CyRadar cảnh báo tấn công lừa đảo qua email mạo danh Microsoft nhắm vào lãnh đạo tập đoàn công nghệ

Trong thông tin cảnh báo về tấn công lừa đảo qua email nhằm vào lãnh đạo tập đoàn công nghệ, CyRadar cho biết, ngày 25/2 lãnh đạo một tập đoàn công nghệ lớn ở Việt Nam đã nhận được email giả mạo Microsoft yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản.


Cảnh báo tấn công lừa đảo nhắm vào lãnh đạo tập đoàn công nghệ Việt | CyRadar: Lãnh đạo một tập đoàn công nghệ lớn ở Việt Nam nhận được email giả mạo Microsoft | CyRadar cảnh báo tấn công lừa đảo qua email mạo danh Microsoft nhắm vào lãnh đạo DN công nghệ

Nội dung email giả mạo Microsoft mà một lãnh đạo tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam nhận được ngày 25/2 vừa qua (Nguồn ảnh: CyRadar)


Cùng với việc chia sẻ thông tin lãnh đạo của một tập đoàn công nghệ lớn ở Việt Nam vào hôm qua, ngày 25/2/2020 đã nhận được email giả mạo Microsoft yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản, trong thông tin mới phát ra, Công ty cổ phần an toàn thông tin CyRadar cũng cho biết: “Với sự cảnh giác và kiến thức nhất định về an toàn thông tin, vị lãnh đạo của tập đoàn công nghệ lớn này đã liên hệ với CyRadar để xác thực”.


Các chuyên gia CyRadar cũng cho biết, quá trình phân tích từ hệ thống phân tích mối nguy hại sử dụng trí tuệ nhân tạo CyRadar AI Engine cho thấy, đây là một email lừa đảo từ domain có tên “oneloveseattle[.]com” mới được đăng ký ngày 24/2/2020 và trỏ DNS (máy chủ tên miền – PV) vào ngày 25/2/2020 với mục đích lấy cắp mật khẩu sau khi người dùng làm theo các yêu cầu đăng nhập.


Các chuyên gia CyRadar nhận định, chiêu trò lừa đảo bằng email giả mạo kể trên không còn xa lạ và hiếm gặp, đặc biệt là các cuộc tấn công lừa đảo qua email thường nhắm vào lãnh đạo của các doanh nghiệp, các nhà quản lý của các tổ chức bất kể quy mô nào.


“Không chỉ bị lấy cắp, thay đổi thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng dẫn đến mất mát về tài sản; các email giả mạo và website lừa đảo còn có thể khiến cả hệ thống mạng chứa thiết bị đăng nhập bị ảnh hưởng do lây lan, phát tán mã độc”, chuyên gia CyRadar cho hay.


Theo khuyến nghị của các chuyên gia, trường hợp nghi ngờ nhận được các đường dẫn giả mạo hoặc lừa đảo, người dùng, đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng nhiều thiết bị truy cập mạng Internet cùng lúc, cần liên hệ với các đơn vị chuyên cung cấp giải pháp an toàn thông tin như CyRadar để được trợ giúp kịp thời.


Cảnh báo tấn công lừa đảo nhắm vào lãnh đạo tập đoàn công nghệ Việt | CyRadar: Lãnh đạo một tập đoàn công nghệ lớn ở Việt Nam nhận được email giả mạo Microsoft | CyRadar cảnh báo tấn công lừa đảo qua email mạo danh Microsoft nhắm vào lãnh đạo DN công nghệ

Các chuyên gia bảo mật đã đưa ra dự báo Phishing – tấn công lừa đảo trong năm 2020 vẫn tiếp tục là một xu hướng tấn công mạng nổi bật mà các doanh nghiệp, tổ chức và người dùng cần quan tâm để phòng tránh (Ảnh minh họa: Internet)


Trước đó, các chuyên gia bảo mật đã đưa ra dự báo Phishing – tấn công lừa đảo trong năm 2020 vẫn tiếp tục là một xu hướng tấn công mạng nổi bật mà các doanh nghiệp, tổ chức và người dùng cần quan tâm để phòng tránh. Bởi lẽ, theo phân tích của các chuyên gia, tấn công lừa đảo vẫn là một phương pháp hiệu quả để các nhóm hacker đánh cắp thông tin, dữ liệu cá nhân cũng như phát tán mã độc.


Trên thực tế, theo ghi nhận của Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT, thời gian vừa qua, số vụ tấn công lừa đảo luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả trong tổng số các cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố.


Cụ thể, trong tổng số 283 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong tháng 1/2020, số cuộc tấn công lừa đảo lên tới 213 cuộc, chiếm hơn 75%. Còn trong hai năm 2018 và 2019, tỷ lệ các cuộc tấn công lừa đảo lần lượt chiếm 58% và 61% tổng số cuộc tấn công vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam.


Để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống của đơn vị mình, trong đó có việc phòng tránh hình thức tấn công lừa đảo, các chuyên gia bảo mật khuyến nghị một biện pháp quan trọng mà các doanh nghiệp, tổ chức cần quan tâm thực hiện, đó là tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và đối tác, đồng thời tích hợp các ứng dụng quản lý lỗ hổng để ngăn chặn hacker thu thập được dữ liệu của bạn thông qua Phishing.

CyRadar canh bao tan cong lua dao qua email mao danh Microsoft nham vao lanh dao tap doan cong nghe


Trong thong tin canh bao ve tan cong lua dao qua email nham vao lanh dao tap doan cong nghe, CyRadar cho biet, ngay 25/2 lanh dao mot tap doan cong nghe lon o Viet Nam da nhan duoc email gia mao Microsoft yeu cau cung cap thong tin dang nhap tai khoan.


Canh bao tan cong lua dao nham vao lanh dao tap doan cong nghe Viet | CyRadar: Lanh dao mot tap doan cong nghe lon o Viet Nam nhan duoc email gia mao Microsoft | CyRadar canh bao tan cong lua dao qua email mao danh Microsoft nham vao lanh dao DN cong nghe

Noi dung email gia mao Microsoft ma mot lanh dao tap doan cong nghe lon tai Viet Nam nhan duoc ngay 25/2 vua qua (Nguon anh: CyRadar)


Cung voi viec chia se thong tin lanh dao cua mot tap doan cong nghe lon o Viet Nam vao hom qua, ngay 25/2/2020 da nhan duoc email gia mao Microsoft yeu cau cung cap thong tin dang nhap tai khoan, trong thong tin moi phat ra, Cong ty co phan an toan thong tin CyRadar cung cho biet: “Voi su canh giac va kien thuc nhat dinh ve an toan thong tin, vi lanh dao cua tap doan cong nghe lon nay da lien he voi CyRadar de xac thuc”.


Cac chuyen gia CyRadar cung cho biet, qua trinh phan tich tu he thong phan tich moi nguy hai su dung tri tue nhan tao CyRadar AI Engine cho thay, day la mot email lua dao tu domain co ten “oneloveseattle[.]com” moi duoc dang ky ngay 24/2/2020 va tro DNS (may chu ten mien – PV) vao ngay 25/2/2020 voi muc dich lay cap mat khau sau khi nguoi dung lam theo cac yeu cau dang nhap.


Cac chuyen gia CyRadar nhan dinh, chieu tro lua dao bang email gia mao ke tren khong con xa la va hiem gap, dac biet la cac cuoc tan cong lua dao qua email thuong nham vao lanh dao cua cac doanh nghiep, cac nha quan ly cua cac to chuc bat ke quy mo nao.


“Khong chi bi lay cap, thay doi thong tin ca nhan, thong tin tai khoan ngan hang dan den mat mat ve tai san; cac email gia mao va website lua dao con co the khien ca he thong mang chua thiet bi dang nhap bi anh huong do lay lan, phat tan ma doc”, chuyen gia CyRadar cho hay.


Theo khuyen nghi cua cac chuyen gia, truong hop nghi ngo nhan duoc cac duong dan gia mao hoac lua dao, nguoi dung, dac biet la cac doanh nghiep, to chuc su dung nhieu thiet bi truy cap mang Internet cung luc, can lien he voi cac don vi chuyen cung cap giai phap an toan thong tin nhu CyRadar de duoc tro giup kip thoi.


Canh bao tan cong lua dao nham vao lanh dao tap doan cong nghe Viet | CyRadar: Lanh dao mot tap doan cong nghe lon o Viet Nam nhan duoc email gia mao Microsoft | CyRadar canh bao tan cong lua dao qua email mao danh Microsoft nham vao lanh dao DN cong nghe

Cac chuyen gia bao mat da dua ra du bao Phishing – tan cong lua dao trong nam 2020 van tiep tuc la mot xu huong tan cong mang noi bat ma cac doanh nghiep, to chuc va nguoi dung can quan tam de phong tranh (Anh minh hoa: Internet)


Truoc do, cac chuyen gia bao mat da dua ra du bao Phishing – tan cong lua dao trong nam 2020 van tiep tuc la mot xu huong tan cong mang noi bat ma cac doanh nghiep, to chuc va nguoi dung can quan tam de phong tranh. Boi le, theo phan tich cua cac chuyen gia, tan cong lua dao van la mot phuong phap hieu qua de cac nhom hacker danh cap thong tin, du lieu ca nhan cung nhu phat tan ma doc.


Tren thuc te, theo ghi nhan cua Cuc An toan thong tin – Bo TT&TT, thoi gian vua qua, so vu tan cong lua dao luon chiem ty trong lon hon ca trong tong so cac cuoc tan cong mang vao cac he thong thong tin tai Viet Nam dan den su co.


Cu the, trong tong so 283 cuoc tan cong mang vao cac he thong thong tin tai Viet Nam trong thang 1/2020, so cuoc tan cong lua dao len toi 213 cuoc, chiem hon 75%. Con trong hai nam 2018 va 2019, ty le cac cuoc tan cong lua dao lan luot chiem 58% va 61% tong so cuoc tan cong vao cac he thong thong tin tai Viet Nam.


De dam bao an toan thong tin cho he thong cua don vi minh, trong do co viec phong tranh hinh thuc tan cong lua dao, cac chuyen gia bao mat khuyen nghi mot bien phap quan trong ma cac doanh nghiep, to chuc can quan tam thuc hien, do la tang cuong dao tao, nang cao nhan thuc cho doi ngu can bo, nhan vien va doi tac, dong thoi tich hop cac ung dung quan ly lo hong de ngan chan hacker thu thap duoc du lieu cua ban thong qua Phishing.


CyRadar cảnh báo tấn công lừa đảo qua email mạo danh Microsoft nhắm vào lãnh đạo tập đoàn công nghệ

Trong thông tin cảnh báo về tấn công lừa đảo qua email nhằm vào lãnh đạo tập đoàn công nghệ, CyRadar cho biết, ngày 25/2 lãnh đạo một tập đoàn công nghệ lớn ở Việt Nam đã nhận được email giả mạo Microsoft yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: