CEO Asanzo Phạm Văn Tam chính thức rời ghế Shark Tank Việt Nam

Chủ tịch HĐQT, CEO Asanzo Phạm Văn Tam sẽ chính thức vắng mặt trong các chương trình Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ) mùa thứ 3 sau lùm xùm về nguồn gốc hàng hóa của Asanzo.


CEO Asanzo Phạm Văn Tam chính thức rời ghế Shark Tank Việt Nam

Thông tin thay đổi Hội đồng Đầu tư  Shark Tank Việt Nam mùa 3 vừa được đăng tải trên fanpage chính thức của chương trình.


Tối qua, ngày 24/6, trên trang fanpage chính thức của Shark Tank Việt Nam đã đăng tải thông tin về việc thay đổi Hội đồng Đầu tư. Theo đó, ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Asanzo Việt Nam sẽ không tiếp tục tham gia chương trình với vai trò nhà đầu tư khách mời mùa 3.


Các thành viên Hội đồng Đầu tư vẫn giữ nguyên như đã công bố tại buổi ra mắt, gồm: Shark Thái Vân Linh, Shark Nguyễn Thanh Việt, Shark Phạm Thanh Hưng, Shark Nguyễn Ngọc Thủy, Shark Nguyễn Mạnh Dũng và Shark Đỗ Liên.


Trước đó, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cũng tuyên bố tạm dừng phát sóng các phần có liên quan tới Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam trong series chương trình này. Nguyên nhân được cho là từ vụ lùm xùm về nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm Tập đoàn Asanzo.


Như vậy là không chỉ dừng phát sóng các phần có liên quan đến Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam trong chương trình, ông Phạm Văn Tam cũng chính thức rời ghế trong series truyền hình về đầu tư, khởi nghiệp đang rất ăn khách này.


CEO Asanzo Phạm Văn Tam chính thức rời ghế Shark Tank Việt Nam

Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Asanzo Việt Nam sẽ không tiếp tục tham gia chương trình với vai trò nhà đầu tư khách mời mùa 3. (Nguồn ảnh: Internet).


Cũng trong ngày hôm qua (24/6), Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu xác minh thông tin Asanzo nhập hàng nước khác gắn nhãn Việt Nam.


Theo đó, với thông tin đã nêu trên các phương tiện thông tin đại chúng, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ việc Công ty cổ phần Điện tử Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam, làm rõ các vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.


Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng (Hải quan, Quản lý thị trường…) rà soát lại việc thực hiện quản lý nhà nước và chức trách nhiệm vụ được giao trong vụ việc này, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/7/2019.


M.T

CEO Asanzo Pham Van Tam chinh thuc roi ghe Shark Tank Viet Nam


Chu tich HDQT, CEO Asanzo Pham Van Tam se chinh thuc vang mat trong cac chuong trinh Shark Tank Viet Nam (Thuong vu bac ty) mua thu 3 sau lum xum ve nguon goc hang hoa cua Asanzo.


CEO Asanzo Pham Van Tam chinh thuc roi ghe Shark Tank Viet Nam

Thong tin thay doi Hoi dong Dau tu  Shark Tank Viet Nam mua 3 vua duoc dang tai tren fanpage chinh thuc cua chuong trinh.


Toi qua, ngay 24/6, tren trang fanpage chinh thuc cua Shark Tank Viet Nam da dang tai thong tin ve viec thay doi Hoi dong Dau tu. Theo do, ong Pham Van Tam - Chu tich HDQT Tap doan Asanzo Viet Nam se khong tiep tuc tham gia chuong trinh voi vai tro nha dau tu khach moi mua 3.


Cac thanh vien Hoi dong Dau tu van giu nguyen nhu da cong bo tai buoi ra mat, gom: Shark Thai Van Linh, Shark Nguyen Thanh Viet, Shark Pham Thanh Hung, Shark Nguyen Ngoc Thuy, Shark Nguyen Manh Dung va Shark Do Lien.


Truoc do, Dai truyen hinh Viet Nam (VTV) cung tuyen bo tam dung phat song cac phan co lien quan toi Chu tich Asanzo Pham Van Tam trong series chuong trinh nay. Nguyen nhan duoc cho la tu vu lum xum ve nguon goc xuat xu cac san pham Tap doan Asanzo.


Nhu vay la khong chi dung phat song cac phan co lien quan den Chu tich Asanzo Pham Van Tam trong chuong trinh, ong Pham Van Tam cung chinh thuc roi ghe trong series truyen hinh ve dau tu, khoi nghiep dang rat an khach nay.


CEO Asanzo Pham Van Tam chinh thuc roi ghe Shark Tank Viet Nam

Ong Pham Van Tam - Chu tich HDQT Tap doan Asanzo Viet Nam se khong tiep tuc tham gia chuong trinh voi vai tro nha dau tu khach moi mua 3. (Nguon anh: Internet).


Cung trong ngay hom qua (24/6), Thu tuong Chinh phu da yeu cau xac minh thong tin Asanzo nhap hang nuoc khac gan nhan Viet Nam.


Theo do, voi thong tin da neu tren cac phuong tien thong tin dai chung, Thu tuong Chinh phu giao Bo Tai chinh – Co quan Thuong truc Ban Chi dao 389 quoc gia chu tri, phoi hop voi Bo Cong an, Bo Cong Thuong va cac co quan lien quan khan truong kiem tra, xac minh thong tin bao chi phan anh vu viec Cong ty co phan Dien tu Asanzo nhap khau san pham san xuat tai nuoc khac gan nhan xuat xu Viet Nam de ban ra thi truong Viet Nam, lam ro cac vi pham de xu ly nghiem theo dung quy dinh cua phap luat.


Bo Tai chinh va Bo Cong Thuong chi dao cac co quan chuc nang (Hai quan, Quan ly thi truong…) ra soat lai viec thuc hien quan ly nha nuoc va chuc trach nhiem vu duoc giao trong vu viec nay, kiem diem lam ro trach nhiem theo dung quy dinh cua phap luat.


Thu tuong Chinh phu yeu cau Bo Tai chinh, Bo Cong Thuong khan truong thuc hien cac nhiem vu neu tren, bao cao Thu tuong Chinh phu ket qua truoc ngay 30/7/2019.


M.T


CEO Asanzo Phạm Văn Tam chính thức rời ghế Shark Tank Việt Nam

Chủ tịch HĐQT, CEO Asanzo Phạm Văn Tam sẽ chính thức vắng mặt trong các chương trình Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ) mùa thứ 3 sau lùm xùm về nguồn gốc hàng hóa của Asanzo.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: