Tài xế công nghệ "cày" tiền thưởng: be, Grab và Go-Viet trả thưởng thế nào?

Tài xế công nghệ không chỉ “kiếm tiền” từ các cuốc xe, nhiều tài xế còn cày tiền thưởng từ các ứng dụng và coi đây là nguồn thu nhập không nhỏ. Đây cũng là nguồn cơn của cuộc phản đối từ tài xế Go-Viet trong mấy ngày vừa qua.


Các ứng dụng gọi xe liên tục thay đổi chính sách chiết khấu, giá cả cũng như tiền thưởng đối với các tài xế tham gia ứng dụng. Trong khi FastGo và tân binh MyGo không thu hút tài xế bằng cách tung ra các chương trình thưởng chuyến liên tục thì be, Grab và Go-Viet lại xem chính sách này như một cách giữ chân tài xế.


Cùng ICTnews xem chính sách của từng ứng dụng đối với các tài xế hiện nay.


Go-Viet


Ngày 18/7, các tài xế Go-viet kêu gọi trên mạng xã hội nhằm tắt ứng dụng, đình công vì chính sách thưởng mới của Go-viet. Trước đó một ngày, Go-viet đã công bố cừ mức điểm thưởng tối thiểu là 10 điểm/ngày, giờ tăng lên tối thiểu 40 điểm/ngày.


Ở cách tính mới, tài xế phải đạt các mốc điểm là 40, 64, 80 điểm; tức phải chạy được 40 điểm mới đạt mức tối thiểu (so với 10 điểm như trước). Để đạt mốc điểm thưởng tối đa, tài xế phải chạy sao cho đủ 80 điểm (so với trước là 40 điểm). Cách tính này được các tài xế đánh giá là khó có thể đạt được tiền thưởng từ Go-Viet.


Trước TP.HCM, cách tính thưởng tương tự của Go-Viet đã được áp dụng tại Hà Nội.


Tài xế công nghệ cày tiền thưởng: be, Grab và Go-Viet trả thưởng thế nào? - Ảnh 1.


Tài xế công nghệ cày tiền thưởng: be, Grab và Go-Viet trả thưởng thế nào? - Ảnh 2.

Cách tính điểm thưởng của Go-Viet

Grab


Không chỉ Go-Viet, chương trình điểm thưởng chuyến đối với tài xế cũng liên tục thay đổi. Chương trình thưởng ngọc của Grab quy định mỗi chuyến xe tích lũy được 15 ngọc và 20 ngọc (trong khung giờ từ 14 – 17h) từ thứ 2 đến thứ 6.


Theo đó, để được số tiền thưởng 100.000 tài xế cần có 400 ngọc, tức là hoàn thành khoảng 26 chuyến xe. Để được 200.000 tài xế cần hoàn thành được 32 – 43 chuyến xe và được 67 chuyến xe/ tuần. Mức thưởng tương ứng với tỷ lệ nhận cuốc là trên 70%. Tuy nhiên tài xế có thể nhận dịch vụ GrabFood với mức thưởng cao hơn để cải thiện điểm thưởng.


Cách tính này theo đánh giá cũng tương đương với đối thủ Go-Viet, thậm chí mức thưởng còn thấp hơn.


Tài xế công nghệ cày tiền thưởng: be, Grab và Go-Viet trả thưởng thế nào? - Ảnh 3.

Thưởng chuyến của Grab


be thưởng chuyến rộng tay hơnTài xế công nghệ cày tiền thưởng: be, Grab và Go-Viet trả thưởng thế nào? - Ảnh 4.
Không chỉ becar, theo đánh giá, chương trình thưởng tài của be đối với tài xế xe hai bánh có phần "rộng rãi" hơn hai đối thủ nói trên.


Cụ thể, be có hai chương trình thưởng chuyến theo doanh thu và chương trình thưởng để khích lệ các tài xế chạy nhiều. Theo đó, tài xế beBike hoạt động ở TP.HCM sẽ được thưởng 40.000 đồng/ngày nếu hoàn thành 8 chuyến xe và tới 360.000 đồng/ngày nếu hoàn thành 38 chuyến xe, chưa kể khoản thưởng từ doanh thu. G


Mức thưởng đối với tài xế tại Hà Nội là 50.000 đồng/ngày nếu hoàn thành 10 chuyến xe và cao nhất 250.000 đồng/ngày nếu hoàn thành 30 chuyến xe, chưa kể tiền thưởng doanh thu.Tài xế công nghệ cày tiền thưởng: be, Grab và Go-Viet trả thưởng thế nào? - Ảnh 5.
Hàng trăm tài xế đình công phản đối chính sách của Go-Việt: “Chúng tôi làm 17-18h/ngày cũng không đủ điểm để đạt mức thưởng đưa ra”Tai xe cong nghe "cay" tien thuong: be, Grab va Go-Viet tra thuong the nao?


Tai xe cong nghe khong chi “kiem tien” tu cac cuoc xe, nhieu tai xe con cay tien thuong tu cac ung dung va coi day la nguon thu nhap khong nho. Day cung la nguon con cua cuoc phan doi tu tai xe Go-Viet trong may ngay vua qua.


Cac ung dung goi xe lien tuc thay doi chinh sach chiet khau, gia ca cung nhu tien thuong doi voi cac tai xe tham gia ung dung. Trong khi FastGo va tan binh MyGo khong thu hut tai xe bang cach tung ra cac chuong trinh thuong chuyen lien tuc thi be, Grab va Go-Viet lai xem chinh sach nay nhu mot cach giu chan tai xe.


Cung ICTnews xem chinh sach cua tung ung dung doi voi cac tai xe hien nay.


Go-Viet


Ngay 18/7, cac tai xe Go-viet keu goi tren mang xa hoi nham tat ung dung, dinh cong vi chinh sach thuong moi cua Go-viet. Truoc do mot ngay, Go-viet da cong bo cu muc diem thuong toi thieu la 10 diem/ngay, gio tang len toi thieu 40 diem/ngay.


O cach tinh moi, tai xe phai dat cac moc diem la 40, 64, 80 diem; tuc phai chay duoc 40 diem moi dat muc toi thieu (so voi 10 diem nhu truoc). De dat moc diem thuong toi da, tai xe phai chay sao cho du 80 diem (so voi truoc la 40 diem). Cach tinh nay duoc cac tai xe danh gia la kho co the dat duoc tien thuong tu Go-Viet.


Truoc TP.HCM, cach tinh thuong tuong tu cua Go-Viet da duoc ap dung tai Ha Noi.


Tai xe cong nghe cay tien thuong: be, Grab va Go-Viet tra thuong the nao? - Anh 1.


Tai xe cong nghe cay tien thuong: be, Grab va Go-Viet tra thuong the nao? - Anh 2.

Cach tinh diem thuong cua Go-Viet

Grab


Khong chi Go-Viet, chuong trinh diem thuong chuyen doi voi tai xe cung lien tuc thay doi. Chuong trinh thuong ngoc cua Grab quy dinh moi chuyen xe tich luy duoc 15 ngoc va 20 ngoc (trong khung gio tu 14 – 17h) tu thu 2 den thu 6.


Theo do, de duoc so tien thuong 100.000 tai xe can co 400 ngoc, tuc la hoan thanh khoang 26 chuyen xe. De duoc 200.000 tai xe can hoan thanh duoc 32 – 43 chuyen xe va duoc 67 chuyen xe/ tuan. Muc thuong tuong ung voi ty le nhan cuoc la tren 70%. Tuy nhien tai xe co the nhan dich vu GrabFood voi muc thuong cao hon de cai thien diem thuong.


Cach tinh nay theo danh gia cung tuong duong voi doi thu Go-Viet, tham chi muc thuong con thap hon.


Tai xe cong nghe cay tien thuong: be, Grab va Go-Viet tra thuong the nao? - Anh 3.

Thuong chuyen cua Grab


be thuong chuyen rong tay honTai xe cong nghe cay tien thuong: be, Grab va Go-Viet tra thuong the nao? - Anh 4.
Khong chi becar, theo danh gia, chuong trinh thuong tai cua be doi voi tai xe xe hai banh co phan "rong rai" hon hai doi thu noi tren.


Cu the, be co hai chuong trinh thuong chuyen theo doanh thu va chuong trinh thuong de khich le cac tai xe chay nhieu. Theo do, tai xe beBike hoat dong o TP.HCM se duoc thuong 40.000 dong/ngay neu hoan thanh 8 chuyen xe va toi 360.000 dong/ngay neu hoan thanh 38 chuyen xe, chua ke khoan thuong tu doanh thu. G


Muc thuong doi voi tai xe tai Ha Noi la 50.000 dong/ngay neu hoan thanh 10 chuyen xe va cao nhat 250.000 dong/ngay neu hoan thanh 30 chuyen xe, chua ke tien thuong doanh thu.Tai xe cong nghe cay tien thuong: be, Grab va Go-Viet tra thuong the nao? - Anh 5.
Hang tram tai xe dinh cong phan doi chinh sach cua Go-Viet: “Chung toi lam 17-18h/ngay cung khong du diem de dat muc thuong dua ra”

Tài xế công nghệ "cày" tiền thưởng: be, Grab và Go-Viet trả thưởng thế nào?

Tài xế công nghệ không chỉ “kiếm tiền” từ các cuốc xe, nhiều tài xế còn cày tiền thưởng từ các ứng dụng và coi đây là nguồn thu nhập không nhỏ. Đây cũng là nguồn cơn của cuộc phản đối từ tài xế Go-Viet trong mấy ngày vừa qua.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: