Xây dựng cơ chế sandbox cho Đà Nẵng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

Đà Nẵng sẽ làm thí điểm một số chính sách nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung-Tây nguyên.


Chỉ sau 3 năm khởi động, cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng đã có sự hình thành bước đầu và kết nối được với các thành tố của hệ sinh thái; cơ chế, chính sách đã và đang được xây dựng hoàn thiện; cơ sở hạ tầng và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp gia tăng cả về số lượng, chất lượng.


Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Thành phố Đà Nẵng đang nghiên cứu và xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đặc biệt là đề án xây dựng Đà Nẵng thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung và Tây nguyên.


Tuy nhiên, hoạt động khởi nghiệp Đà Nẵng vẫn còn không ít hạn chế. Đà Nẵng vẫn chưa xác định và xây dựng bản sắc riêng của cộng đồng khởi nghiệp, chưa có các dự án khởi nghiệp thực sự lớn, gọi vốn được chục triệu USD, khó khăn trong việc tiếp cận các quỹ đầu tư cũng như khó thương mại hóa sản phẩm của các startups …


Vì vậy, tại ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Đà Nẵng (Surf) 2019 do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp và Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng tổ chức một trong những nội dung được các chuyên gia, lãnh đạo Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp đưa vào chương trình nghị sự là xây dựng cơ chế sandbox cho các chính sách khởi nghiệp của Đà Nẵng.


Xây dựng cơ chế sandbox cho Đà Nẵng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

Đà Nẵng xây dựng cơ chế sandbox để hỗ trợ các startups


Theo các chuyên gia, những công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới khi chưa biết quản lý thế nào, có thể được thử nghiệm trong không gian và thời gian giới hạn gọi là sandbox. Sau thử nghiệm, các nhà quản lý sẽ đánh giá sandbox, từ đó vận dụng vào xây dựng cơ chế, chính sách quản lý các mô hình đó.


Lấy ví dụ cho cơ chế sandbox, Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ, Trần Đình Tùng cho rằng, thời gian qua, Việt Nam đã xuất hiện một số mô hình xe công nghệ Grab, Uber hoặc các dịch vụ của nền kinh tế chia sẻ như lưu trú Airbnb, chia sẻ không gian làm việc... Các cơ quan quản lý thật sự lúng túng trước các mô hình này. Vì vậy, thuật ngữ sandbox được nhắc tới như "lời giải" cho các bài toán pháp lý đặt ra. Việc áp dụng cơ chế sandbox để thử nghiệm cơ chế quản lý cho các mô hình mới là lựa chọn mà nhiều quốc gia đã thực hiện.


Ông Trần Vũ Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn Shihub cho biết: Đà Nẵng là địa phương đầu tiên có quỹ đầu tư mạo hiểm cho các startup do một số doanh nghiệp địa phương lập ra. Tuy nhiên, khung pháp lý cho quỹ này hoạt động như thế nào, đóng thuế ra sao, ….vẫn là bài toán chưa có lời giải. Vậy có nên xây dựng sandbox thử nghiệm chính sách quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm của Đà Nẵng?


Tiến sỹ Trần Du Lịch, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho biết, ông đang được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án đưa Đà Nẵng thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung và Tây nguyên với nhiều chính sách mở mang tính chất thử nghiệm. Vì vậy, những gợi ý của ông Trần Vũ Nguyên tổ nghiên cứu sẽ xem xét đưa vào nội dung xây dựng cơ chế sandbox cho Đà Nẵng.


Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng đồng tình với quan điểm này và cho rằng theo chủ trương của Chính phủ, Việt Nam sẽ xây dựng 3 trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  quốc gia ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.


“Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan sẽ cho Đà Nẵng làm thí điểm một số chính sách nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung-Tây nguyên. Bộ sẽ lấy bài học của Đà Nẵng để điều chỉnh chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Tôi hy vọng với cách làm sandbox như vậy, chúng ta sẽ có chính sách phù hợp cho phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam,”  ông Trần Đình Tùng chia sẻ.


Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Next Tech cho rằng, sự chậm trễ trong việc xây dựng cơ chế sandbox để thử nghiệm các chính sách cho mô hình kinh doanh, giải pháp công nghệ mới đôi khi là rào cản, làm nhụt nhuệ khí đổi mới sáng tạo, khiến chúng ta không thể đột phá mà còn tụt lại phía sau.


"Một điều quan trọng là tư duy làm chính sách, pháp luật, xử lý các vấn đề mới cần những giải pháp vượt ra ngoài tư duy truyền thống. Muốn thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bản thân chính sách, cơ chế cũng phải thoáng, mở và sáng tạo," ông Bình nhấn mạnh.


Đoàn Hạnh


Loading...Xay dung co che sandbox cho Da Nang phat trien he sinh thai khoi nghiep


Da Nang se lam thi diem mot so chinh sach nham phat trien he sinh thai khoi nghiep cua Da Nang va cac tinh mien Trung-Tay nguyen.


Chi sau 3 nam khoi dong, cong dong khoi nghiep Da Nang da co su hinh thanh buoc dau va ket noi duoc voi cac thanh to cua he sinh thai; co che, chinh sach da va dang duoc xay dung hoan thien; co so ha tang va to chuc ho tro khoi nghiep gia tang ca ve so luong, chat luong.


Ong Le Trung Chinh, Pho Chu tich UBND thanh pho Da Nang cho biet: Thanh pho Da Nang dang nghien cuu va xay dung nhieu chinh sach ho tro khoi nghiep dac biet la de an xay dung Da Nang thanh Trung tam khoi nghiep sang tao quoc gia tai khu vuc mien Trung va Tay nguyen.


Tuy nhien, hoat dong khoi nghiep Da Nang van con khong it han che. Da Nang van chua xac dinh va xay dung ban sac rieng cua cong dong khoi nghiep, chua co cac du an khoi nghiep thuc su lon, goi von duoc chuc trieu USD, kho khan trong viec tiep can cac quy dau tu cung nhu kho thuong mai hoa san pham cua cac startups …


Vi vay, tai ngay hoi khoi nghiep sang tao Da Nang (Surf) 2019 do So Khoa hoc va Cong nghe phoi hop voi Hoi dong Dieu phoi mang luoi khoi nghiep va Vuon uom Doanh nghiep Da Nang to chuc mot trong nhung noi dung duoc cac chuyen gia, lanh dao Trung uong va dia phuong, cac doanh nghiep dua vao chuong trinh nghi su la xay dung co che sandbox cho cac chinh sach khoi nghiep cua Da Nang.


Xay dung co che sandbox cho Da Nang phat trien he sinh thai khoi nghiep

Da Nang xay dung co che sandbox de ho tro cac startups


Theo cac chuyen gia, nhung cong nghe moi, mo hinh kinh doanh moi khi chua biet quan ly the nao, co the duoc thu nghiem trong khong gian va thoi gian gioi han goi la sandbox. Sau thu nghiem, cac nha quan ly se danh gia sandbox, tu do van dung vao xay dung co che, chinh sach quan ly cac mo hinh do.


Lay vi du cho co che sandbox, Thu truong Bo Khoa hoc cong nghe, Tran Dinh Tung cho rang, thoi gian qua, Viet Nam da xuat hien mot so mo hinh xe cong nghe Grab, Uber hoac cac dich vu cua nen kinh te chia se nhu luu tru Airbnb, chia se khong gian lam viec... Cac co quan quan ly that su lung tung truoc cac mo hinh nay. Vi vay, thuat ngu sandbox duoc nhac toi nhu "loi giai" cho cac bai toan phap ly dat ra. Viec ap dung co che sandbox de thu nghiem co che quan ly cho cac mo hinh moi la lua chon ma nhieu quoc gia da thuc hien.


Ong Tran Vu Nguyen, Pho Chu tich Hoi dong co van Shihub cho biet: Da Nang la dia phuong dau tien co quy dau tu mao hiem cho cac startup do mot so doanh nghiep dia phuong lap ra. Tuy nhien, khung phap ly cho quy nay hoat dong nhu the nao, dong thue ra sao, ….van la bai toan chua co loi giai. Vay co nen xay dung sandbox thu nghiem chinh sach quan ly quy dau tu mao hiem cua Da Nang?


Tien sy Tran Du Lich, thanh vien to tu van kinh te cua Thu tuong Chinh phu cho biet, ong dang duoc giao nhiem vu xay dung De an dua Da Nang thanh Trung tam khoi nghiep sang tao quoc gia tai khu vuc mien Trung va Tay nguyen voi nhieu chinh sach mo mang tinh chat thu nghiem. Vi vay, nhung goi y cua ong Tran Vu Nguyen to nghien cuu se xem xet dua vao noi dung xay dung co che sandbox cho Da Nang.


Thu truong Tran Van Tung cung dong tinh voi quan diem nay va cho rang theo chu truong cua Chinh phu, Viet Nam se xay dung 3 trung tam khoi nghiep doi moi sang tao  quoc gia o Ha Noi, TP Ho Chi Minh va Da Nang.


“Bo Khoa hoc va Cong nghe phoi hop voi cac don vi lien quan se cho Da Nang lam thi diem mot so chinh sach nham phat trien he sinh thai khoi nghiep cua Da Nang va cac tinh mien Trung-Tay nguyen. Bo se lay bai hoc cua Da Nang de dieu chinh chinh sach phat trien he sinh thai khoi nghiep quoc gia. Toi hy vong voi cach lam sandbox nhu vay, chung ta se co chinh sach phu hop cho phat trien he sinh thai khoi nghiep Viet Nam,”  ong Tran Dinh Tung chia se.


Ong Nguyen Hoa Binh, Chu tich Next Tech cho rang, su cham tre trong viec xay dung co che sandbox de thu nghiem cac chinh sach cho mo hinh kinh doanh, giai phap cong nghe moi doi khi la rao can, lam nhut nhue khi doi moi sang tao, khien chung ta khong the dot pha ma con tut lai phia sau.


"Mot dieu quan trong la tu duy lam chinh sach, phap luat, xu ly cac van de moi can nhung giai phap vuot ra ngoai tu duy truyen thong. Muon thuc day doi moi sang tao, ban than chinh sach, co che cung phai thoang, mo va sang tao," ong Binh nhan manh.


Doan Hanh


Loading...

Xây dựng cơ chế sandbox cho Đà Nẵng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

Đà Nẵng sẽ làm thí điểm một số chính sách nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung-Tây nguyên.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: