Báo Tuổi Trẻ phủ nhận cáo buộc của Asanzo

Asanzo cho rằng sau khi đăng loạt bài "gây khủng hoảng truyền thông" cho công ty, "đại diện Báo Tuổi Trẻ" nhắn tin doạ dẫm, đề xuất kế hoạch "giải cứu", tuy nhiên Báo Tuổi Trẻ phủ nhận thông tin này.


Asanzo cho biết hôm 7/8 đã gửi “thư kêu cứu” lên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, về việc “đại diện Báo Tuổi Trẻ” nhắn tin đề xuất kế hoạch xử lý khủng hoảng sau khi đã tạo ra khủng hoảng. Tuy nhiên, Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ phủ nhận cáo buộc này.


Asanzo cho biết sau khi đã thực hiện loạt bài “sai sự thật” gây ra khủng hoảng truyền thông cho Công ty Asanzo, thì “đại diện của Báo Tuổi Trẻ” đã nhắn tin doạ dẫm và đề xuất một kế hoạch giải cứu truyền thông, trong đó ép buộc Công ty phải xin lỗi Ban Biên tập (Báo Tuổi Trẻ - PV) và hướng dẫn lãnh đạo Công ty đổ lỗi cho cấp dưới và nói dối công chúng.


Báo Tuổi Trẻ phủ nhận cáo buộc của Asanzo

Một bài viết của Báo Tuổi Trẻ về Asanzo - Ảnh chụp màn hình


Nhưng trả lời BanTinCongNghe, Báo Tuổi Trẻ nói “không có đại diện Báo Tuổi Trẻ đi làm việc này (đề xuất xử lý khủng hoảng truyền thông - PV), những vấn đề khác Báo Tuổi Trẻ đang xem xét xử lý”.


Ông Phạm Văn Tam, Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Asanzo khẳng định với BanTinCongNghe rằng “có bằng chứng” trong vụ việc nói trên.


Trước đó, kể từ ngày 21/6, Tuổi Trẻ đăng loạt bài điều tra, trong đó cho thấy Asanzo gây nhầm lẫn về xuất xứ hàng hoá, video clip của Tuổi Trẻ cho thấy có tình trạng công nhân nhà máy Asanzo tháo tem ghi “Made in China” trên linh kiện sản phẩm để ráp vào sản phẩm hoàn chỉnh ghi “Xuất xứ Việt Nam”. Phóng sự cũng đề cập một số hàng hoá ghi Asanzo xuất xứ Việt Nam nhưng nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc.


Sau khi loạt bài đăng, một số siêu thị điện máy hạn chế trưng bày sản phẩm Asanzo, đồng thời thông báo cho khách hàng đổi sản phẩm Asanzo đã mua sang sản phẩm khác.


Sau loạt bài này, phía Asanzo cho rằng có "đại diện Báo Tuổi Trẻ" nhắn tin đề xuất kế hoạch "giải cứu" như đã nói ở trên.


Công ty Asanzo sau đó cho biết “thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng” và đâm đơn kiện Báo Tuổi Trẻ ra toà. Toà án nhân dân Quận 11 (TP.HCM) sau đó đã trả hồ sơ, yêu cầu Asanzo bổ sung bồi thường thiệt hại gì để làm căn cứ xem xét...


Báo Tuổi Trẻ cho biết chưa nhận được giấy mời của toà án trong vụ việc này, đồng thời chưa nhận công văn nào từ Bộ Thông tin và Truyền thông hay Ban Tuyên giáo Trung ương.


Hải Đăng

Bao Tuoi Tre phu nhan cao buoc cua Asanzo


Asanzo cho rang sau khi dang loat bai "gay khung hoang truyen thong" cho cong ty, "dai dien Bao Tuoi Tre" nhan tin doa dam, de xuat ke hoach "giai cuu", tuy nhien Bao Tuoi Tre phu nhan thong tin nay.


Asanzo cho biet hom 7/8 da gui “thu keu cuu” len Bo truong Bo Thong tin va Truyen thong Nguyen Manh Hung va Truong ban Tuyen giao Trung uong Vo Van Thuong, ve viec “dai dien Bao Tuoi Tre” nhan tin de xuat ke hoach xu ly khung hoang sau khi da tao ra khung hoang. Tuy nhien, Ban Bien tap Bao Tuoi Tre phu nhan cao buoc nay.


Asanzo cho biet sau khi da thuc hien loat bai “sai su that” gay ra khung hoang truyen thong cho Cong ty Asanzo, thi “dai dien cua Bao Tuoi Tre” da nhan tin doa dam va de xuat mot ke hoach giai cuu truyen thong, trong do ep buoc Cong ty phai xin loi Ban Bien tap (Bao Tuoi Tre - PV) va huong dan lanh dao Cong ty do loi cho cap duoi va noi doi cong chung.


Bao Tuoi Tre phu nhan cao buoc cua Asanzo

Mot bai viet cua Bao Tuoi Tre ve Asanzo - Anh chup man hinh


Nhung tra loi BanTinCongNghe, Bao Tuoi Tre noi “khong co dai dien Bao Tuoi Tre di lam viec nay (de xuat xu ly khung hoang truyen thong - PV), nhung van de khac Bao Tuoi Tre dang xem xet xu ly”.


Ong Pham Van Tam, Tong giam doc Cong ty CP tap doan Asanzo khang dinh voi BanTinCongNghe rang “co bang chung” trong vu viec noi tren.


Truoc do, ke tu ngay 21/6, Tuoi Tre dang loat bai dieu tra, trong do cho thay Asanzo gay nham lan ve xuat xu hang hoa, video clip cua Tuoi Tre cho thay co tinh trang cong nhan nha may Asanzo thao tem ghi “Made in China” tren linh kien san pham de rap vao san pham hoan chinh ghi “Xuat xu Viet Nam”. Phong su cung de cap mot so hang hoa ghi Asanzo xuat xu Viet Nam nhung nhap nguyen chiec tu Trung Quoc.


Sau khi loat bai dang, mot so sieu thi dien may han che trung bay san pham Asanzo, dong thoi thong bao cho khach hang doi san pham Asanzo da mua sang san pham khac.


Sau loat bai nay, phia Asanzo cho rang co "dai dien Bao Tuoi Tre" nhan tin de xuat ke hoach "giai cuu" nhu da noi o tren.


Cong ty Asanzo sau do cho biet “thiet hai gan 1.000 ty dong” va dam don kien Bao Tuoi Tre ra toa. Toa an nhan dan Quan 11 (TP.HCM) sau do da tra ho so, yeu cau Asanzo bo sung boi thuong thiet hai gi de lam can cu xem xet...


Bao Tuoi Tre cho biet chua nhan duoc giay moi cua toa an trong vu viec nay, dong thoi chua nhan cong van nao tu Bo Thong tin va Truyen thong hay Ban Tuyen giao Trung uong.


Hai Dang


Báo Tuổi Trẻ phủ nhận cáo buộc của Asanzo

Asanzo cho rằng sau khi đăng loạt bài "gây khủng hoảng truyền thông" cho công ty, "đại diện Báo Tuổi Trẻ" nhắn tin doạ dẫm, đề xuất kế hoạch "giải cứu", tuy nhiên Báo Tuổi Trẻ phủ nhận thông tin này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: