8 công ty khởi nghiệp sáng tạo khu vực ASEAN sẽ được rót vốn đầu tư từ 1 – 2 triệu USD

Surge vừa công bố 20 công ty khởi nghiệp sáng tạo được chọn cho chương trình “Surge 02 2019”, trong đó có 8 công ty khu vực ASEAN. Ngoài việc được đầu tư vốn từ 1 - 2 triệu USD, các công ty này còn được hỗ trợ xây dựng công ty, trải nghiệm toàn cầu...


8 công ty khởi nghiệp sáng tạo khu vực ASEAN sẽ được rót vốn đầu tư từ 1 – 2 triệu USD

Surge được thiết kế để cung cấp cho các nhà sáng lập doanh nghiệp một lợi thế khác biệt ngay từ đầu, giúp họ loại bỏ những khó khăn kể trên và tiếp cận ngay tới những hỗ trợ về nguồn vốn, tài nguyên, người cố vấn và chuyên gia mà họ cần để đẩy nhanh quá trình khởi nghiệp (Ảnh minh họa: Internet)


Surge là chương trình hỗ trợ các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu ở Ấn Độ và ASEAN do Sequoia Ấn Độ triển khai. Chỉ trong vòng 9 tháng từ khi chương trình được ra mắt, Surge đã phát triển thành cộng đồng gồm hơn 80 người sáng lập từ 37 công ty khởi nghiệp đến từ 6 quốc gia. Được biết tính đến nay, Surge đã hỗ trợ hơn 250 công ty khởi nghiệp ở Ấn Độ và ASEAN, trong đó có Tokopedia, Gojek, Zilingo, One Championship và Carousell.


Nhóm công ty thuộc “Surge 02 2019” vừa được công bố gồm 20 công ty khởi nghiệp đang giải quyết nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực khác nhau, bao gồm Internet tiêu dùng, Edtech (công nghệ giáo giục), AgTech (công nghệ nông nghiệp), Clean Enerrgy (năng lượng sạch), Social Commerce (thương mại trên mạng xã hội), Fintech (công nghệ tài chính), SaaS (phần mềm dạng dịch vụ), Robotics và các thương hiệu DTC (tiếp thị trực tiếp). Trong đó, có 8 công ty khởi nghiệp đến từ khu vực ASEAN.


Theo một nghiên cứu 2019 chung mới đây của Temasek, Google và Bain, nền kinh tế Internet đang bùng nổ của khu vực ASEAN đã đạt đỉnh 100 tỷ USD vào năm 2019 và sẵn sàng vượt mốc 300 tỷ USD vào năm 2025, tạo ra một động lực chưa từng có cho hệ sinh thái của khu vực.


Rajan Anandan, Giám đốc điều hành vươn ươm startup Surge tại Sequoia Capital Ấn Độ nhận định, ASEAN đang ở thời điểm phát triển mạnh mẽ. Tỷ lệ ứng dụng Internet di động và sự tăng trưởng của người dùng hoạt động hàng ngày hiện đang ở quy mô lớn, mở ra mọi khả năng kinh doanh cho các nhà sáng lập khởi nghiệp với những thấu hiểu thị trường mới và ý tưởng sáng tạo mới.


“Có rất nhiều khoảng trống và khoảng trắng tại mỗi quốc gia trong khu vực và trên hầu hết mọi lĩnh vực. Với những người sáng lập theo theo đuổi sứ mệnh muốn xây dựng một cái gì đó mới, tạo sự khác biệt và có tác động lớn đến nền kinh tế thì đây chính là thời điểm của họ”, Giám đốc điều hành Surge chia sẻ.


Xây dựng công ty, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, có thể vô cùng khó khăn. Phải cần có một nỗ lực hết mức để xây dựng sản phẩm đầu tiên, thuê kỹ sư đầu tiên và có được khách hàng đầu tiên. Nhiều nhà sáng lập doanh nghiệp giai đoạn đầu trong khu vực cũng cảm thấy họ đã tốn quá nhiều thời gian để gây quỹ trong chi phí xây dựng doanh nghiệp của họ.


Surge được thiết kế để cung cấp cho các nhà sáng lập doanh nghiệp một lợi thế khác biệt ngay từ đầu, giúp họ loại bỏ những khó khăn kể trên và tiếp cận ngay tới những hỗ trợ về nguồn vốn, tài nguyên, người cố vấn và chuyên gia mà họ cần để đẩy nhanh quá trình khởi nghiệp.


8 công ty khởi nghiệp sáng tạo khu vực ASEAN sẽ được rót vốn đầu tư từ 1 – 2 triệu USD

Đến nay, Surge đã hỗ trợ hơn 250 công ty khởi nghiệp ở Ấn Độ và ASEAN, trong đó có Tokopedia, Gojek, Zilingo, One Championship và Carousell.


Là một chương trình kéo dài 5 tuần, trải dài trong khoảng thời gian 16 tuần và chạy 2 lần một năm, Surge kết hợp đầu tư vốn từ 1 - 2 triệu USD cho mỗi công ty khởi nghiệp cùng với các hỗ trợ như hội thảo xây dựng công ty, các chuyến đi trải nghiệm toàn cầu và hỗ trợ từ cộng đồng gồm những người cố vấn và người sáng lập xuất sắc.


Đại diện Surge cũng cho biết thêm, chương trình được thiết kế với ý tưởng “kiến trúc mở” và khuyến khích các nhà đầu tư khác tham gia vào vòng Surge đầu tiên. Thực tế, có tới 80% các công ty khởi nghiệp thuộc đợt hai “Surge 02 2019” có các nhà đồng đầu tư ở vòng Surge. Những người sáng lập doanh nghiệp cũng có cơ hội trình bày trước một nhóm lớn hơn các nhà đầu tư mạo hiểm và chiến lược vào cuối chương trình.


Cùng với việc công bố 20 công ty khởi nghiệp sáng tạo được lựa chọn cho “Surge 02 2019”,  Surge cũng đồng thời mở đăng ký cho “Surge 03 2020”.


L.Anh


Loading...8 cong ty khoi nghiep sang tao khu vuc ASEAN se duoc rot von dau tu tu 1 – 2 trieu USD


Surge vua cong bo 20 cong ty khoi nghiep sang tao duoc chon cho chuong trinh “Surge 02 2019”, trong do co 8 cong ty khu vuc ASEAN. Ngoai viec duoc dau tu von tu 1 - 2 trieu USD, cac cong ty nay con duoc ho tro xay dung cong ty, trai nghiem toan cau...


8 cong ty khoi nghiep sang tao khu vuc ASEAN se duoc rot von dau tu tu 1 – 2 trieu USD

Surge duoc thiet ke de cung cap cho cac nha sang lap doanh nghiep mot loi the khac biet ngay tu dau, giup ho loai bo nhung kho khan ke tren va tiep can ngay toi nhung ho tro ve nguon von, tai nguyen, nguoi co van va chuyen gia ma ho can de day nhanh qua trinh khoi nghiep (Anh minh hoa: Internet)


Surge la chuong trinh ho tro cac cong ty khoi nghiep giai doan dau o An Do va ASEAN do Sequoia An Do trien khai. Chi trong vong 9 thang tu khi chuong trinh duoc ra mat, Surge da phat trien thanh cong dong gom hon 80 nguoi sang lap tu 37 cong ty khoi nghiep den tu 6 quoc gia. Duoc biet tinh den nay, Surge da ho tro hon 250 cong ty khoi nghiep o An Do va ASEAN, trong do co Tokopedia, Gojek, Zilingo, One Championship va Carousell.


Nhom cong ty thuoc “Surge 02 2019” vua duoc cong bo gom 20 cong ty khoi nghiep dang giai quyet nhieu van de thuoc cac linh vuc khac nhau, bao gom Internet tieu dung, Edtech (cong nghe giao giuc), AgTech (cong nghe nong nghiep), Clean Enerrgy (nang luong sach), Social Commerce (thuong mai tren mang xa hoi), Fintech (cong nghe tai chinh), SaaS (phan mem dang dich vu), Robotics va cac thuong hieu DTC (tiep thi truc tiep). Trong do, co 8 cong ty khoi nghiep den tu khu vuc ASEAN.


Theo mot nghien cuu 2019 chung moi day cua Temasek, Google va Bain, nen kinh te Internet dang bung no cua khu vuc ASEAN da dat dinh 100 ty USD vao nam 2019 va san sang vuot moc 300 ty USD vao nam 2025, tao ra mot dong luc chua tung co cho he sinh thai cua khu vuc.


Rajan Anandan, Giam doc dieu hanh vuon uom startup Surge tai Sequoia Capital An Do nhan dinh, ASEAN dang o thoi diem phat trien manh me. Ty le ung dung Internet di dong va su tang truong cua nguoi dung hoat dong hang ngay hien dang o quy mo lon, mo ra moi kha nang kinh doanh cho cac nha sang lap khoi nghiep voi nhung thau hieu thi truong moi va y tuong sang tao moi.


“Co rat nhieu khoang trong va khoang trang tai moi quoc gia trong khu vuc va tren hau het moi linh vuc. Voi nhung nguoi sang lap theo theo duoi su menh muon xay dung mot cai gi do moi, tao su khac biet va co tac dong lon den nen kinh te thi day chinh la thoi diem cua ho”, Giam doc dieu hanh Surge chia se.


Xay dung cong ty, dac biet la trong giai doan dau, co the vo cung kho khan. Phai can co mot no luc het muc de xay dung san pham dau tien, thue ky su dau tien va co duoc khach hang dau tien. Nhieu nha sang lap doanh nghiep giai doan dau trong khu vuc cung cam thay ho da ton qua nhieu thoi gian de gay quy trong chi phi xay dung doanh nghiep cua ho.


Surge duoc thiet ke de cung cap cho cac nha sang lap doanh nghiep mot loi the khac biet ngay tu dau, giup ho loai bo nhung kho khan ke tren va tiep can ngay toi nhung ho tro ve nguon von, tai nguyen, nguoi co van va chuyen gia ma ho can de day nhanh qua trinh khoi nghiep.


8 cong ty khoi nghiep sang tao khu vuc ASEAN se duoc rot von dau tu tu 1 – 2 trieu USD

Den nay, Surge da ho tro hon 250 cong ty khoi nghiep o An Do va ASEAN, trong do co Tokopedia, Gojek, Zilingo, One Championship va Carousell.


La mot chuong trinh keo dai 5 tuan, trai dai trong khoang thoi gian 16 tuan va chay 2 lan mot nam, Surge ket hop dau tu von tu 1 - 2 trieu USD cho moi cong ty khoi nghiep cung voi cac ho tro nhu hoi thao xay dung cong ty, cac chuyen di trai nghiem toan cau va ho tro tu cong dong gom nhung nguoi co van va nguoi sang lap xuat sac.


Dai dien Surge cung cho biet them, chuong trinh duoc thiet ke voi y tuong “kien truc mo” va khuyen khich cac nha dau tu khac tham gia vao vong Surge dau tien. Thuc te, co toi 80% cac cong ty khoi nghiep thuoc dot hai “Surge 02 2019” co cac nha dong dau tu o vong Surge. Nhung nguoi sang lap doanh nghiep cung co co hoi trinh bay truoc mot nhom lon hon cac nha dau tu mao hiem va chien luoc vao cuoi chuong trinh.


Cung voi viec cong bo 20 cong ty khoi nghiep sang tao duoc lua chon cho “Surge 02 2019”,  Surge cung dong thoi mo dang ky cho “Surge 03 2020”.


L.Anh


Loading...

8 công ty khởi nghiệp sáng tạo khu vực ASEAN sẽ được rót vốn đầu tư từ 1 – 2 triệu USD

Surge vừa công bố 20 công ty khởi nghiệp sáng tạo được chọn cho chương trình “Surge 02 2019”, trong đó có 8 công ty khu vực ASEAN. Ngoài việc được đầu tư vốn từ 1 - 2 triệu USD, các công ty này còn được hỗ trợ xây dựng công ty, trải nghiệm toàn cầu...
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: