gắn USB 3G vào, thiết bị ngay lập tức trở thành điểm phát Wi-Fi. Nếu muốn thiết lập cấu hình cho các thiết bị kết nối đến theo ý mình, người dùng chỉ cần mở trình duyệt và nhập vào địa chỉ IP mặc định mà nhà sản xuất đã cung cấp, sau đó thực hiện các bước tùy chỉnh. Đây cũng là ưu điểm chính của hai sản phẩm này bởi khả năng sử dụng linh hoạt, dù với mục đích dùng cố định hay di động, chia sẻ kết nối dùng modem tích hợp hay qua USB 3G, dù mạng GSM/UMTS hay CDMA. Với phiên bản firmware cập nhật mới nhất thì hầu như các thiết bị 3G tại Việt Nam đều tương thích với 2 thiết bị này. Tất nhiên, người dùng sẽ phải thường xuyên cập nhật phiên bản firmware mới cho thiết bị để tương thích với những thiết bị mới.


D-Link DWR-530 và Huawei E586 lại có cách thiết lập tương đối khác với 2 sản phẩm ở trên. Nhờ tích hợp khe cắm SIM bên trong, hai thiết bị này cho phép người dùng lắp thẻ SIM vào và kích hoạt kết nối. Để truy cập vào bảng điều khiển, người dùng đăng nhập thông qua IP mặc định của nhà sản xuất. Trang quản trị sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin từ kết nối cho đến thời lượng pin. Người dùng có thể tùy chỉnh cấu hình cho mạng Wi-Fi, phương thức mã hóa, tường lửa và cả tính năng nhắn tin SMS.


Xếp hạng
Huawei E586:
TP-Link TL-MR3040:
Tenda 3G300M:
D-Link DWR-530:

4 bộ địnhtuyến này đều hỗ trợ đầy đủ các tính năng của một cổng kết nối thông thường như VPN, MAC, IP Filter, DHCP, QoS, Printserver, Filesever… Một số dịch vụ khác như Dynamic DNS và NAT chưa thực sự hữu dụng tại Việt Nam.


Để chia sẻ, truyền dữ liệu không dây, người dùng cần cài đặt trình FTP Client vào máy tính, hoặc tìm kiếm ứng dụng tương tự dành cho smartphone hay máy tính bảng. Giao diện ứng dụng quản lý dữ liệu có thiết kế điển hình của một router D-Link. Trong chế độ modem, kết nối được theo dõi thông qua Connection Manager.


Kết nối và hiệu suất
Tầm phát sóng của 4 bộ định tuyến này vào khoảng 10m, hỗ trợ tối đa 5 kết nối một lúc. Sản phẩm có thể dùng pin (trong khoảng 4 tiếng) và dùng điện để hoạt động. Điện áp đầu vào là 5V nên rất tiện lợi cho việc sạc pin, người dùng có thể cắm vào cổng USB máy tính (dùng như một USB 3G thông thường), bộ đổi điện ống tẩu của ôtô hoặc qua adapter đi kèm để nạp năng lượng cho pin.


Xếp hạng
Huawei E586:
TP-Link TL-MR3040:
Tenda 3G300M:
D-Link DWR-530:

Test Lab đã thử truy cập vào các trang tin tức, YouTube thì cả 4 thiết bị đều có độ trễ tương đối khi bắt đầu sử dụng. Khi sử dụng công cụ đánh giá tốc độ mạng qua SpeedTest.net trên Android cho thấy: TP-Link TL-MR3040 và Tenda 3G300M cho kết quả tải xuống trong khoảng 3Mbps và tải lên 1,75Mbps, tốc độ ổn định ở khoảng cách 2m. Ở cự ly xa quá 10m thì độ ổn định kém dần. Khả năng phát Wi-Fi chưa thực sự xuất sắc trong phạm vi lớn.


Huawei E586 và D-Link DWR-530 hoạt động tương đối tốt. Trong bán kính 10m trở lại, kết quả tải xuống và tải lên ổn định khoảng 3Mbps. So sánh với một smartphone kết nối 3G sử dụng cùng SIM 3G thì kết quả chỉ từ 1,5Mbps cho đến 2Mbps. Kết quả thực tế sử dụng không như nhà sản xuất đưa ra, có lẽ một phần là do hạ tầng 3G của Việt Nam còn hạn chế.


Kết quả thử nghiệm tốc độ
Tải lênTải xuống
Huawei E5862,1Mbps3Mbps
TP-Link TL-MR30401,8Mbps3,2Mbps
D-Link DWR-5302Mbps3Mbps
Tenda 3G300M1,75Mbps3Mbps

Bo dinh tuyen: Chia se ket noi di dong


Nho kha nang thiet lap, chia se ket noi 3G co dong ma nhung bo dinh tuyen 3G bo tui phu hop voi nhieu nguoi dung Internet thuong xuyen di chuyen.


Thiet ke
Dac diem cua 4 thiet bi dinh tuyen 3G này là nho gon, tien loi cho di chuyen, kích thuoc, khoi luong chi tuong duong voi mot chiec dien thoai di dong.


Trong 4 thiet bi thu nghiem, Huawei E586 duoc trang bi màn hình de theo dõi thông tin ket noi, thoi luong pin, thoi gian dùng và dung luong du lieu dã su dung mot cách truc quan. Còn 3 san pham còn lai gom TP-Link TL-MR3040, Tenda 3G300M và D-Link DWR-530 deu su dung dèn tín hieu de hien thi thông tin. Ngoài cong microUSB de sac hay ket noi voi máy tính, Huawei E586 và D-Link DWR-530 còn ho tro bo nho ngoài voi khe cam the microSD.


Xep hang
Huawei E586:
TP-Link TL-MR3040:
Tenda 3G300M:
D-Link DWR-530:

Ngoài cong USB, TP-Link TL-MR3040 và Tenda 3G300M còn tích hop cong cam dây mang RJ45. Hai san pham này tuy kích thuoc lon hon dôi chút trong 4 san pham mà Test Lab thu nghiem, nhung van rat nho gon so voi các bo dinh tuyen co dinh.


Neu quan tâm den ngoai hình 4 san pham voi thiet ke nhua bóng bay, 4 góc vuot cong, mong nhe se là lua chon hop lý, dù se de tray xuoc khi su dung lâu dài.


Cài dat và tính nang
TP-Link TL-MR3040 và Tenda 3G300M có cách su dung tuong doi don gian, chi can gan USB 3G vào, thiet bi ngay lap tuc tro thành diem phát Wi-Fi. Neu muon thiet lap cau hình cho các thiet bi ket noi den theo ý mình, nguoi dùng chi can mo trình duyet và nhap vào dia chi IP mac dinh mà nhà san xuat dã cung cap, sau dó thuc hien các buoc tùy chinh. Dây cung là uu diem chính cua hai san pham này boi kha nang su dung linh hoat, dù voi muc dích dùng co dinh hay di dong, chia se ket noi dùng modem tích hop hay qua USB 3G, dù mang GSM/UMTS hay CDMA. Voi phiên ban firmware cap nhat moi nhat thì hau nhu các thiet bi 3G tai Viet Nam deu tuong thích voi 2 thiet bi này. Tat nhiên, nguoi dùng se phai thuong xuyên cap nhat phiên ban firmware moi cho thiet bi de tuong thích voi nhung thiet bi moi.


D-Link DWR-530 và Huawei E586 lai có cách thiet lap tuong doi khác voi 2 san pham o trên. Nho tích hop khe cam SIM bên trong, hai thiet bi này cho phép nguoi dùng lap the SIM vào và kích hoat ket noi. De truy cap vào bang dieu khien, nguoi dùng dang nhap thông qua IP mac dinh cua nhà san xuat. Trang quan tri se hien thi day du các thông tin tu ket noi cho den thoi luong pin. Nguoi dùng có the tùy chinh cau hình cho mang Wi-Fi, phuong thuc mã hóa, tuong lua và ca tính nang nhan tin SMS.


Xep hang
Huawei E586:
TP-Link TL-MR3040:
Tenda 3G300M:
D-Link DWR-530:

4 bo dinhtuyen này deu ho tro day du các tính nang cua mot cong ket noi thông thuong nhu VPN, MAC, IP Filter, DHCP, QoS, Printserver, Filesever… Mot so dich vu khác nhu Dynamic DNS và NAT chua thuc su huu dung tai Viet Nam.


De chia se, truyen du lieu không dây, nguoi dùng can cài dat trình FTP Client vào máy tính, hoac tìm kiem ung dung tuong tu dành cho smartphone hay máy tính bang. Giao dien ung dung quan lý du lieu có thiet ke dien hình cua mot router D-Link. Trong che do modem, ket noi duoc theo dõi thông qua Connection Manager.


Ket noi và hieu suat
Tam phát sóng cua 4 bo dinh tuyen này vào khoang 10m, ho tro toi da 5 ket noi mot lúc. San pham có the dùng pin (trong khoang 4 tieng) và dùng dien de hoat dong. Dien áp dau vào là 5V nên rat tien loi cho viec sac pin, nguoi dùng có the cam vào cong USB máy tính (dùng nhu mot USB 3G thông thuong), bo doi dien ong tau cua ôtô hoac qua adapter di kèm de nap nang luong cho pin.


Xep hang
Huawei E586:
TP-Link TL-MR3040:
Tenda 3G300M:
D-Link DWR-530:

Test Lab dã thu truy cap vào các trang tin tuc, YouTube thì ca 4 thiet bi deu có do tre tuong doi khi bat dau su dung. Khi su dung công cu dánh giá toc do mang qua SpeedTest.net trên Android cho thay: TP-Link TL-MR3040 và Tenda 3G300M cho ket qua tai xuong trong khoang 3Mbps và tai lên 1,75Mbps, toc do on dinh o khoang cách 2m. O cu ly xa quá 10m thì do on dinh kém dan. Kha nang phát Wi-Fi chua thuc su xuat sac trong pham vi lon.


Huawei E586 và D-Link DWR-530 hoat dong tuong doi tot. Trong bán kính 10m tro lai, ket qua tai xuong và tai lên on dinh khoang 3Mbps. So sánh voi mot smartphone ket noi 3G su dung cùng SIM 3G thì ket qua chi tu 1,5Mbps cho den 2Mbps. Ket qua thuc te su dung không nhu nhà san xuat dua ra, có le mot phan là do ha tang 3G cua Viet Nam còn han che.


Ket qua thu nghiem toc do
Tai lênTai xuong
Huawei E5862,1Mbps3Mbps
TP-Link TL-MR30401,8Mbps3,2Mbps
D-Link DWR-5302Mbps3Mbps
Tenda 3G300M1,75Mbps3Mbps


Bộ định tuyến: Chia sẻ kết nối di động

Nhờ khả năng thiết lập, chia sẻ kết nối 3G cơ động mà những bộ định tuyến 3G bỏ túi phù hợp với nhiều người dùng Internet thường xuyên di chuyển.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: