Gần 400 đề cử sắp tranh tài tại giải thưởng CNTT khu vực châu Á-Thái Bình Dương APICTA 2019

Đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức giải thưởng CNTT khu vực châu Á – Thái Bình Dương APICTA 2019 đã tiếp nhận đăng ký của 338 đề cử từ 15 nền kinh tế, trong đó có 48 đề cử từ các doanh nghiệp Việt Nam.


Gần 400 đề cử sắp tranh tài tại giải thưởng CNTT khu vực châu Á-Thái Bình Dương APICTA 2019

UBND tỉnh Quảng Ninh và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam - VINASA vừa có buổi làm việc rà soát công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức giải thưởng APICTA 2019 (Nguồn ảnh: baoquangninh.com.vn).


Là thành viên của Liên minh các tổ chức CNTT khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APICTA) từ năm 2016, năm nay là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức giải thưởng APICTA lần thứ 19. Chương trình do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) và UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức.


Theo kế hoạch, APICTA 2019 - Hạ Long sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 18 - 22/11/2019 với nhiều hoạt động. Ngoài hoạt động chính là thi, chấm và trao giải thưởng APICTA lần thứ 19, Ban tổ chức còn triển khai một số hoạt động ý nghĩa khác gồm: hội nghị quốc tế về chuyển đổi số và thành phố thông minh 2019 - Quảng Ninh (diễn ra ngày 20/11); kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế; triển lãm các sản phẩm, giải pháp CNTT xuất sắc; giao lưu giữa các sinh viên công nghệ; đêm văn hóa Việt Nam (20/11) và các tour thăm quan một số địa điểm văn hóa, lịch sử, danh thắng tại Hạ Long.


Đặc biệt, hội nghị quốc tế về chuyển đổi số và thành phố thông minh 2019 – Quảng Ninh với chủ đề “Chuyển đổi số hướng tới xây dựng thành phố thông minh” sẽ có phần chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các thành phố năng động của Việt Nam và quốc tế.


Về giải thưởng, APICTA 2019 – Hạ Long được trao cho 5 lĩnh vực chính gồm Người tiêu dùng; Dịch vụ cộng đồng; Công nghiệp; Dịch vụ kinh doanh; Khu vực công và chính phủ. Hai hạng mục bổ sung là R&D và Startup. Ba hạng mục công nghệ là Big Data Analytics, IoT và AI.


Đến thời điểm này, VINASA đã tiếp nhận đăng ký của 338 đề cử từ 15 nền kinh tế, trong đó có 48 đề cử từ các doanh nghiệp Việt Nam. Tổng số đại biểu sẽ tham gia các hoạt động của chương trình là khoảng 1.000 đại biểu trong đó gần 700 đại biểu quốc tế, và 300 đại biểu trong nước.


Những khâu cuối cùng của công tác tổ chức đang được hoàn tất để chào đón sự kiện CNTT lớn nhất hai châu lục tại Việt Nam.


Vân Anh


Loading...Gan 400 de cu sap tranh tai tai giai thuong CNTT khu vuc chau Á-Thai Binh Duong APICTA 2019


Den thoi diem hien tai, Ban to chuc giai thuong CNTT khu vuc chau A – Thai Binh Duong APICTA 2019 da tiep nhan dang ky cua 338 de cu tu 15 nen kinh te, trong do co 48 de cu tu cac doanh nghiep Viet Nam.


Gan 400 de cu sap tranh tai tai giai thuong CNTT khu vuc chau Á-Thai Binh Duong APICTA 2019

UBND tinh Quang Ninh va Hiep hoi Phan mem va Dich vu CNTT Viet Nam - VINASA vua co buoi lam viec ra soat cong tac chuan bi, phoi hop to chuc giai thuong APICTA 2019 (Nguon anh: baoquangninh.com.vn).


La thanh vien cua Lien minh cac to chuc CNTT khu vuc chau A - Thai Binh Duong (APICTA) tu nam 2016, nam nay la lan dau tien Viet Nam dang cai to chuc giai thuong APICTA lan thu 19. Chuong trinh do Hiep hoi Phan mem va Dich vu CNTT Viet Nam (VINASA) va UBND tinh Quang Ninh phoi hop to chuc.


Theo ke hoach, APICTA 2019 - Ha Long se dien ra trong 5 ngay tu 18 - 22/11/2019 voi nhieu hoat dong. Ngoai hoat dong chinh la thi, cham va trao giai thuong APICTA lan thu 19, Ban to chuc con trien khai mot so hoat dong y nghia khac gom: hoi nghi quoc te ve chuyen doi so va thanh pho thong minh 2019 - Quang Ninh (dien ra ngay 20/11); ket noi giao thuong giua doanh nghiep Viet Nam va quoc te; trien lam cac san pham, giai phap CNTT xuat sac; giao luu giua cac sinh vien cong nghe; dem van hoa Viet Nam (20/11) va cac tour tham quan mot so dia diem van hoa, lich su, danh thang tai Ha Long.


Dac biet, hoi nghi quoc te ve chuyen doi so va thanh pho thong minh 2019 – Quang Ninh voi chu de “Chuyen doi so huong toi xay dung thanh pho thong minh” se co phan chia se kinh nghiem thuc tien tu cac thanh pho nang dong cua Viet Nam va quoc te.


Ve giai thuong, APICTA 2019 – Ha Long duoc trao cho 5 linh vuc chinh gom Nguoi tieu dung; Dich vu cong dong; Cong nghiep; Dich vu kinh doanh; Khu vuc cong va chinh phu. Hai hang muc bo sung la R&D va Startup. Ba hang muc cong nghe la Big Data Analytics, IoT va AI.


Den thoi diem nay, VINASA da tiep nhan dang ky cua 338 de cu tu 15 nen kinh te, trong do co 48 de cu tu cac doanh nghiep Viet Nam. Tong so dai bieu se tham gia cac hoat dong cua chuong trinh la khoang 1.000 dai bieu trong do gan 700 dai bieu quoc te, va 300 dai bieu trong nuoc.


Nhung khau cuoi cung cua cong tac to chuc dang duoc hoan tat de chao don su kien CNTT lon nhat hai chau luc tai Viet Nam.


Van Anh


Loading...

Gần 400 đề cử sắp tranh tài tại giải thưởng CNTT khu vực châu Á-Thái Bình Dương APICTA 2019

Đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức giải thưởng CNTT khu vực châu Á – Thái Bình Dương APICTA 2019 đã tiếp nhận đăng ký của 338 đề cử từ 15 nền kinh tế, trong đó có 48 đề cử từ các doanh nghiệp Việt Nam.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: