Tài khoản khách hàng nhà mạng Mỹ bị đánh cắp từ website của Samsung

Thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ di động Sprint (Mỹ), các dữ liệu bị lộ gồm có tên tuổi, địa chỉ, thông tin thiết bị và nhiều hơn thế.


Tài khoản khách hàng nhà mạng Mỹ bị đánh cắp từ website của Samsung

(Nguồn: Internet)


Hacker đã tấn công vào một số lượng chưa rõ các tài khoản khách hàng qua tính năng "add a line" trên website của Samsung. Trong thông cáo mới nhất từ Sprint tới những khách hàng bị ảnh hưởng, vào ngày 22/6/2019, nhà mạng này đã nhận được thông tin về việc nhiều tài khoản Sprint bị truy cập trái phép với mật khẩu lấy từ trang web Samsung.com.


Các thông tin cá nhân có thể đã bị đánh cắp bao gồm: số điện thoại, loại thiết bị, ID, phí thanh toán hàng tháng, ID đăng ký, tên tài khoản, ngày tạo tài khoản, tính năng cập nhật, tên và họ khách hàng, địa chỉ hóa đơn và các dịch vụ bổ sung. Sprint đánh giá nguồn dữ liệu bị hacker tiếp cận không tạo ra nguy cơ đánh cắp danh tính cá nhân, nhưng nhiều người không tin tưởng nhận định đó


Nhà mạng này đã bảo mật lại tất cả các tài khoản bị ảnh hưởng bằng việc đặt lại mã PIN vài ngày sau khi nhận được thông tin, vào 26/6/2019.


Sprint không tiết lộ số lượng các tài khoản bị đánh cắp thông tin, ngày hacker tấn công vào tài khoản Sprint thông qua website Samsung.com hay liệu có thông tin nào bị sửa đổi của khách hàng. Đây là lần thứ hai nhà mạng di động này bị tấn công trong năm nay, lần gần nhất cuộc tấn công diễn ra qua mạng Boost Mobile.


A.M (Theo ZDnet)

Tai khoan khach hang nha mang My bi danh cap tu website cua Samsung


Thong tin tu nha cung cap dich vu di dong Sprint (My), cac du lieu bi lo gom co ten tuoi, dia chi, thong tin thiet bi va nhieu hon the.


Tai khoan khach hang nha mang My bi danh cap tu website cua Samsung

(Nguon: Internet)


Hacker da tan cong vao mot so luong chua ro cac tai khoan khach hang qua tinh nang "add a line" tren website cua Samsung. Trong thong cao moi nhat tu Sprint toi nhung khach hang bi anh huong, vao ngay 22/6/2019, nha mang nay da nhan duoc thong tin ve viec nhieu tai khoan Sprint bi truy cap trai phep voi mat khau lay tu trang web Samsung.com.


Cac thong tin ca nhan co the da bi danh cap bao gom: so dien thoai, loai thiet bi, ID, phi thanh toan hang thang, ID dang ky, ten tai khoan, ngay tao tai khoan, tinh nang cap nhat, ten va ho khach hang, dia chi hoa don va cac dich vu bo sung. Sprint danh gia nguon du lieu bi hacker tiep can khong tao ra nguy co danh cap danh tinh ca nhan, nhung nhieu nguoi khong tin tuong nhan dinh do


Nha mang nay da bao mat lai tat ca cac tai khoan bi anh huong bang viec dat lai ma PIN vai ngay sau khi nhan duoc thong tin, vao 26/6/2019.


Sprint khong tiet lo so luong cac tai khoan bi danh cap thong tin, ngay hacker tan cong vao tai khoan Sprint thong qua website Samsung.com hay lieu co thong tin nao bi sua doi cua khach hang. Day la lan thu hai nha mang di dong nay bi tan cong trong nam nay, lan gan nhat cuoc tan cong dien ra qua mang Boost Mobile.


A.M (Theo ZDnet)


Tài khoản khách hàng nhà mạng Mỹ bị đánh cắp từ website của Samsung

Thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ di động Sprint (Mỹ), các dữ liệu bị lộ gồm có tên tuổi, địa chỉ, thông tin thiết bị và nhiều hơn thế.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: