Tổng hợp gói 4G Viettel mức cước 70.000 đồng mỗi tháng

Với mức cước 70.000 đồng/tháng người dùng Viettel có gói 4G phổ thông dung lượng lên tới 5 GB, trong khi đó dung lượng sẽ còn gấp bội với những gói ưu đãi.


Mức cước 70.000 đồng của một gói 4G theo tháng là mức phổ biến nhất. Với mức cước này người dùng Viettel có gói cước phổ thông dung lượng lên tới 5 GB, trong khi đó dung lượng sẽ còn gấp bội với những gói ưu đãi.


Như gói ST70 nếu người dùng Viettel đăng ký thành công thì sẽ được tới 30 GB/tháng. Để hỗ trợ người dùng, BanTinCongNghe sẽ tổng hợp lại những gói cước 4G Viettel ở mức "70K" một tháng.


b1-dang-ky-4g-viettel-thang-70k-goi-4g-viettel-1-thang-70000.jpg

Với mức cước 70.000 đồng/tháng người dùng Viettel có gói 4G phổ thông dung lượng lên tới 5 GB, trong khi đó dung lượng sẽ còn gấp bội với những gói ưu đãi.


Đăng ký 4G Viettel tháng 70K

Mimax70


Gói 4G Viettel 70.000 đồng/tháng hiện nay là gói Mimax70, mức cước 70.000 đồng cho dung lượng tốc độ cao 3 GB với thời hạn sử dụng là 30 ngày đối với thuê bao trả trước hoặc theo chu kỳ tháng đối với thuê bao trả sau.


Để đăng ký các gói cước 4G Viettel cũng như các gói 3G, chúng ta có cú pháp tin nhắn đăng ký chung là "Tên gói cước" gửi 191. Vì thế để đăng ký gói 4G Viettel 70.000 đồng/tháng, chúng ta soạn Mimax70 gửi 191.


Để tra cứu lưu lượng còn lại, chúng ta soạn KTTK gửi 191.


Để hủy gói cước, chúng ta soạn Huy gửi 191 (sau đó đợi tin nhắn tổng đài gửi về, và soạn Y gửi 191 để xac nhận).


Nếu có gì cần hỏi thêm, chúng ta có thể tìm số tổng đài Viettel miễn phí để liên hệ trực tiếp ở đây.


Lưu ý tin nhắn là phương thức đăng ký, sử dụng 4G cơ bản nhất, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng có thể đăng ký, sử dụng 4G Viettel trên ứng dụng chuyên chăm sóc khách hàng của Viettel là My Viettel, hoặc qua tổng đài USSD *098#.


ST70


Giá cước: 70.000 đồng


Dung lượng: 30 GB (1 GB/ngày). Hết lưu lượng hệ thống sẽ ngừng truy cập.

Thời hạn: 30 ngày


Đối tượng áp dụng: Thuê bao di động theo danh sách, nhận được tin nhắn thông báo.


Đăng ký: soạn ST70 gửi 191 (hoặc đăng ký trên My Viettel)


Hủy gói: soạn HUY ST70 gửi 191


Anh Hào (Tổng hợp)


Loading...Tong hop goi 4G Viettel muc cuoc 70.000 dong moi thang


Voi muc cuoc 70.000 dong/thang nguoi dung Viettel co goi 4G pho thong dung luong len toi 5 GB, trong khi do dung luong se con gap boi voi nhung goi uu dai.


Muc cuoc 70.000 dong cua mot goi 4G theo thang la muc pho bien nhat. Voi muc cuoc nay nguoi dung Viettel co goi cuoc pho thong dung luong len toi 5 GB, trong khi do dung luong se con gap boi voi nhung goi uu dai.


Nhu goi ST70 neu nguoi dung Viettel dang ky thanh cong thi se duoc toi 30 GB/thang. De ho tro nguoi dung, BanTinCongNghe se tong hop lai nhung goi cuoc 4G Viettel o muc "70K" mot thang.


b1-dang-ky-4g-viettel-thang-70k-goi-4g-viettel-1-thang-70000.jpg

Voi muc cuoc 70.000 dong/thang nguoi dung Viettel co goi 4G pho thong dung luong len toi 5 GB, trong khi do dung luong se con gap boi voi nhung goi uu dai.


Dang ky 4G Viettel thang 70K

Mimax70


Goi 4G Viettel 70.000 dong/thang hien nay la goi Mimax70, muc cuoc 70.000 dong cho dung luong toc do cao 3 GB voi thoi han su dung la 30 ngay doi voi thue bao tra truoc hoac theo chu ky thang doi voi thue bao tra sau.


De dang ky cac goi cuoc 4G Viettel cung nhu cac goi 3G, chung ta co cu phap tin nhan dang ky chung la "Ten goi cuoc" gui 191. Vi the de dang ky goi 4G Viettel 70.000 dong/thang, chung ta soan Mimax70 gui 191.


De tra cuu luu luong con lai, chung ta soan KTTK gui 191.


De huy goi cuoc, chung ta soan Huy gui 191 (sau do doi tin nhan tong dai gui ve, va soan Y gui 191 de xac nhan).


Neu co gi can hoi them, chung ta co the tim so tong dai Viettel mien phi de lien he truc tiep o day.


Luu y tin nhan la phuong thuc dang ky, su dung 4G co ban nhat, nhung ben canh do chung ta cung co the dang ky, su dung 4G Viettel tren ung dung chuyen cham soc khach hang cua Viettel la My Viettel, hoac qua tong dai USSD *098#.


ST70


Gia cuoc: 70.000 dong


Dung luong: 30 GB (1 GB/ngay). Het luu luong he thong se ngung truy cap.

Thoi han: 30 ngay


Doi tuong ap dung: Thue bao di dong theo danh sach, nhan duoc tin nhan thong bao.


Dang ky: soan ST70 gui 191 (hoac dang ky tren My Viettel)


Huy goi: soan HUY ST70 gui 191


Anh Hao (Tong hop)


Loading...

Tổng hợp gói 4G Viettel mức cước 70.000 đồng mỗi tháng

Với mức cước 70.000 đồng/tháng người dùng Viettel có gói 4G phổ thông dung lượng lên tới 5 GB, trong khi đó dung lượng sẽ còn gấp bội với những gói ưu đãi.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: