SoftBank tiếp quản WeWork, cựu CEO Adam Neumann nhận 1,7 tỷ USD để rời công ty

SoftBank Group Corp đã đồng ý chi hơn 10 tỷ USD để tiếp quản startup chia sẻ không gian văn phòng WeWork. Cựu CEO Adam Neumann bị tước hết quyền lợi, nhưng được đền bù bằng khoản tiền lên đến 1,7 tỷ USD.


Theo Reuters, tập đoàn SoftBank của Nhật Bản đã hoàn tất mọi thoả thuận để nắm quyền kiểm soát hoàn toàn startup chia sẻ không gian văn phòng WeWork. Việc này được thực hiện thông qua một gói cứu trợ tài chính và một phần trong thoả thuận này là việc nhà sáng lập kiêm cựu CEO Adam Neumann sẽ phải rời khỏi hội đồng quản trị và chuyển toàn bộ cổ phần đang sở hữu cho SoftBank. 


SoftBank tiếp quản WeWork, cựu CEO Adam Neumann nhận 1,7 tỷ USD để rời công ty

WeWork đã chấp nhận gói cứu trợ từ SoftBank


Theo thỏa thuận, SoftBank cam kết đầu tư hơn 13 tỷ USD cho WeWork - một công ty hiện được định giá chỉ còn 8 tỷ USD, thua rất xa con số 47 tỷ USD được thổi phồng tháng 1. 


Trong khi các nhân viên của WeWork hiện đối mặt với viễn cảnh hàng ngàn người bị sa thải, đồng sáng lập và cựu CEO Adam Neumann đã nhận được một hợp đồng đảm bảo giá 685 triệu USD với SoftBank để từ chức khỏi hội đồng quản trị của WeWork và nhượng lại số cổ phần có quyền biểu quyết. 


Cụ thể, Neumann sẽ bán số cổ phiếu đang sở hữu trị giá gần 1 tỷ USD cho SoftBank. Cựu CEO vẫn dự các cuộc họp hội đồng quản trị, nhưng không có quyền bỏ phiếu và nhận 185 triệu USD "phí tư vấn". Ngoài ra, SoftBank còn cung cấp một hạn mức tín dụng trị giá 500 triệu USD để giúp trả món nợ của Adam Neumann cho JP Morgan Chase. 


SoftBank và WeWork chưa công bố chi tiết thỏa thuận trên. Reuters đưa tin SoftBank sẽ cho WeWork vay 5 tỷ USD với lãi suất ưu đãi và mua 3 tỷ USD cổ phiếu từ các nhà đầu tư của WeWork, bao gồm Neumann. Như vậy, SoftBank sẽ sở hữu đến 80% WeWork. CEO của SoftBank Marcelo Claure sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch hội đồng điều hành của WeWork hay The We Company.


Các nguồn tin cho biết WeWork sẽ cạn sạch tiền mặt vào tháng 11 nếu không được bơm thêm vốn. Dưới sự lãnh đạo của CEO Neumann, startup chia sẻ văn phòng lỗ tới 1,6 tỷ USD trong năm 2018 và lỗ tiếp 1,3 tỷ USD nửa đầu năm 2019. Neumann đã phải từ chức CEO trước áp lực từ những bê bối đời tư ảnh hưởng tới hoạt động của công ty. Kế hoạch IPO của WeWork cũng bị hoãn vô thời hạn.


Hoàng Trang (Theo Reuters )


Loading...SoftBank tiep quan WeWork, cuu CEO Adam Neumann nhan 1,7 ty USD de roi cong ty


SoftBank Group Corp da dong y chi hon 10 ty USD de tiep quan startup chia se khong gian van phong WeWork. Cuu CEO Adam Neumann bi tuoc het quyen loi, nhung duoc den bu bang khoan tien len den 1,7 ty USD.


Theo Reuters, tap doan SoftBank cua Nhat Ban da hoan tat moi thoa thuan de nam quyen kiem soat hoan toan startup chia se khong gian van phong WeWork. Viec nay duoc thuc hien thong qua mot goi cuu tro tai chinh va mot phan trong thoa thuan nay la viec nha sang lap kiem cuu CEO Adam Neumann se phai roi khoi hoi dong quan tri va chuyen toan bo co phan dang so huu cho SoftBank. 


SoftBank tiep quan WeWork, cuu CEO Adam Neumann nhan 1,7 ty USD de roi cong ty

WeWork da chap nhan goi cuu tro tu SoftBank


Theo thoa thuan, SoftBank cam ket dau tu hon 13 ty USD cho WeWork - mot cong ty hien duoc dinh gia chi con 8 ty USD, thua rat xa con so 47 ty USD duoc thoi phong thang 1. 


Trong khi cac nhan vien cua WeWork hien doi mat voi vien canh hang ngan nguoi bi sa thai, dong sang lap va cuu CEO Adam Neumann da nhan duoc mot hop dong dam bao gia 685 trieu USD voi SoftBank de tu chuc khoi hoi dong quan tri cua WeWork va nhuong lai so co phan co quyen bieu quyet. 


Cu the, Neumann se ban so co phieu dang so huu tri gia gan 1 ty USD cho SoftBank. Cuu CEO van du cac cuoc hop hoi dong quan tri, nhung khong co quyen bo phieu va nhan 185 trieu USD "phi tu van". Ngoai ra, SoftBank con cung cap mot han muc tin dung tri gia 500 trieu USD de giup tra mon no cua Adam Neumann cho JP Morgan Chase. 


SoftBank va WeWork chua cong bo chi tiet thoa thuan tren. Reuters dua tin SoftBank se cho WeWork vay 5 ty USD voi lai suat uu dai va mua 3 ty USD co phieu tu cac nha dau tu cua WeWork, bao gom Neumann. Nhu vay, SoftBank se so huu den 80% WeWork. CEO cua SoftBank Marcelo Claure se dam nhan vi tri Chu tich hoi dong dieu hanh cua WeWork hay The We Company.


Cac nguon tin cho biet WeWork se can sach tien mat vao thang 11 neu khong duoc bom them von. Duoi su lanh dao cua CEO Neumann, startup chia se van phong lo toi 1,6 ty USD trong nam 2018 va lo tiep 1,3 ty USD nua dau nam 2019. Neumann da phai tu chuc CEO truoc ap luc tu nhung be boi doi tu anh huong toi hoat dong cua cong ty. Ke hoach IPO cua WeWork cung bi hoan vo thoi han.


Hoang Trang (Theo Reuters )


Loading...

SoftBank tiếp quản WeWork, cựu CEO Adam Neumann nhận 1,7 tỷ USD để rời công ty

SoftBank Group Corp đã đồng ý chi hơn 10 tỷ USD để tiếp quản startup chia sẻ không gian văn phòng WeWork. Cựu CEO Adam Neumann bị tước hết quyền lợi, nhưng được đền bù bằng khoản tiền lên đến 1,7 tỷ USD.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: