WD ra mắt My Cloud EX4 cho lưu trữ cá nhân

My Cloud EX4 có đến 4 khoang gắn ổ cứng với tổng dung lượng 16TB, tích hợp nhiều tính năng, tiện ích cùng cơ chế bảo vệ dữ liệu nâng cao nhằm đạt được sự ổn định và hoạt động bền bỉ.


Thiết kế hướng đến người dùng cần lưu trữ và quản lý tập trung lượng lớn dữ liệu, My Cloud EX4 có đến 4 khoang gắn ổ cứng với tổng dung lượng lưu trữ 16TB, thích hợp cho việc xây dựng một hệ thống lưu trữ dữ liệu đa phương tiện trong gia đình. Sản phẩm còn tích hợp cả cổng USB 3.0, tiện dụng hơn trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ những thiết bị khác.


WD ra mắt My Cloud EX4 cho lưu trữ cá nhân
Thiết bị lưu trữ qua mạng (NAS) My Cloud EX4.


Theo nhà sản xuất WD, cơ chế bảo vệ dữ liệu của My Cloud EX4 hỗ trợ cấu hình ổ cứng theo các chế độ RAID khác nhau giúp tăng tốc độ truy xuất dữ liệu hoặc tạo bản sao dữ liệu hoặc kết hợp cả hai tùy nhu cầu người dùng và tính chất quan trọng của dữ liệu. Tính năng cảnh báo lỗi và những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến ổ cứng. Tính năng gắn nóng (hot swap) giúp việc thay nhanh ổ cứng mà không phải tắt thiết bị. Tiện ích đi kèm WD SmartWare Pro giúp sao lưu dữ liệu từ ổ cứng lên Dropbox.


My Cloud EX4 còn tích hợp một số tính năng của máy chủ đa phương tiện (media server) như công nghệ DLNA (digital living network alliance) và UPnP AV server, cho phép người dùng xem phim ảnh, nghe nhạc trực tiếp thông qua các thiết bị giải trí khác có hỗ trợ những công nghệ trên.


Mẫu NAS mới của WD còn trang bị đến 2 cổng mạng gigabit chức năng port trunking. Ngoài việc dự phòng, tính năng port trunking cho phép người dùng kết hợp cả hai thành cổng mạng duy nhất giúp truyền tải dữ liệu nhanh, đảm bảo nhu cầu truy xuất dữ liệu liên tục và đáng tin cậy hơn so với kết nối mạng không dây Wi-Fi.


WD ra mắt My Cloud EX4 cho lưu trữ cá nhân
Ông Albert Chang, Giám đốc Marketing nhãn hàng WD khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ những tính năng nổi bật của My Cloud EX4.


Cũng trong dịp này, WD ra mắt dòng ổ cứng gắn trong 3,5 inch WD Red được thiết kế dành riêng cho hệ thống lưu trữ mạng (NAS) của gia đình và văn phòng nhỏ. WD Red hiện có các phiên bản dung lượng từ 1 - 4 Terabyte (tương đương 4.000 Gigabyte), tốc độ 7.200 rpm (vòng quay/phút), trang bị bộ nhớ đệm cao nhất 64 MB và hỗ trợ giao tiếp SATA 3 (6 Gb/giây).


Western Digital cho biết ổ cứng WD Red có tốc độ truy xuất đạt mức 150 MB/giây, thấp hơn một chút so với WD Re nhưng có độ bền cao hơn, vào khoảng 1 triệu giờ sử dụng (MTBF). Ngoài ra, ổ WD Red còn được trang bị một số công nghệ như NASware 2.0 cải thiện độ tin cậy, tính chính xác trong quá trình truy xuất dữ liệu. Công nghệ 3D Active Balance Plus kiểm soát độ rung và tiếng ồn nhằm đạt được sự ổn định cao, hoạt động bền bỉ trong hệ thống lưu trữ.


My Cloud EX4 phiên bản không kèm ổ cứng có giá khoảng 20,9 triệu đồng, phiên bản dung lượng 8TB có giá 43,9 triệu đồng, 12TB có giá 55,9 triệu đồng và 16 TB tương ứng là 68,9 triệu đồng.


Xem ảnh chi tiết My Cloud EX4.

WD ra mat My Cloud EX4 cho luu tru ca nhan


My Cloud EX4 co den 4 khoang gan o cung voi tong dung luong 16TB, tich hop nhieu tinh nang, tien ich cung co che bao ve du lieu nang cao nham dat duoc su on dinh va hoat dong ben bi.


Thiet ke huong den nguoi dùng can luu tru và quan lý tap trung luong lon du lieu, My Cloud EX4 có den 4 khoang gan o cung voi tong dung luong luu tru 16TB, thích hop cho viec xây dung mot he thong luu tru du lieu da phuong tien trong gia dình. San pham còn tích hop ca cong USB 3.0, tien dung hon trong viec ket noi, chia se du lieu tu nhung thiet bi khác.


WD ra mat My Cloud EX4 cho luu tru ca nhan
Thiet bi luu tru qua mang (NAS) My Cloud EX4.


Theo nhà san xuat WD, co che bao ve du lieu cua My Cloud EX4 ho tro cau hình o cung theo các che do RAID khác nhau giúp tang toc do truy xuat du lieu hoac tao ban sao du lieu hoac ket hop ca hai tùy nhu cau nguoi dùng và tính chat quan trong cua du lieu. Tính nang canh báo loi và nhung van de nghiêm trong liên quan den o cung. Tính nang gan nóng (hot swap) giúp viec thay nhanh o cung mà không phai tat thiet bi. Tien ích di kèm WD SmartWare Pro giúp sao luu du lieu tu o cung lên Dropbox.


My Cloud EX4 còn tích hop mot so tính nang cua máy chu da phuong tien (media server) nhu công nghe DLNA (digital living network alliance) và UPnP AV server, cho phép nguoi dùng xem phim anh, nghe nhac truc tiep thông qua các thiet bi giai trí khác có ho tro nhung công nghe trên.


Mau NAS moi cua WD còn trang bi den 2 cong mang gigabit chuc nang port trunking. Ngoài viec du phòng, tính nang port trunking cho phép nguoi dùng ket hop ca hai thành cong mang duy nhat giúp truyen tai du lieu nhanh, dam bao nhu cau truy xuat du lieu liên tuc và dáng tin cay hon so voi ket noi mang không dây Wi-Fi.


WD ra mat My Cloud EX4 cho luu tru ca nhan
Ông Albert Chang, Giám doc Marketing nhãn hàng WD khu vuc châu Á - Thái Bình Duong chia se nhung tính nang noi bat cua My Cloud EX4.


Cung trong dip này, WD ra mat dòng o cung gan trong 3,5 inch WD Red duoc thiet ke dành riêng cho he thong luu tru mang (NAS) cua gia dình và van phòng nho. WD Red hien có các phiên ban dung luong tu 1 - 4 Terabyte (tuong duong 4.000 Gigabyte), toc do 7.200 rpm (vòng quay/phút), trang bi bo nho dem cao nhat 64 MB và ho tro giao tiep SATA 3 (6 Gb/giây).


Western Digital cho biet o cung WD Red có toc do truy xuat dat muc 150 MB/giây, thap hon mot chút so voi WD Re nhung có do ben cao hon, vào khoang 1 trieu gio su dung (MTBF). Ngoài ra, o WD Red còn duoc trang bi mot so công nghe nhu NASware 2.0 cai thien do tin cay, tính chính xác trong quá trình truy xuat du lieu. Công nghe 3D Active Balance Plus kiem soát do rung và tieng on nham dat duoc su on dinh cao, hoat dong ben bi trong he thong luu tru.


My Cloud EX4 phiên ban không kèm o cung có giá khoang 20,9 trieu dong, phiên ban dung luong 8TB có giá 43,9 trieu dong, 12TB có giá 55,9 trieu dong và 16 TB tuong ung là 68,9 trieu dong.


Xem anh chi tiet My Cloud EX4.


WD ra mắt My Cloud EX4 cho lưu trữ cá nhân

My Cloud EX4 có đến 4 khoang gắn ổ cứng với tổng dung lượng 16TB, tích hợp nhiều tính năng, tiện ích cùng cơ chế bảo vệ dữ liệu nâng cao nhằm đạt được sự ổn định và hoạt động bền bỉ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: