Thanh toán vé Bamboo Airways bằng thẻ nội địa NAPAS được hoàn tiền 200.000 đồng

Ngày 10/10/2019, Bamboo Airways phối hợp NAPAS triển khai chương trình ưu đãi “Book vé vui vẻ, xài thẻ hoàn tiền” dành cho khách hàng thực hiện thanh toán vé máy bay trực tuyến bằng thẻ nội địa NAPAS được hoàn tiền 200.000 đồng.


Thanh toán vé Bamboo Airways bằng thẻ nội địa NAPAS được hoàn tiền 200.000 đồng

Bamboo Airways phối hợp NAPAS triển khai chương trình ưu đãi “Book vé vui vẻ, xài thẻ hoàn tiền” dành cho khách hàng thực hiện thanh toán vé máy bay trực tuyến bằng thẻ nội địa NAPAS được hoàn tiền 200.000 đồng.


Theo đó, khi đặt vé trực tuyến trên website bambooairways.com cho tất cả các chặng bay nội địa mà Hãng đang khai thác và lựa chọn thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa có kết nối với cổng thanh toán NAPAS, khách hàng sẽ được hoàn tiền 200.000 đồng với mỗi giao dịch có giá trị từ 2.500.000 đồng trở lên.


Chương trình áp dụng cho 100 giao dịch đầu tiên trong ngày và dành cho 2 hạng ghế là Bamboo Plus và Bamboo Business. Mỗi khách hàng - tương ứng với 1 tài khoản ngân hàng, 1 số điện thoại, 1 email - được hoàn tiền một lần trong mỗi đợt diễn ra chương trình. Thời gian bay áp dụng là không giới hạn.


Bên cạnh đó, đối với khách hàng có nhu cầu đổi đặt chỗ/đổi hành trình, mức phí được áp dụng theo mức giá trước khi giảm giá/hoàn tiền. Kết quả ưu đãi sẽ được công bố hàng tuần trên website bambooairways.com, tiền thưởng được chi trả vào tài khoản ngân hàng của khách hàng.


Hiện nay, hệ thống các ngân hàng nội địa của Việt Nam sử dụng NAPAS lên tới 37 ngân hàng, gồm nhiều ngân hàng lớn như: Vietcombank, Techcombank, VietinBank, BIDV, AgriBank, Sacombank, ACB, VIB, VP Bank, VietA Bank, Tien Phong Bank… Thẻ nội địa NAPAS chính là thẻ ATM của các ngân hàng, được in thêm logo NAPAS để thể hiện thẻ ATM của khách hàng nằm trong liên minh ngân hàng này. 


Thông qua chương trình ưu đãi “Book vé vui vẻ, xài thẻ hoàn tiền”, Bamboo Airways và Cổng thanh toán nội địa NAPAS không chỉ kỳ vọng hỗ trợ tốt nhất cho quá trình đặt vé máy bay trực tuyến của khách hàng, mà còn dành tặng món quà đến những hành khách luôn tin tưởng lựa chọn dịch vụ bay của hãng hàng không này.

Thanh toan vé Bamboo Airways bang the noi dia NAPAS duoc hoan tien 200.000 dong


Ngay 10/10/2019, Bamboo Airways phoi hop NAPAS trien khai chuong trinh uu dai “Book ve vui ve, xai the hoan tien” danh cho khach hang thuc hien thanh toan ve may bay truc tuyen bang the noi dia NAPAS duoc hoan tien 200.000 dong.


Thanh toan vé Bamboo Airways bang the noi dia NAPAS duoc hoan tien 200.000 dong

Bamboo Airways phoi hop NAPAS trien khai chuong trinh uu dai “Book ve vui ve, xai the hoan tien” danh cho khach hang thuc hien thanh toan ve may bay truc tuyen bang the noi dia NAPAS duoc hoan tien 200.000 dong.


Theo do, khi dat ve truc tuyen tren website bambooairways.com cho tat ca cac chang bay noi dia ma Hang dang khai thac va lua chon thanh toan bang the ngan hang noi dia co ket noi voi cong thanh toan NAPAS, khach hang se duoc hoan tien 200.000 dong voi moi giao dich co gia tri tu 2.500.000 dong tro len.


Chuong trinh ap dung cho 100 giao dich dau tien trong ngay va danh cho 2 hang ghe la Bamboo Plus va Bamboo Business. Moi khach hang - tuong ung voi 1 tai khoan ngan hang, 1 so dien thoai, 1 email - duoc hoan tien mot lan trong moi dot dien ra chuong trinh. Thoi gian bay ap dung la khong gioi han.


Ben canh do, doi voi khach hang co nhu cau doi dat cho/doi hanh trinh, muc phi duoc ap dung theo muc gia truoc khi giam gia/hoan tien. Ket qua uu dai se duoc cong bo hang tuan tren website bambooairways.com, tien thuong duoc chi tra vao tai khoan ngan hang cua khach hang.


Hien nay, he thong cac ngan hang noi dia cua Viet Nam su dung NAPAS len toi 37 ngan hang, gom nhieu ngan hang lon nhu: Vietcombank, Techcombank, VietinBank, BIDV, AgriBank, Sacombank, ACB, VIB, VP Bank, VietA Bank, Tien Phong Bank… The noi dia NAPAS chinh la the ATM cua cac ngan hang, duoc in them logo NAPAS de the hien the ATM cua khach hang nam trong lien minh ngan hang nay. 


Thong qua chuong trinh uu dai “Book ve vui ve, xai the hoan tien”, Bamboo Airways va Cong thanh toan noi dia NAPAS khong chi ky vong ho tro tot nhat cho qua trinh dat ve may bay truc tuyen cua khach hang, ma con danh tang mon qua den nhung hanh khach luon tin tuong lua chon dich vu bay cua hang hang khong nay.


Thanh toán vé Bamboo Airways bằng thẻ nội địa NAPAS được hoàn tiền 200.000 đồng

Ngày 10/10/2019, Bamboo Airways phối hợp NAPAS triển khai chương trình ưu đãi “Book vé vui vẻ, xài thẻ hoàn tiền” dành cho khách hàng thực hiện thanh toán vé máy bay trực tuyến bằng thẻ nội địa NAPAS được hoàn tiền 200.000 đồng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: