Tài xế mua VinFast Fadil chạy taxi tố "FastGo lừa đảo", FastGo nói hợp đồng minh bạch nhưng sẽ hỗ trợ doanh thu cho các tài xế

Một vài chiếc xe VinFast Fadil dán dòng chữ chữ “FastGo lừa đảo mua xe Fadil làm cho tài xế vỡ nợ”. Tuy nhiên, FastGo khẳng định thoả thuận hợp tác với các đối tác lái xe là tự nguyện, minh bạch và dành các quyền lợi tốt nhất cho các đối tác sử dụng xe Fadil để phục vụ khách hàng.


Các tài xế này tập trung tại trụ sở FastGo Việt Nam (khu vực Tam Trinh, Hà Nội). Tất cả các xe VinFast Fadil này đều dán dòng chữ "FastGo lừa đảo mua xe Fadil làm cho tài xế vỡ nợ" ở phía trước và sau xe. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền đi trên mạng xã hội và khiến không ít người bất ngờ.


Tài xế mua VinFast Fadil chạy taxi tố FastGo lừa đảo, FastGo nói hợp đồng minh bạch nhưng sẽ hỗ trợ doanh thu cho các tài xế - Ảnh 1.

Tài xế mua VinFast Fadil chạy taxi công nghệ dán băng rôn tố "FastGo lừa đảo". Ảnh: Đ.H


Theo ghi nhận ban đầu, có 4 chiếc VinFast Fadil dán khẩu hiệu được các tài xế cho đậu tại khu vực này. Trao đổi với phóng viên, 1 trong 4 tài xế tập trung tại đây cho biết do chính sách FastGo đưa ra ban đầu hấp dẫn không thu % hoa hồng, cam kết doanh thu 25 triệu đồng/tháng nên rất nhiều tài xế đã bán xe để mua xe Fadil chạy FastGo. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng chạy xe, doanh thu của các tài xế này không đủ dù online 12 tiếng mỗi ngày. Nguyên nhân tài xế này cho hay là do "FastGo không có khách". Mua xe trả góp nhưng doanh thu không đủ khiến các tài xế bị áp lực trong việc trả lãi ngân hàng và dẫn đến sự việc nói trên.


Trả lời ICTnews về vụ việc, đại diện FastGo cho biết: Đây là 3 (theo ghi nhận ban đầu là 4) tài xế cá biệt trong số nhiều đối tác tài xế mua xe VinFast Fadil và tham gia làm tài xế FastGo theo thoả thuận hợp tác với FastGo.


Cụ thể, theo thoả thuận các đối tác tài xế tham gia mua xe VinFast Fadil thông qua chương trình VinFastCar sẽ được cam kết doanh thu lên đến 25 triệu đồng/tháng nếu đáp ứng tỷ lệ nhận chuyến từ 90%. Tuy nhiên, phía FastGo cho hay: "Trong tháng 10/2019, 3 đối tác lái xe gây ra sự việc nêu trên chưa đáp ứng các điều kiện cam kết, đặc biệt là tỷ lệ hoàn thành chuyến đi rất thấp nhận cuốc xong lại huỷ không đón khách hoặc không đón được khách." Theo thống kê của FastGo, tỷ lệ hoàn thành cuốc xe của 3 tài xế là từ 52 – 72%.


"Do 3 đối tác tài xế nêu trên không đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh đã thống nhất nên theo đúng hợp đồng hợp tác thì họ sẽ không được hưởng chính sách theo cam kết", phía FastGo khẳng định.


Cũng theo đại diện FastGo, công ty FastGo vẫn xem xét và hỗ trợ một phần doanh thu cho các đối tác tài xế. Tuy nhiên sau khi nhận được đối soát doanh thu, 3 đối tác tài xế nói trên đã không đồng ý.


"Công ty FastGo xin khẳng định thoả thuận hợp tác và cam kết với các đối tác lái xe là hoàn toàn tự nguyện, minh bạch và đầy đủ thông tin. Trong quá trình hoạt động, FastGo luôn ưu tiên và dành các quyền lợi tốt nhất cho các đối tác sử dụng xe Fadil để phục vụ khách hàng".


Trước đó, hồi tháng 8, Công ty CP FastGo Việt Nam đã công bố thỏa thuận hợp tác với VinFast, đưa 1.500 xe VinFast Fadil vào dịch vụ gọi xe công nghệ. Với thỏa thuận này, các đối tác tài xế của FastGo sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ đặc biệt khi đặt mua xe như được trả góp 0% qua thẻ tín dụng hoặc lãi suất ưu đãi nếu vay ngân hàng mua xe. Ngoài ra, FastGo cũng có chính sách đảm bảo thu nhập với các tài xế với mức thu nhập khoảng 25 triệu đồng/tháng khi đăng ký tham gia dịch vụ và đáp ứng đủ các điều kiện đặt ra.


CEO FastGo tiết lộ về hợp tác với VinFast: Doanh nghiệp Việt phải bắt tay nhau đi đến đích


Tai xe mua VinFast Fadil chay taxi to "FastGo lua dao", FastGo noi hop dong minh bach nhung se ho tro doanh thu cho cac tai xe


Mot vai chiec xe VinFast Fadil dan dong chu chu “FastGo lua dao mua xe Fadil lam cho tai xe vo no”. Tuy nhien, FastGo khang dinh thoa thuan hop tac voi cac doi tac lai xe la tu nguyen, minh bach va danh cac quyen loi tot nhat cho cac doi tac su dung xe Fadil de phuc vu khach hang.


Cac tai xe nay tap trung tai tru so FastGo Viet Nam (khu vuc Tam Trinh, Ha Noi). Tat ca cac xe VinFast Fadil nay deu dan dong chu "FastGo lua dao mua xe Fadil lam cho tai xe vo no" o phia truoc va sau xe. Hinh anh nay nhanh chong lan truyen di tren mang xa hoi va khien khong it nguoi bat ngo.


Tai xe mua VinFast Fadil chay taxi to FastGo lua dao, FastGo noi hop dong minh bach nhung se ho tro doanh thu cho cac tai xe - Anh 1.

Tai xe mua VinFast Fadil chay taxi cong nghe dan bang ron to "FastGo lua dao". Anh: D.H


Theo ghi nhan ban dau, co 4 chiec VinFast Fadil dan khau hieu duoc cac tai xe cho dau tai khu vuc nay. Trao doi voi phong vien, 1 trong 4 tai xe tap trung tai day cho biet do chinh sach FastGo dua ra ban dau hap dan khong thu % hoa hong, cam ket doanh thu 25 trieu dong/thang nen rat nhieu tai xe da ban xe de mua xe Fadil chay FastGo. Tuy nhien, sau gan 2 thang chay xe, doanh thu cua cac tai xe nay khong du du online 12 tieng moi ngay. Nguyen nhan tai xe nay cho hay la do "FastGo khong co khach". Mua xe tra gop nhung doanh thu khong du khien cac tai xe bi ap luc trong viec tra lai ngan hang va dan den su viec noi tren.


Tra loi ICTnews ve vu viec, dai dien FastGo cho biet: Day la 3 (theo ghi nhan ban dau la 4) tai xe ca biet trong so nhieu doi tac tai xe mua xe VinFast Fadil va tham gia lam tai xe FastGo theo thoa thuan hop tac voi FastGo.


Cu the, theo thoa thuan cac doi tac tai xe tham gia mua xe VinFast Fadil thong qua chuong trinh VinFastCar se duoc cam ket doanh thu len den 25 trieu dong/thang neu dap ung ty le nhan chuyen tu 90%. Tuy nhien, phia FastGo cho hay: "Trong thang 10/2019, 3 doi tac lai xe gay ra su viec neu tren chua dap ung cac dieu kien cam ket, dac biet la ty le hoan thanh chuyen di rat thap nhan cuoc xong lai huy khong don khach hoac khong don duoc khach." Theo thong ke cua FastGo, ty le hoan thanh cuoc xe cua 3 tai xe la tu 52 – 72%.


"Do 3 doi tac tai xe neu tren khong dap ung day du cac dieu kien kinh doanh da thong nhat nen theo dung hop dong hop tac thi ho se khong duoc huong chinh sach theo cam ket", phia FastGo khang dinh.


Cung theo dai dien FastGo, cong ty FastGo van xem xet va ho tro mot phan doanh thu cho cac doi tac tai xe. Tuy nhien sau khi nhan duoc doi soat doanh thu, 3 doi tac tai xe noi tren da khong dong y.


"Cong ty FastGo xin khang dinh thoa thuan hop tac va cam ket voi cac doi tac lai xe la hoan toan tu nguyen, minh bach va day du thong tin. Trong qua trinh hoat dong, FastGo luon uu tien va danh cac quyen loi tot nhat cho cac doi tac su dung xe Fadil de phuc vu khach hang".


Truoc do, hoi thang 8, Cong ty CP FastGo Viet Nam da cong bo thoa thuan hop tac voi VinFast, dua 1.500 xe VinFast Fadil vao dich vu goi xe cong nghe. Voi thoa thuan nay, cac doi tac tai xe cua FastGo se duoc huong chinh sach ho tro dac biet khi dat mua xe nhu duoc tra gop 0% qua the tin dung hoac lai suat uu dai neu vay ngan hang mua xe. Ngoai ra, FastGo cung co chinh sach dam bao thu nhap voi cac tai xe voi muc thu nhap khoang 25 trieu dong/thang khi dang ky tham gia dich vu va dap ung du cac dieu kien dat ra.


CEO FastGo tiet lo ve hop tac voi VinFast: Doanh nghiep Viet phai bat tay nhau di den dichTài xế mua VinFast Fadil chạy taxi tố "FastGo lừa đảo", FastGo nói hợp đồng minh bạch nhưng sẽ hỗ trợ doanh thu cho các tài xế

Một vài chiếc xe VinFast Fadil dán dòng chữ chữ “FastGo lừa đảo mua xe Fadil làm cho tài xế vỡ nợ”. Tuy nhiên, FastGo khẳng định thoả thuận hợp tác với các đối tác lái xe là tự nguyện, minh bạch và dành các quyền lợi tốt nhất cho các đối tác sử dụng xe Fadil để phục vụ khách hàng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: