Khởi động chương trình ưu đãi mua sắm online “Shopee 11.11 Siêu Sale” 2019

Sự kiện “Shopee 11.11 Siêu Sale” năm nay vừa được Shopee chính thức khởi động tại 7 thị trường trên toàn khu vực trong đó có Việt Nam, với sự tham gia của hàng triệu đối tác là Nhà bán hàng, Thương hiệu hàng đầu.


Khởi động chương trình ưu đãi mua sắm online “Shopee 11.11 Siêu Sale” 2019

Shopee khởi động sự kiện mua sắm 11.11 đầu tiên vào năm 2016 và đến nay đã tạo hiệu ứng tích cực với sự tham gia từ hàng loạt đối tác là Nhà bán hàng, Thương hiệu hàng đầu (Ảnh minh họa)


Giám đốc điều hành Shopee Chris Feng cho biết, Shopee khởi động sự kiện mua sắm 11.11 đầu tiên vào năm 2016 với mong muốn địa phương hóa “cơn sốt” mua sắm toàn cầu cho người dùng tại các khu vực. Sự kiện tạo được hiệu ứng tích cực với sự tham gia từ hàng loạt đối tác là Nhà bán hàng, Thương hiệu hàng đầu.


“Shopee đã chuẩn bị cho sự kiện Shopee 11.11 Siêu Sale năm nay từ nhiều tháng trước, từ việc tuyển chọn những chương trình ưu đãi tốt nhất của các Thương hiệu và Người bán hàng cùng tham gia, đến việc phối hợp cùng các đối tác Vận chuyển nhằm tối ưu hóa quy trình giao nhận hàng hóa ở từng thị trường cụ thể”, ông Chris Feng chia sẻ.


Cho biết “Shopee 11.11 Siêu Sale” năm nay sẽ là sự kiện mua sắm 11.11 lớn nhất từ trước đến nay, Shopee cho hay, sự kiện được khởi động tại 7 thị trường trong tháng 10 này và kéo dài đến hết ngày 11.11 - Ngày Siêu Sale của chuỗi sự kiện.


Trong thời gian chuỗi sự kiện được triển khai, tất cả người dùng Shopee sẽ có cơ hội tận hưởng chương trình miễn phí vận chuyển mỗi ngày (tùy theo từng chính sách và điều khoản cụ thể) khi mua sắm sản phẩm từ hàng triệu đối tác Thương hiệu và Nhà bán hàng trong sự kiện 11.11 Siêu Sale.


Chia sẻ về kết quả đã đạt được trong sự kiện ưu đãi mua sắm trực tuyến “Shopee 11.11 Siêu Sale” năm ngoái, Shopee thông tin, sự kiện mua sắm 11/11/2018 đạt 11 triệu đơn đặt hàng, tương đương tăng 24 lần so với sự kiện 11.11 diễn ra đầu tiên vào năm 2016.


Cũng theo ghi nhận của Shopee, 3 nhóm khách hàng chính cùng tham gia sự kiện mua sắm trực tuyến “Shopee 11.11 Siêu Sale” là người dùng nam giới, người dùng sinh sống tại các khu vực lân cận và người dùng lớn tuổi.


Cụ thể, thống kê cho thấy, từ năm 2016 đến 2018, hoạt động mua sắm của nam giới trong sự kiện 11.11 trên Shopee tăng trưởng gấp đôi so với nữ giới. Từ đó, việc phân loại danh mục sản phẩm chủ đạo cũng đi theo xu hướng này, nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi hơn cho người dùng nam giới.


Bên cạnh đó, người dùng Shopee sinh sống tại các khu vực cách xa trung tâm thành phố có hoạt động mua sắm tăng cao trong ngày 11.11, nổi bật như tại Visayas (Philippine), Nonthaburi (Thái Lan), Banten (Indonesia) và Hải Dương (Việt Nam).


Sau cùng, Shopee nhận thấy lượng đơn đặt hàng của nhóm người dùng từ 50 tuổi trở lên trong sự kiện 11.11 gia tăng 30 lần trong giai đoạn từ 2016 đến 2018.


L.Hằng


Loading...Khoi dong chuong trinh uu dai mua sam online “Shopee 11.11 Sieu Sale” 2019


Su kien “Shopee 11.11 Sieu Sale” nam nay vua duoc Shopee chinh thuc khoi dong tai 7 thi truong tren toan khu vuc trong do co Viet Nam, voi su tham gia cua hang trieu doi tac la Nha ban hang, Thuong hieu hang dau.


Khoi dong chuong trinh uu dai mua sam online “Shopee 11.11 Sieu Sale” 2019

Shopee khoi dong su kien mua sam 11.11 dau tien vao nam 2016 va den nay da tao hieu ung tich cuc voi su tham gia tu hang loat doi tac la Nha ban hang, Thuong hieu hang dau (Anh minh hoa)


Giam doc dieu hanh Shopee Chris Feng cho biet, Shopee khoi dong su kien mua sam 11.11 dau tien vao nam 2016 voi mong muon dia phuong hoa “con sot” mua sam toan cau cho nguoi dung tai cac khu vuc. Su kien tao duoc hieu ung tich cuc voi su tham gia tu hang loat doi tac la Nha ban hang, Thuong hieu hang dau.


“Shopee da chuan bi cho su kien Shopee 11.11 Sieu Sale nam nay tu nhieu thang truoc, tu viec tuyen chon nhung chuong trinh uu dai tot nhat cua cac Thuong hieu va Nguoi ban hang cung tham gia, den viec phoi hop cung cac doi tac Van chuyen nham toi uu hoa quy trinh giao nhan hang hoa o tung thi truong cu the”, ong Chris Feng chia se.


Cho biet “Shopee 11.11 Sieu Sale” nam nay se la su kien mua sam 11.11 lon nhat tu truoc den nay, Shopee cho hay, su kien duoc khoi dong tai 7 thi truong trong thang 10 nay va keo dai den het ngay 11.11 - Ngay Sieu Sale cua chuoi su kien.


Trong thoi gian chuoi su kien duoc trien khai, tat ca nguoi dung Shopee se co co hoi tan huong chuong trinh mien phi van chuyen moi ngay (tuy theo tung chinh sach va dieu khoan cu the) khi mua sam san pham tu hang trieu doi tac Thuong hieu va Nha ban hang trong su kien 11.11 Sieu Sale.


Chia se ve ket qua da dat duoc trong su kien uu dai mua sam truc tuyen “Shopee 11.11 Sieu Sale” nam ngoai, Shopee thong tin, su kien mua sam 11/11/2018 dat 11 trieu don dat hang, tuong duong tang 24 lan so voi su kien 11.11 dien ra dau tien vao nam 2016.


Cung theo ghi nhan cua Shopee, 3 nhom khach hang chinh cung tham gia su kien mua sam truc tuyen “Shopee 11.11 Sieu Sale” la nguoi dung nam gioi, nguoi dung sinh song tai cac khu vuc lan can va nguoi dung lon tuoi.


Cu the, thong ke cho thay, tu nam 2016 den 2018, hoat dong mua sam cua nam gioi trong su kien 11.11 tren Shopee tang truong gap doi so voi nu gioi. Tu do, viec phan loai danh muc san pham chu dao cung di theo xu huong nay, nham mang den trai nghiem mua sam tien loi hon cho nguoi dung nam gioi.


Ben canh do, nguoi dung Shopee sinh song tai cac khu vuc cach xa trung tam thanh pho co hoat dong mua sam tang cao trong ngay 11.11, noi bat nhu tai Visayas (Philippine), Nonthaburi (Thai Lan), Banten (Indonesia) va Hai Duong (Viet Nam).


Sau cung, Shopee nhan thay luong don dat hang cua nhom nguoi dung tu 50 tuoi tro len trong su kien 11.11 gia tang 30 lan trong giai doan tu 2016 den 2018.


L.Hang


Loading...

Khởi động chương trình ưu đãi mua sắm online “Shopee 11.11 Siêu Sale” 2019

Sự kiện “Shopee 11.11 Siêu Sale” năm nay vừa được Shopee chính thức khởi động tại 7 thị trường trên toàn khu vực trong đó có Việt Nam, với sự tham gia của hàng triệu đối tác là Nhà bán hàng, Thương hiệu hàng đầu.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: