Tìm kiếm nguồn đầu tư cho doanh nghiệp Startup tại Internet Day 2019

Internet Day 2019 quy tụ nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực Internet, viễn thông trong và ngoài nước như: Facebook, VNPT, Tổ chức DotAsia, P.A Việt Nam... tham gia phân tích về chủ đề: “Đổi mới sáng tạo để Chuyển đổi số”. Song hành với tại sự kiện là hoạt động Bussiness Matching giúp kết nối, tìm kiếm đầu tư cho các Startups.


Tìm kiếm nguồn đầu tư cho doanh nghiệp Startup tại Internet Day 2019 - Ảnh 1.

Internet Day 2019 - "Đổi mới sáng tạo để chuyển đổi số", một sự kiện lớn sắp diễn ra vào ngày 11/12/2019 tại khách sạn Sheraton Hà Nội. Đây là diễn đàn chia sẻ về Internet thường niên do Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức cùng với sự tham gia của các đơn vị trong lĩnh vực Internet, ICT, Viễn thông như: Facebook, VNPT, Tổ chức DotAsia, P.A Việt Nam... với mục tiêu tạo môi trường trao đổi, góp phần tìm ra các giải pháp tối ưu và hiệu quả nhằm thúc đẩy cho sự phát triển chung của internet tại Việt Nam trong thời kỳ mới.


Tìm kiếm nguồn đầu tư cho doanh nghiệp Startup tại Internet Day 2019 - Ảnh 2.

Khách tham quan các gian hàng tại sự kiện


Tại sự kiện Internet Day 2019, Quỹ đầu tư khởi nghiệp NEXT100 sẽ tham gia Bussiness Matching trong vai trò Nhà đầu tư tìm kiếm các Startups và Nhóm Ý tưởng Khởi nghiệp để đồng hành. Ba tiêu chí để Next100 lựa chọn startup đầu tư là năng lực của đội ngũ sáng lập; tư duy sáng tạo, hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực đang khởi nghiệp và có tưởng đột phá thị trường.


Tìm kiếm nguồn đầu tư cho doanh nghiệp Startup tại Internet Day 2019 - Ảnh 3.

Tiến sĩ Mai Liêm Trực (áo trắng), nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông cùng đoàn khách tham quan


Bên cạnh việc đầu tư cho các starups, tại sự kiện còn có sự tham gia của DotAsia - Tổ chức vận hành Tên miền cấp cao nhất .Asia, là một phần của Cơ sở hạ tầng Internet cốt lõi toàn cầu. Tên miền .Asia là địa chỉ web chính thức dành cho cộng đồng Châu Á Thái Bình Dương trên toàn thế giới và dành cho tất cả các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức muốn kết nối với Châu Á. Tên miền .Asia đã được đăng ký tại hơn 150 quốc gia. Đây cũng là cơ hội để các startups mở rộng kết nối ra toàn Châu Á.


Edmon Chung, CEO của DotAsia cho rằng: "Việc xây dựng nhận diện thương hiệu châu Á của bạn thông qua phương tiện kỹ thuật số chính là từ những khoảnh khắc trải nghiệm người dùng đến nhận diện thương hiệu để tiếp cận với người dùng trực tuyến châu Á đang tăng mạnh". Chúng tôi rất mong chờ các bài thuyết trình và thảo luận tại sự kiện lần này và làm thế nào các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể thể hiện tốt nhất nhận diện thương hiệu châu Á đa dạng của họ.


P.A Việt Nam là nhà đăng ký tên miền .Asia chính thức của tổ chức tại Việt Nam. Tham gia sự kiện Internet Day 2019, ông Nguyễn Văn Học - Phó Tổng Giám Đốc P.A Việt Nam cũng sẽ chia sẻ về: "Ứng dụng hệ sinh thái 4.0 để chuyển đổi số cho doanh nghiệp". Mục tiêu cung cấp một nền tảng cho các doanh nghiệp dễ dàng sử dụng trong tiếp thị số. Đây cũng là một cách hiệu quả để các doanh nghiệp kết nối với các nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật số giúp họ phát triển kinh doanh trực tuyến.


Nhiều diễn giả, chuyên gia khác cũng sẽ tham gia bàn luận về chủ đề quan trọng này, giúp đưa ra giải pháp, định hướng cho các doanh nghiệp.


Hiện tại, sự kiện đã bắt đầu mở cổng đặt vé. Để đăng ký tham gia diễn đàn, hãy truy cập: 2019.internetday.vn


Thông tin liên hệ đăng ký tham gia chương trình:


◊ Chị Nguyễn Thị Tuyết Lê/ SĐT: 0919 886 918/ Emal: lentt@via.org.vn


◊ Chị Đặng Quỳnh Chi/ SĐT: 0977 760 394/ Email: chidq@via.org.vn


Theo Trí Thức Trẻ Link bài gốc Copy linkTim kiem nguon dau tu cho doanh nghiep Startup tai Internet Day 2019


Internet Day 2019 quy tu nhieu doanh nghiep trong linh vuc Internet, vien thong trong va ngoai nuoc nhu: Facebook, VNPT, To chuc DotAsia, P.A Viet Nam... tham gia phan tich ve chu de: “Doi moi sang tao de Chuyen doi so”. Song hanh voi tai su kien la hoat dong Bussiness Matching giup ket noi, tim kiem dau tu cho cac Startups.


Tim kiem nguon dau tu cho doanh nghiep Startup tai Internet Day 2019 - Anh 1.

Internet Day 2019 - "Doi moi sang tao de chuyen doi so", mot su kien lon sap dien ra vao ngay 11/12/2019 tai khach san Sheraton Ha Noi. Day la dien dan chia se ve Internet thuong nien do Hiep hoi Internet Viet Nam (VIA) to chuc cung voi su tham gia cua cac don vi trong linh vuc Internet, ICT, Vien thong nhu: Facebook, VNPT, To chuc DotAsia, P.A Viet Nam... voi muc tieu tao moi truong trao doi, gop phan tim ra cac giai phap toi uu va hieu qua nham thuc day cho su phat trien chung cua internet tai Viet Nam trong thoi ky moi.


Tim kiem nguon dau tu cho doanh nghiep Startup tai Internet Day 2019 - Anh 2.

Khach tham quan cac gian hang tai su kien


Tai su kien Internet Day 2019, Quy dau tu khoi nghiep NEXT100 se tham gia Bussiness Matching trong vai tro Nha dau tu tim kiem cac Startups va Nhom Y tuong Khoi nghiep de dong hanh. Ba tieu chi de Next100 lua chon startup dau tu la nang luc cua doi ngu sang lap; tu duy sang tao, hieu biet sau sac ve linh vuc dang khoi nghiep va co tuong dot pha thi truong.


Tim kiem nguon dau tu cho doanh nghiep Startup tai Internet Day 2019 - Anh 3.

Tien si Mai Liem Truc (ao trang), nguyen Thu truong thuong truc Bo Buu chinh Vien thong cung doan khach tham quan


Ben canh viec dau tu cho cac starups, tai su kien con co su tham gia cua DotAsia - To chuc van hanh Ten mien cap cao nhat .Asia, la mot phan cua Co so ha tang Internet cot loi toan cau. Ten mien .Asia la dia chi web chinh thuc danh cho cong dong Chau A Thai Binh Duong tren toan the gioi va danh cho tat ca cac doanh nghiep, ca nhan va to chuc muon ket noi voi Chau A. Ten mien .Asia da duoc dang ky tai hon 150 quoc gia. Day cung la co hoi de cac startups mo rong ket noi ra toan Chau A.


Edmon Chung, CEO cua DotAsia cho rang: "Viec xay dung nhan dien thuong hieu chau A cua ban thong qua phuong tien ky thuat so chinh la tu nhung khoanh khac trai nghiem nguoi dung den nhan dien thuong hieu de tiep can voi nguoi dung truc tuyen chau A dang tang manh". Chung toi rat mong cho cac bai thuyet trinh va thao luan tai su kien lan nay va lam the nao cac doanh nghiep vua va nho co the the hien tot nhat nhan dien thuong hieu chau A da dang cua ho.


P.A Viet Nam la nha dang ky ten mien .Asia chinh thuc cua to chuc tai Viet Nam. Tham gia su kien Internet Day 2019, ong Nguyen Van Hoc - Pho Tong Giam Doc P.A Viet Nam cung se chia se ve: "Ung dung he sinh thai 4.0 de chuyen doi so cho doanh nghiep". Muc tieu cung cap mot nen tang cho cac doanh nghiep de dang su dung trong tiep thi so. Day cung la mot cach hieu qua de cac doanh nghiep ket noi voi cac nha cung cap giai phap ky thuat so giup ho phat trien kinh doanh truc tuyen.


Nhieu dien gia, chuyen gia khac cung se tham gia ban luan ve chu de quan trong nay, giup dua ra giai phap, dinh huong cho cac doanh nghiep.


Hien tai, su kien da bat dau mo cong dat ve. De dang ky tham gia dien dan, hay truy cap: 2019.internetday.vn


Thong tin lien he dang ky tham gia chuong trinh:


◊ Chi Nguyen Thi Tuyet Le/ SDT: 0919 886 918/ Emal: lentt@via.org.vn


◊ Chi Dang Quynh Chi/ SDT: 0977 760 394/ Email: chidq@via.org.vn


Theo Tri Thuc Tre Link bai goc Copy link

Tìm kiếm nguồn đầu tư cho doanh nghiệp Startup tại Internet Day 2019

Internet Day 2019 quy tụ nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực Internet, viễn thông trong và ngoài nước như: Facebook, VNPT, Tổ chức DotAsia, P.A Việt Nam... tham gia phân tích về chủ đề: “Đổi mới sáng tạo để Chuyển đổi số”. Song hành với tại sự kiện là hoạt động Bussiness Matching giúp kết nối, tìm kiếm đầu tư cho các Startups.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: