Công bố Chỉ số an toàn thông tin mạng VNISA Index 2019 vào cuối tháng 11

Kết quả khảo sát đánh giá Chỉ số An toàn thông tin mạng VNISA Index 2019 sẽ được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chính thức công bố trong phiên toàn thể của hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm nay diễn ra vào 29/11 tại Hà Nội.


Công bố Chỉ số an toàn thông tin mạng VNISA Index 2019 vào cuối tháng 11

Hội thảo – triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin 2019 có chủ đề “Nâng tầm An toàn, An ninh thông tin quốc gia trong kỷ nguyên số” sẽ diễn ra vào ngày 29/11/2019 tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Internet)


Khảo sát thực trạng An toàn thông tin (ATTT) trên phạm vi toàn quốc và tính Chỉ số An toàn thông tin mạng VNISA Index 2019 là một hoạt động trong chuỗi sự kiện Ngày ATTT Việt Nam năm nay, cùng với một số hoạt động thường niên khác như: Chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ ATTT Việt Nam chất lượng cao; Cuộc thi Sinh viên với ATTT; và khóa đào tạo nâng cao miễn phí về ATTT dành cho các cán bộ quản trị hệ thống thông tin, ATTT của các tổ chức thành viên và đối tác của VNISA.


Là chương trình do VNISA phối hợp với Cục ATTT thuộc Bộ TT&TT thực hiện, khảo sát thực trạng ATTT trên phạm vi toàn quốc có đối tượng được khảo sát là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tập đoàn, tổng công ty, các tổ chức tín dụng và khối các đơn vị, cơ quan nhà nước. Kết quả khảo sát chính là cơ sở để VNISA xây dựng báo cáo thực trạng ATTT tại Việt Nam 2019 và Chỉ số An toàn thông tin mạng VNISA Index năm nay.


“Kết quả khảo sát sẽ là căn cứ để các cơ quan nhà nước xây dựng chính sách trong lĩnh vực ATTT, đồng thời giúp các tổ chức, doanh nghiệp đánh giá được thực trạng bảo đảm ATTT của đơn vị mình”, đại diện VNISA nhấn mạnh.


Năm 2019 sẽ là lần thứ 12 hội thảo - triển lãm quốc tế Ngày ATTT được tổ chức. Hằng năm, hội thảo - triển lãm quốc tế Ngày ATTT luôn thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng CNTT-TT trong cả nước bởi chủ đề của sự kiện luôn bám sát các vấn đề quan trọng, nổi bật, mang tính thời sự trong lĩnh vực ATTT, CNTT trong nước cũng như trên thế giới.


Được đồng tổ chức bởi VNISA, Cục ATTT (Bộ TT&TT) và Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng), hội thảo – triển lãm quốc tế Ngày ATTT 2019 có chủ đề “Nâng tầm An toàn, An ninh thông tin quốc gia trong kỷ nguyên số” sẽ diễn ra vào ngày 29/11/2019 tại Hà Nội.


Chia sẻ thêm về lý do lựa chọn chủ đề “Nâng tầm An toàn, An ninh thông tin quốc gia trong kỷ nguyên số”, đại diện VNISA cho hay, xu thế chung của thế giới cũng như tại Việt Nam đang đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xây dựng xã hội số, nên vấn đề an toàn, an ninh không gian mạng có vai trò hết sức quan trọng. Đây là điều kiện cơ bản, là yếu tố sống còn để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia. Bởi vậy, phát triển năng lực quốc gia về an toàn, an ninh mạng, tạo ra môi trường an toàn để Chính phủ, doanh nghiệp và người dân sử dụng trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp.


Cũng theo thông tin từ VNISA, hội thảo quốc tế Ngày ATTT Việt Nam 2019 dự kiến thu hút hơn 1.000 đại biểu tham gia, gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia CNTT, ATTT của Việt Nam và nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới.


Theo chương trình, phiên toàn thể của hội thảo Ngày ATTT Việt Nam 2019 sẽ có sự tham dự và phát biểu của một số lãnh đạo cao cấp của tổ chức Liên minh Viễn thông quốc tế ITU và lãnh đạo cơ quan an toàn, an ninh thông tin của một số quốc gia như Israel, Liên bang Nga...


Nội dung hội thảo sẽ tập trung vào phân tích tầm nhìn, định hướng của Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam; chính sách, thực trạng, nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ, giải pháp ATTT Việt Nam. Đây cũng sẽ là nơi chia sẻ, truyền cảm hứng, đề xuất giải pháp, ý tưởng đột phá, huy động mọi tiềm năng và sức mạnh trí tuệ của người Việt Nam nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng trong khu vực.


Cũng trong khuôn khổ Ngày ATTT Việt Nam 2019, vào buổi chiều ngày 29/11, sẽ diễn ra 2 phiên hội thỏa chuyên đề “An toàn, an ninh thông tin để phát triển Chính phủ số”; “Bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng chống tấn công trên không gian mạng”.


Song hành cùng Hội thảo là khu Triển lãm với hơn 30 gian hàng của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu về CNTT, ATTT trong và ngoài nước nhằm giới thiệu, trình diễn các sản phẩm, công nghệ ATTT tiên tiến nhất trên thế giới và các sản phẩm ATTT tiêu biểu của các doanh nghiệp Việt Nam.


Đặc biệt, năm nay là lần thứ hai VNISA tổ chức khu trình diễn công nghệ ATTT – Hacker Street. Diễn ra trong cả ngày 29/11, khu vực trình diễn công nghệ ATTT dành riêng cho các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các kỹ sư về ATTT giới thiệu tới các khách mời hội thảo về những giải pháp, các demo công cụ mới nhất về bảo mật, ATTT.

Cong bo Chi so an toan thong tin mang VNISA Index 2019 vao cuoi thang 11


Ket qua khao sat danh gia Chi so An toan thong tin mang VNISA Index 2019 se duoc Hiep hoi An toan thong tin Viet Nam (VNISA) chinh thuc cong bo trong phien toan the cua hoi thao quoc te Ngay An toan thong tin Viet Nam nam nay dien ra vao 29/11 tai Ha Noi.


Cong bo Chi so an toan thong tin mang VNISA Index 2019 vao cuoi thang 11

Hoi thao – trien lam quoc te Ngay An toan thong tin 2019 co chu de “Nang tam An toan, An ninh thong tin quoc gia trong ky nguyen so” se dien ra vao ngay 29/11/2019 tai Ha Noi (Anh minh hoa: Internet)


Khao sat thuc trang An toan thong tin (ATTT) tren pham vi toan quoc va tinh Chi so An toan thong tin mang VNISA Index 2019 la mot hoat dong trong chuoi su kien Ngay ATTT Viet Nam nam nay, cung voi mot so hoat dong thuong nien khac nhu: Chuong trinh binh chon san pham, dich vu ATTT Viet Nam chat luong cao; Cuoc thi Sinh vien voi ATTT; va khoa dao tao nang cao mien phi ve ATTT danh cho cac can bo quan tri he thong thong tin, ATTT cua cac to chuc thanh vien va doi tac cua VNISA.


La chuong trinh do VNISA phoi hop voi Cuc ATTT thuoc Bo TT&TT thuc hien, khao sat thuc trang ATTT tren pham vi toan quoc co doi tuong duoc khao sat la cac doanh nghiep vua va nho, cac tap doan, tong cong ty, cac to chuc tin dung va khoi cac don vi, co quan nha nuoc. Ket qua khao sat chinh la co so de VNISA xay dung bao cao thuc trang ATTT tai Viet Nam 2019 va Chi so An toan thong tin mang VNISA Index nam nay.


“Ket qua khao sat se la can cu de cac co quan nha nuoc xay dung chinh sach trong linh vuc ATTT, dong thoi giup cac to chuc, doanh nghiep danh gia duoc thuc trang bao dam ATTT cua don vi minh”, dai dien VNISA nhan manh.


Nam 2019 se la lan thu 12 hoi thao - trien lam quoc te Ngay ATTT duoc to chuc. Hang nam, hoi thao - trien lam quoc te Ngay ATTT luon thu hut duoc su quan tam manh me cua cong dong CNTT-TT trong ca nuoc boi chu de cua su kien luon bam sat cac van de quan trong, noi bat, mang tinh thoi su trong linh vuc ATTT, CNTT trong nuoc cung nhu tren the gioi.


Duoc dong to chuc boi VNISA, Cuc ATTT (Bo TT&TT) va Bo Tu lenh 86 (Bo Quoc phong), hoi thao – trien lam quoc te Ngay ATTT 2019 co chu de “Nang tam An toan, An ninh thong tin quoc gia trong ky nguyen so” se dien ra vao ngay 29/11/2019 tai Ha Noi.


Chia se them ve ly do lua chon chu de “Nang tam An toan, An ninh thong tin quoc gia trong ky nguyen so”, dai dien VNISA cho hay, xu the chung cua the gioi cung nhu tai Viet Nam dang day manh cuoc cach mang cong nghiep lan thu tu va xay dung xa hoi so, nen van de an toan, an ninh khong gian mang co vai tro het suc quan trong. Day la dieu kien co ban, la yeu to song con de thuc hien thanh cong chuyen doi so quoc gia. Boi vay, phat trien nang luc quoc gia ve an toan, an ninh mang, tao ra moi truong an toan de Chinh phu, doanh nghiep va nguoi dan su dung tro thanh moi quan tam hang dau cua nha nuoc, cac to chuc, doanh nghiep.


Cung theo thong tin tu VNISA, hoi thao quoc te Ngay ATTT Viet Nam 2019 du kien thu hut hon 1.000 dai bieu tham gia, gom dai dien lanh dao cac bo, ban, nganh Trung uong va dia phuong; cac to chuc, doanh nghiep, chuyen gia CNTT, ATTT cua Viet Nam va nhieu tap doan cong nghe hang dau tren the gioi.


Theo chuong trinh, phien toan the cua hoi thao Ngay ATTT Viet Nam 2019 se co su tham du va phat bieu cua mot so lanh dao cao cap cua to chuc Lien minh Vien thong quoc te ITU va lanh dao co quan an toan, an ninh thong tin cua mot so quoc gia nhu Israel, Lien bang Nga...


Noi dung hoi thao se tap trung vao phan tich tam nhin, dinh huong cua Chinh phu ve tang cuong bao dam an toan, an ninh mang tai Viet Nam; chinh sach, thuc trang, nhu cau ung dung va phat trien cong nghe, giai phap ATTT Viet Nam. Day cung se la noi chia se, truyen cam hung, de xuat giai phap, y tuong dot pha, huy dong moi tiem nang va suc manh tri tue cua nguoi Viet Nam nham dua Viet Nam tro thanh quoc gia dan dau ve an toan, an ninh mang trong khu vuc.


Cung trong khuon kho Ngay ATTT Viet Nam 2019, vao buoi chieu ngay 29/11, se dien ra 2 phien hoi thoa chuyen de “An toan, an ninh thong tin de phat trien Chinh phu so”; “Bao ve du lieu ca nhan va phong chong tan cong tren khong gian mang”.


Song hanh cung Hoi thao la khu Trien lam voi hon 30 gian hang cua cac tap doan, doanh nghiep hang dau ve CNTT, ATTT trong va ngoai nuoc nham gioi thieu, trinh dien cac san pham, cong nghe ATTT tien tien nhat tren the gioi va cac san pham ATTT tieu bieu cua cac doanh nghiep Viet Nam.


Dac biet, nam nay la lan thu hai VNISA to chuc khu trinh dien cong nghe ATTT – Hacker Street. Dien ra trong ca ngay 29/11, khu vuc trinh dien cong nghe ATTT danh rieng cho cac chuyen gia, nha nghien cuu, cac ky su ve ATTT gioi thieu toi cac khach moi hoi thao ve nhung giai phap, cac demo cong cu moi nhat ve bao mat, ATTT.


Công bố Chỉ số an toàn thông tin mạng VNISA Index 2019 vào cuối tháng 11

Kết quả khảo sát đánh giá Chỉ số An toàn thông tin mạng VNISA Index 2019 sẽ được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chính thức công bố trong phiên toàn thể của hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm nay diễn ra vào 29/11 tại Hà Nội.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: