Huy động sự chung tay để hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng

Theo đại diện Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), bảo vệ hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng là việc cấp thiết và nhà nước không thể làm một mình, cần có sự chung tay, góp sức của các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp và cả cộng đồng.


Tháng 6/2020, Bộ TT&TT trình Đề án bảo vệ hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên mạng |Huy động sự chung tay trong việc hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên mạng

Tại Chỉ thị 01 về định hướng phát triển ngành TT&TT năm 2020, Bộ TT&TT đã giao Cục An toàn thông tin chủ trì xây dựng Đề án “Bảo vệ hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng”, thời hạn hoàn thành là tháng 6/2020 (Ảnh minh họa: Internet)


Chiều nay, ngày 20/2, tại Hà Nội, để phục vụ cho việc xây dựng và triển khai Đề án “Bảo vệ hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng”, Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT đã có buổi làm việc với một số cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp liên quan đến công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, như Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH), Hội bảo vệ quyền trẻ em,Viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững, UNICEF Việt Nam, ChildFund Việt Nam, World Vision Việt Nam, VNG, Cốc Cốc…


Trong trao đổi tại buổi làm việc, ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin cho biết, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là vấn đề mới nổi lên tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Gần nhất, vào tháng 11/2019, đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã thông tin với các đại biểu về những công việc Bộ TT&TT đã và sẽ triển khai để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.


Theo chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT đã được giao xây dựng Đề án “Bảo vệ hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng”. Tại Chỉ thị 01 về định hướng phát triển ngành TT&TT năm 2020, Bộ TT&TT đã giao trách nhiệm cho Cục An toàn thông tin chủ trì xây dựng Đề án này, với thời hạn hoàn thành là tháng 6/2020.


Nhận định bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên không gian mạng đã trở thành vấn đề cấp thiết của toàn xã hội, đại diện Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT thông tin thêm, Bộ LĐTB&XH, Bộ GD&ĐT, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng đã đặt lên bàn nghị sự, chương trình làm việc về vấn đề này.


“Cả hệ thống chính trị đều đang vào cuộc để bảo vệ trẻ em. Bộ TT&TT có một số công cụ quản lý nhà nước về mặt kỹ thuật, do đó được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì xây dựng và triển khai Đề án Bảo vệ hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng”, đại diện Cục An toàn thông tin chia sẻ.


Được biết, để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, dự kiến trong tháng 3/2020, Bộ TT&TT sẽ thành lập Ban soạn thảo Đề án “Bảo vệ hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng”.


Thông tin về công tác bảo vệ trẻ em trên thế giới, Cục An toàn thông tin cho hay, các vấn đề về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đã được các liên minh và tổ chức chính trị quốc tế đặt vào mục tiêu phát triển chiến lược từ những năm 2010. Đặc biệt, các quốc gia thuộc liên minh châu Âu là các quốc gia tiên phong trong vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Các quốc gia này đã thiết lập chiến dịch “Safe Internet Day” để kêu gọi các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ chung tay truyền thông, nâng cao nhận thức tới trường học, phụ huynh, học sinh, giáo viên.


Tại Việt Nam, theo đánh giá, trong bối cảnh CNTT, Internet, mạng xã hội phát triển mạnh, điện thoại di động được sử dụng phổ biến, trẻ em là một trong những đối tượng được thủ hưởng nhiều nhất những thành quả CNTT mang lại, đồng thời cách thức tương tác và tham gia vào thế giới xung quanh của trẻ em cũng đã thay đổi sâu sắc.


Tuy nhiên, nghiên cứu của Trung tâm CNTT-TT năm 2017 cho thấy, hầu hết các trường chỉ dạy học sinh kỹ năng CNTT, không dạy về sử dụng mạng an toàn.


Cục An toàn thông tin cũng dẫn báo cáo của Quỹ nhi đồng liên hợp quốc 2017 cho thấy, hơn 1/3 số người sử dụng Internet ở Việt Nam là người chưa thành niên, trong độ tuổi 15 – 24, những người dùng Internet ở Việt Nam dành trung bình 3 giờ mỗi ngày để sử dụng mạng xã hội. Song song với những lợi ích mang lại từ Internet, những rủi ro phát sinh với trẻ em từ Internet cũng là vấn đề lớn mà tất cả các quốc gia trên thế giới đang cùng nhau tìm phương thức phối hợp.


Trong trao đổi với đại diện các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến công tác bảo vệ trẻ em trên mạng, một lần nữa nhấn mạnh mong muốn có sự chung tay, góp sức của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước cùng các doanh nghiệp liên quan và cộng đồng trong công công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phục vụ cho việc xây dựng và triển khai Đề án “Bảo vệ hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng”, đại diện lãnh đạo Cục An toàn thông tin cũng cam kết thời gian tới sẽ luôn có sự kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan.

Huy dong su chung tay de ho tro tre em tuong tac lanh manh, sang tao tren khong gian mang


Theo dai dien Cuc An toan thong tin (Bo TT&TT), bao ve ho tro tre em tuong tac lanh manh, sang tao tren khong gian mang la viec cap thiet va nha nuoc khong the lam mot minh, can co su chung tay, gop suc cua cac co quan, to chuc, cac doanh nghiep va ca cong dong.


Thang 6/2020, Bo TT&TT trinh De an bao ve ho tro tre em tuong tac lanh manh, sang tao tren mang |Huy dong su chung tay trong viec ho tro tre em tuong tac lanh manh tren mang

Tai Chi thi 01 ve dinh huong phat trien nganh TT&TT nam 2020, Bo TT&TT da giao Cuc An toan thong tin chu tri xay dung De an “Bao ve ho tro tre em tuong tac lanh manh, sang tao tren khong gian mang”, thoi han hoan thanh la thang 6/2020 (Anh minh hoa: Internet)


Chieu nay, ngay 20/2, tai Ha Noi, de phuc vu cho viec xay dung va trien khai De an “Bao ve ho tro tre em tuong tac lanh manh, sang tao tren khong gian mang”, Cuc An toan thong tin – Bo TT&TT da co buoi lam viec voi mot so co quan, to chuc va doanh nghiep lien quan den cong tac bao ve tre em tren khong gian mang, nhu Cuc Tre em (Bo LDTB&XH), Hoi bao ve quyen tre em,Vien nghien cuu quan ly phat trien ben vung, UNICEF Viet Nam, ChildFund Viet Nam, World Vision Viet Nam, VNG, Coc Coc…


Trong trao doi tai buoi lam viec, ong Hoang Minh Tien, Pho Cuc truong Cuc An toan thong tin cho biet, bao ve tre em tren khong gian mang la van de moi noi len tai Viet Nam trong vai nam tro lai day. Gan nhat, vao thang 11/2019, dang dan tra loi chat van cua dai bieu Quoc hoi, Bo truong Nguyen Manh Hung da thong tin voi cac dai bieu ve nhung cong viec Bo TT&TT da va se trien khai de bao ve tre em tren khong gian mang.


Theo chuong trinh cong tac nam 2020 cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu, Bo TT&TT da duoc giao xay dung De an “Bao ve ho tro tre em tuong tac lanh manh, sang tao tren khong gian mang”. Tai Chi thi 01 ve dinh huong phat trien nganh TT&TT nam 2020, Bo TT&TT da giao trach nhiem cho Cuc An toan thong tin chu tri xay dung De an nay, voi thoi han hoan thanh la thang 6/2020.


Nhan dinh bao ve, ho tro tre em tuong tac lanh manh tren khong gian mang da tro thanh van de cap thiet cua toan xa hoi, dai dien Cuc An toan thong tin – Bo TT&TT thong tin them, Bo LDTB&XH, Bo GD&DT, Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi cung da dat len ban nghi su, chuong trinh lam viec ve van de nay.


“Ca he thong chinh tri deu dang vao cuoc de bao ve tre em. Bo TT&TT co mot so cong cu quan ly nha nuoc ve mat ky thuat, do do duoc Thu tuong Chinh phu giao chu tri xay dung va trien khai De an Bao ve ho tro tre em tuong tac lanh manh, sang tao tren khong gian mang”, dai dien Cuc An toan thong tin chia se.


Duoc biet, de trien khai thuc hien nhiem vu duoc giao, du kien trong thang 3/2020, Bo TT&TT se thanh lap Ban soan thao De an “Bao ve ho tro tre em tuong tac lanh manh, sang tao tren khong gian mang”.


Thong tin ve cong tac bao ve tre em tren the gioi, Cuc An toan thong tin cho hay, cac van de ve bao ve tre em tren khong gian mang da duoc cac lien minh va to chuc chinh tri quoc te dat vao muc tieu phat trien chien luoc tu nhung nam 2010. Dac biet, cac quoc gia thuoc lien minh chau Au la cac quoc gia tien phong trong van de bao ve tre em tren khong gian mang. Cac quoc gia nay da thiet lap chien dich “Safe Internet Day” de keu goi cac chuyen gia trong linh vuc cong nghe chung tay truyen thong, nang cao nhan thuc toi truong hoc, phu huynh, hoc sinh, giao vien.


Tai Viet Nam, theo danh gia, trong boi canh CNTT, Internet, mang xa hoi phat trien manh, dien thoai di dong duoc su dung pho bien, tre em la mot trong nhung doi tuong duoc thu huong nhieu nhat nhung thanh qua CNTT mang lai, dong thoi cach thuc tuong tac va tham gia vao the gioi xung quanh cua tre em cung da thay doi sau sac.


Tuy nhien, nghien cuu cua Trung tam CNTT-TT nam 2017 cho thay, hau het cac truong chi day hoc sinh ky nang CNTT, khong day ve su dung mang an toan.


Cuc An toan thong tin cung dan bao cao cua Quy nhi dong lien hop quoc 2017 cho thay, hon 1/3 so nguoi su dung Internet o Viet Nam la nguoi chua thanh nien, trong do tuoi 15 – 24, nhung nguoi dung Internet o Viet Nam danh trung binh 3 gio moi ngay de su dung mang xa hoi. Song song voi nhung loi ich mang lai tu Internet, nhung rui ro phat sinh voi tre em tu Internet cung la van de lon ma tat ca cac quoc gia tren the gioi dang cung nhau tim phuong thuc phoi hop.


Trong trao doi voi dai dien cac to chuc, doanh nghiep lien quan den cong tac bao ve tre em tren mang, mot lan nua nhan manh mong muon co su chung tay, gop suc cua cac co quan, to chuc trong va ngoai nuoc cung cac doanh nghiep lien quan va cong dong trong cong cong tac bao ve tre em tren khong gian mang, phuc vu cho viec xay dung va trien khai De an “Bao ve ho tro tre em tuong tac lanh manh, sang tao tren khong gian mang”, dai dien lanh dao Cuc An toan thong tin cung cam ket thoi gian toi se luon co su ket noi, chia se thong tin giua co quan quan ly nha nuoc trong linh vuc nay voi cac co quan, to chuc, doanh nghiep lien quan.


Huy động sự chung tay để hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng

Theo đại diện Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), bảo vệ hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng là việc cấp thiết và nhà nước không thể làm một mình, cần có sự chung tay, góp sức của các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp và cả cộng đồng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: