Adidas vừa phải đóng cửa 2 nhà máy sản xuất giày bằng robot vì vừa đắt vừa kém linh hoạt hơn so với thuê gia công ở Trung Quốc và Việt Nam

Nhà máy robot của Adidas được cho là đắt đỏ và gây khó khăn hơn trong việc mở rộng công nghệ cho các dòng sản phẩm khác.


Adidas lên kế hoạch đóng 2 nhà máy robot công nghệ cao tại Đức và Mỹ mà họ mở với mục tiêu mang các sản phẩm gần với khách hàng hơn. Lý do của động thái này được cho là bởi một vài công nghệ nếu được triển khai ở châu Á sẽ "kinh tế và linh hoạt hơn".


Các nhà máy robot của Adidas được mở một phần nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển nhanh hơn những mẫu mới đến các thị trường lớn và để đối phó với tình trạng lương tăng tại châu Á cũng như phí vận chuyển tăng. Ban đầu, họ lên kế hoạch tạo ra một mạng lưới toàn cầu những nhà máy tương tự như vậy.


Adidas vừa phải đóng cửa 2 nhà máy sản xuất giày bằng robot vì vừa đắt vừa kém linh hoạt hơn so với thuê gia công ở Trung Quốc và Việt Nam - Ảnh 1.

Công ty này không nói chi tiết tại sao họ lại đóng cửa 2 nhà máy kể trên – nhưng theo đánh giá của một vài chuyên gia phân tích, nó đắt đỏ và gây khó khăn hơn trong việc mở rộng công nghệ cho các dòng sản phẩm khác.


Martin Shankland – Chủ tịch hoạt động toàn cầu của Adidas nói rằng các nhà máy đã giúp công ty cải thiện chuyên môn trong sản xuất sáng tạo nhưng áp dụng những gì học được với các nhà cung ứng sẽ "linh hoạt và kinh tế hơn".


Adidas bắt đầu sản xuất giày bằng robot ở Speedfactory tại Ansbach, Đức vào năm 2016 và mở một nhà máy khác tại Atlanta vào năm 2017.


Được thành lập bởi Adi Dassler vào năm 1949, Adidas đã chuyển hầu hết hoạt động sản xuất từ châu Âu sang châu Á và hiện nay họ phụ thuộc vào hơn 1 triệu công nhân tại các nhà máy gia công ở Trung Quốc và Việt Nam.


Tuy nhiên, Adidas nói vào hôm thứ 2 rằng 2 nhà máy robot kể trên sẽ chấm dứt hoạt động vào tháng 4/2020 và tập trung vào việc ứng dụng các công nghệ mới tại hai nhà cung ứng châu Á.


11 công nghệ đột phá góp phần tạo nên ngành công nghiệp sneakers của thế kỷ 21


Adidas vua phai dong cua 2 nha may san xuat giay bang robot vi vua dat vua kem linh hoat hon so voi thue gia cong o Trung Quoc va Viet Nam


Nha may robot cua Adidas duoc cho la dat do va gay kho khan hon trong viec mo rong cong nghe cho cac dong san pham khac.


Adidas len ke hoach dong 2 nha may robot cong nghe cao tai Duc va My ma ho mo voi muc tieu mang cac san pham gan voi khach hang hon. Ly do cua dong thai nay duoc cho la boi mot vai cong nghe neu duoc trien khai o chau A se "kinh te va linh hoat hon".


Cac nha may robot cua Adidas duoc mo mot phan nham dap ung nhu cau van chuyen nhanh hon nhung mau moi den cac thi truong lon va de doi pho voi tinh trang luong tang tai chau A cung nhu phi van chuyen tang. Ban dau, ho len ke hoach tao ra mot mang luoi toan cau nhung nha may tuong tu nhu vay.


Adidas vua phai dong cua 2 nha may san xuat giay bang robot vi vua dat vua kem linh hoat hon so voi thue gia cong o Trung Quoc va Viet Nam - Anh 1.

Cong ty nay khong noi chi tiet tai sao ho lai dong cua 2 nha may ke tren – nhung theo danh gia cua mot vai chuyen gia phan tich, no dat do va gay kho khan hon trong viec mo rong cong nghe cho cac dong san pham khac.


Martin Shankland – Chu tich hoat dong toan cau cua Adidas noi rang cac nha may da giup cong ty cai thien chuyen mon trong san xuat sang tao nhung ap dung nhung gi hoc duoc voi cac nha cung ung se "linh hoat va kinh te hon".


Adidas bat dau san xuat giay bang robot o Speedfactory tai Ansbach, Duc vao nam 2016 va mo mot nha may khac tai Atlanta vao nam 2017.


Duoc thanh lap boi Adi Dassler vao nam 1949, Adidas da chuyen hau het hoat dong san xuat tu chau Au sang chau A va hien nay ho phu thuoc vao hon 1 trieu cong nhan tai cac nha may gia cong o Trung Quoc va Viet Nam.


Tuy nhien, Adidas noi vao hom thu 2 rang 2 nha may robot ke tren se cham dut hoat dong vao thang 4/2020 va tap trung vao viec ung dung cac cong nghe moi tai hai nha cung ung chau A.


11 cong nghe dot pha gop phan tao nen nganh cong nghiep sneakers cua the ky 21Adidas vừa phải đóng cửa 2 nhà máy sản xuất giày bằng robot vì vừa đắt vừa kém linh hoạt hơn so với thuê gia công ở Trung Quốc và Việt Nam

Nhà máy robot của Adidas được cho là đắt đỏ và gây khó khăn hơn trong việc mở rộng công nghệ cho các dòng sản phẩm khác.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: