Phát hiện phần mềm theo dõi điện mặt trời có “đường lưỡi bò”, EVN ra cảnh báo ngăn chặn

Cho biết thị trường miền Nam vừa xuất hiện thiết bị biến đổi điện mặt trời (Inverter) có ứng dụng phần mềm theo dõi vận hành điện mặt trời chứa hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò”, EVN yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện các biện pháp ngăn chặn thủ đoạn tuyên truyền phi pháp.


Phát hiện phần mềm theo dõi điện mặt trời có “đường lưỡi bò”, EVN ra cảnh báo ngăn chặn

EVN vừa yêu cầu các đơn vị thành viên của tập đoàn và người đại diện phần vốn của EVN khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các trang thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật nhằm phòng ngừa khi mua sắm, kịp thời phát hiện và loại bỏ hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” tại đơn vị (Ảnh minh họa: Internet)


Ngày 8/11/2019, tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ra thông báo yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn thủ đoạn tuyên truyền phi pháp hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” trên các thiết bị, phần mềm.


Cụ thể, EVN cho biết, qua thông tin nhận được từ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trên thị trường khu vực miền Nam vừa xuất hiện thiết bị biến đổi điện mặt trời (Inverter) xuất xứ từ nước ngoài, ứng dụng phần mềm để theo dõi vận hành hệ thống điện mặt trời trên mái nhà có chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò”.


“Đây là một thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc của nước ngoài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, vi phạm quy định của pháp luật hiện hành”, thông báo của EVN nhấn mạnh.


Phát hiện phần mềm theo dõi điện mặt trời có “đường lưỡi bò”, EVN ra cảnh báo ngăn chặn

Ảnh chụp màn hình bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp trên ứng dụng phần mềm theo dõi vận hành hệ thống điện mặt trời trên mái nhà (Nguồn ảnh: EVN)


Để chấm dứt và ngăn chặn sự việc trên, EVN yêu cầu các đơn vị thành viên của tập đoàn và người đại diện phần vốn của EVN khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các trang thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật nhằm phòng ngừa khi mua sắm, kịp thời phát hiện và loại bỏ hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” tại đơn vị.


Các đơn vị thành viên của EVN cũng được yêu cầu phải phổ biến tới tất cả cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị để biết và phòng ngừa nhằm tránh mua sắm, sử dụng các thiết bị, phần mềm chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò”.


Đồng thời, thực hiện tuyên truyền trên trang web chăm sóc khách hàng và các phương tiện thông tin khác của đơn vị về việc không mua sắm, sử dụng các thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” để các đối tác, khách hàng sử dụng điện được biết.


Trong trường hợp phát hiện các thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật của đối tác, khách hàng sử dụng điện chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò”, các đơn vị thành viên EVN phải báo cáo và phối hợp với chính quyền địa phương làm việc với đối tác, khách hàng sử dụng điện để yêu cầu loại bỏ hình ảnh xuyên tạc hoặc chấm dứt sử dụng các thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật nêu trên.


Nếu đối tác, khách hàng sử dụng điện không hợp tác và khắc phục, đơn vị ngừng thực hiện giao dịch, mua bán hoặc cung cấp các dịch vụ điện liên quan.


Trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2019 được tổ chức chiều ngày 5/11 vừa qua, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết đang có những biện pháp xử lý kịp thời và mạnh tay đối với các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có bản đồ chứa “đường lưỡi bò” như nhiều vụ việc liên tiếp diễn ra trong thời gian gần đây.


Trước đó, vào ngày 1/11, Bộ Công Thương đã có công văn yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng cục Quản lý thị trường và các đơn vị thuộc Bộ tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn.


Nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của việc doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để bán, trưng bày, giới thiệu có hình ảnh và thông tin bản đồ “Đường lưỡi bò”, Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, bảo vệ người tiêu dùng… để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm với những hàng hóa có hình ảnh, thông tin “Đường lưỡi bò” và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh, chủ quyền quốc gia.


Đồng thời, thông báo và khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động rà soát thông tin và tính năng của sản phẩm do doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh để tránh nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò”; tuyên truyền đến người dân, người tiêu dùng nâng cao cảnh giác, không mua, không sử dụng và kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” cũng như các nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh, chủ quyền quốc gia và vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.


Vân Anh


Loading...Phat hien phan mem theo doi dien mat troi co “duong luoi bo”, EVN ra canh bao ngan chan


Cho biet thi truong mien Nam vua xuat hien thiet bi bien doi dien mat troi (Inverter) co ung dung phan mem theo doi van hanh dien mat troi chua hinh anh ban do “duong luoi bo”, EVN yeu cau cac don vi thanh vien thuc hien cac bien phap ngan chan thu doan tuyen truyen phi phap.


Phat hien phan mem theo doi dien mat troi co “duong luoi bo”, EVN ra canh bao ngan chan

EVN vua yeu cau cac don vi thanh vien cua tap doan va nguoi dai dien phan von cua EVN khan truong kiem tra, ra soat tat ca cac trang thiet bi, phan mem, tai lieu ky thuat nham phong ngua khi mua sam, kip thoi phat hien va loai bo hinh anh ban do co “duong luoi bo” tai don vi (Anh minh hoa: Internet)


Ngay 8/11/2019, tap doan Dien luc Viet Nam (EVN) da ra thong bao yeu cau cac don vi thanh vien thuc hien cac bien phap can thiet de ngan chan thu doan tuyen truyen phi phap hinh anh ban do co “duong luoi bo” tren cac thiet bi, phan mem.


Cu the, EVN cho biet, qua thong tin nhan duoc tu Tong cong ty Dien luc mien Nam (EVNSPC), tren thi truong khu vuc mien Nam vua xuat hien thiet bi bien doi dien mat troi (Inverter) xuat xu tu nuoc ngoai, ung dung phan mem de theo doi van hanh he thong dien mat troi tren mai nha co chua hinh anh ban do co “duong luoi bo”.


“Day la mot thu doan tuyen truyen xuyen tac cua nuoc ngoai, anh huong nghiem trong den an ninh quoc gia va chu quyen lanh tho cua Viet Nam, vi pham quy dinh cua phap luat hien hanh”, thong bao cua EVN nhan manh.


Phat hien phan mem theo doi dien mat troi co “duong luoi bo”, EVN ra canh bao ngan chan

Anh chup man hinh ban do "duong luoi bo" phi phap tren ung dung phan mem theo doi van hanh he thong dien mat troi tren mai nha (Nguon anh: EVN)


De cham dut va ngan chan su viec tren, EVN yeu cau cac don vi thanh vien cua tap doan va nguoi dai dien phan von cua EVN khan truong kiem tra, ra soat tat ca cac trang thiet bi, phan mem, tai lieu ky thuat nham phong ngua khi mua sam, kip thoi phat hien va loai bo hinh anh ban do co “duong luoi bo” tai don vi.


Cac don vi thanh vien cua EVN cung duoc yeu cau phai pho bien toi tat ca can bo, cong nhan vien thuoc don vi de biet va phong ngua nham tranh mua sam, su dung cac thiet bi, phan mem chua hinh anh ban do co “duong luoi bo”.


Dong thoi, thuc hien tuyen truyen tren trang web cham soc khach hang va cac phuong tien thong tin khac cua don vi ve viec khong mua sam, su dung cac thiet bi, phan mem, tai lieu ky thuat chua hinh anh ban do co “duong luoi bo” de cac doi tac, khach hang su dung dien duoc biet.


Trong truong hop phat hien cac thiet bi, phan mem, tai lieu ky thuat cua doi tac, khach hang su dung dien chua hinh anh ban do co “duong luoi bo”, cac don vi thanh vien EVN phai bao cao va phoi hop voi chinh quyen dia phuong lam viec voi doi tac, khach hang su dung dien de yeu cau loai bo hinh anh xuyen tac hoac cham dut su dung cac thiet bi, phan mem, tai lieu ky thuat neu tren.


Neu doi tac, khach hang su dung dien khong hop tac va khac phuc, don vi ngung thuc hien giao dich, mua ban hoac cung cap cac dich vu dien lien quan.


Trong cuoc hop bao Chinh phu thuong ky thang 10/2019 duoc to chuc chieu ngay 5/11 vua qua, lanh dao Bo Cong Thuong cho biet dang co nhung bien phap xu ly kip thoi va manh tay doi voi cac doanh nghiep nhap khau hang hoa co ban do chua “duong luoi bo” nhu nhieu vu viec lien tiep dien ra trong thoi gian gan day.


Truoc do, vao ngay 1/11, Bo Cong Thuong da co cong van yeu cau So Cong Thuong cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong; Tong cuc Quan ly thi truong va cac don vi thuoc Bo tang cuong kiem tra, ra soat hoat dong thuong mai tren dia ban.


Nhan manh muc do nghiem trong cua viec doanh nghiep nhap khau hang hoa de ban, trung bay, gioi thieu co hinh anh va thong tin ban do “Duong luoi bo”, Bo Cong Thuong chi dao Tong cuc Quan ly thi truong va So Cong Thuong cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong tang cuong kiem tra, giam sat cac hoat dong san xuat, thuong mai, xuat nhap khau, thuong mai dien tu, xuc tien thuong mai, bao ve nguoi tieu dung… de kip thoi phat hien va xu ly nghiem voi nhung hang hoa co hinh anh, thong tin “Duong luoi bo” va hinh anh, thong tin khac gay anh huong den an ninh, chu quyen quoc gia.


Dong thoi, thong bao va khuyen cao cac doanh nghiep chu dong ra soat thong tin va tinh nang cua san pham do doanh nghiep nhap khau, kinh doanh de tranh nhap khau, kinh doanh hang hoa co hinh anh, thong tin ve “Duong luoi bo”; tuyen truyen den nguoi dan, nguoi tieu dung nang cao canh giac, khong mua, khong su dung va kip thoi phan anh den co quan chuc nang hang hoa co hinh anh, thong tin ve “Duong luoi bo” cung nhu cac noi dung khac gay anh huong den an ninh, chu quyen quoc gia va vi pham quy dinh cua phap luat Viet Nam.


Van Anh


Loading...

Phát hiện phần mềm theo dõi điện mặt trời có “đường lưỡi bò”, EVN ra cảnh báo ngăn chặn

Cho biết thị trường miền Nam vừa xuất hiện thiết bị biến đổi điện mặt trời (Inverter) có ứng dụng phần mềm theo dõi vận hành điện mặt trời chứa hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò”, EVN yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện các biện pháp ngăn chặn thủ đoạn tuyên truyền phi pháp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: