CEO Asanzo giải thích lý do phải nôn nóng tự công bố minh oan cho mình

Ông Phạm Văn Tam cho biết, Asanzo phải nôn nóng công bố minh oan và sớm sản xuất trở lại là vì không muốn người tiêu dùng lo lắng do vấn đề liên quan đến bảo hành. Cũng như để người lao động cần phải quay trở lại làm việc để ổn định cuộc sống.


CEO Asanzo giải thích lý do phải nôn nóng tự công bố minh oan cho mình

Asanzo công bố sẽ hoạt động trở lại vào ngày hôm nay 17/9/2019. Nguồn ảnh: Internet


Trao đổi với BanTinCongNghe, ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Asanzo cho biết, sở dĩ ông phải sớm công bố mở cửa hoạt động trở lại các nhà máy là vì khi Asanzo tạm ngừng hoạt động từ 30/8/2019 đã làm một số khách hàng, đại lý của Asanzo tỏ ra lo lắng, vì liên quan đến vấn đề bảo hành sản phẩm. Tivi của Asanzo có thời gian bảo hành là 3 năm, nên khi công ty tạm dừng hoạt động khiến khách hàng không yên tâm.


“Với những người tiêu dùng nghèo, tài sản 3-4 triệu đồng là chiếc tivi vô cùng lớn, do đó chúng tôi phải sớm đưa nhà máy hoạt động trở lại. Trong thời gian 89 ngày bão tố vừa qua cũng là quãng thời gian để chúng tôi nhìn lại mình, có nhiều vấn đề chúng tôi thấy cần cải thiện. Chúng tôi cũng nhận thấy cần phải mạnh mẽ lên, đừng để dư luận làm chúng ta sụp đổ, đừng vì dư luận”, ông Tam phát biểu trong cuộc họp báo tự minh oan vào sáng 17/9/2019 tại Hà Nội.


Trả lời BanTinCongNghe về việc bảo đảm chất lượng sản phẩm tivi của Asanzo trong thời gian khủng hoảng như thế nào? Ông Tam cho hay, tiêu chuẩn tivi của Asanzo và tiêu chí bảo hành sản phẩm đảm bảo tương đương như các hãng tivi toàn cầu. Trong những năm qua có những lúc Asanzo đã dừng không bán hàng để phục vụ cho việc bảo hành tivi. Người tiêu dùng Asanzo trên toàn quốc chưa có một người nào kêu ca Asanzo về chất lượng sản phẩm. Kể cả trong 89 ngày qua, khi Asanzo đóng cửa nhà máy ngừng sản xuất nhưng bộ phận bảo hành luôn duy trì 24/24 để đảm bảo phục vụ cho khách hàng.


Trả lời câu hỏi của báo giới về tính khách quan của buổi họp báo hôm nay khi Asanzo tự công bố các tài liệu để minh oan cho mình. Bởi vì trước đó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương và Công an điều tra Asanzo và công bố kết luận. Cho đến nay, Bộ Tài chính vẫn chưa công bố kết luận nhưng Asanzo lại tự công bố trước.


Trả lời về vấn đề này, luật sư Trần Đức Hoàng, đại diện pháp lý của Asanzo cho biết: Không chỉ là người dân, cơ quan báo chí mà bản thân ông Tam cũng rất nôn nóng, muốn tiếp xúc với văn bản kết luận của Bộ Tài chính. Ông Tam đã 3 lần đi từ Sài Gòn ra Hà Nội xin gặp Bộ Tài chính, Hải quan để xin phép được giải trình và muốn được biết về dự thảo kết luận, ông Tam cũng mong được biết cơ quan chức năng kết luận về hoạt động công ty thế nào để có cơ hội giải thích, giải trình. Tuy nhiên, Bộ Tài chính hướng dẫn ông Tam đến Tổng cục Hải quan để hỏi thông tin, khi đến Tổng cục Hải quan lại hướng dẫn ông Tam về nội dung bản kết luận của Cục Kiểm tra sau thông quan sau khi kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu của Asanzo.


“Chúng tôi hiểu rằng cho đến nay chưa có cơ quan nào kết luận về vấn đề của Asanzo. Asanzo không thể chờ đợi thêm nữa, Asanzo cần phải công bố những tài liệu mà cơ quan chức năng cung cấp để quay trở lại tiếp tục hoạt động. Asanzo phải hoạt động trở lại để những người lao động của Asanzo có thể quay trở lại làm việc, họ đều là trụ cột gia đình họ cần phải làm việc để lo cho cuộc sống gia đình. Asanzo chỉ công bố những thông tin mà cơ quan nhà nước cung cấp cho Asanzo, Asanzo đảm bảo tính trung thực của các văn bản này. Nếu sai Asanzo chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước. Chúng tôi rất nôn nóng”, ông Trần Đức Hoàng nói.


Ông Phạm Văn Tam cho biết, 20 năm tôi xây dựng thương hiệu 89 ngày khủng hoảng đã về 0, 89 ngày qua khiến Asanzo thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng, và để đưa Asanzo trở lại như ban đầu phải tốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng nữa, để xây dựng lại thương hiệu, truyền thông, xây dựng lại đối tác như ban đầu.


“Asanzo phải mất 20 năm để tích luỹ, hiểu nhu cầu thị trường, biết tận dụng lợi thế cạnh tranh của các đối tác để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho mình, 20 năm để vươn lên vị trí thứ 4 trên thị trường, nhưng chỉ 89 ngày bị quy chụp sai sự thật, chúng tôi trở về vạch xuất phát”, ông Phạm Văn Tam nói.


Minh Quyên

CEO Asanzo giai thich ly do phai non nong tu cong bo minh oan cho minh


Ong Pham Van Tam cho biet, Asanzo phai non nong cong bo minh oan va som san xuat tro lai la vi khong muon nguoi tieu dung lo lang do van de lien quan den bao hanh. Cung nhu de nguoi lao dong can phai quay tro lai lam viec de on dinh cuoc song.


CEO Asanzo giai thich ly do phai non nong tu cong bo minh oan cho minh

Asanzo cong bo se hoat dong tro lai vao ngay hom nay 17/9/2019. Nguon anh: Internet


Trao doi voi BanTinCongNghe, ong Pham Van Tam, Chu tich HDQT Asanzo cho biet, so di ong phai som cong bo mo cua hoat dong tro lai cac nha may la vi khi Asanzo tam ngung hoat dong tu 30/8/2019 da lam mot so khach hang, dai ly cua Asanzo to ra lo lang, vi lien quan den van de bao hanh san pham. Tivi cua Asanzo co thoi gian bao hanh la 3 nam, nen khi cong ty tam dung hoat dong khien khach hang khong yen tam.


“Voi nhung nguoi tieu dung ngheo, tai san 3-4 trieu dong la chiec tivi vo cung lon, do do chung toi phai som dua nha may hoat dong tro lai. Trong thoi gian 89 ngay bao to vua qua cung la quang thoi gian de chung toi nhin lai minh, co nhieu van de chung toi thay can cai thien. Chung toi cung nhan thay can phai manh me len, dung de du luan lam chung ta sup do, dung vi du luan”, ong Tam phat bieu trong cuoc hop bao tu minh oan vao sang 17/9/2019 tai Ha Noi.


Tra loi BanTinCongNghe ve viec bao dam chat luong san pham tivi cua Asanzo trong thoi gian khung hoang nhu the nao? Ong Tam cho hay, tieu chuan tivi cua Asanzo va tieu chi bao hanh san pham dam bao tuong duong nhu cac hang tivi toan cau. Trong nhung nam qua co nhung luc Asanzo da dung khong ban hang de phuc vu cho viec bao hanh tivi. Nguoi tieu dung Asanzo tren toan quoc chua co mot nguoi nao keu ca Asanzo ve chat luong san pham. Ke ca trong 89 ngay qua, khi Asanzo dong cua nha may ngung san xuat nhung bo phan bao hanh luon duy tri 24/24 de dam bao phuc vu cho khach hang.


Tra loi cau hoi cua bao gioi ve tinh khach quan cua buoi hop bao hom nay khi Asanzo tu cong bo cac tai lieu de minh oan cho minh. Boi vi truoc do Thu tuong Chinh phu da yeu cau Bo Tai chinh phoi hop voi Bo Cong Thuong va Cong an dieu tra Asanzo va cong bo ket luan. Cho den nay, Bo Tai chinh van chua cong bo ket luan nhung Asanzo lai tu cong bo truoc.


Tra loi ve van de nay, luat su Tran Duc Hoang, dai dien phap ly cua Asanzo cho biet: Khong chi la nguoi dan, co quan bao chi ma ban than ong Tam cung rat non nong, muon tiep xuc voi van ban ket luan cua Bo Tai chinh. Ong Tam da 3 lan di tu Sai Gon ra Ha Noi xin gap Bo Tai chinh, Hai quan de xin phep duoc giai trinh va muon duoc biet ve du thao ket luan, ong Tam cung mong duoc biet co quan chuc nang ket luan ve hoat dong cong ty the nao de co co hoi giai thich, giai trinh. Tuy nhien, Bo Tai chinh huong dan ong Tam den Tong cuc Hai quan de hoi thong tin, khi den Tong cuc Hai quan lai huong dan ong Tam ve noi dung ban ket luan cua Cuc Kiem tra sau thong quan sau khi kiem tra hoat dong xuat nhap khau cua Asanzo.


“Chung toi hieu rang cho den nay chua co co quan nao ket luan ve van de cua Asanzo. Asanzo khong the cho doi them nua, Asanzo can phai cong bo nhung tai lieu ma co quan chuc nang cung cap de quay tro lai tiep tuc hoat dong. Asanzo phai hoat dong tro lai de nhung nguoi lao dong cua Asanzo co the quay tro lai lam viec, ho deu la tru cot gia dinh ho can phai lam viec de lo cho cuoc song gia dinh. Asanzo chi cong bo nhung thong tin ma co quan nha nuoc cung cap cho Asanzo, Asanzo dam bao tinh trung thuc cua cac van ban nay. Neu sai Asanzo chiu trach nhiem truoc co quan nha nuoc. Chung toi rat non nong”, ong Tran Duc Hoang noi.


Ong Pham Van Tam cho biet, 20 nam toi xay dung thuong hieu 89 ngay khung hoang da ve 0, 89 ngay qua khien Asanzo thiet hai hon 1.000 ty dong, va de dua Asanzo tro lai nhu ban dau phai ton them hon 1.000 ty dong nua, de xay dung lai thuong hieu, truyen thong, xay dung lai doi tac nhu ban dau.


“Asanzo phai mat 20 nam de tich luy, hieu nhu cau thi truong, biet tan dung loi the canh tranh cua cac doi tac de tao ra loi the canh tranh cho minh, 20 nam de vuon len vi tri thu 4 tren thi truong, nhung chi 89 ngay bi quy chup sai su that, chung toi tro ve vach xuat phat”, ong Pham Van Tam noi.


Minh Quyen


CEO Asanzo giải thích lý do phải nôn nóng tự công bố minh oan cho mình

Ông Phạm Văn Tam cho biết, Asanzo phải nôn nóng công bố minh oan và sớm sản xuất trở lại là vì không muốn người tiêu dùng lo lắng do vấn đề liên quan đến bảo hành. Cũng như để người lao động cần phải quay trở lại làm việc để ổn định cuộc sống.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: