CMC nhấn nút khai trương Hệ thống giám sát An toàn thông tin Quốc gia

Sáng 29/11/2019, VNISA đã tổ chức hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019. Tại sự kiện, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC cùng lãnh đạo Chính phủ đã nhấn nút khai trương Hệ thống giám sát An toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.


Với chủ đề “Nâng tầm an toàn, an ninh mạng quốc gia trong kỷ nguyên số”, Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019 quy tụ nhiều diễn giả, chuyên gia an ninh mạng trong nước và quốc tế để trao đổi về phát triển an ninh mạng và giải pháp nâng cao năng lực an toàn thông tin của của Việt Nam.


Sự kiện có sự tham dự của ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT&TT , Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, ông Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học & Công nghệ Quốc hội, ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Phạm Công Đạt, Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch TP. Hà Nội)…


Điểm nhấn của sự kiện là lãnh đạo Chính phủ, Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo các doanh nghiệp lớn về ATTT đã cùng nhau nhấn nút khai trương Hệ thống Chia sẻ và Giám sát an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử. Hệ thống này được Trung tâm Giám sát không gian mạng quốc gia NCSC (thuộc Cục An toàn thông tin) làm đầu mối kỹ thuật quốc gia trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và giám sát xu hướng thông tin trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam, phối hợp cùng các thành viên trong Liên minh xử lý mã độc và phòng chống tấn công mạng gồm Viettel, VNPT, CMC, FPT, BKAV xây dựng.


CMC nhấn nút khai trương Hệ thống giám sát An toàn thông tin Quốc gia

Ông Nguyễn Trung Chính (Chủ tịch HĐQT/TGĐ Tập đoàn Công nghệ CMC) cùng lãnh đạo Chính phủ và các doanh nghiệp ATTT nhấn nút khai trương Hệ thống giám sát ATTT quốc gia


Sau nghi lễ nhấn nút khai trương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu: “Hôm nay, chúng ta chính thức khai trương trung tâm giám sát An toàn thông tin quốc gia, đây là sự kiện rất trọng đại trong việc đảm bảo an ninh thông tin cho đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam đang phải thúc đẩy công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ trong mọi lĩnh vực đời sống từ công tác điều hành của Chính phủ, chính quyền các cấp đến sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong bối cảnh chung đất nước ta bước vào kỷ nguyên CMCN 4.0. Chúng ta rất vui mừng khi xếp hạng năng lực cạnh tranh thời kỳ CMCN 4.0 của Diễn đàn kinh tế thế giới năm qua, Việt Nam được tăng 10 bậc, xếp hạng về an toàn thông tin (GCI) tăng 50 bậc".


Với sự ra đời của Hệ thống Chia sẻ và Giám sát thông tin phục vụ Chính phủ điện tử, Phó Thủ tướng cho rằng, điều này sẽ giúp việc “bắt tay” nhau giữa các đơn vị được thực hiện một cách chặt chẽ, đồng bộ hơn. Phó Thủ tướng cũng hi vọng sẽ có sự tăng cường hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp với cả cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển của kinh tế xã hội và giúp Việt Nam tận dụng tối đa các cơ hội của cuộc CMCN 4.0.


Cũng tại Ngày An toàn thông tin 2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Thế giới và Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên không gian mạng với nhiều thách thức, cứ mỗi giây có 32 mã độc mới được tạo ra. Các quốc gia cần sát cánh để bảo đảm an ninh mạng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Nếu như trước đây chúng ta chú trọng đầu tư cho giải pháp, thiết bị trước thì nay cấu phần ANATTT phải đươc ưu tiên trước, cân đối với con người và quy trình.”


Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng đã xác định an toàn an ninh thông tin quốc gia là yếu tố tiên quyết trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, từ đó xây dựng hệ sinh thái, mạng lưới chuyên gia và đơn vị chuyên trách để xử lý, ứng cứu sự cố kịp thời.


Cũng tại sự kiện đã diễn ra lễ công bố và trao giải các sản phẩm ATTT chất lượng cao năm 2019 do VNISA bình chọn. Năm nay, CMC Cyber Security có 3 sản phẩm giành giải thưởng: giải pháp phòng chống mã độc và quản trị tập trung cho doanh nghiệp CMDD đạt giải “Sản phẩm ATTT chất lượng cao 2019, phần mềm chống mã hóa dữ liệu CMC CryptoShield đạt giải “Sản phẩm ATTT mới xuất sắc 2019”, Trung tâm Điều hành An ninh an toàn thông tin CMC SOC đạt giải “Dịch vụ ATTT tiêu biểu 2019”.


Đây là năm thứ 5 liên tiếp công ty CMC Cyber Security nhận giải thưởng an toàn thông tin của VNISA (từ khi chương trình bình chọn được thành lập năm 2015). Tại lễ công bố và trao danh hiệu bình chọn sáng 29/11/2019, ông Hà Thế Phương, Phó TGĐ CMC Cyber Security đã nhận kỷ niệm chương của 3 giải thưởng trên.


PV


Loading...CMC nhan nut khai truong He thong giam sat An toan thong tin Quoc gia


Sang 29/11/2019, VNISA da to chuc hoi thao Ngay An toan thong tin Viet Nam 2019. Tai su kien, ong Nguyen Trung Chinh, Chu tich Tap doan Cong nghe CMC cung lanh dao Chinh phu da nhan nut khai truong He thong giam sat An toan thong tin phuc vu Chinh phu dien tu.


Voi chu de “Nang tam an toan, an ninh mang quoc gia trong ky nguyen so”, Ngay An toan thong tin Viet Nam 2019 quy tu nhieu dien gia, chuyen gia an ninh mang trong nuoc va quoc te de trao doi ve phat trien an ninh mang va giai phap nang cao nang luc an toan thong tin cua cua Viet Nam.


Su kien co su tham du cua ong Vu Duc Dam, Pho Thu tuong Chinh phu, ong Nguyen Manh Hung, Bo truong Bo TT&TT , Pho Chu tich Uy ban quoc gia ve Chinh phu dien tu, ong Le Quang Huy, Pho Chu nhiem Uy ban Khoa hoc & Cong nghe Quoc hoi, ong Nguyen Thanh Hung, Thu truong Bo TT&TT, ong Pham Cong Dat, Thu truong Bo Khoa hoc & Cong nghe, ong Ngo Van Quy, Pho Chu tich TP. Ha Noi)…


Diem nhan cua su kien la lanh dao Chinh phu, Uy ban quoc gia ve Chinh phu dien tu va lanh dao cac doanh nghiep lon ve ATTT da cung nhau nhan nut khai truong He thong Chia se va Giam sat an toan thong tin phuc vu Chinh phu dien tu. He thong nay duoc Trung tam Giam sat khong gian mang quoc gia NCSC (thuoc Cuc An toan thong tin) lam dau moi ky thuat quoc gia trong cong tac bao dam an toan, an ninh mang va giam sat xu huong thong tin tren toan bo khong gian mang Viet Nam, phoi hop cung cac thanh vien trong Lien minh xu ly ma doc va phong chong tan cong mang gom Viettel, VNPT, CMC, FPT, BKAV xay dung.


CMC nhan nut khai truong He thong giam sat An toan thong tin Quoc gia

Ong Nguyen Trung Chinh (Chu tich HDQT/TGD Tap doan Cong nghe CMC) cung lanh dao Chinh phu va cac doanh nghiep ATTT nhan nut khai truong He thong giam sat ATTT quoc gia


Sau nghi le nhan nut khai truong, Pho Thu tuong Vu Duc Dam phat bieu: “Hom nay, chung ta chinh thuc khai truong trung tam giam sat An toan thong tin quoc gia, day la su kien rat trong dai trong viec dam bao an ninh thong tin cho dat nuoc. Trong boi canh Viet Nam dang phai thuc day cong nghe thong tin, ung dung cong nghe trong moi linh vuc doi song tu cong tac dieu hanh cua Chinh phu, chinh quyen cac cap den sinh hoat cua nguoi dan, dac biet trong boi canh chung dat nuoc ta buoc vao ky nguyen CMCN 4.0. Chung ta rat vui mung khi xep hang nang luc canh tranh thoi ky CMCN 4.0 cua Dien dan kinh te the gioi nam qua, Viet Nam duoc tang 10 bac, xep hang ve an toan thong tin (GCI) tang 50 bac".


Voi su ra doi cua He thong Chia se va Giam sat thong tin phuc vu Chinh phu dien tu, Pho Thu tuong cho rang, dieu nay se giup viec “bat tay” nhau giua cac don vi duoc thuc hien mot cach chat che, dong bo hon. Pho Thu tuong cung hi vong se co su tang cuong hop tac giua cac co quan, doanh nghiep voi ca cong dong, dong gop cho su phat trien cua kinh te xa hoi va giup Viet Nam tan dung toi da cac co hoi cua cuoc CMCN 4.0.


Cung tai Ngay An toan thong tin 2019, Bo truong Bo TT&TT Nguyen Manh Hung nhan manh: “The gioi va Viet Nam dang buoc vao ky nguyen khong gian mang voi nhieu thach thuc, cu moi giay co 32 ma doc moi duoc tao ra. Cac quoc gia can sat canh de bao dam an ninh mang, phat trien chinh phu dien tu, chinh phu so, nen kinh te so, xa hoi so. Neu nhu truoc day chung ta chu trong dau tu cho giai phap, thiet bi truoc thi nay cau phan ANATTT phai duoc uu tien truoc, can doi voi con nguoi va quy trinh.”


Ngoai ra, Bo TT&TT cung da xac dinh an toan an ninh thong tin quoc gia la yeu to tien quyet trong viec xay dung Chinh phu dien tu, tu do xay dung he sinh thai, mang luoi chuyen gia va don vi chuyen trach de xu ly, ung cuu su co kip thoi.


Cung tai su kien da dien ra le cong bo va trao giai cac san pham ATTT chat luong cao nam 2019 do VNISA binh chon. Nam nay, CMC Cyber Security co 3 san pham gianh giai thuong: giai phap phong chong ma doc va quan tri tap trung cho doanh nghiep CMDD dat giai “San pham ATTT chat luong cao 2019, phan mem chong ma hoa du lieu CMC CryptoShield dat giai “San pham ATTT moi xuat sac 2019”, Trung tam Dieu hanh An ninh an toan thong tin CMC SOC dat giai “Dich vu ATTT tieu bieu 2019”.


Day la nam thu 5 lien tiep cong ty CMC Cyber Security nhan giai thuong an toan thong tin cua VNISA (tu khi chuong trinh binh chon duoc thanh lap nam 2015). Tai le cong bo va trao danh hieu binh chon sang 29/11/2019, ong Ha The Phuong, Pho TGD CMC Cyber Security da nhan ky niem chuong cua 3 giai thuong tren.


PV


Loading...

CMC nhấn nút khai trương Hệ thống giám sát An toàn thông tin Quốc gia

Sáng 29/11/2019, VNISA đã tổ chức hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019. Tại sự kiện, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC cùng lãnh đạo Chính phủ đã nhấn nút khai trương Hệ thống giám sát An toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: