Taxi công nghệ đã được định danh?

Tranh cãi suốt 4 năm qua giữa taxi công nghệ và taxi truyền thống liệu có kết thúc khi Nghị định 10 về điều kiện kinh doanh vận tải phân định rõ khái niệm đơn vị kinh doanh vận tải và đơn vị cung cấp phần mềm? Nghị định mới cũng yêu cầu doanh nghiệp gọi xe phải lựa chọn mô hình hoạt động.


Ngày 1/4/2020, Nghị định 10 của Chính phủ quy định điều kiện về kinh doanh vận tải sẽ chính thức có hiệu lực. Cùng thời điểm này, kế hoạch thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng cũng sẽ dừng tại 5 địa phương.


Dừng triển khai thí điểm xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ (taxi công nghệ - PV) không có nghĩa là các ứng dụng gọi xe như Grab, FastGo,... sẽ ngừng hoạt động. Trên thực tế, các ứng dụng gọi xe này vẫn tiếp tục hoạt động nhưng chịu sự quản lý theo các quy định mới của Nghị định 10.


Định danh "taxi công nghệ"


Taxi công nghệ đã được định danh?

Nghị định 10 đã phân định rõ các loại hình kinh doanh vận tải. Ảnh minh họa: Internet


Theo đánh giá, Nghị định 10 ra đời và có hiệu lực sẽ kết thúc được "tranh cãi nảy lửa" giữa taxi công nghệ và taxi truyền thống trong suốt hơn 4 năm qua khi đã phân định rõ các loại hình kinh doanh.


Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội cho biết: "Quan trọng nhất ở Nghị định số 10 là đã phân định rõ được chủ thể, đưa ra định nghĩa thế nào là đơn vị kinh doanh vận tải, thế nào là đơn vị cung cấp nền tảng. Nếu doanh nghiệp tham gia thực hiện 1 trong các công đoạn vận tải thì sẽ là đơn vị kinh doanh vân tải".


Cụ thể, Điều 35 của Nghị định nêu rõ: Đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải sẽ chỉ cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (không trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe; không quyết định giá cước vận tải). Trường hợp đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải có thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải như trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi phải thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của một doanh nghiệp kinh doanh vận tải.


Các doanh nghiệp cung cấp phần mềm phải chấp hành theo pháp luật về giao dịch điện tử, các pháp luật khác có liên quan đồng thời đảm bảo ghi nhận yêu cầu vận chuyển của khách hàng và chuyển yêu cầu vận chuyển đến đơn vị kinh doanh vận tải đang tham gia trong phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải; Thực hiện vai trò là đơn vị trung gian để xác nhận thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận giữa đơn vị kinh doanh vận tải với khách hàng, trong đó đảm bảo thực hiện đúng giá cước vận tải đã niêm yết hoặc giá trị hợp đồng đã ký kết.


"Nếu anh kinh doanh vận tải thì phải chịu các điều kiện quản lý của ngành nghề này", ông Nguyễn Công Hùng cho biết.


Bình luận về những quy định mới trong Nghị định 10, đại diện ứng dụng gọi xe FastGo cũng cho rằng: Nghị định 10 quy định rõ ràng và chi tiết hơn về loại hình kinh doanh taxi, kinh doanh xe hợp đồng và đơn vị chỉ cung cấp ứng dụng kết nối vận tải, điều này sẽ tác động lớn đối với các doanh nghiệp sử dụng công nghệ.


Thị trường vận tải sẽ ổn định


Dừng thí điểm xe hợp đồng dưới 9 chỗ để quản lý theo Nghị định 10 từ tháng 4 tới sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng, đồng thời, thị trường vận tải Việt Nam sẽ đi vào ổn định.


Đại diện cả hai ứng dụng gọi xe công nghệ FastGo và Grab cũng khẳng định mọi hoạt động sẽ vẫn diễn ra bình thường khi Bộ GTVT quyết dịnh dừng thí điểm taxi hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ để quản lý theo Nghị định mới.


Đại diện FastGo cho biết: Nghị định 10 tạo bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp có thể tham gia hoạt động cung cấp ứng dụng công nghệ mà không cần xin các giấy phép thí điểm, vốn chỉ áp dụng tại 1 số tỉnh/thành phố nhất định. Đồng thời, cũng cởi mở cho các doanh nghiệp taxi truyền thống triển khai ứng dụng công nghệ để cạnh tranh bình đẳng hơn với doanh nghiệp về công nghệ.


Tuy nhiên, vị này cho hay: “Các doanh nghiệp sẽ phải lựa chọn mô hình, từ đó thay đổi quy trình hợp tác, quy trình cung cấp dịch vụ, thay đổi ứng dụng để tuân thủ các quy định mới”.


Trong khi đó, thông tin đến báo chí, đại diện truyền thông của Grab cũng cho biết: Thay vì hoạt động trong khuôn khổ một Đề án thí điểm, từ ngày 1/4/2020, Grab và các mô hình như Grab có thể chính thức hoạt động trên phạm vi toàn quốc theo luật định. Dù vậy, đại diện ứng dụng gọi xe lớn nhất Việt Nam cũng cho biết: "Trên tinh thần của Quyết định 146 và Nghị định 10, chúng tôi đã, đang và sẽ tích cực làm việc với các cơ quan chức năng để tìm hiểu kỹ hơn về các quy định của pháp luật dành cho mô hình hoạt động của mình".


Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội cho biết: Thị trường vận tải sẽ ổn định hơn trong thời gian tới khi mốc giới giữa các chủ thể đã được phân định. Dù vậy, điều này cũng phụ thuộc vào sự quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước.


Nói rõ hơn về vấn đề này, ông Nguyễn Công Hùng cho biết: Thời hạn thực hiện việc dán niêm yết phù hiệu đối với xe hợp đồng dưới 9 chỗ đến 1/7/2021 mới bắt buộc là quá dài. Hiện nay có thực trạng hàng chục nghìn xe ô tô tư nhân không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn tham gia chở khách trên các hội nhóm, mạng xã hội,..điều này có thể khiến thị trường vận tải hỗn loạn.

Taxi cong nghe da duoc dinh danh?


Tranh cai suot 4 nam qua giua taxi cong nghe va taxi truyen thong lieu co ket thuc khi Nghi dinh 10 ve dieu kien kinh doanh van tai phan dinh ro khai niem don vi kinh doanh van tai va don vi cung cap phan mem? Nghi dinh moi cung yeu cau doanh nghiep goi xe phai lua chon mo hinh hoat dong.


Ngay 1/4/2020, Nghi dinh 10 cua Chinh phu quy dinh dieu kien ve kinh doanh van tai se chinh thuc co hieu luc. Cung thoi diem nay, ke hoach thi diem ung dung khoa hoc cong nghe ho tro quan ly va ket noi hoat dong van tai hanh khach theo hop dong cung se dung tai 5 dia phuong.


Dung trien khai thi diem xe hop dong dien tu duoi 9 cho (taxi cong nghe - PV) khong co nghia la cac ung dung goi xe nhu Grab, FastGo,... se ngung hoat dong. Tren thuc te, cac ung dung goi xe nay van tiep tuc hoat dong nhung chiu su quan ly theo cac quy dinh moi cua Nghi dinh 10.


Dinh danh "taxi cong nghe"


Taxi cong nghe da duoc dinh danh?

Nghi dinh 10 da phan dinh ro cac loai hinh kinh doanh van tai. Anh minh hoa: Internet


Theo danh gia, Nghi dinh 10 ra doi va co hieu luc se ket thuc duoc "tranh cai nay lua" giua taxi cong nghe va taxi truyen thong trong suot hon 4 nam qua khi da phan dinh ro cac loai hinh kinh doanh.


Ong Nguyen Cong Hung, Chu tich Hiep hoi Taxi Ha Noi cho biet: "Quan trong nhat o Nghi dinh so 10 la da phan dinh ro duoc chu the, dua ra dinh nghia the nao la don vi kinh doanh van tai, the nao la don vi cung cap nen tang. Neu doanh nghiep tham gia thuc hien 1 trong cac cong doan van tai thi se la don vi kinh doanh van tai".


Cu the, Dieu 35 cua Nghi dinh neu ro: Don vi cung cap phan mem ung dung ho tro ket noi van tai se chi cung cap phan mem ung dung ho tro ket noi van tai (khong truc tiep dieu hanh phuong tien, lai xe; khong quyet dinh gia cuoc van tai). Truong hop don vi cung cap phan mem ung dung ho tro ket noi van tai co thuc hien it nhat mot trong cac cong doan chinh cua hoat dong van tai nhu truc tiep dieu hanh phuong tien, lai xe hoac quyet dinh gia cuoc van tai de van chuyen hanh khach, hang hoa tren duong bo nham muc dich sinh loi phai thuc hien cac quy dinh ve kinh doanh va dieu kien kinh doanh van tai bang xe o to theo quy dinh cua mot doanh nghiep kinh doanh van tai.


Cac doanh nghiep cung cap phan mem phai chap hanh theo phap luat ve giao dich dien tu, cac phap luat khac co lien quan dong thoi dam bao ghi nhan yeu cau van chuyen cua khach hang va chuyen yeu cau van chuyen den don vi kinh doanh van tai dang tham gia trong phan mem ung dung ho tro ket noi van tai; Thuc hien vai tro la don vi trung gian de xac nhan thuc hien dung cac noi dung da thoa thuan giua don vi kinh doanh van tai voi khach hang, trong do dam bao thuc hien dung gia cuoc van tai da niem yet hoac gia tri hop dong da ky ket.


"Neu anh kinh doanh van tai thi phai chiu cac dieu kien quan ly cua nganh nghe nay", ong Nguyen Cong Hung cho biet.


Binh luan ve nhung quy dinh moi trong Nghi dinh 10, dai dien ung dung goi xe FastGo cung cho rang: Nghi dinh 10 quy dinh ro rang va chi tiet hon ve loai hinh kinh doanh taxi, kinh doanh xe hop dong va don vi chi cung cap ung dung ket noi van tai, dieu nay se tac dong lon doi voi cac doanh nghiep su dung cong nghe.


Thi truong van tai se on dinh


Dung thi diem xe hop dong duoi 9 cho de quan ly theo Nghi dinh 10 tu thang 4 toi se khong anh huong truc tiep den nguoi dung, dong thoi, thi truong van tai Viet Nam se di vao on dinh.


Dai dien ca hai ung dung goi xe cong nghe FastGo va Grab cung khang dinh moi hoat dong se van dien ra binh thuong khi Bo GTVT quyet dinh dung thi diem taxi hop dong dien tu duoi 9 cho de quan ly theo Nghi dinh moi.


Dai dien FastGo cho biet: Nghi dinh 10 tao binh dang cho tat ca cac doanh nghiep co the tham gia hoat dong cung cap ung dung cong nghe ma khong can xin cac giay phep thi diem, von chi ap dung tai 1 so tinh/thanh pho nhat dinh. Dong thoi, cung coi mo cho cac doanh nghiep taxi truyen thong trien khai ung dung cong nghe de canh tranh binh dang hon voi doanh nghiep ve cong nghe.


Tuy nhien, vi nay cho hay: “Cac doanh nghiep se phai lua chon mo hinh, tu do thay doi quy trinh hop tac, quy trinh cung cap dich vu, thay doi ung dung de tuan thu cac quy dinh moi”.


Trong khi do, thong tin den bao chi, dai dien truyen thong cua Grab cung cho biet: Thay vi hoat dong trong khuon kho mot De an thi diem, tu ngay 1/4/2020, Grab va cac mo hinh nhu Grab co the chinh thuc hoat dong tren pham vi toan quoc theo luat dinh. Du vay, dai dien ung dung goi xe lon nhat Viet Nam cung cho biet: "Tren tinh than cua Quyet dinh 146 va Nghi dinh 10, chung toi da, dang va se tich cuc lam viec voi cac co quan chuc nang de tim hieu ky hon ve cac quy dinh cua phap luat danh cho mo hinh hoat dong cua minh".


Chu tich Hiep hoi Taxi Ha Noi cho biet: Thi truong van tai se on dinh hon trong thoi gian toi khi moc gioi giua cac chu the da duoc phan dinh. Du vay, dieu nay cung phu thuoc vao su quan ly cua cac co quan quan ly Nha nuoc.


Noi ro hon ve van de nay, ong Nguyen Cong Hung cho biet: Thoi han thuc hien viec dan niem yet phu hieu doi voi xe hop dong duoi 9 cho den 1/7/2021 moi bat buoc la qua dai. Hien nay co thuc trang hang chuc nghin xe o to tu nhan khong dang ky kinh doanh van tai nhung van tham gia cho khach tren cac hoi nhom, mang xa hoi,..dieu nay co the khien thi truong van tai hon loan.


Taxi công nghệ đã được định danh?

Tranh cãi suốt 4 năm qua giữa taxi công nghệ và taxi truyền thống liệu có kết thúc khi Nghị định 10 về điều kiện kinh doanh vận tải phân định rõ khái niệm đơn vị kinh doanh vận tải và đơn vị cung cấp phần mềm? Nghị định mới cũng yêu cầu doanh nghiệp gọi xe phải lựa chọn mô hình hoạt động.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: