Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Miền Trung hãy phát triển ICT dựa vào ý chí kiên cường và sự ham học của người dân"

Mặc dù có những khó khăn về nhiều mặt nhưng lợi thế lớn nhất của miền Trung là con người có ý chí vươn lên, ham học, kiên cường, đây là nhân tố đầu tiên trong 5 ý tưởng phát triển ICT tại miền Trung mà Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất.


Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu khai mạc tại Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT và truyền thông tổ chức ở Phú Yên sáng 23/8. Bộ trưởng đề xuất 5 hướng phát triển về CNTT-Viễn thông cho Phú Yên nói riêng và miền Trung nói chung.


Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Miền Trung hãy phát triển ICT dựa vào ý chí kiên cường và sự ham học của người dân - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (chính giữa) cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên và các doanh nghiệp tham dự Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT và truyền thông tổ chức ở Phú Yên hôm 22/8. Ảnh: Hải Đăng


Thứ nhất, các tỉnh miền Trung có lợi thế lớn nhất là về nhân lực, cần cù, ham học, học giỏi, có ý chí vươn lên. Chính nắng lửa, gió cát và khó khăn đã ban tặng cho miền Trung một tài nguyên vô giá, đó là con người kiên cường.


Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là cuộc cách mạng về công nghệ, nhất là công nghệ số, điều quyết định không phải máy móc mà là trí tuệ con người. Các tỉnh miền Trung có nhân lực phù hợp để xây dựng các trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm phát triển công nghệ 4.0. Bộ trưởng lấy ví dụ, tại Bình Định, FPT đang đầu tư phát triển AI, công ty TMA đang đầu tư phát triển công nghệ cao. Do đó, tập trung cho đào tạo, từ phổ thông tới đại học, khơi dậy tinh thần ham học, kêu gọi các tập đoàn, tổng công ty lớn tới đầu tư nghiên cứu phát triển có thể sẽ là con đường đi căn cơ cho miền Trung. Các trường đại học chất lượng cao miền Trung sẽ là nhân tố quan trọng.


Thứ hai, hạ tầng Viễn thông-CNTT là nền tảng của kinh tế số và xã hội số, do vậy cần được đầu tư đi trước. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, các tỉnh miền Trung lại càng phải dựa vào hạ tầng số, công nghệ số để giải quyết các vấn đề của mình và phát triển. Đầu tư hạ tầng số chỉ khoảng 1/10 - 1/20 so với hạ tầng giao thông. Muốn là trung tâm phát triển công nghệ thì điều kiện tiên quyết là hạ tầng viễn thông-CNTT. Bộ sẽ chỉ đạo xây dựng miền Trung thành một hub (trung tâm) về ICT, kết nối quốc tế.


Thứ ba, cần phát triển chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số; đô thị thông minh tiến tới xã hội số; chuyển đổi số tiến tới kinh tế số, xã hội số. Các tỉnh miền Trung hoàn toàn có thể đi đầu, đi trước, đi nhanh hơn về các nội dung trên, chỉ có như vậy miền Trung mới bứt phá lên được.


Càng khó khăn thì càng phải đi đầu, càng phải ứng dụng công nghệ mới và càng có cơ hội để công nghệ mới, mô hình mới mang lại giá trị lớn. Ví dụ, tỉnh đi đầu về đô thị thông minh và đạt kết quả tốt nhất đến thời điểm hiện tại là một tỉnh miền Trung, đó là Thừa Thiên Huế”, Bộ trưởng Bộ TT-TT phát biểu.


Thứ tư, cuộc cách mạng 4.0 còn là cuộc cách mạng về chính sách và thể chế. Rất nhiều mô hình kinh doanh, mô hình quản trị mới xuất hiện. Theo Bộ trưởng, các tỉnh miền Trung không có nhiều thứ để mất, vì vậy có thể chấp nhận cái mới nhanh hơn. Chấp nhận cái mới thì công nghệ mới, nhân tài công nghệ, doanh nghiệp công nghệ sẽ về miền Trung. Đổi mới sáng tạo cả về công nghệ, mô hình kinh doanh, mô hình quản trị sẽ giúp miền Trung bứt phá. Thị trường 20 triệu dân là đủ lớn để làm cái nôi phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới.


Thứ năm, chuyển đổi số sẽ cần rất nhiều doanh nghiệp công nghệ địa phương, quy mô không cần lớn, để tư vấn công nghệ, chuyển giao và triển khai công nghệ, đưa công nghệ ứng dụng vào mọi lĩnh vực, từ trung tâm thành phố tới các bản làng. Bởi vậy, Bộ trưởng nhấn mạnh rằng các tỉnh miền Trung cần có kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghệ. Cứ 1.000 người dân thì phải có 1 doanh nghiệp công nghệ địa phương.


Điện toán đám mây đang cách mạng hóa ngành công nghiệp dược phẩm như thế nàoBo truong Nguyen Manh Hung: "Mien Trung hay phat trien ICT dua vao y chi kien cuong va su ham hoc cua nguoi dan"


Mac du co nhung kho khan ve nhieu mat nhung loi the lon nhat cua mien Trung la con nguoi co y chi vuon len, ham hoc, kien cuong, day la nhan to dau tien trong 5 y tuong phat trien ICT tai mien Trung ma Bo truong Bo TT&TT Nguyen Manh Hung de xuat.


Bo truong Bo TT&TT Nguyen Manh Hung da co bai phat bieu khai mac tai Hoi thao Hop tac phat trien CNTT va truyen thong to chuc o Phu Yen sang 23/8. Bo truong de xuat 5 huong phat trien ve CNTT-Vien thong cho Phu Yen noi rieng va mien Trung noi chung.


Bo truong Nguyen Manh Hung: Mien Trung hay phat trien ICT dua vao y chi kien cuong va su ham hoc cua nguoi dan - Anh 1.

Bo truong Nguyen Manh Hung (chinh giua) cung lanh dao tinh Phu Yen va cac doanh nghiep tham du Hoi thao Hop tac phat trien CNTT va truyen thong to chuc o Phu Yen hom 22/8. Anh: Hai Dang


Thu nhat, cac tinh mien Trung co loi the lon nhat la ve nhan luc, can cu, ham hoc, hoc gioi, co y chi vuon len. Chinh nang lua, gio cat va kho khan da ban tang cho mien Trung mot tai nguyen vo gia, do la con nguoi kien cuong.


Cuoc cach mang cong nghiep lan thu 4 la cuoc cach mang ve cong nghe, nhat la cong nghe so, dieu quyet dinh khong phai may moc ma la tri tue con nguoi. Cac tinh mien Trung co nhan luc phu hop de xay dung cac trung tam nghien cuu phat trien, trung tam phat trien cong nghe 4.0. Bo truong lay vi du, tai Binh Dinh, FPT dang dau tu phat trien AI, cong ty TMA dang dau tu phat trien cong nghe cao. Do do, tap trung cho dao tao, tu pho thong toi dai hoc, khoi day tinh than ham hoc, keu goi cac tap doan, tong cong ty lon toi dau tu nghien cuu phat trien co the se la con duong di can co cho mien Trung. Cac truong dai hoc chat luong cao mien Trung se la nhan to quan trong.


Thu hai, ha tang Vien thong-CNTT la nen tang cua kinh te so va xa hoi so, do vay can duoc dau tu di truoc. Bo truong Nguyen Manh Hung cho rang, cac tinh mien Trung lai cang phai dua vao ha tang so, cong nghe so de giai quyet cac van de cua minh va phat trien. Dau tu ha tang so chi khoang 1/10 - 1/20 so voi ha tang giao thong. Muon la trung tam phat trien cong nghe thi dieu kien tien quyet la ha tang vien thong-CNTT. Bo se chi dao xay dung mien Trung thanh mot hub (trung tam) ve ICT, ket noi quoc te.


Thu ba, can phat trien chinh quyen dien tu, tien toi chinh quyen so; do thi thong minh tien toi xa hoi so; chuyen doi so tien toi kinh te so, xa hoi so. Cac tinh mien Trung hoan toan co the di dau, di truoc, di nhanh hon ve cac noi dung tren, chi co nhu vay mien Trung moi but pha len duoc.


Cang kho khan thi cang phai di dau, cang phai ung dung cong nghe moi va cang co co hoi de cong nghe moi, mo hinh moi mang lai gia tri lon. Vi du, tinh di dau ve do thi thong minh va dat ket qua tot nhat den thoi diem hien tai la mot tinh mien Trung, do la Thua Thien Hue”, Bo truong Bo TT-TT phat bieu.


Thu tu, cuoc cach mang 4.0 con la cuoc cach mang ve chinh sach va the che. Rat nhieu mo hinh kinh doanh, mo hinh quan tri moi xuat hien. Theo Bo truong, cac tinh mien Trung khong co nhieu thu de mat, vi vay co the chap nhan cai moi nhanh hon. Chap nhan cai moi thi cong nghe moi, nhan tai cong nghe, doanh nghiep cong nghe se ve mien Trung. Doi moi sang tao ca ve cong nghe, mo hinh kinh doanh, mo hinh quan tri se giup mien Trung but pha. Thi truong 20 trieu dan la du lon de lam cai noi phat trien cong nghe moi, san pham moi.


Thu nam, chuyen doi so se can rat nhieu doanh nghiep cong nghe dia phuong, quy mo khong can lon, de tu van cong nghe, chuyen giao va trien khai cong nghe, dua cong nghe ung dung vao moi linh vuc, tu trung tam thanh pho toi cac ban lang. Boi vay, Bo truong nhan manh rang cac tinh mien Trung can co ke hoach phat trien cac doanh nghiep cong nghe. Cu 1.000 nguoi dan thi phai co 1 doanh nghiep cong nghe dia phuong.


Dien toan dam may dang cach mang hoa nganh cong nghiep duoc pham nhu the nao

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Miền Trung hãy phát triển ICT dựa vào ý chí kiên cường và sự ham học của người dân"

Mặc dù có những khó khăn về nhiều mặt nhưng lợi thế lớn nhất của miền Trung là con người có ý chí vươn lên, ham học, kiên cường, đây là nhân tố đầu tiên trong 5 ý tưởng phát triển ICT tại miền Trung mà Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: