Tài xế GoViet bị trừ 50.000 đồng mỗi ngày để đóng thuế TNCN

Các đối tác tài xế GoViet có tổng doanh thu (tính cả tiền thưởng) trên 100.000 đồng/năm sẽ bị trừ 50.000 đồng trong tài khoản mỗi ngày để thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.


Tài xế GoViet bị trừ 50.000 đồng mỗi ngày để đóng thuế TNCN

Các tài xế có thu nhập trên 100. triệu đồng/năm bắt đầu phải thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: The Leader


GoViet vừa chính thức thông báo bắt đầu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với các tài xế. Theo đó, các tài xế có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm (năm dương lịch) sẽ phải thực hiện nộp thuế. Việc này sẽ được thực hiện ngay từ tháng 10.


Cụ thể, thông báo từ GoVIet cho biết, theo pháp luật về thuế Việt Nam, đối tác tài xế hợp tác với GoViet nếu có Tổng doanh thu tính thuế trong năm dương lịch đạt trên 100 triệu đồng sẽ phải nộp thuế. Doanh thu này của đối tác được tính trên tổng doanh thu từ cước vận chuyển cước vận chuyển sau khi trừ phí dịch vụ cho GoViet và tiền thưởng từ GoViet.


Tổng số thuế mà các đối tác phải nộp là 4,5% tính trên tổng doanh thu cước vận chuyển và 1% doanh thu từ tiền thưởng của GoViet. Theo cách tính này. GoViet cho biết các đối tác tài xế thuộc diện nộp thuế sẽ bị khấu trừ 50.000 đồng mỗi ngày từ ví cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm 2019. GoViet sẽ đứng ra thu hộ đồng thời sẽ gửi bảng thống kê thu nhập đến từng tài xế.


Khi thực hiện nghĩa vụ thuế, các đối tác tài xế sẽ không được khấu trừ các chi phí như xăng, bảo dưỡng xe và giảm trừ gia cảnh.


Theo thông báo từ ứng dụng này, để thực hiện các nghĩa vụ thuế, đối tác tài xế phải luôn đảm bảo số dư trong ví tối thiểu ở mức 50.000 đồng/ ngày và tài xế phải nạp tiền vào tài khoản nếu muốn tiếp tục nhận chuyến. Trong trường hợp số tiền thuế của tài xế chưa được trừ hết trong năm 2019, GoViet sẽ tiếp tục khấu trừ trong năm tới đến khi hết số thuế phải trả.


Trước GoViet, Grab cũng đã từng áp dụng cách khấu trừ thuế này đối với đối tác tài xế và dẫn đến khá nhiều tranh cãi giữa Grab và các đối tác tài xế trong việc thu hộ.


Duy Vũ


Loading...Tai xe GoViet bi tru 50.000 dong moi ngay de dong thue TNCN


Cac doi tac tai xe GoViet co tong doanh thu (tinh ca tien thuong) tren 100.000 dong/nam se bi tru 50.000 dong trong tai khoan moi ngay de thuc hien nghia vu thue thu nhap ca nhan.


Tai xe GoViet bi tru 50.000 dong moi ngay de dong thue TNCN

Cac tai xe co thu nhap tren 100. trieu dong/nam bat dau phai thuc hien nghia vu thue. Anh: The Leader


GoViet vua chinh thuc thong bao bat dau thuc hien nghia vu nop thue doi voi cac tai xe. Theo do, cac tai xe co thu nhap tren 100 trieu dong/nam (nam duong lich) se phai thuc hien nop thue. Viec nay se duoc thuc hien ngay tu thang 10.


Cu the, thong bao tu GoVIet cho biet, theo phap luat ve thue Viet Nam, doi tac tai xe hop tac voi GoViet neu co Tong doanh thu tinh thue trong nam duong lich dat tren 100 trieu dong se phai nop thue. Doanh thu nay cua doi tac duoc tinh tren tong doanh thu tu cuoc van chuyen cuoc van chuyen sau khi tru phi dich vu cho GoViet va tien thuong tu GoViet.


Tong so thue ma cac doi tac phai nop la 4,5% tinh tren tong doanh thu cuoc van chuyen va 1% doanh thu tu tien thuong cua GoViet. Theo cach tinh nay. GoViet cho biet cac doi tac tai xe thuoc dien nop thue se bi khau tru 50.000 dong moi ngay tu vi cho den khi hoan thanh nghia vu thue cua nam 2019. GoViet se dung ra thu ho dong thoi se gui bang thong ke thu nhap den tung tai xe.


Khi thuc hien nghia vu thue, cac doi tac tai xe se khong duoc khau tru cac chi phi nhu xang, bao duong xe va giam tru gia canh.


Theo thong bao tu ung dung nay, de thuc hien cac nghia vu thue, doi tac tai xe phai luon dam bao so du trong vi toi thieu o muc 50.000 dong/ ngay va tai xe phai nap tien vao tai khoan neu muon tiep tuc nhan chuyen. Trong truong hop so tien thue cua tai xe chua duoc tru het trong nam 2019, GoViet se tiep tuc khau tru trong nam toi den khi het so thue phai tra.


Truoc GoViet, Grab cung da tung ap dung cach khau tru thue nay doi voi doi tac tai xe va dan den kha nhieu tranh cai giua Grab va cac doi tac tai xe trong viec thu ho.


Duy Vu


Loading...

Tài xế GoViet bị trừ 50.000 đồng mỗi ngày để đóng thuế TNCN

Các đối tác tài xế GoViet có tổng doanh thu (tính cả tiền thưởng) trên 100.000 đồng/năm sẽ bị trừ 50.000 đồng trong tài khoản mỗi ngày để thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: