FPT Shop hợp tác đối tác tài chính, rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ trả góp xuống 15 phút

FPT Shop hợp tác với Mirae Asset Finance Vietnam, tự thực hiện các hợp đồng trả góp nhằm rút ngắn thời gian chờ hoàn thiện hồ sơ xuống còn 15 phút.


FPT Shop và Mirae Asset Finance Vietnam hôm 22/10 ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Hợp tác này cho phép việc trả góp tại FPT Shop không cần nhân viên tài chính thực hiện hợp đồng trả góp và rút ngắn đáng kể thời gian thẩm định, hoàn thiện hồ sơ. 


FPT Shop hợp tác đối tác tài chính, rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ trả góp xuống 15 phút

Đại diện FPT Shop và Mirae ký hợp tác chiến lược. Ảnh: H.Đ


Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO FPT Shop, cho biết việc tiết kiệm nhân sự tại cửa hàng sẽ giúp nhà trả góp giảm chi phí, từ đó các khoản phải trả của khách hàng sẽ giảm bớt. 


Ngoài ra, nhân sự của nhà trả góp hạn chế, do đó phải di chuyển giữa nhiều cửa hàng khác nhau, khiến khách hàng phải chờ lâu hơn khi xét duyệt hồ sơ. Việc nhân viên bán hàng của FPT Shop có thể tự làm hồ sơ sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi của khách. Thông thường quy trình hoàn thiện một hồ sơ trả góp mất khoảng 15-30 phút. Khi hợp tác với Mirae, quy trình này rút xuống còn 15 phút.


Cụ thể, trong 5 phút đầu tiên, nhân viên FPT Shop nhập dữ liệu khách hàng, trong đó phần CMND đã áp dụng công nghệ AI tự động chuyển hình ảnh thành dữ liệu chữ. Trong 5 phút tiếp theo, hệ thống sẽ xét duyệt hồ sơ. Trong 5 phút cuối cùng, khách hàng ký các chứng từ để hoàn tất quy trình sau khi hồ sơ được duyệt. 


Tuy vậy, trong giai đoạn đầu, việc hợp tác này chỉ được triển khai với các sản phẩm Samsung. Mirae cho biết sẽ cho trả góp các sản phẩm của hãng khác trong thời gian tới.


Trong giai đoạn đầu của quá trình hợp tác, FPT Shop cùng Mirae Asset Finance Vietnam triển khai gói trả góp 0% trong kỳ hạn 6 tháng hoặc dài hơn lên 12 tháng cho các sản phẩm điện thoại Samsung. 


Mirae Asset Finance Vietnam là thành viên của Tập đoàn Mirae Asset Finance (Hàn Quốc) có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, đầu tư, quản lý tài sản…, và đang có mặt tại 15 quốc gia, cùng hệ thống 200 văn phòng và chi nhánh trên toàn thế giới. 


H.Đ


Loading...FPT Shop hop tac doi tac tai chinh, rut ngan thoi gian hoan thien ho so tra gop xuong 15 phut


FPT Shop hop tac voi Mirae Asset Finance Vietnam, tu thuc hien cac hop dong tra gop nham rut ngan thoi gian cho hoan thien ho so xuong con 15 phut.


FPT Shop va Mirae Asset Finance Vietnam hom 22/10 ky ket thoa thuan hop tac toan dien. Hop tac nay cho phep viec tra gop tai FPT Shop khong can nhan vien tai chinh thuc hien hop dong tra gop va rut ngan dang ke thoi gian tham dinh, hoan thien ho so. 


FPT Shop hop tac doi tac tai chinh, rut ngan thoi gian hoan thien ho so tra gop xuong 15 phut

Dai dien FPT Shop va Mirae ky hop tac chien luoc. Anh: H.D


Ba Nguyen Bach Diep, Chu tich HDQT kiem CEO FPT Shop, cho biet viec tiet kiem nhan su tai cua hang se giup nha tra gop giam chi phi, tu do cac khoan phai tra cua khach hang se giam bot. 


Ngoai ra, nhan su cua nha tra gop han che, do do phai di chuyen giua nhieu cua hang khac nhau, khien khach hang phai cho lau hon khi xet duyet ho so. Viec nhan vien ban hang cua FPT Shop co the tu lam ho so se rut ngan thoi gian cho doi cua khach. Thong thuong quy trinh hoan thien mot ho so tra gop mat khoang 15-30 phut. Khi hop tac voi Mirae, quy trinh nay rut xuong con 15 phut.


Cu the, trong 5 phut dau tien, nhan vien FPT Shop nhap du lieu khach hang, trong do phan CMND da ap dung cong nghe AI tu dong chuyen hinh anh thanh du lieu chu. Trong 5 phut tiep theo, he thong se xet duyet ho so. Trong 5 phut cuoi cung, khach hang ky cac chung tu de hoan tat quy trinh sau khi ho so duoc duyet. 


Tuy vay, trong giai doan dau, viec hop tac nay chi duoc trien khai voi cac san pham Samsung. Mirae cho biet se cho tra gop cac san pham cua hang khac trong thoi gian toi.


Trong giai doan dau cua qua trinh hop tac, FPT Shop cung Mirae Asset Finance Vietnam trien khai goi tra gop 0% trong ky han 6 thang hoac dai hon len 12 thang cho cac san pham dien thoai Samsung. 


Mirae Asset Finance Vietnam la thanh vien cua Tap doan Mirae Asset Finance (Han Quoc) co 20 nam kinh nghiem trong linh vuc tai chinh, chung khoan, dau tu, quan ly tai san…, va dang co mat tai 15 quoc gia, cung he thong 200 van phong va chi nhanh tren toan the gioi. 


H.D


Loading...

FPT Shop hợp tác đối tác tài chính, rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ trả góp xuống 15 phút

FPT Shop hợp tác với Mirae Asset Finance Vietnam, tự thực hiện các hợp đồng trả góp nhằm rút ngắn thời gian chờ hoàn thiện hồ sơ xuống còn 15 phút.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: